• PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜMÜ
  Nature dergisinde
  yayımlanan bir araştırmaya göre,
  Fransız bilim insanları bu büyük
  soruna çözüm olarak, 2012’de
  keşfedilen bir enzimin üzerin-
  de oynamalar yaparak, plastik
  şişeleri rekor bir zamanda geri
  dönüştürebilen yeni bir enzim
  üretti. Enzimin orijinal hali birkaç
  haftada sadece %1’lik bir geri
  dönüştürme oranına sahipken, ge-
  liştirilmiş yeni versiyonla, sadece
  10 saat içerisinde plastik şişelerin
  %90’ı geri dönüştürülebiliyor.
  10


  YENI BIR VIRÜS
  Bilim insanları tarafından keşfedilen yeni
  bir virüs türü olan “yaravirüs”, ilginç bir
  özelliğe sahip. BioRxiv üzerinde yayım-
  lanan araştırmanın başındaki isim olan
  Jônatas Abrahão’ya göre, virüsün sahip
  olduğu 74 genin 68 tanesi, daha önce
  keşfedilmiş hiçbir genle uyuşmuyor. Ku-
  lağa korkunç gelse de aslında bu panik
  yaratacak bir keşif değil. Çünkü bu tarz
  keşifler özellikle son yıllarda hız kazanmış
  durumda. Kanalizasyonlarda keşfedilen
  virüslerin %95’i, eşsiz genomlara sahip.
  Bu tür keşifler, virüslerin gezegenimizde-
  ki besin döngüsündeki rollerini anlayabil-
  mek için son derece önemli.
  10

  ALERJİ YAPMAYAN POLENLER
  Çoğu kişi şaşkınlıkla karşılasa da polenler bitki
  dünyasındaki en sert materyallerden. Yapısı
  nedeniyle bitki aleminin elması olarak da tanım-
  lanan polenler, yeni bir teknoloji sayesinde artık
  yumuşak ve esnek bir yapıya kavuşturulabiliyor.
  Nature Communications dergisinde yayımlanan
  ve Nanyang Teknoloji Üniversitesi araştırma-
  cıları tarafından yürütülen çalışmada, bu yapı
  geliştirilirken, polenlerin dişi organa ulaştıktan
  sonraki yapısal değişimleri incelenerek polenin
  duvar yapısı yeniden modellendi. Bu şekilde
  üretilen polen bazlı mikrojel partiküller, çevre
  dostu materyallerin üretiminde kullanılabilecek.
  Üstelik polenlerin bu işlenmiş formu, herhangi
  bir alerjik reaksiyona da neden olmuyor.
  10


  TİTREŞİMLERLE
  DEPRESYON TEDAVİSİ
  Stanford Üniversitesi araştırmacıları, dep-
  resyon tedavisi için Amerikan Gıda ve Ilaç
  Dairesi’nden de onaylı olan aralıklı teta-patla-
  ması stimülasyonu adlı bir yöntemi geliştire-
  rek yüksek başarı oranlarına ulaştı. American
  Journal of Psychiatry dergisinde yayımlanan
  makaleye göre tedavi kapsamında, altı hafta
  boyunca her gün birkaç dakikalığına bey-
  nin spesifik bölgelerine yüzlerce manyetik
  titreşim gönderiliyor. Bu titreşimler, nöronlar
  arasındaki bağlantıların artmasını ve güçlen-
  mesini sağlayarak kronik depresyonun önüne
  geçiyor. Tedavi, depresyon hastalarının duygu-
  ları kontrol etmek için fazla zayıf olan sinir
  sistemi yapılarına yönelik bir ağırlık antren-
  manı gibi görülüyor
  12

  HÜCRELERI BILGISAYARLARA ÇEVIRMEK
  Hücrelerimizdeki gen regülas-
  yonlarını bir bilgisayara komut
  verirmiş gibi düzenlemek harika
  olmaz mıydı? Bu artık hayal
  değil. Science dergisinde yayım-
  lanan bir makalede Washington
  Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden
  uzmanlar, ürettikleri yapay
  proteinlerle moleküler düzeyde
  mantık kapıları oluşturarak,
  sentetik biyoloji ve hücre terapi-
  leri alanlarında devrim niteli-
  ğinde bir gelişmenin ilk adımını
  attı. Tıpkı bilgisayar sistemlerin-
  deki benzerleri gibi bu biyolojik
  mantık kapıları da belli koşullar
  sağlandığında çalışıp istenen
  işi yerine getiriyor. Böylece
  faydalı bir geni aktive etmek
  veya zararlı bir geni bastırmak,
  çok basit komutlarla kolaylıkla
  gerçekleştirilebilecek.
  13

  BEYİN SİNYALLERİNİ YAZIYA
  DÖNÜŞTÜRMEK
  Nature Neuroscience’ta yayım-
  lanan bir makalede, nörocerrah
  Edward Chang liderliğindeki bir
  grup bilim insanı, beyne yerleş-
  tirilmiş elektrotlar yardımıyla
  elektrik sinyallerini takip ederek
  yazıya dönüştürebilen bir
  sistem geliştirdiklerini duyurdu.
  Yapay zekâ, yapılan testler
  sonucunda %97’lik doğruluk
  oranına kadar ulaştı. Sistem
  henüz günlük hayatta kullanılan
  sözcük kapasitesiyle çalışmasa
  da ilerideki çalışmalar için ba-
  şarılı bir temel sunuyor olması
  bakımından son derece önemli.
  Sistemin bir gün, konuşma
  yetisini kaybetmiş insanların
  kullanabileceği bir forma getiril-
  mesi hedefleniyor.
  13


  139 YENİ “MİNİ”
  GEZEGEN
  Güneş Sistemi’ndeki olası dokuzuncu geze-
  gen için araştırmalar hızla devam ederken,
  Astrophysical Journal

  dergisinde yayımlanan
  bir araştırmaya göre, Neptün’ün arka bahçe-
  sinde 139 yeni mini gezegen keşfedildi. Bu yeni
  mini gezegenler, en popülerleri Plüton olan ve
  “Neptün ötesi cisimler” olarak adlandırılan
  gök cisimlerinin arasında yer alıyor. Bugüne
  kadar üç binden fazlası keşfedilen Neptün
  ötesi cisimleri ilginç yapansa, bazılarının sanki
  görünmez bir cismin etrafında dönüyorlar-
  mış gibi yörüngelere sahip olması. Bu da “9.
  gezegen” iddialarının giderek güçlenmesine
  neden olmakta.
  15


  Aile her-
  hangi bir kurum değildir.
  Okul veya iş gibi değildir.
  Burası, aynı zamanda
  duygular beslediğimiz
  bir yerdir”
  34

  “Sevgi diğer şeylerden ba-
  ğımsız değildir; ebeveyn
  sevgisindeki farklılıklar
  bile değişik sonuçlar do-
  ğurabiliyor”
  34

  Mera-
  kının peşinden ayrılmayan, bilme
  isteme duygusuyla hareket eden,
  derinleşme arzusu ile kavrulan bir
  zihnin zaten başarısız olma ihtimali
  oldukça düşük.
  52

  “PATATES CIPSI YERINE EVDE
  KENDINIZ HAZIRLAMAK ÜZERE
  PATLAMIŞ MISIR ALIN. ATIŞTIRMAK
  ISTEDIĞINIZDE, BU DAHA SAĞLIKLI
  BIR SEÇENEK OLACAKTIR.”
  69

  Onların da
  söz hakkı var:
  Hazırlamayı
  düşündüğünüz
  yemekleri belirlerken
  evdeki çocukların da
  fikrini almak, daha
  sonra yaşanması
  olası çatışmaların da
  önüne geçecektir.
  69

  Bilimden
  ayrılmayın: Özellikle
  sosyal medya
  kanallarında, çeşitli
  yiyeceklerin COVID-
  19 için tedavi edici
  ya da koruyucu
  özellikleri olduğuna
  dair söylenenlere
  inanmayın.
  70

  MÜZİK DİNLERKEN DAHA
  HIZLI MI KOŞARIZ?
  Vücudumuzun mü-
  ziğin temposuna
  uygun olarak adım,
  kalp atışı ve nefes
  paternlerimizi düzenlediğine
  dair pek çok kanıt mevcut.
  Örneğin bir araştırma kap-
  samında şarkıların tempoları
  %10 oranında artırılmış ve bi-
  sikletçilerin pedal çevirme ba-
  şına daha fazla enerji ürettiği
  görülmüş. Daha ilginç olansa,
  bu durum gerçekleşirken şar-
  kının temposunun artırıldığını
  fark etmemiş olmaları
  95

  MİLYONLARCA YAĞMUR DAMLASI
  TEK GÖKKUŞAĞI MI OLUŞTURUR?

  Kısa cevap
  Nereden baktığınıza
  bağlı

  Baştan bir düzelt-
  me yapmak gere-
  kirse söz konusu
  olan aslında mil-
  yonlarca değil, trilyonlarca yağ-
  mur damlası; ayrıca gerçekte
  asla sadece tek bir gökkuşağı
  oluşmuyor. Kulağa çok şiirsel
  gibi gelse de gerçek şu ki, herkes
  kendine özgü bir gökkuşağına
  sahip. Her birimizin tek bir tane
  görmesinin nedeni, gökkuşakla-
  rının oluşumunda yatıyor.
  Güneş ışınları bir yağmur dam-
  lasının içine girdiğine, içerdiği
  farklı dalga boylarındaki ışık,
  farklı ölçeklerde kırılıma uğ-
  ruyor. Kırmızı renk daha az
  kırılıma uğrarken, mor renk en
  fazla kırılıma uğrayan olmakta.
  Böylece yağmur damlasından,
  her biri 40 ve 42 derece açılarla
  bükülmüş bir renk dağılımı olu-
  şuyor.
  Güneş ışınlarının geçtiği her
  yağmur damlasında bu durum
  oluşurken, biz sadece bize göre
  doğru açıda yer alan yağmur
  damlalarının oluşturduğu gök-
  kuşağını görürüz. Yani her biri-
  miz, aslında kendimize özel bir
  gökkuşağını görmüş oluruz.
  95

  BİR METRENİN UZUNLUĞU
  NASIL TANIMLANIR?
  Kısa cevap
  Işığın hızıyla
  17. yüzyılda Chris-
  topher Wren, bir
  metrelik uzunlu-
  ğuna standart bir
  karşılık üretme amacıyla bir
  öneri getirdi: yarım-periyodu
  bir saniye olan bir sarkaçın
  uzunluğu. Bu öneriye göre bir
  metre, 997 milimetreye denk
  geliyordu. Fakat yer çekimi
  kuvvetinin boyutu Dünya’nın
  her yerinde farklı olduğu için,
  bir metrelik uzunluk da sarka-
  cın konumuna göre değişiyor-
  du.
  Bu nedenle 1793’te yeni bir
  tanım geliştirildi. Bu tanıma
  göre bir metre, Paris meridyeni
  üzerinden gidildiğinde Kuzey
  Kutbu ile Ekvator arasındaki
  mesafenin on milyonda biri
  olarak kabul edildi. Fakat daha
  sonra bu tanım da terk edildi
  ve platin-iridyum alaşımından
  üretilen prototip metre çubuk-
  larının kullanımına geçildi.
  1960’a gelindiğinde ise met-
  re yeniden tanımlandı, bu defa
  tanım “kripton atomlarının
  yaydığı turuncu ışığın belli bir
  frekanstaki dalga boyunun
  1.650.763,73 katı” olarak de-
  ğiştirildi. 1983’te tanım son kez
  değiştirilerek günümüzdeki
  haline kavuşturuldu, bu tarih-
  ten beri artık metrenin uzunlu-
  ğunu “ışığın boşlukta saniyenin
  299.792.458’de biri kadar za-
  manda aldığı mesafe” olarak
  kabul ediyoruz.
  96

  KOKU GİDERİCİ SPREYLER
  NASIL ÇALIŞIR?

  Aslında çoğu koku
  giderici spreyin yap-
  tığı tek şey,

  diğer tüm
  kokuları bastıracak
  yoğunlukta bir parfümü odaya
  yaymaktır. Yani kokunun kayna-
  ğını yok etmediyseniz, spreyin
  yaydığı kimyasalların etkisi za-
  man geçtikçe tükenir ve orijinal
  koku tekrar ortaya çıkar. Bunun
  dışında odanızı p-diklorobenzen
  ve formaldehitle doldurma fikrini
  mideniz kaldırmıyorsa, yapabile-
  ceğiniz en iyi şey daha iyi hava-
  landırma yapmak. Ayrıca evinize
  bolca bitki alabilir, ev içerisinde
  sigara içmeyebilir ve çöpünüzü
  daha sık temizleyebilirsiniz
  96


  ELMASLAR ERİYEBİLİR Mİ?

