Eda Keskin, bir alıntı ekledi.
01 Şub 23:59 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Vefayı Hak Et
Cennet umudu ile heyecanlı, cehennem korkusu ile endişeli bir yaşayış tarzı vefakâr bir tarzdır.
Allah için vermek, Allah için sevmek/sevilmek, Allah yolunda terlemek/yürümek vefadır.
Allah'ın mahlukâtına acımak- necis bir köpek dahi olsa- merhamete layık olmaktır ki o bir vefa işidir

Arşın Gölgesindeki Genç, Nureddin Yıldız (Sayfa 103 - Tahlil yayınları)Arşın Gölgesindeki Genç, Nureddin Yıldız (Sayfa 103 - Tahlil yayınları)
Yüsra, bir alıntı ekledi.
21 Oca 13:32 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

Allah için, Allah Yolunda Sevmek
Sevdiği insanı amel veya onun vesilesiyle bir başka hedefe varmayı elde etmek için sevmemektedir. Sevginin bu derecesi en yüksek ve en yüce olanıdır. Bu mertebedeki sevgide, sevilenin sevdikleri de sevilir hale gelir. "Bir gözden ötürü çok gözler sevilir." bu bağlamda bu zikre değerdir. Öyle ki sevilenin elbisesi de, ayakkabısı da sevilmeye başlanır.

İhyau Ulumi'd-Din, İmam Gazaliİhyau Ulumi'd-Din, İmam Gazali

Kardeşlik Sadece Kan Bağı İle Olmaz. Din Bağıda Kardeşliğe An Açık Örnektir..
Kardeşlik Sözlerde Biten Bir Cümle Değil Kalpte Atan Bir Sevgi Çemberi Olmalıdır..
İnsanlar eğlenebildikleriyle arkadaş olurlar, anlatabildikleriyle dost, ağlayabildikleriyle kardeş. Çehov
Köpeklerin kardeşliği, aralarına kemik atılana kadardır. Mevlana
Uyku, ölümün kardeşidir.
Arada bi piyasadan uzak durcaksın ki kimin ne olduğunu kimler kardeş kimler kalleş öğrenceksin.
En güzel Kardeşlikler Birbirinin Hakkında fesat Düşünmeden Yaşayan Müminlerin Arasındaki Kardeşliktir.
Kuşlar gibi uçmasını, balıklar gibi yüzmesini öğrendik; ama bu arada çok basit bir sanatı unuttuk: Kardeş olarak yaşamayı
(Martin Luther King)
Bu Dünyadaki Herkez kardeştir önemli olan O kardeşlik bağını Bulmaktır.
Kardeşinle mücadele etme, onunla alay etme, ona verdiğinden sözden dönme
(Hadis-i Şerif)
http://www.oguzelsozler.com/kardeslik–sozleri.html
Kardeşlik sadece Kan Bağı iLe oLmaz Din Bağıda Kardeşliğe An Açık örnektir.
Hiçbiriniz kendi nefsi için istediğini (mümin) kardeşi için de istemedikçe tam mümin olamaz
( Buhârî, Müslim )

Kardeşlik Son Bulmayan Arkadaşlıklardan Doğar.
Allah için sevişen iki kardeş buluştukları zaman, biri diğerini yıkayan iki el gibidir. Ne zaman iki mümin bir araya gelirse,Allah Teala, birini diğerinden faydalandırır.
(Hadis-i Şerif)
iyi hareketler güzel davranışlar kardeşlik bağlarınının temellerini atar.

Şüphesiz müminler (dinde) birbirinin kardeşidirler O halde (dargın olan) kardeşlerinizin arasını bulup barıştırın Hucurât: 10
– Kardeşinle mücâdele etme, onunla alay etme, ona verdiğin sözden dönme (veya üstesinden gelemeyeceğin bir şeyi vadetme) Tirmizî
Müminin mümine bağlılığı, taşları birbirine kenetli duvar gibidir buyuran Rasûl-i Ekrem ( bu kenetlenmeyi göstermek için iki elinin ) parmaklarını birbirine geçirdi
( Buhârî )
Kardeşlik Sözlerde Biten Bir Cümle Değil Kalpte Atan Bir Sevgi Çemberi Olmalıdır.
Müslüman müslümanın kardeşidir, onu terk ve ihmal etmez.
(Hadis-i Şerif)
Kimi Kardeşin olarak görüyorsan