  Kısa cevap
  Evet ama zor

  Her ne kadar elmas-
  lar çok sert olmala-
  rıyla ün salmış olsa
  da sıcağa karşı o
  kadar da dayanıklı olmadıklarını
  söyleyelim. 700 derecenin biraz
  üstündeki bir sıcaklıkta yanma-
  ya başlayarak, çok daha zayıf
  olan grafite dönüşürler. Elması
  sıvıya çevirmek ise çok daha zor
  bir iştir, son derece yüksek ba-
  sınç gerektirir. Fakat 2006’da
  New Mexico’daki bir araştırma
  ekibi, 10 milyon atmosfer basın-
  cı altında ince bir elmas tabaka-
  sını sıvı haline getirmeyi başara-
  rak bunun yapılabilir olduğunu
  göstermiştir.
  97


  SUYU İKİ KERE KAYNATMAK
  ÇAYIN LEZZETİNİ ETKİLER Mİ?
  Kısa cevap
  Hayır

  Bu sık sık gündeme
  gelen ilginç bir soru.
  Bazı kesimler çayın
  organoleptik, yani
  tat, koku, görüntü gibi duyusal
  özelliklerinin etkilendiğini öne
  sürerek bu soruya “evet” yanı-
  tını veriyor. Klasik açıklamaya
  göre su kaynatıldıkça çözün-
  müş oksijenini kaybediyor, bu
  da çaya tadını veren polifenol
  ve flavanollerin ortaya çıkma-
  sını sağlıyor. Ancak bu tezi des-
  tekleyen bir araştırma bulun-
  muyor. Ayrıca suyu zaten bir
  kere kaynattığınızda bile içinde
  neredeyse hiç çözünmüş oksi-
  jen kalmıyor. Bunun yanı sıra,
  suyu ikinci kere kaynatsanız
  dahi, ilk seferden sonra ne ka-
  dar çözünmüş oksijen kaldıysa,
  yine aynı miktarda kalacaktır.
  97


  AY, NASIL BİR ÇEKİRDEĞE SAHİP?
  Kısa cevap
  Dünya’ya benzer

  Aslında bu, 40 yıl önceki Apollo
  görevlerinin cevap aradığı en
  önemli sorulardan biriydi. Fakat
  cevap, yeni yeni netleşmeye
  başladı. Astronotlar, depremleri
  algılayabilmek için Ay yüzeyine
  sismometreler yerleştirmiş ve
  bu sayede Ay’da şok dalgalarının
  ilerleyişini analiz ederek çekir-
  değinin yapısına dair gözlemler
  elde edebileceğimizi ummuştu.
  1977’ye kadar açık kalan bu
  sismometrelerden gelen veriler, o
  günden bu yana yorumlanmaya
  çalışılıyor.
  Buradaki problem, Ay’da
  gerçekleşen depremlerin sesini,
  meteor çarpması sonucu oluşan
  sesler gibi farklı kaynaklara sahip
  diğer seslerden ayırt edebilme
  noktasında ortaya çıkıyordu.
  Fakat verileri temizlemek ve an-
  lamlandırmak için kullanılan güçlü
  bilgisayarlar sayesinde, sonunda
  Ay’ın çekirdeğinin Dünya’nın çe-
  kirdeğine oldukça benzediğini ve
  katı bir iç bölge ile etrafını saran
  erimiş bir dış katmandan oluştu-
  ğunu ortaya koymuş durumdayız.
  98

  KRALİÇE ARILAR DA SOKAR MI?
  Kısa cevap
  Evet
  Kraliçe arıların iğnesi kancalı değildir,
  bu nedenle ölmeden defalarca kez
  sokabilirler. Yeni kraliçe arılar kuluçka
  hücrelerinden çıktığı gibi diğer kraliçe
  arıları bularak sokar ve öldürmeye ça-
  lışır. Geriye tek bir kraliçe arı kaldığın-
  da üremeye başlar ve yumurtalarını
  bırakır. Çiftleşmiş kraliçe arılar yerle-
  rini terk etmez ve bir daha sokmaz.
  98
 • Belgrad ormanlarında koşmak istemişimdir her zaman, ne hikmetse kendimi gecenin bir yarısında ormanda koşarken buluyorum, kanımın hızlanması boğazımdaki damarlarda gerilme nefes alıp verirken soğuk havanın ciğerlerime dolması her şey güzelde arkamdan koşan kimliği belirsiz bu şahıs kim! Elindeki silahın parlak metal yüzeyini bir aralık görür gibiyim gölgeler arasında üzerine düşen sokak lambalarının ışıklarından. Benden bir şeyler istediği belli ve niyetide hiç iyi görünmüyor.Havada amma soğuk kar yağmaya başlamış, koşarken adımlarım yavaşlıyor, arkamdaki kişi iyice yaklaştı bana zarar verecek biliyorum. İyice yaklaştı ayaklarım artık hareket etmiyor korkuyorum. Sol omzumda bir el İmdat imdat yardım edin lütfen biri yardım etsin.

  Hanım sarsarak uyandırıyor beni Emre uyan kabus görüyorsun hadi uyan diye, kan ter içerisinde oturuyorum yatağın içersine, bu kabusları sıkça görmeye başladım elime bir bardak suyu zorla alıp içiyorum üstüme başıma boynumdan aşağıya dökerek.Yine aynı kabuslarımı gördün bir doktora görünsen olmazmı Emre diyor hanım.Ayşeyle akademiye başlarken tanışmıştık, hemşirelik okuluyla polis akademisi karşılıklı olduğundan seçimler belliydi zaten,üç sene sonunda da Ceren kızımız dünyaya geldi. Sarışın kıvırcık saçlı beyaz pamuk tenli toparlak bir kız. Eve her akşam heyecanla gelip kızım ve eşimle vakit geçirmek huzurlu hissettiriyor bu kadar hengamenin arasında. Birde şu kabuslar olmasa!

  Sanki ayarlamış gibi telefonum çalıyor acı acı. Arayan bizim Ali; Amirim cinayet var.Gece gece bir huzur vermezler adama. Benim emektara atlayıp düşünüyorum Beyoğlu’nun arka sokaklarına. Buralar bir dönem çok düzgünken şimdi rayından çıkmış lokomotif gibi. İnsan üzülüyor. Ali’nin verdiği adresi bulmam zor olmuyor, binanın ikinci katında sanki tüp patlamış, itfaiye, ambulans, polisler, gazeteciler.... Bu kadar kişi nasıl haber aldı anlamadım. Kalabalığı aşıp merdivenleri birer ikişer atlaya atlaya çıkıyorum ikinci kata. Burnuma yanık et kokuları arasına karışmış ıslak isli dumanın kokusu geliyor. İnsanda sinüzit olması ne kötü, her kokuyu gayri ihtiyari alıyorum.İçerisi enkaz yeri gibi, bir adam kolları yerinde yok. Çaldığı müzik aleti parçalanıp her yere saplanmış çivi gibi. Kokunun kaynağı anlaşılıyor. Emre Amirim bu şahıs 40 yaşlarında çaldığı alet de plastik patlayıcı tespit ettik. Neden ve nasılları olay yeri inceleme sonrası anlaşılacak.Tamamdır siz devam edin ofise geçiyorum ben. Burayı toparlayıp sizde gelin.

  Kızım bana kahvemi getir diğerleri geldiğinde toplantı salonunda bekliyorum haberdar et beni! Tamam Amirim. Evet elimizde neler var? Amirim olay yerinde parmak izi bulamadık, maktulün parçalarını her yerden topladık. Sadece bu CD çıktı diz üstü bilgisayarından. Tak bakalım Barış şunu bakalım neymiş! Kırmızı siyah bir maske takmış kimliği belli olmayan sesiyle oynanmış bir adam ,ses tonu hal ve hareketlerinden kendini belli ediyor. Merhaba Eren uzun zamandır müzik piyasasındasın geçmişte yaptığın hatalarla yüzleşmen için ufak bir oyun oynayacağız, sana üç parça veriyorum eğer ikisini yanlış çalarsan gitarına taktığın kablosuz aktarıcı havaya uçacak, tellerden sol elini kaldırırsan yada cihazı çıkarmaya çalışırsan patlayıcı aktif hale gelir üzerindeki üç led ışık doğruysa yeşil yanlışsa kırmızı olacak. Cihaz notalara ayarlı oyun başlasın. Üç parça içinde bildikleriniz var mı gençler! Amirim bunlar çok sert müzikler anlamadım. Barış sen nerelerde takılıyor ailesi arkadaşları araştır Ali sen adli tıpa git otopsi sonuçlarına bak bende cep telefonunu kayıtlarına bir bakayım. Akşam bizim mekanda buluşuruz hadi bakalım......

  Gecesi başka gündüzü başka bu şehrin nesine aşık olduk anlamadım tabi adına aşk denirse ekmek davası desek değil, memlekete gitsek canımız sıkılır. Bizi çeken bir şeyler var ama anlamadık gitti. Tozlu kirli yıpranmış binalar mı yada trafik kalabalık gürültü mü bağladı kendisine bizi? Bu akşam garip hissediyorum kendimi sanki çoraplarımın topukları tam oturmamış ayakkabının içinde dönüyor yada işaret parmağının kenarında sanki kıymık varda kazağıma takılıp duruyor gibi bir his içersinde varıyorum mekana sofralar hazır kuruluyoruz gençlerle sıcaklık ve biraz sükunet içerisinde. Evi arayıp haber verdim geç kalacağıma dair, sağolsun hanımda alıştı bu hallerime.Evet gençler çayları içerken anlatın bakalım neler buldunuz? Şimdi!... Maktul iki müzik gurubunda gitar çalıyormuş kazancını bu şekilde sağlamış, komşuları eve giren çıkanların sürekli farklılık gösterdiğinden eşkal veremiyorlar. Otopside plastik patlayıcı çıktı.Organların çoğu tahrip olmuş aşırı kanamadan ölmüş. CD için araştırma yaptık amatör işi kayıt alınmış mekan belli değil birde sürekli çaldıkları mekan ve kayıt aldıkları müzik evi var mis sokakta. Burdan çıkışta siz Ali ile çaldıkları bara gidin bende kayıt evine bakayım ama önce aç karnımızı doyuralım. Uzat bakayım ekmeğide banalım menemene doya doya........

  Kayıt evinin sahibi Ahmet bey benim yaşlarda kalıplı ızbandut gibi bir adam. Anlaşılan o ki içerisi kalabalık bir sürü müzisyen gençle dolu, rozetimi çıkarıp kendimi tanıtıyorum ve maktulün resmini gösterip bu arkadaş burda kayıt alırmış grubuyla evet Amirim şuradaki arkadaşlara sorabilirsin deyip üç kişiyi gösteriyor eliyle. Duman altı olmuş bir mekanda ilerlemek zor geliyor bana boğazım gıcıklanıyor gayri ihtiyari öksürüyorum. Rozetimi gösterip tanıtıyorum kendimi. Gençler merhaba bu arkadaş sizle çalarmış, yüzlerindeki acı ve endişe dolu duygu kaçmıyor gözümden. Kavgalı olduğunuz birileri var mı? Yok Amirim biz paramızı çalarak kazanır kimseye muhtaç olmadan geçiniriz. Yetiyor mu bari kazandığınız? Akmasada damlıyor Amirim. Anladım yarın bu adrese gelip ifade verin tamam mı! Anladık Amirim iyi akşamlar. Telefonla bizimkileri arıyorum ne yaptınız diye. Ali açıyor telefonu; Amirim mekan sahibi ile görüştük bir şey çıkaca benzemiyor sıradan tipler kim ne ister anlamadım dedi. İfadeye çağırdım yarın sabaha. Tamamdır hadi herkes evine bu gecelik koşuşturma yeterli bende yavaştan voltamı alayım artık.....

  Eve dönünce içerden yayılan kokuyu içime çekiyorum yavaşça, hanım ve ufaklık uyumuş. Sessizce rozetimi silahımı ve ceketimi yerlerine koyup düşün altına giriyorum. Suyun ılık ferah rahatlatıcılığına bırakıyorum kendimi yorgunluğum kaygılarımın akıp gidiyor üzerimden ağır ağır. Çift kaşarlı tost ve taze kahve kendime getiriyor beni. Sabah olmak üzere bir iki saatlik uyku yetiyor. Bugün demir gibi sağlam bir iradeyle atıyorum kendimi sokaklara, etrafı temizleyen işçiler mesaiye başlamışlar. Havada soğuğun etkili yalnızlığını hissediyorum sırtımda montuma sıkıca sarınarak. Bugün maktulün etrafındakileri sorgulayacağız. Kahvem hazır bizimkilere bir kaş göz selamı verip sorgu odasına giriyoruz. Üç kafadar içerde kaygılı uyuşuk etraflarına bakıyorlar boş boş. Beyler anlatın bakalım Eren’i neden öldürdünüz? Panik içinde hep bir ağızdan Amirim biz yapmadık diyorlar korku içinde. Koskoca Amir yalan mı söylüyor anlatın nasıl yaptığınızı diyor bizim Ali. Amirim biz yapmadık bilmiyoruz olayı o akşam sahnemiz vardı Eren gelmeyince başka arkadaşı arayıp konser verdik. Biliyorum ulan araştırdık hem söyleyin bakalım geçmişte ne halt yedinizde böyle bir ceza verdi adam. Dördünüz de aynı yetiştirme yurdunda büyümüşsünüz hayatınız birlikte geçmiş. Uçucu madde kullanımı hırsızlık bir sürü suç maşşallah. Amirim o kadar şey yaptıkki hatırlamıyorum ama tövbe ettik. Biliyorum on senedir vukuatınız yok, bunlar hakkında tutanak tutun savcılığa sevk edin adli kontrol şartıyla serbest kalırsınız buralardan ayrılmayın. Kayıt evinin sahibini alın içeriye. Evet Ahmet bey Eren’i neden öldürdünüz? Panik içinde ayağa kalkmaya çalışıp ben yapmadım iftira bu sizde biliyorsunuz o akşam ben kayıt evindeydim. Otur yerine sen öldürmediysen kim yaptı, paranı mı vermedi kayıt aldırıp söyle hadi bize yardımcı olursan bizde sana oluruz. Öfkeli burnundan soluyan bir sesle ben işimde gücümde bir adamım hem o çocuklara çok yardım ettim sorabilirsiniz, yapsa yapsa çaldıkları mekanın sahibi yapmıştır. Ulan adam para kazandığı grubun elemanını neden öldürsün sorguladık onu zaten senden şüpheleniyor o da. Vay kurnaz ben ona sorarım. Rahat durun olay istemiyorum, bunuda sevk edin gönderin buradan. Kamera kayıtları var mı bir bakalım.

  Telefon çalmaya başladı yine, Arayan Recep müdür; Emre Amirim odama gelir misin! Hiç sevmiyorum bu adamı babasını severdim olmamış bu adam. Kapıyı tıklatıp bir baş selamı veriyorum. Göz işaretiyle otur diyor bana. Zaten bende çok meraklıyım senin gül yüzüne der gibi bakışıyoruz. Elimizde ne var diyor soğuk mesafeli. Sorgulamalardan bir şey çıkmadı araştırmamız sürüyor. Sonuç sıfır elleriniz cebinde geziyorsunuz değil mi? Ağzının ortasına çakasım var bir tane ama emekliliğime beş sene kalmış sakin şampiyon. Bir şey elde ederseniz ilk benim haberim olacak ona göre çıkabilirsin. Tam sopalık adam biz sanki dışarda ebelemece oynuyoruz

  Bir haftalık süre zarfında kayda değer bir şeyler elde edememek çok can sıkıcı sorgulamalar kamera kayıtları ufak bir ipucu peşinde uykusuz saatler ve üstüne yetmezmiş gibi Recep müdürün baskıları. İstemediğimiz şey oluyor elemanlardan biri daha havaya uçmuş. Arayan Barış amirim gelmeniz lazım diyor. Alel acele benim emektara atlayıp gidiyorum olay yerine. Yine ana baba günü gibi ışığı gören gelmiş. Bu sefer ölen eleman Mert. Grubun davulcusu çaldığı aletle bütünleşmiş. Ağır bir koku var havada is kir vıcık vıcık et kokuyor ekşi mide bulandırıcı. Olay yeri inceleme işini tamamlasın bana rapor verirsiniz. Sayın savcım gerekli bilgilendirmeyi otopsiden sonra yapalım etrafı inceleyin CD vesaire var mı bakın. Ofiste buluşuruz. Toplanın bakalım atladığımız bir şeyler var, eskiden yaptıkları bir yanlış yüzden cezalandırıldılar iki eleman kaldı koruma altına alın onları. Yine aynı şeylerden bahsediyor bulduğumuz CD. Aynı maske aynı ton. Gençken kaldıkları yurtla bir görüşün Esenlerdeki. Sizde eski ceza dosyaları karıştırın bakalım neler çıkacak hadi Ali. Bende otopsi yapan doktorla görüşeyim iki saat sonra mekanda buluşalım. Evide iyice ihmal ettim. Bu görevinde kötü tarafı, hanım alıştı ama kuzum çok özlüyor beni.

  Otopsiyi yapan doktorla hastanenin çay ocağında karşılaşıyorum rastlantı sonucu. Amirim bende sizi bekliyordum çay alayım siz gelene kadar derken karşılaştık. Bu adamında muhabbeti hiç çekilmiyor iyice yaşlandım galiba. Sürekli ölü kesen birisiyle ne konuşulur arkadaş. Amirim plastik patlayıcı düzeneği harekete geçiren çaldığı davulun yapısı olmuş. Vücudundaki beş voltluk elektrik ve çaldığı elektronik davula takılan cihaz yüzünden. Anlaşılan üç parçanın notaları düzeneği olumlu veya olumsuz şekilde tetiklemeye yaramış. CD’yi seyrettim zor parçalar seçmiş ki hata yapsınlar. Peki bunlar salak mı adamın talimatlarına uysunlar. Orasını bilmiyorum siz şu iki elemanla bir daha konuşun. Anladım sağolun kolay gelsin. El sıkışmak istemiyorum bu adamla kaç kişinin tenine dokundu düşünmesi bile ürpertici. Meslek zor yapacak bir şey yok. Merkezde bizim Ali ve Barış getirmiş iki elemanı. Amirim koruyun bizi, ona bakacağız bir planım var gençler deyip anlatmaya başlıyorum. Anladınız mı! bu şahsı ancak böyle yakalaya biliriz. Ama amirim delilik bu, siz beni oltada solucan gibi yem yapacaksınız. Bunu burada bilen dört kişiyiz eğer siz katil değilseniz tuzağa illaki düşecektir. Ben ekipleri hazır edeceğim. Bomba imha ve olay yeri hazır olacak. Korkma seni sürekli izleyeceğiz.

  Bir haftalık zaman zarfında evde bekleyen elaman iyice sıkılmış bas gitarını çalıyordu aheste aheste. Motorsikletli bir kurye kapıya gelip elindeki büyük uzun paketi elemana teslim etti. Kulaklıktan seslenmemize rağmen bizi duymadığı belliydi. Amirim eve gidip bakayım mı dedi Ali. Dur yerinde şimdi anlarız. Paketi alıp açan eleman gelen kargonun içinde kırk bin liralık bas gitarı görünce yaşanılan onca şeyi unutup çalmak için ekipmanları birbirine bağladı sevinçten taki gitardaki kablosuz bomba düzeneğini fark edene kadar. CD’ yi diz üstü bilgisayarına takarken paketin üzerindeki notu ancak gördü sol elini tellerden kaldırma! İçeri dalıp bağırıyorum aptal herif kulaklığı neden çıkardın sana sesleniyoruz yarım saattir. Kargocuyu yakaladık sorgulamada. Ne aptal adamsın sen. Amirim bu kırk bin liralık bir gitar heyecanla ne yapacağımı bilemedim affedin. Ulan Çinliler ne zamandır bu kadar pahalı gitar üretti kutusuna baksana, evet made in chine yazıyor. Gerçekten o heyecanla anlamadım affedin. Takın şu CD’yi ne diyor bakalım. Bomba düzeneği eldeki beş voltluk gerilimle tetikleniyor eğer elini çekerse ve çıkarmaya kalkarsa havaya uçarız. Tamam amirim şöyle yapıyoruz üçden geriye sayınca elini çekip beş voltluk sabit bir gerilim verceğiz. İşe yarayacak mı? Dua et yarasın. Hazırız Amirim. Üç iki bir şimdi. Elini kurtarıp beş volt veriyoruz tellere işe yarıyor. Kapalı Çelik kasa içersinde imha ediliyor bomba. Emniyete dönüyoruz. Dışarı çıkarken bir el ateş sesi geliyor bizim eleman boynundan vurulup yere düşüyor. Yatın çabuk adam bizi bekliyormuş. Ateş nerden geldi bulun çabuk ambulansa haber verin. Acele edin. Birisi koşarak kaçmaya çalışıyor fazla uzaklaşmadan yakalayın şunu. Ali eski koşucu düşüyor peşine çok geçmeden yakalayıp getiriyor yanımıza. Bu adamı tanıyorum kayıt evinin sahibi Ahmet vay kurnaz vay. Sorgu odasında merak ve heyecanla bekliyoruz anlatmasını. Amirim ben eşim ve kızımla mutlu Mesut yaşarken bu çakallar hayatımızı bitirdiler. Yirmi yıl önce Galata’da sahilde dolaşırken bizden para isteyen uçucu madde kullanmış bir grup genç önce beni sonra eşimi ve kızımı bıçakladılar. Ben ağır yaralı olarak kuruldum. Ne mi oldu! Siz yakalayıp serbest bıraktınız! Bende sizin vermediğiniz adaleti sağladım. Yıllarca aradıktan sonra bir gün kayıt stüdyoma gelen bu gençlerde bir şeyler dikkatimi çekti saçları yara izleri özellikle hepsinde olan aynı zincir kolye. Biraz araştırma yapınca onlar olduğunu anladım ve bende kendilerine göre ceza kestim tabi siz ortaya çıkana kadar. Diğerlerinide hallettim. Sizin takip edeceğinizi biliyordum. Değdimi yaptıklarına götürün bunu gözümün önünden.........
 • 625 syf.
  ·11 günde·Beğendi·10/10
  Önce çok güzel bir araştırma ,derleme kitabı olduğunu belirtmek isterim. Yazarı Vedat Ozan kendisi bir fotoğrafçı, koku uzmanı Kadıköy Anadolu lisesi ve Boğaziçi Üniversitelerini bitirmiş. O okullardan aldığı araştırma ruhu ve bilgisi ile biz okurlar için 4 serilik KOKU temalı kitaplar yazmış. İlk kitabı Kokular Kitabı idi. Geçen sene tesadüf eseri bir arkadaşımın kötü hastalığa yakalanmış kızına ziyarete giderken, almak için girdiğim kitapevinde tanıştık kitap ile ( kızımız çok kitap okur ve şu anda çok iyi ) o gece ben kitabı vermeden bitirdim ve çok etkilendim. Koku ile bilmediğim o kadar çok şey ile tanıştım ki, böyle bir duyguya sahip olduğum için Allahıma şükür ettim. İkinci kitabı okumak bugüne nasipmiş.
  Şimdi bu Kitap neyi anlatıyor derseniz; içerisinde yok yok, bugün hayatımızın bir parçası olan parfümlerin hikayeleri, bu parfümlere isim veren ünlü modaevlerinin parfüm ile olan bağları, parfümlerin yaratılması, onu yaratan parfümörün hikayesi, yaratılırken yaşanan duygular, parfümlerin malzemeleri, biraz kimya, biraz botanik bilimi, ne ararsanız var kitapta.
  Yazarımız o kadar çok kaynaktan yararlanmış ki biz oturup bunları tek tek araştırsak yıllarımızı alır. O bizim yerimize yapmış ve nüktedanlığı ile yazıya dönüştürmüş.
  Parfüm neye benzermiş biliyor musunuz? Müziğe o yüzden de içerikleri notalar ile adlandırılıyor.
  Dip, kalp ve üst notalar katmanları... Peki bu notalar neyi ifade ediyor? En basit tarifi ile uçuculuk sürelerini...
  Ve parfümleri yaratırken binlerce olan o küçük şişelerin durduğu yere ne deniyor? Org...
  Hiç elinize aldığınız parfümün içinde ne var diye detaylı baktınız mı? Ben bakmadım, kitabı okuyunca da o küçücük şişede ki sıvının 300 adete varan molekül, meyve, çiçek vb lerden oluştuğunu öğrendim. Bu uyumlu bileşenlerin üst üste konulmasına da Akor diyorlar. Tıpkı müzik gibi sancılı süreçler ile yaratılıyor bizim püf diye sıktığımız o kokular.
  Sıktınız parfümü dışarı çıktınız size arkadaşınız mis gibi kokuyorsun dedi. Sizin de hoşunuza gitti peki hiç merak ettiniz mi bu mis kelimesi nerden geliyor. O da Misk den geliyor. Peki Misk ne, işte onu ben yazmayayım siz kitabı alın okuyun nerden geldiğine benim kadar şaşıracaksınız.
  Ya parfüm kullanımın sınırlandırılması için İngiltere'de bir yasa teklifi verildiğini biliyor musunuz? Yıl 1770 parlamentoya verilen teklif kısaca şu şekilde;
  Parfüm kullanan mevki fark etmeksizin bir kadın majestelerinin tebaasından herhangi bir erkeği baştan çıkarmaya veya onu bu yolla evliliğe götürmeye neden olursa bu davranışları büyücülükle mücadele yasası gereği....
  Yaratılan parfümlerin çağı yansıttığını, dönemi değiştirdiğini, savaşlarda bile insanların hayatlarında olduğunu, aslında parfümörlerin çoğunlukla erkek, kadınların azınlıkta olduğunu, azılı pazarlama illeti keşfedildikten sonra parfümlerin artık birbirine benzediğini, bugün raflarda birbirine rakip gibi duran o bildik parfümlerin aslında üç, beş şirkete ait olduğunu, büyük şirketler tarafından üretilenler dışında, özel üretim yapan daha butik firmalar olduğunu Türkiye'ninde Nişhane ve Pekji adı altında iki firmaya sahip olduğunu ve daha nicelerini bu kitapta bulacaksınız.
  Botanik, kimya sevmeseniz bile kitabı okuduktan sonra şöyle bu konularda başka kaynakları karıştırmak isteyeceğinizin garantisini veriyorum.
  Bu kitap keyif ile bitti. Şimdi üçüncü kitap Kültürleri alma zamanı.
  keyifli okumalar...
 • Sen, sen olarak yok olmak zorundasın, o zaman gerçek ortaya çıkar. Gerçeğin ne olduğuna dair hiçbir fikre sahip değilsin, rüyalarında bile. Sen gerçek dışısın ve gerçek dışılıkta yaşıyorsun. Rüyalarda yaşıyorsun, uykuya dalmış vaziyettesin. Uyanışın nasıl bir şey olacağını kavrayamazsın.
  Yalnızca bir tek şey söylenebilir: Bildiğin hiçbir şeyi orada bulamayacaksın. Bu, olumsuz bir şekilde söylemenin yoludur.
  Sufiler de aynı yolu seçmişlerdir. Onlar fenâ derler -öncelikle eri, tamamıyla eri. Senden hiçbir şey kalmasın; ancak o zaman o müthiş dönüşüm gerçekleşir. Sen olmadığın zaman -ama ancak o zaman Tanrı senin içinde bir varlık haline gelir. Bu durum gerçekleştirilmek zorundadır.
  Olumlu ifadenin tehlikesi şudur: Herhangi bir olumlu ifade sınırlı olmak zorundadır. Olumlu, tanımlanmış anlamına gelir. Yalnızca olumsuz, tanımlanmamış olabilir, yalnızca olumsuz sınırsız olabilir. Olumlu, derhal, bir nesne haline gelir ve sen bir nesne değilsin. Sen bir olmayan nesnesin; bu yüzden Buda senin bir hiç olduğunu söyler. Daima hatırla, “hiç” hiçbir şey anlamına gelmez, hiç, “olmayan nesne” demektir.
  Fakat biz nesneler dünyasında yaşıyoruz, nesneler tarafından kuşatılmış haldeyiz. Ve kendi benliğimizi diğer bir nesne olarak düşünmek çok kolaydır -ışıldayan, ilahi ama gene de bir nesne. O bir nesne değildir, o bir ‘olmayan nesne’dir. O bir kişi bile değildir, o yalnızca bir mevcudiyettir. O bir çiçek bile değildir, yalnızca bir kokudur.
  Bizim “nesneleştirilmiş” kültürümüzde kişisel varoluş bütün önemini yitirmiştir. Sürekli olarak nesneler tarafından, insan yapımı nesneler tarafından kuşatılmaktayız. Nesneler, insanoğlunu, kendisinin bir ‘olmayan nesne’ olduğu gerçeğinden uzaklaştırır. Belki de bu yüzden nesnelerle bu kadar çok ilgiliyizdir. “Elinden geldiğince çok nesneye sahip ol, nesneler 10. BÖLÜM
  GERÇEK BENLİK

  Birinci soru:
  Gerçek benlik ile benliksizlik arasında bir fark var mıdır?
  Benliksizlik gerçek benliktir; arada hiçbir fark yoktur. Bu, aynı şeyi farklı bir şekilde ifade etmenin bir yoludur sadece. “Gerçek benlik” bunu ifade etmenin olumlu yolu, “benliksizlik” de olumsuz yoludur.
  Fakat unutma, olumsuz, olumludan çok daha iyidir. Dünyanın en büyük ustaları, kendilerini daima olumsuz şekilde ifade etmişlerdir ve bunun belirli bir nedeni vardır: Olumlu seni kandırabilir, olumlu seni kolayca kandırabilir. Eğer sana, gerçek bir benliğe sahip olduğun söylenirse bundan ne anlayacaksın? Kendi benliğinden ne anlıyorsan, gerçek benliğin de aynı şeyin saflaş-mış bir hali, daha yüksek, daha kutsal, daha onurlandırılmış, ölümsüz, ilâhi bir hali olduğunu düşüneceksin-fakat bunu, hali hazırda sahip olduğun benlik fikrine göre algılayacaksın. Senin gerçek benlik anlayışın, sadece değiştirilmiş, süslenmiş bir yanlış benlik fikri haline gelecek. Tehlike budur.
  Gerçek benlik tamamen farklıdır; senin yanlış benliğinden yalnızca tamamen farklı değil, ona yüz seksen derece karşıttır. Gerçek dışı benlik üzerinden herhangi bir gerçek benlik fikri edinemezsin. Gerçeğin olması için gerçek dışı sona ermek zorundadır. Gerçek dışı mutlak bir şekilde gitmek zorundadır.
  Yalnızca karanlığı biliyorsan ışık hakkında ne fikrin olabilir ki? Işığa dair düşündüğün her şey karanlığın bir biçimi olarak kalacaktır. Karanlığı biliyorsun.
  Bu yüzden Buda olumsuz yolu seçmişti. O, gerçek benlik yani atma, ruh yani atta hakkında konuşmaz. O, anatta yani olmayan benlik, anatma yani benliğin yokluğu hakkında konuşur. Buda
  bütün benlik fikrini yadsır çünkü benlik fikri, senin yanlış benlik fikrini taşıyacak, onun devamı olarak kalacaktır.
  Sen, sen olarak yok olmak zorundasın, o zaman gerçek ortaya çıkar. Gerçeğin ne olduğuna dair hiçbir fikre sahip değilsin, rüyalarında bile. Sen gerçek dışısın ve gerçek dışılıkta yaşıyorsun. Rüyalarda yaşıyorsun, uykuya dalmış vaziyettesin. Uyanışın nasıl bir şey olacağını kavrayamazsın.
  Yalnızca bir tek şey söylenebilir: Bildiğin hiçbir şeyi orada bulamayacaksın. Bu, olumsuz bir şekilde söylemenin yoludur.
  Sufiler de aynı yolu seçmişlerdir. Onlar fenâ derler -öncelikle eri, tamamıyla eri. Senden hiçbir şey kalmasın; ancak o zaman o müthiş dönüşüm gerçekleşir. Sen olmadığın zaman -ama ancak o zaman Tanrı senin içinde bir varlık haline gelir. Bu durum gerçekleştirilmek zorundadır.
  Olumlu ifadenin tehlikesi şudur: Herhangi bir olumlu ifade sınırlı olmak zorundadır. Olumlu, tanımlanmış anlamına gelir. Yalnızca olumsuz, tanımlanmamış olabilir, yalnızca olumsuz sınırsız olabilir. Olumlu, derhal, bir nesne haline gelir ve sen bir nesne değilsin. Sen bir olmayan nesnesin; bu yüzden Buda senin bir hiç olduğunu söyler. Daima hatırla, “hiç” hiçbir şey anlamına gelmez, hiç, “olmayan nesne” demektir.
  Fakat biz nesneler dünyasında yaşıyoruz, nesneler tarafından kuşatılmış haldeyiz. Ve kendi benliğimizi diğer bir nesne olarak düşünmek çok kolaydır -ışıldayan, ilahi ama gene de bir nesne. O bir nesne değildir, o bir ‘olmayan nesne’dir. O bir kişi bile değildir, o yalnızca bir mevcudiyettir. O bir çiçek bile değildir, yalnızca bir kokudur.
  Bizim “nesneleştirilmiş” kültürümüzde kişisel varoluş bütün önemini yitirmiştir. Sürekli olarak nesneler tarafından, insan yapımı nesneler tarafından kuşatılmaktayız. Nesneler, insanoğlunu, kendisinin bir ‘olmayan nesne’ olduğu gerçeğinden uzaklaştırır. Belki de bu yüzden nesnelerle bu kadar çok ilgiliyizdir. “Elinden geldiğince çok nesneye sahip ol, nesneler biriktirmeye devam et. Ne kadar çok nesneye sahip olursan o kadar varsındır; mantığımız işte budur.
  Yüklü bir banka hesabın olduğunda kendini var hissedersin. Hesaptaki paran yok olduğunda sen de yok olmaya başlarsın. İn
  sanlar iflas ettiklerinde, sanki ruhları bankadaymışçasına intihar ederler. Banka hesaplarındaki bakiye onların ruhudur. Bir ruh olmadan nasıl yaşayabilirler ki artık?
  Nesnelere ne kadar bağlı olduğunu izle. Evin, -oyuncaktan başka bir şey olmayan -bir sürü bilimsel zımbırtın, onlara ne kadar da derinden takık haldesin. Ve yavaş yavaş, bir ‘olmayan nesne’ olduğunu bütünüyle unutuyorsun. Kendinin bir olmayan nesne olduğunu unutmakla kalmayıp, karının bir nesne olmadığını, çocuğunun bir nesne olmadığını da unutuyorsun. Nesnelerle ve nesnelerle kuşatılmış olarak, nesneleştirilmiş bir kültür içinde yaşamak... Bu, maddeci kültürün gerçek ismidir. Biri, manevi olan herşeyi unutma eğilimindedir ve biri herşeyi bir nesneye indirgemek eğilimindedir. Kişiler bile indirgenir.
  Bir kadınla karşılaştığında ve ona aşık olduğunda, o bir kişidir. Er ya da geç onu bir nesneye indirgersin -o bir eş olur. Eş, bir nesnedir; kadın bir kişi. Bir kadını gerçekten seversen onu bir eşe indirgemezsin. Eş bir işlevdir. Bir adamı gerçekten seversen onu bir kocaya indirgemezsin. Koca? Bu yasal bir sözleşme, bir formalitedir. Bir adama -tanımsız, tanımlanamaz -bir şekilde aşık olmanın güzelliği vardır; onu bir sözleşmeye indirgemek, onu bir işleve indirgemek, onu bir kocaya indirgemek onu bir nesneye indirgediğin anlamına gelir.
  Fakat ne yaparsan yap, kişi bir kişi olarak kalır ve bir nesneye indirgenemez. Ve bu sorun yaratır. Eş bir kadın olarak kalır, sen ne düşünürsen düşün. O, bir kadın olarak kalır. Onun bir eş olduğuna inanabilirsin ama o hala bir kadındır -uçsuz bucaksız, ne yapacağı tahmin edilemeyen. Bu sorun yaratır. Sen onun bir nesne kadar, araban kadar, kayıt cihazın kadar, televizyonun kadar tahmin edilebilir olmasını istersin -tahmin edilebilir, idare edilebilir, kontrol edilebilir, daima itaatkar. Ve o bunu dener ama hala onun içinde hiç de nesne olmayan bir şey vardır -bir ‘olmayan nesne’, bir özgürlük. Hakkını savunan bir şey. Ve o özgürlük ne zaman hakkını savunsa, sorun ortaya çıkar.
  Ve sen de o özgürlüğe sahipsin ve ne zaman senin özgürlüğün hakkını savunsa sorun çıkar.
  İnsanları severiz ama sevgimiz gerçek sevgi değildir çünkü onları nesnelere indirgemeye devam ederiz. Gerçek sevgi onları
  daha yukarı yükseltir, kişiden daha yükseğe. Gerçek sevgi onları mevcudiyet yapar. İzle. Bir kadınla ya da bir adamla karşılaştığında, diğeri kişidir. Eğer sevgin gerçek değilse, kişi kaybolur ve bir nesne, bir eş, bir koca, vesaire olur. Eğer sevgin gerçekse, eğer diğer kişinin hiçliğine, en içerideki sınırsız sonsuzluğuna, ebediliğine saygı duyuyorsan onu bir mevcudiyete yükseltirsin. Kişi yok olur; bir mevcudiyet ortaya çıkar, son derece hayati bir mevcudiyet. Fakat mevcudiyet tahmin edilemez ve mevcudiyet idare de edilemez. Mevcudiyet özgürlük demektir. O, bir çiçeğin kokusu kadar özgürdür.
  Çünkü hiçbir kişi tamamıyla, kesin olarak bir nesneye indirgenemez, insanlar insanları sevmeyi bırakır. Nesneleri sevmeye başlarlar. Böylesi daha güvenlidir. Kendini izle. Nesneleri seviyor musun? Bu, kim olduğunu bütünüyle unuttuğun anlamına gelir ve Tanrı’nın bir mevcudiyet olarak varoluşta bâki olduğunu bütünüyle unuttuğun anlamına gelir. Ve Tanrı’yla herhangi bir paylaşıma asla giremeyeceksindir.
  Milyonlarca insan yalnızca nesneler edinmeye, nesnelere sahip olmaya devam eder. Sonuçta ne olur? Onlar nesneler tarafından sahip olunur. Eğer nesnelere sahip olmaya çalışırsan nesneler sana sahip olur. Ve bu, bir insanın içine düşebileceği en çirkin haldir.
  Nesneler katı görünür -kesinlikle de öyledirler. Nesnelere inanmanın, onlara güvenmenin hiç gereği yok. Onlar katıdırlar, oradadır, elle tutulabilirdirler. Varoluşlarının ispatı gereksizdir. Nesneler katı görünür; katıdırlar. Ve bugün, ‘olmayan nesne’ tehlike altında görünmektedir çünkü o sen olan ‘olmayan nesne’ katı değildir. Elle tutulabilir değildir, görünebilir değildir. Ona dokunamazsın, onu göremezsin, onu duyamazsın. Onu hissedecek bir kalbe sahip olmadan, duyuların onun hakkında herhangi bir şey bilmekten âcizdir. O, duyularının bir deneyimi değildir; duyuları aşan bir şeydir o.
  Derin ilgi, itina, saygı, sevgi, sorumluluk, kendini karşısındakine vermek, bunlar nesne benzeri aktiviteler değildirler ve nesnelere çok fazla inanmaya başlarsan bu aktiviteler kaybolmaya başlar.
  Bu yüzden bu ülkenin kendisinin inançlı olduğuna inandığını
  söylüyorum. Ama inançlı değil! O nesnelere inanır. Bu ülkede iki tür insan var ama her ikisi de nesnelere inanıyor. Bunlardan birine dünyevi derler: Bu tür , nesneleri biriktirir. Diğer türe de âhi-ret işlerine dalmış, manevi, dindar denir: O da nesneleri terk eder. Fakat her ikisi de nesneler üzerine odaklanmıştır, nesneler üzerine yoğunlaşmıştır -biri sahip olmaya, diğeri yoksun olmaya. Fakat gözleri nesneler üzerine odaklanmış olarak kalır.
  Bu ülkeyi, dünyanın en maddeci ülkelerinden biri olarak adlandırıyorum ben. Ülke müthiş bir yanılsama içinde yaşıyor ve bu yanılsama, nesneleri terk eden insanların dindar görünmesi nedeniyle yaratılmaktadır. Mesele nesnelere sahip olma veya nesneleri terk etme meselesi değildir.
  Dindar kişi, ‘olmayan nesneler’ dünyasında düşünmeye başlamış olan kişidir, sevmeyi, dua etmeyi, meditasyon yapmayı bilen kişidir çünkü meditasyon herhangi bir katı nesne değildir. Onu hiç kimseye gösteremezsin. Ve aşk da bir mal değildir. Onu pazaryerinde satamazsın; ondan kâr edemezsin. Dindar kişi, olmayan nesneler dünyasına girmeye başlayan kişidir. Ve başlangıç rızayla, senin hiç oluşunun, hiçliğinin kutlamasıyla olmak zorundadır.
  Olumsuz ifadeyi kullanmak çok daha iyidir böylece kendini bir nesne olarak düşünmeye başlamazsın.
  Simgeler önemlidir çünkü bir simge, senin içinde kendi merkezini yaratır ve onun çevresinde bir gerçeklik yaratmaya başlar. Örneğin, sen kendinin bir ruh olduğuna inanırsan bütün hayatın farklı olacaktır. Hayatın, ruhun o simgesi tarafından belirlenecektir. Eğer bir ‘olmayan benlik’, anatta, bir sessiz hiçlik, bir mutlak boşluk olduğuna, hiç kimse olduğuna inanırsan bu senin bütün hayatını dönüştürecektir. Hayatın farklı olacaktır.
  “Ben bir ruhum” diye düşünen insan, “İçimde hiç kimse yok” diye düşünenden farklı şekilde yaşayacaktır. Peki fark ne olacak? “Ben bir ruhum” diye düşünen kişi yabancılaşacaktır. Kendini varoluştan ayrı hissedecektir. Yabancılaşma budur.
  Yabancılaşma (alienation) kelimesi, Latince, “bir zamanlar birleşik olan şeyi yabancı haline getirmek, ayırmak” anlamına gelen alienare kökünden gelir. “Ben .im” diye düşünen kişi, kim olduğunu netleştirmek için kendi çevresine sınırlar çizmek zo
  runda kalacaktır -”Ben ağaç değilim, ben taş değilim,ben sevdiğim kadın değilim, ben doğurduğum çocuk değilim, ben bu yeryüzü değilim, ben güneş değilim.” Kendisini “ben ne değilim,” diye tanımlamaya devam etmek zorunda kalacaktır. Milyonlarca şeyi elemek zorunda kalacaktır; o zaman “Ben ...im” diye düşüneceği minik bir alan kalacaktır geriye. Bu, yabancılaşmadır.
  Çağlar boyunca dindar insanlar tarafından kullanılan olumlu lisan, büyük bir yabancılaşma yaratmıştır. İnsanoğlu, kendi evi olan bu dünyada bir yabancı haline gelmiştir. Kendisini evsiz, kökü sökülmüş, dışlanmış hissetmektedir.
  Ve bunun sebebi yanlış simgedir. Simgeyi değiştir ve hayatının nasıl değişmeye başladığını gör. Küçük değişiklikler bazen büyük devrimlere neden olur. Sadece küçücük bir değişim. Simgeler önemlidir; kendi dünyalarını yaratırlar. Her simge bir dünya yaratır. Simge bir tohumdur.
  Sadece, kendinin bir ‘benliksizlik’ olduğunu düşün. Artık çevrene hiçbir sınır çizmenin gereği yoktur. Nasıl çizebilirsin ki? Sen yoksun. Sen yokken bir sınır çizemezsin. “Ben ağaç değilim, ben taş değilim, ben yeryüzü değilim ve ben buradaki insanlar değilim” diye düşünmene gerek yoktur. Bütünüyle farklı bir şekilde düşünmek zorunda olacaksın. “Ben, olmadığım için, her şeyim. Ben, olmadığım için, okyanusta bir dalga değil okyanusun kendisiyim. Benim olmayışım Tanrı’nın varlığıdır” demek zorunda olacaksın. Ve bir anda sen dünyanın olacaksın, dünya da senin; dünya senin evin olacak. Bu, müthiş bir huzur ve neşe yaratır: Artık yabancılaşmış değilsindir.
  Yabancılaşma, bir tür nevroz, şizofreni, bir tür büyük paranoya yaratmak zorundadır çünkü eğer varsan o halde bütün dünyaya karşısındır. Sen çok küçüksündür ve dünya uçsuz bucaksızdır, onu fethetme ihtimalin yoktur. Bu kez de düpedüz aptallık olan doğayı fethetme fikri ortaya çıkar. Bir defa kendinin bir benlik olduğunu kabul ettin mi artık fethetmek zorundasındır, ispatlamak zorundasındır. Diğer benlikleri; doğayı fethetmek zorun-dasındır; kendini ispat etmek zorundasındır.
  En büyük hocalar daima olumsuz olmuşlardır. Sana, “öylesin” demezler, sana, “değilsin” derler ki o olumsuzluğun güzelliği muazzamdır, sınırsızdır,onun haddi hesabı yoktur.
  Simgenin önemini hatırla. Simge, senin çevresinde bütünleştiğin bir merkezdir.
  Simgeselin zıttı şeytanidir. Simge, insanları yaklaştırır ve hareket üretir. Şeytani olan, ayıran, zayıflatandır. Birlik ve katılım yaratan bir simge olmaksızın, insanlar şeytani duygusuzluğa kayarlar. Duygusuzluk, sorunlar çözülmüş gibi bir yanılsama ve uyku hali yaratır. Ama çözülmüş değillerdir.
  Simge bir tohumdur, yaratıcı bir tohum. Simgeyi çok akıllıca seç. Pek çok şey ona bağlı olacaktır; bütün hayatın seçtiğin simge tarafından kararlaştırılabilir. Eğer yanlış bir simge seçersen yanlış bir yöne gidiyor olacaksın. Ustanın işlevi sana doğru tohumlar, doğru simgeler vermektir. Sanyas bir simgedir, etrafında yeni bir bakış, yeni bir perspektif yaratabileceğin bir simgeden başka bir şey değildir.
  Simgelerin önemini unutmuş olan insanlar var. Onlar bölünmeye, parçalara ayrılmaya başlarlar. Onları bir arada tutacak hiçbir şey yoktur. Simge seni bir arada tutar, tutkal gibidir o. Sana yön verir, anlam verir, muhtemel bir gelecek verir, sana senin potansiyelini gösterir.
  Eğer doğru simgeyi seçmezsen o zaman hayatın şeytani bir hal alacaktır; dağılacak, parçalara ayrılacaktır. Ve kişi dağılmış, parçalara ayrılmış hale geldiğinde hayatı duygusuzluğun, aldırmazlığın rengini alır. Can sıkıntısı ve bıkkınlık içindedir ama bir şekilde yaşamayı becerir. O yalnızca ölümün gelip onu almasını bekler. Hayatı hiçbir şiirselliğe, dansa, ihtişama, sahip olamaz. Dans edecek hiçbir şeyi yoktur.
  İnsan, bir simgesel hayvandır; bu benim insan tanımımdır. İnsan simgeler olmaksızın yaşayamaz. Bu büyük ihtiyaç nedeniyle dinler daima var olmuştur. Onlar var olmuşlardır çünkü insan simgelere gerek duyar.
  Bu yüzyıl, insanlık tarihinde simgesiz yaşanan -ve gereksiz yere çok acılar çekilen -ilk yüzyıldır. Simgelerin olmadığında dağılmaya başlarsın. Modern insan duygusuzluk ve can sıkıntısı içinde yaşar. Sürekli olarak yorgun ve varoluştan usanmış haldedir. Onu bir arada tutacak hiçbir şey yoktur, daima parçalanmaktadır. Bir merkeze sahip değildir, o yalnızca çemberin dışıdır. Var olmasından kaynaklanan hiçbir zenginliğe sahip olamaz.
  Bu yüzden, doğru bir simge seç. ‘Benliksizlik’, benlikten çok daha iyidir.
  “Gerçek benlik ve benliksizlik arasında bir fark var mıdır?” diye soruyorsun. Gerçekte, aralarında fark yoktur. Vardığın zaman, benliksizlik gerçek benliktir. Fakat varışının öncesinde, arada bir fark vardır. Sen seyahatteyken arada bir fark vardır.
  Benim önerim olumsuzu seçmektir, olumsuzu seçerek, olumluya ulaşmanın olasılığı çok daha yüksek olur. Eğer olumluyu seçersen kaybolursun. O zaman benliğin, kendi egonun kutsanmış bir fikrinden başka bir şey olmayacaktır.
  İkinci soru:
  Şiir mucizenin sesi midir yoksa kaynağa doğru yaklaşmaktan bir kaçınma, bir duyulara hitap eden oyalanış mıdır?
  Bunun hepsi şaire bağlıdır. Şiir bir çiçeklenmedir, şairin kalbinin taşmasıdır. Gül ağacında gül çiçeği olacaktır; bu gül ağacına bağlıdır. Gül ağacında başka bir çiçek açmayacaktır, sadece gül. Bu, şaire bağlıdır.
  Hindistan’ın kadim lisanı olan Sanskritçe’de, şair kelimesinin iki karşılığı vardır. Sanırım dünyanın başka hiçbir lisanında şair kelimesi için iki karşılık yoktur. Biri, rishi, diğeri kavidir. İngilizce’deki “şair” kelimesi yalnızca ikincisini, kaviyi karşılar. Birinci kelime rishi için İngilizce bir karşılık yoktur. Kâhin olarak çevrilmiştir ama bu tam karşılığı değildir.
  Bu iki kelimeyi anlamak iyi olur. Rishi, görmüş, ulaşmış, kaynağa girmiş ve şimdi de içinden bir şiir yükselmekte olan kişi anlamına gelir. O, sıradan anlamıyla bir şair değildir; o şiir yazmaz. Şiir onun içinden taşar. Alelade konuşsa bile konuşmasında bir şiirsellik vardır. Bir ağacın altında sessizce otursa bile sessizliğinde bir şiirsellik vardır. Yürürse, yürüyüşünün kendine özgü bir zarafeti, bir şiirselliği vardır. Eğer sana doğru bakarsa onun gözlerinden akan şiirselliği yakalarsın. Eğer sana dokunursa, dokunu-şuyla senin bedenine akan şiirselliği hissedersin. Erişmiş olan, şiir haline gelir. Bir rishi kendisi şiir olmuş bir şairdir.
  Şair yalnızca anlık görüşlere sahiptir. Şair yalnızca arada sırada gerçekliğin ne olduğunu anlık olarak bilir; bu sadece bir an
  için olur, şimşek gibi. Bir anda pencere açılır ve tekrar kapanır. Fakat o, anlık görüş şairin kalbini titretir ve onu ifade etmeye, doğru kelimeleri, doğru ahengi bulmaya çalışır. Eğer o kişi bir şa-irse şiir yazar, bir ressamsa resim yapar, müzisyense şarkılarında, müziğinde o bir anlık bakışı geri getirmeye çalışır veya bir hey-keltıraşsa o zaman, bir mermer kayayı hayalindeki o görüşe dönüştürmeye çalışacaktır. Fakat orada büyük bir çaba vardır. Hayalindeki görüş gider, sadece hatırası kalır. Lezzet hala dildedir ama yavaş yavaş kaybolmakta olan bir lezzet ve onu ifade etmek için müthiş bir çaba gereklidir.
  Şair ifade etmeye çalışır. Rishi ifade etmeden duramaz. Hiçbir çaba söz konusu değildir çünkü deneyim sadece bir anlık değildir. Deneyim onun ruhunun kendisi olmuştur: Rishi odur.
  “Şiir mucizenin sesi midir ...?” diye soruyorsun bana. Evet, rishinin şiiri mucizenin sesidir; o Tanrı’nın kendi sesidir. O yüzden Doğuda bizler, “Vedalar insanlar tarafından değil Tanrı’nın kendisi tarafından yazılır” deriz. Bu, Tanrı insanoğlu üzerinden konuşmuştur ve onun kullandığı insanlar yalnızca aracıydılar, vasıtaydılar, anlamına gelir. Kelimeler onların kendi kelimeleri değildir; kelimeler Tanrı’dan gelmiştir. Bu durum, Upanishadlar ve Geeta için de, Kur’an ve İncil ve Tao Te Ching için de geçerlidir.
  Kur’an öbür dünyadan gelen bir şeydir. Muhammed sadece onun dünyadaki alıcısıdır; Kur’an ı o oluşturmadı, o yazmadı. Ku-r’an onun vasıtasıyla yazıldı, o yalnızca bir aracıydı. O, Tanrı tarafından kullanıldı, aynen senin kalemle yazman gibi; yazan kalem değildir. Kalem sadece kullanılır, o bir yazma aracıdır fakat yazı daha öteden gelir -yazı senden gelir. Kalemi tutmak için elini
  kullanırsın ama yazan el de değildir. o da bir araçtır.
  Tanrı konuştuğu zaman, çaba göstermeye yer yoktur, şiirin veya resmin bilerek ve isteyerek oluşturulması söz konusu değildir. O sırada insan bir tür sarhoşluk içindedir -kendinden geçmiş haldedir. İnsan Tanrı’ya gark olur ve bir şeyler akar. O zaman kesinlikle, şiir mucizenin sesidir ve içinde büyük sırlar vardır. Ebediyetin lezzetine sahiptir. Şerbettir.
  Etkileyebilenler ve bu şiirden etkilenebilenler, bu şiirin, bu tür şiirin içine girebilenler ve bu tür şiir tarafından harekete ge-çirilebilenler mübarek insanlardır. Evet, onlar mübarektir.
  Fakat Tanrı’nın sesi olmayan diğer tür şiir de vardır. O sadece insanın yarattığı bir şeydir. Dünyaya aittir. Ne kadar güzel olursa olsun, üzerinde insanın imzasını taşır, insanın bütün sınırlamalarını barındırır.
  Diğer tür şiir belki de gerçek tür şiirden bir kaçınmadır. Belki de bir kaçıştır.
  “Şiir mucizenin sesi midir yoksa kaynağa doğru yaklaşmadan bir kaçınma, bir duyulara hitap eden oyalanış mıdır?” diye soruyorsun. Diğer tür şiir bir kaçınma olabilir. Belki atlamaktan korkuyorsun, belki de kendini tamamen kaybetmekten korkuyorsun bu nedenle sadece sağda solda birkaç tane anlık bakışa izin veriyorsun ve sonra da kendini gark ediyorsun-senin yaratıcılık dediğin şey bu. Resim yapıyor, şiir yazıyor, müzik yaratıyorsun -ve “yapmalar” içinde kayboluyorsun. Bu bir kaçınma olabilir. Belki korkuyorsun: O şimşek çok fazlaydı.
  Eğer kendini sözde yaratıcılığının içine gark etmezsen, pencerenin açılma olasılığından korkuyorsun. Kim bilir? Dışına atlaman için ayartmalarına direnmeye gücün yetmeyebilir. O çok cezbedici, çok çekicidir, insanı bilinmeze doğru çeker. Bir girdap gibidir ve o kadar güçlüdür ki seni hiçbir şey tutamaz.
  Bu mümkündür. Diğer tür şiir, diğer tür resim ve yaratıcılık belki de sadece yaratanın bir kaçınmasıdır.
  Gurdjieff, sanatı iki bölüme ayırırdı: Birine nesnel sanat, diğerine de öznel sanat derdi. Nesnel sanat, erişmiş insandan taşan sanat, öznel sanat da yanıltıcı, rüyamsı olandır. Derin uykuda olan, sadece rüyadayken uyanık olan insandan çıkar -sadece rüyadayken uyanık olan. Ve kesinlikle, rüyadayken uyanıksındır, o rüya uyanmaya bir engeldir çünkü zaten uyanık olduğunu dü-şünmektesindir, bir başka uyanışı düşünmenin ne anlamı vardır ki? Zihninde uyanıksındır, yani uyumaya devam edersin.
  Şair kelimesi için iki ayrı kelime kullanmak çok doğrudur. Çünkü Muhammed’in sözleri şiirdir, saf şiirdir ama Milton’dan farklıdır. Ömer Hayyam’ın sözleri saf şiirdir fakat Shakespeare’den farklıdır. Buda’nın sözleri saf şiirdir ama Kalidas’dan farklıdır.
  Peki, fark nerede? Fark şudur ki Buda artık yoktur, Tanrı vardır. Buda içi boş bir bambu, bir flüt haline gelmiştir. Şarkı öbür dünyadan gelmektedir -Buda, öbür dünyanın dudaklarındaki bir
  flüttür. O, işi yapan değildir, o yoktur. Onun hiçliği, şiirinin kaynağıdır.
  Fakat Kalidas tamamıyla vardır, Shakespeare tamamıyla vardır, Milton tamamıyla vardır. Dünyanın bütün şairleri tamamıyla vardır. Bunu izleyebilirsin. Hayret edersin, şairler son derece egoist insanlardır, bazen, çok paraya ve çok güce sahip insanlardan daha egoisttirler. Ve şairler çok huysuz insanlardır, sürekli birbirleriyle kavga ederler, birbirlerini lanetlerler, birbirleriyle alay eder veya dalga geçerler. Onlar da şiir yaratırlar ama onların şiiri sıradandır, özneldir, rüyamsıdır. Onların şiiri yalnızca yüzlerini yansıtır. Onlar rishi değiller, yalnızca kaviler.
  Şiir, Tanrı’nın yüzünü yansıtmaya başladığında, o zaman bir rishisindir, bir kahin, gerçek bir şairsindir.
  Kelly, bir ses kayıt cihazı satmak için Cohen’in ofisine gelir ve ağır bir Yahudi aksanı olan Cohen, satıcıyı dinledikten sonra, “Benim bir ses kayıt cihazına neden ihtiyacım olsun ki? Bir sekreterim, bir odacım, bir yardımcım var” der.
  Süper bir satıcı olan Kelly şöyle der: “Bakın size ne diyeceğim Bay Cohen, bu kayıt cihazını bir aylığına ücretsiz olarak alın ve deneyin.”
  “Şey,” der Cohen, “eğer cebimden hiç para çıkmayacaksa, neden olmasın -kaybedecek bir şeyim yok.”
  Bir ay sonra Kelly geri gelir ve Cohen’e cihazı nasıl bulduğunu sorar. “Şey,” der Cohen, “fena değil ama sanki bir problemi var
  gibi.”
  “Nedir?” diye sorar satıcı.
  “Kahrolası şey durmadan Yahudi gibi konuşuyor!”
  Şiir, senin yansıman olacaktır eğer sen çok fazla oradaysan o zaman egon şiirine yansıyacaktır, o zaman da şiir, egonun bir aksesuarından başka bir şey olmayacaktır. Fakat eğer sen orda yok-san o zaman Tanrı yansıyacaktır. O zaman şiir kutsaldır. Bir Zen haikusunun güzelliği budur; o kutsaldır. Upanishadların güzelliği budur; kutsaldırlar.
  Şunu unutma: Gerçek şiirin doğması için sen ölmek zorundasın. Sen ve gerçek şiir bir arada var olamazsınız. Gerçek şiir dindir. Din, sanatın en yüksek biçimidir ve sanat dinin en alt biçimidir. Din, saf estetiktir.
  Üçüncü soru: Osho,
  Neden politikacılar seni sürekli yanlış anlıyor?
  Onların elinde değil. Politik olmayan bir şeyi anlamaktan tamamen acizdirler. Onlar sadece politikadan anlarlar; politika anlamakta uzmandırlar. Ortalıkta politikaya dair hiçbir şey olmadığında bile buna inanmazlar. Sürekli olarak şüphe içindedirler ve politikayla ilgili hiçbir şey yokken bile bir şeyler bulmaya devam ederler.
  Şimdi, bu mekan tamamıyla politika dışı bir mekandır. Biz politikanın herhangi bir türüyle ilgilenmeyiz ama bu kadar çok insanın toplandığını ne zaman görseler şüpheye düşerler.
  Hindistan merkezi hükümeti bütün dünyada kaç tane sanya-sinimiz olduğunu, Hindistan’da ve Hindistan dışında kaç tane merkezimiz olduğunu, kaç tane devlet memuru sanyasin olduğunu ve bunun gibi pek çok şeyi bilmek istiyor. Sadece turuncu renk insanlar artıyor ve yayılıyor olduğu için korkmaya başlıyorlar ...bir şeyler oluyor.
  Benim politikayla alakam yok ama onların paranoyaları, korkuları, eğer burada bu kadar çok insan varsa önünde sonunda onlar için bir sorun olacağını düşündürüyor onlara. Korkularından dolayı da bir şeyleri yorumlamaya devam edebilirler. Bunlar onların yorumları olacaktır ve kendi zihinlerinde bir sürü zırvalık yaratabilirler ve kendi korkularına inanmaya başlayabilirler. Politikacılar paranoyaklığın en dibindedirler.
  Kişi korkudan dolayı iktidar ister. Korkularını gizlemek için ilgi duyar iktidar oyunlarına. Büyük bir iktidar ister ki böylece, “En azından kendisiyle ilgili”, korkacak bir şey olmadığını hissedebilsin. En büyük politikacıların bile içleri sürekli olarak tir tir titrer. Bu titremeyi gizlemek için kendilerini çevreleyen büyük bir güce ihtiyaç duyarlar; ancak o zaman korkuları hafifleyebilir, kendilerini avutabilirler. Sürekli olarak korku içinde yaşarlar; onların sorunu korkudur.
  Ve bütün politikacılar korku içinde yaşadıkları için bir paranoya dünyası, korkuya dayalı bir dünya yaratıyorlar. Artık Amerikalılar Ruslardan, Ruslar Amerikalılardan korkuyor. Bu çok ahmak
  ça. Ve Amerikalılar Ruslardan korktukları için enerjilerinin yüzde yetmişi sekseni savaşa hazırlanmaya gidiyor; Ruslar da Amerikalılardan korktukları için -Amerikalılar savaşa hazırlandıkları için -enerjilerinin yüzde sekseni savaşa hazırlanmaya gidiyor.
  Bu enerji dünyayı cennete çevirebilir. Dünyada herhangi birinin yoksul olmasının hiç gereği yok artık. Ve eğer insanlar yok-sulsa, bu ahmak -korkuya göre hareket eden -politikacılar yüzündendir.
  Artık Ruslar savaşa daha fazla hazırlanmayı durduramıyorlar çünkü Amerikalıların buna devam ettiklerini söylüyorlar: “Amerikalılar durmadıkça biz duramayız.” Ve Amerikalılar da bunu bir koşul olarak sunuyorlar: “Siz durmadıkça biz duramayız.” O halde ilk önce kim duracak?
  Bu yalnızca Amerika ve Rusya için geçerli olan bir durum değil, her ülke için geçerli. Hindistan korkuyor -Pakistan hazırlanıyor, Çin hazırlanıyor -bu yüzden biz de hazırlanmak zorundayız. Pakistan Hindistan’ın savaşa hazırlanıyor olmasından korkuyor bu yüzden Pakistan savaşa hazırlanmak zorunda.
  Bir alay yaklaşıyordu, bir düğün alayı ve Nasrettin Hoca bir mezarlık duvarının yanında duruyordu. Karanlık çöküyor, ortalık iyice kararıyordu. Hoca bir kitap okuyordu, bir dedektif kitabı gibi bir şey ve korku içindeydi; kafasında, okumakta olduğu şeyleri kuruyor, düşünüyordu. Aniden bu alayın ona doğru geldiğini görüp, “Bunlar benim düşmanlarım olmalı? Neden bana doğru geliyorlar? Birisi de elinde bir kılıçla atın üstünde oturuyor! Bando ve insanlar! Düşman olmalılar” diye geçirdi aklından.
  Kendi kendini o kadar korkuttu ki mezarlık duvarından içeri atlayıp saklanacak bir yer aradı. Orada yeni kazılmış bir mezar vardı, Hoca mezarın içine atlayıp gözlerini kapatarak yattı böylece tehlike geçecekti.
  Bu insanlar, düğün alayındaki insanlar duvarın yanında birinin durmakta olduğunu görmüşlerdi. Karanlıkta kim olduğunu seçemediler sonra da adam aniden mezarlığın içine atladı; paniklediler: “Birisi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Belki de bir bomba atacak.” Böylece duvarın yanında durdular ve içlerinden cesur olan birkaç tanesi dövüşe hazır vaziyette mezarlığa girdi. Çevreye baktılar; hiç kimse yoktu. Sonra o yeni kazılmış mezara
  rastladılar. Nasrettin Hoca oradaydı. O kadar çok korktu ki nefesini tuttu, “Adamlar geldiler, korktuğum başıma gelecek. Bu son. Ben bittim.”
  Hepsi mezara eğilip ona baktı, ne yapıyordu bu adam -canlı gibi görünüyordu! Nefesini ne kadar süre tutabilir ki? Sonunda nefes almak zorunda kaldı, onlar da sordular, “Burada ne yapıyorsun?”
  Nasrettin Hoca gözlerini açtı ve “Siz ne yapıyorsunuz burada? Neden buradasınız?” diye sordu.
  Adamlar da sinirlenmişlerdi; “Önce sen söyle neden burada olduğunu!”
  O zaman Nasrettin Hoca herşeyi anladı ve gülmeye başladı. “Bu çok çok zor bir felsefe problemi. Siz benim yüzümden buradasınız, ben sizin yüzünüzden buradayım. Bunun çözümü yok. bir başlangıç ve son yok; bu bir kısır döngü.” dedi.
  Bu böyle devam eder.bütün dünya savaşa hazırlanır ve bütün dünya barış içinde yaşamak ister. Bunun sebebi bu aptal politikacılar. Dayandıkları şey korku olduğu için bütün ülkeyi korkuturlar. Korkuyu yayarlar. Korku içinde yaşarlar. Sürekli şüphe içindedirler.
  Çünkü ben “bırakınız yapsınlar”dan bahsediyorum, çünkü ben, gerçek politik özgürlüğün yalnızca ekonomik özgürlük olduğunda var olabileceğini söylüyorum. Ekonomik özgürlük esas özgürlük olmak zorundadır. Ekonomik özgürlüğü bir defa yok ederseniz politik özgürlük kaybolur; ve politik özgürlük kaybolduğunda dini özgürlük kaybolur. Bunlar hep birbiriyle bağlantılıdır.
  Eğer dünyada özgürlük var olacaksa bütün boyutlarıyla var olmak zorundadır -dini, politik, ekonomik. Özgürlük yalnızca politik olarak var olamaz; yalnızca ekonomik olarak var olamaz. Özgürlük tek bir olgudur. Çok boyutludur ama bütün boyutlar birbiriyle bağlantılıdır.
  Hiçbir ekonomik özgürlüğe izin vermeyen bir ülke düşünün. Politik olarak nasıl özgür olabilir? Bu yüzden komünizm özgürlük yaratamaz. Komünizm “eşitlik” yaratır. Eşitlik, insanların eşitsiz olma özgürlüğünün ellerinden alınmış olduğu anlamına gelir. Eşitlik, daha fazla kazanabilen insanların, daha fazla kazanma ye
  teneği olan insanların daha fazla kazanmalarına izin verilmeyeceği anlamına gelir. Ve yeteneği olan insanlar vardır.
  Şair olmayanlardan farklı yeteneklere sahip olanlar sadece şairler değil, filozof olmayanlardan farklı yeteneklere sahip olanlar da sadece filozoflar değil; bu durum zengin ve yoksul için de geçerli. Andrew Carnegie ve Rockeffeller başka hiç kimsede olmayan belirli yeteneklere sahipler. Andrew Carnegie yoksul olarak doğdu ama dünyanın en zengin adamı olarak öldü -bir dehaya sahipti. Komünist bir yapı içinde bu dehaya izin verilemez. Rusya’da hiç kimse bir Andrew Carnegie olamaz. Ama bu, insanların özgürlüğünü yok eder; yani bu adil değildir, Andrew Carnegie için adil değildir.
  Sorun şu ki, zengin olamayan insanlar servet yaratamaz, kapital yaratamaz, zenginlik yaratamaz. Andrew Carnegie gibi insanlar zenginlik yaratır.
  Yalnızca Bertrand Russell, Wittgenstein, G.E. Moore gibi insanlar felsefe yaratır. Eğer onları felsefe yaratmaktan alıkoyar-san, felsefe olmayacaktır. Rockefeller ve Morgan ve Carnegie gi
  bi insanlar servet yaratır. Eğer onların servet yaratmalarına izin vermezsen, servet olmayacaktır.
  Birkaç şairi şiir yazmaktan alıkoy bakalım. Sanıyor musun ki, sen birkaç kişiyi şiir yazmaktan alıkoyduğun ve “şiiri eşit olarak dağıttığın” için kalan herkes şair olacak; artık herkes eşit derecede şair olacak? Hayır.
  İnsanlar farklıdır, insanlar eşit değildir. Karl Marx’ın yaptığı en temel hata, insanoğlunun psikolojik açıdan eşit olmadığının tam olarak farkına varmamış olmasıydı. Komünizmde çok temel bir şey eksikti, insanların psikolojik olarak eşit olmadığı bakış açısı. Adil ve özgür bir dünya, insanlara eşit olmama, kendi yeteneklerine yönelme, kendileri olma özgürlüğünü sonuna kadar vermelidir.
  Kapitalizmin, insan toplumunun doğal evrimi olduğunu söylediğim için politikacılar hemen korkuya kapılıyorlar. benim Amerika için, CIA için falan çalıştığımı düşünüyorlar.
  Daha birkaç gün önce, ünlü komünist Khwaja Ahmed Abbas, aleyhimde, benim CIA için çalışmakta olduğumu ilan eden bir makale yazdı. Bu şaşırtıcı bir şey çünkü diğerleri de Khwaja Ah-med Abbas’ın bir Rus ajanı olduğunu söylüyorlar. Amerika’da komünizm hakkında konuşursan bir Rus ajanısındır.
  Eğer komünizm hakkında konuşursan bir Rus ajanısındır, eğer kapitalizm hakkında konuşursan Amerikan ajanısındır; yani hiçbir şekilde konuşman mümkün değil. Aksi takdirde ya Amerikan ajanı ya da Rus ajanı olmak zorunda kalacaksın. Bu demektir ki, hissettiğin şekliyle aklından bir şey geçirmek, tasarlamak, üzerinde derinlemesine düşünmek mümkün değildir. Eğer komünizm hakkında ve komünizm lehine konuşursam bir Rus ajanıyım, eğer kapitalizm hakkında konuşursam Amerikan ajanıyım; peki benim, herhangi birinin ajanı olmama ve istediğim gibi konuşma olasılığım nerede? Böyle bir olasılık yok gibi görünüyor.
  Bu, senin politikacılarının yaratmış olduğu dünya. Sürekli olarak korkan...sürekli olarak korkan.
  Benden korkan bir tek Hindistan hükümeti değil. Durum o kadar saçma ki, başka ülkelerin hükümetleri de korkmaya başlıyorlar. İşte burada Alman hükümetinin ajanları olan biteni izliyorlar.
  Şimdi de Hindistan hükümeti Alman casuslarının burada olmasından korkuyor! Hint casusları Alman casuslarını takip ediyor: Ortada bir şeyler olmalı yoksa Almanya neden benimle ilgilensin ki? Ve yakında başka casuslar da gelecek!
  Burası birileri için bir şeylerin döndüğü bir yer değil. Onların hepsi ahmak! Alman, Hintli vesaire hepsi ahmak. Boş yere zamanlarını harcıyorlar burada.
  Ama ben casuslarınızı göndermeyin demiyorum. Göndermeye devam edin. Onlardan birkaçı sanyasin olmak zorunda! Birkaç tanesi oldu bile!
  Daha geçen gün, Almanya’da tanınan bir profesörden, Alman Protestan Kilisesi’nin buraya casus göndermiş olduğunu bildiren bir mektup aldım. Artık korkmaya başlıyorlar çünkü Hıristiyanlar sanyasin oluyorlar. Bu tehlikeli bir durum.
  Yakında her çeşit casusu burada göreceksiniz. Onlara sevgiyle yaklaşın ve onları benim hakkımda elinizden geldiğince bilgilendirin. Birkaç tanesi mutlaka sanyasin olacak ve bu, hükümetlerini ve kiliselerini büyük bir şoka uğratacak.
  Yeni Delhi’deki çok güvenilir bir kaynaktan, Eva Renzi’nin bir Alman hükümeti casusu olarak burada bulunmuş olduğu bilgisini aldım. Hintli casusların keşfettikleri şey işte bu!
  Paranoyayı görüyor musun?
  “Neden politikacılar seni sürekli yanlış anlıyor?” diye soruyorsun bana. Beni anlamak için az da olsa zeka gerekli.
  Kendini beğenmiş ve kayıtsız bir politikacı, Yeni Delhi’li bir gazeteciye, hava atarcasına hem Oxford hem de Cambridge’e devam etmiş olduğunu açıkladı.
  “Oxford’dan neden ayrıldınız?” diye sordu gazeteci.
  “Zatürree, sevgili oğlum,” diye açıkladı politikacı.
  “Ona yakalandığınız için mi?” diye üsteledi gazeteci.
  “Hayır,” diye itiraf etti politikacı. “Onu heceleyemediğim
  için.”
  Az da olsa zeka kesinlikle gereklidir.
  Politikacı, parlamentoya seçilmek için kampanya yürütüyordu. Yaşlı bir çiftçiyle sohbet açmaya çalışıyordu. Tarlanın kenarına gelip:
  “Mısırınızın rengi sarı gibi sanki” dedi.
  “Ektiğimiz cins böyle” dedi çiftçi.
  “Yarı ürün alacaksınız gibi görünüyor.”
  “Daha fazlasını bekleme. Diğer yarısını toprak sahibi alır.”
  “Bütün hayatınız boyunca burada mı yaşadınız?”
  “Yoo, sadece şu ana kadarki kısmını.”
  “Yani seninle bir budala arasında pek fark yok, öyle mi?”
  “Yoo, sadece bir çit.”
  Dördüncü soru:
  Lütfen delilik hakkında birşeyler söyle. Bütün çabalarına rağmen delilik hakkında hiçbir şey bilmeyen psikiyatristler gördüm.
  Deliliğin iki tipi var gibi görünüyor. Sen, aydınlanmaya giden yolda bir adım olarak delilikten bahsettin ve psikozu, hayatın gerçekliğiyle yüzleşme korkusunun şiddetli bir formu olarak adlandırdın. İsa Mesih olduğunu iddia eden her deli bir Tanrı deneyimi yaşamış gibi görünmüyor.
  Deliliğin iki türü vardır ama modern psikiyatri sadece bir türün farkında ve diğer türün farkında olmadığı için deliliği anlayışı aksak, yanlış, hatalı ve üstelik zararlıdır.
  Psikiyatristlerin farkında oldukları birinci tür delilik, mantıklı zihnin altına düşmektir. Gerçeklerle baş edemediğin zaman, gerçekler çok fazla geldiğinde, dayanılmaz olduklarında delilik, kendi öznel dünyana kaçmanın bir yoludur, böylece varolan gerçeklikleri unutabilirsin. Kendi öznel dünyanı yaratırsın, bir tür hayali dünyada yaşamaya başlarsın, gözlerin açıkken bile rüya görmeye başlarsın, böylece sana çok fazla gelmiş ve dayanılmaz olmuş gerçekliklerden kaçabilirsin. Bu bir kaçıştır; insan mantıklı zihnin altına düşer. Bu, hayvan zihnine dönüştür. Bu, bilinçsizliğe düşüştür.
  Aynı şeyi başka yollarla beceren başka insanlar var. Alkolik bunu alkol vasıtasıyla becerir. Çok fazla içer ve tamamen bilinçsiz hale gelir. Bütün dünyayı ve dünyanın bütün sorunlarını ve endişelerini -eş, çocuklar, pazar, insanlar -unutur. Alkol yardımıyla kendi bilinçsizliğine gider. Bu birkaç saat sonra gidecek olan geçici bir deliliktir.
  Dünyada zor zamanlar her ortaya çıktığında uyuşturucular
  çok önemli hale gelir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra uyuşturucular bütün dünyada olağanüstü önemli bir hale geldi özellikle de, İkinci Dünya Savaşı’nı görmüş olan, her an patlayabilecek bir volkanın tepesinde oturmakta olduğumuzun farkına varmış ülkelerde. Hiroshima ve Nagasaki’nin saniyeler içinde yanışını gördük -yüz bin insan beş saniyede yandı. Artık gerçeklik kaldırılamayacak kadar fazlaydı. Bu yüzden yeni kuşak, genç kuşak uyuşturucularla ilgilenir oldu.
  Uyuşturucuların ve dünyanın her tarafındaki etkilerinin ve yeni kuşak üzerindeki tesirlerinin kökleri İkinci Dünya Savaşı de-neyimindedir. Hippileri, uyuşturucu insanlarını yaratan İkinci Dünya Savaşıdır çünkü hayat çok tehlikelidir ve ölüm her an gelebilir...bundan nasıl kaçınılır, bunu tamamen unutmanın yolu nedir?
  İnsanlar streste ve zora geldiklerinde uyuşturucu kullanmaya başlarlar. Bu hep böyle olmuştur. Uyuşturucu, geçici bir delilik yaratmanın bir yoludur. Delilikle, mantıklı zihnin altına düşmeyi kastediyorum -çünkü yalnızca mantıklı zihin sorunların farkına varabilir. O, çözüm nedir bilmez, yalnızca sorunları bilir. Yani eğer sorunlar idare edilebilir haldeyse ve sorunlarla birlikte yaşayabi-lirsen aklın başında kalır. Çok fazla geldiğini gördüğünde aklını kaçırırsın. Aklı kaçırmak, sorunlardan, gerçekliklerden, endişelerden, stres hallerinden kaçınmanın insanda doğuştan var olan yöntemidir.
  İnsanlar gerçeklerden pek çok şekillerde kaçarlar. Birisi alkolik olur, birisi LSD alır, birisi esrar içer. Ve o kadar cesur olmayan başka insanlar da vardır -onlar hasta düşerler. Kanser olurlar, verem olurlar, felç olurlar; böylece dünyaya, “Ben ne yapabilirim ki? Ben felç oldum. Eğer gerçeklerle yüzleşemezsem bu benim sorumluluğum değil. Artık ben felcim” diyebilirler. “İşim dağılı-yormuş, ne yapabilirim ki? Ben kanserim.”
  Bunlar insanların egolarını koruma yollarıdır -zavallı yollar, acınası yollar ama bunlar hala egonu korumanın yollarıdır. Egodan vazgeçmek yerine insanlar onu korumaya devam ediyor. Hayat ne zaman aşırı gerilimli bir durum olsa bunların hepsi ortaya çıkar. İnsanlar tuhaf hastalıklara, tedavi edilemeyen hastalıklara yakalanırlar -tedavi edilemeyen çünkü kişinin kendi içinden has
  talığa müthiş bir destek vardır ve kişinin ilaçlarla ve doktorla işbirliği olmadan iyileşme ihtimali yoktur. Kimse seni sana rağmen iyileştiremez: Bunu temel bir hakikat olarak hatırla.
  Eğer kanserinde derin bir beklenti varsa, seni koruduğu için, kanser yüzünden piyasada mücadele edemediğin, rekabet edemediğin hissini verdiği için orada olmasını istiyorsan, eğer kanser sana bir tatmin veriyorsa -eğer bu beklenti varsa -seni kimse iyileştiremez çünkü sen onu yaratmaya devam edeceksindir. Bu psikolojik bir hastalıktır; kökleri senin psikolojindedir.
  Bunu herkes bilir. Sınav yaklaşırken öğrenciler hasta olmaya başlar. Sınav geldiğinde bazı öğrenciler çılgına döner. Sınavdan sonra tekrar iyileşirler. Sınav olacakları her sefer hasta olurlar -ateş, zatürree, sarılık, şu, bu. Baksan şaşarsın, -neden sınav dönemlerinde bu kadar çok öğrenci hastalanır? Ve sınav sonrasında birdenbire her şey normale döner. Bu bir hile, bir stratejidir. Ailelerine, “Ne yapabilirim ki? Hastaydım; o yüzden geçemedim,” veya “Hastaydım; o yüzden üçüncü oldum. Yoksa altın madalya kesin benimdi.” diyebilirler. Bu bir stratejidir.
  Eğer hastalığın bir stratejiyse onu iyileştirmenin bir yolu yoktur. Alkolikliğin bir stratejiyse ondan kurtulmanın bir yolu yoktur çünkü onun olmasını sen istiyorsundur. Sen bir yaratıcısın, -belki bilinçli olarak değil ama -onu kendi kendine yaratıyorsun.
  Delilik de böyledir; o son çaredir. Herşey boşa çıktığında, kanser bile, alkol, esrar, felç herşey boşa çıktığında o zaman son çare aklını kaçırmaktır.
  Bu yüzden delilik Batılı ülkelerde Doğudan daha fazla ortaya çıkar çünkü Doğu’da hayat o kadar stresli değildir. İnsanlar yoksuldur ama hayat o kadar stresli değildir. İnsanlar o kadar çok stresi karşılayamayacak kadar yoksuldur. İnsanlar psikiyatriye, psikoanalize para ödeyemeyecek kadar yoksuldur.
  Delilik bir lükstür. Sadece zengin ülkeler bunu karşılayabilir.
  Bu, psikologların farkında oldukları bir tür deliliktir: Mantıklı zihnin aşağısına düşmek, bilinçsizliğe doğru kaymak, sahip olduğun azıcık bilinci de bırakmak. Bilincin en baştan o kadar çok değildi; zihninin sadece onda biri bilinçlidir. Bir buzdağı gibisin -onda biri suyun üstünde, onda dokuzu suyun altında. Zihninin onda dokuzu bilinçsizdir. Delilik, bilinçli olan onda biri de bırakmak
  demektir böylece bütün buzdağı suyun altına girer.
  Fakat başka bir tür delilik daha vardır -belirli benzerlikler yüzünden buna da delilik denmesi zorunludur -bu da mantıklı zihnin ötesine gidiştir. Biri mantıklı zihnin aşağısına düşmek; diğeri mantıklı zihnin yukarısına düşmek, yukarı doğru düşmektir. Her iki durumda da mantıklı zihin kayıptır: Birinde bilinçsiz hale gelirsin diğerinde bilinçüstü. Her iki durumda da normal zihin kayıptır.
  Birinde tamamen bilinçsiz olursun, kesin bir bütünlük doğar içinde. Ve eğer izlersen görürsün: Delilerde kesin bir bütünlük vardır, kesin bir tutarlılık -onlar birdirler. Bir deliye güvenebilirsin. O iki değildir, tamamen birdir. O çok tutarlıdır çünkü yalnızca bir zihni vardır, bu da bilinçsizliktir. İkilik kaybolmuştur. Bir delide belirli bir masumiyet de bulursun. Çocuk gibidir. Kurnaz değildir, olamaz. Aslında, kurnaz olamadığı için delirmek zorundaydı. Kurnaz bir dünyayla başedemedi. Bir delide belirli bir basitlik, saflık bulursun.
  Eğer delileri izlediysen onlara aşık olursun. Kendilerine bir tür güvenleri vardır. Bölünmüş değillerdir, ayrılmış değillerdir, birdirler. Tabii ki gerçeklik karşısında birdirler, hayal dünyalarında birdirler, yanılsamalarında birdirler ama onlar birdirler.
  Yıllarca bir tiyatro kumpanyasında çalışmış ve her zaman Ab-raham Lincoln’ü oynamış bir adam olduğunu duymuştum. Onca yıl Abraham Lincoln olarak çalıştıktan, Abraham Lincoln olarak konuştuktan, Abraham Lincoln olarak giyindikten sonra adam yavaş yavaş delirmiş. Abraham Lincoln olduğunu düşünmeye başlamış. Önceleri, ailesi ve arkadaşları şaka yaptığını, muziplik yaptığını düşünmüşler ama yavaş yavaş, şaka yapmadığını anlamışlar. O tuzağa düşmüş. Ona inanmış; çünkü yalnızca oyunda değil oyun dışında da aynı giysileri giyermiş. Aynı bastonu taşırmış; Abraham Lincoln’ün yürüdüğü gibi yürürmüş. Abraham Lin-coln’ün kekelediği gibi kekelermiş. Günde yirmi dört saat Abra-ham Lincoln olarak kalmış.
  Arkadaşları, “Ne yapıyorsun böyle?” diyerek yaptığı şey konusunda onu ikna etmeye çalışmışlar. Fakat o, kendinden emin bir şekilde, “Siz neler söylüyorsunuz? Ben Abraham Lin-coln’üm!” diye karşılık vermiş. En sonunda başka yolu olmadığı
  nı görerek onu bir psikiyatriste götürmüşler. Psikiyatrist bildiği herşeyi denemiş ama adam Abraham Lincoln olduğuna sonuna kadar inanmış durumdaymış.
  Deliler son derece dengelidirler. İçlerinde kuşku yaratamazsın -kuşku, mantıklı zihnin bir parçasıdır. İnandıkları şey her neyse fanatik bir şekilde inanırlar yani bütün deliler fanatiktir, bütün fanatikler de deli. Unutma bunu.
  Fanatik, “Bir tek ben doğruyum, geri kalan herkes yanlış” diye düşünen kişidir. Fanatik, “Benim söylediğim şeye inanan haklıdır ve benim söylediğimin yanlış olduğuna inanan da haksızdır” diye düşünen kişidir. Bir fanatikle herhangi bir iletişime geçme olasılığı yoktur; iletişime geçemezsin. Yalnızca iki şekilde düşünür o: Ya bir dostsundur ya da bir düşman. Senin inandığına inanan dost, senin inandığına inanmayan da düşmandır.
  Bu yüzden Morarji Desai’ye fanatik diyorum. Bütün ülkenin onun inandığına inanmak zorunda olduğunu düşünüyor -onun ideolojisine inanmak zorundayım, ancak o zaman bu ülkede var olmama izin verilebilir. Fanatik asla bir demokrat olamaz; fanatik daima bir faşisttir. Fanatik delidir.
  Bütün çabalar boşa çıkmış. Ve adam, Abraham Lincoln olduğuna o kadar ikna olmuş ki yavaş yavaş, günden güne psikiyatrist uğraştıkça o bile şüphe etmeye başlamış -belki de adam Abra-ham Lincoln’dür. Abraham Lincoln’e benziyor da. Yıllar boyunca rol yapmış ve bir rolü yıllarca yaptığında o olursun. Sürekli tekrar edilen yalan gerçek olur.
  Artık psikiyatrist de, “Kim bilir? Haklı olabilirsin. Belki de hepimiz haksızız, bu da bir olasılık,” diyerek kuşku duymaya başladığında bir şey denemiş.
  Amerika’da bir makine var; adına yalan makinesi deniyor. Mahkemelerde kullanılıyor. Psikiyatrist bir yalan makinesi getirmiş; makine insanların doğru mu yoksa yalan mı söylediğini ortaya çıkarıyor. Basit bir alet. Kişi, yalan makinesine bağlı olduğunun farkında değil; makine gizlenmiş vaziyette. Makine kardiyogram gibi bir şey, sürekli olarak kişinin kalp atışlarının grafiğini çıkarıyor. Doğru söylerken grafikte bir uyum oluyor, ne zaman yalan söylese grafikteki uyum bozuluyor.
  Yani ilk birkaç soru, adamın yalan söyleyemeyeceği, yalan
  söyleme ihtimali olmayan şeyler hakkında sorulmak zorunda ki böylece grafiğin uyum içindeki durumunu bilelim. “Saate bak. Saat kaç?” diye sorulmuş adama. “Ona çeyrek var” demiş. Adama bir mektup verilip okuması istenmiş, o da okumuş. Grafik uyumlu bir şekilde gidiyormuş. Cevabı kesin olan birkaç soru daha sorulmuş -”Bu odada kaç kişi var?” Adam, “Yedi” demiş. “Perde ne renk?” Adam “Yeşil” demiş. Yalan söyleme ihtimali olmayan bunun gibi şeyler.
  Ve sonra, “Sen Abraham Lincoln müsün?” diye sorulmuş. Adam artık bu sorudan bıkmış durumdaymış. İnsanlar yıllar boyunca her gün onu Abraham Lincoln olmadığına ikna edip durmuşlar. Bütün bunlardan kurtulmak için, “Hayır değilim,” demiş ama yalan makinesi adamın yalan söylediğini bildirmiş!
  İnancı o kadar derine işlemişti ki sadece insanları ikna etmek, bu ahmak insanlardan kurtulmak için yalan söylüyordu. “Hayır, değilim,” demişti ama olduğunu biliyordu.
  Deliliğin bir tutarlılığı, bir kendine güveni vardır. Hiçbir kuşku yoktur onda, delilik mutlak inançtır. Öteki delilikte de aynı durum geçerlidir. Adamın biri mantık üstüne çıkar, mantığın ötesine geçer, mutlak bir şekilde bilinçli hale gelir, bilinçüstü olur. Birinci delilikte, bilinçli olan bir birim, bilinçsiz olan dokuz birimin içinde erir. Bu öteki delilikte, bilinçsiz olan dokuz birim yukarı doğru hareket etmeye başlar ve herşey gün yüzüne, suyun üstüne çıkar. Bütün zihin bilinçli hale gelir.
  Buda kelimesinin anlamı budur, mutlak bir şekilde bilinçli olmak. Artık bu adam da delirmiş görünür çünkü tutarlı olacaktır, tamamen tutarlı. Kendine güvenli olacaktır, herhangi bir delinin olabileceğinden daha güvenli. Tamamen bütünleşmiş olacaktır. Bir birey olacaktır, kelimenin tam anlamıyla bir birey -bölünemez anlamında. Hiçbir bölünme yaşamayacaktır.
  Yani her ikisi de benzer görünür: Deli inanır, Buda güvenir. Güven ve inanç benzer görünürler. Deli tektir, mutlak olarak bilinçsiz; Buda da tektir, mutlak olarak bilinçli. Ve teklik benzer görünür. Deli, mantığı, muhakemeyi, zihni bırakmıştır; Buda da muhakemeyi, akılcılığı, zihni bırakmıştır. Bu benzerdir; fakat birbirlerinden kutuplar gibi ayrıdırlar. Biri insanlığın altına düşmüş, diğeri insanlığın üzerine yükselmiştir.
  Modern psikoloji Budalar üzerinde çalışmaya başlamadıkça eksik kalacaktır. Eksik kalacaktır, bakış açısı eksik, kısmî kalacaktır ve kısmî bir bakış açısı çok tehlikelidir. Kısmî bir hakikat çok tehlikelidir, bir yalandan daha tehlikelidir çünkü size haklı olduğunuz hissini verir.
  Modern psikoloji bir kuantum s>çramas> yaflamak zorundad>r. Budalar>n psikolojisi haline gelmek zorundad>r. Sufizm’in, Hasi-dizm’in, Zen’in, Tantra’n>n, Yoga’n>n Tao’nun derinliklerine inmek zorunda olacakt>r. Ancak o zaman gerçekten bir psikoloji olabilir. Psikoloji kelimesi ruh bilimi anlam>na gelir. O henüz psikoloji de€il-dir; henüz ruh bilimi de€ildir.
  Ortadaki iki seçenek flunlard>r: Kendinin alt>na gidebilirsin, kendinin üstüne gidebilirsin.
  Buda gibi, Bahaddin gibi, Muhammed gibi, <sa gibi deli ol. Benim gibi deli ol. O delili€in ola€anüstü bir güzelli€i vard>r, çünkü güzel olan herfley o delilikten do€ar, fliirsel olan herfley o delilikten taflar. Hayat>n en müthifl deneyimleri, hayat>n en büyük mutluluklar> o delilikten do€ar. Seni sanyasl>€a bafllatarak asl>n-da o tür delili€e bafllat>yorum. Bu mekân delilere aittir.
  Son soru: Osho,
  Mazoşist kimdir, sadist kimdir?
  Mazoşistlik ve sadistlik hakkında şu tanımı duymuştum: Mazoşist, “Döv beni, kamçıla beni, zincirle beni” der. Sadist de, “Hayır, yapmayacağım.”
  Bugünlük bu kadar yeter.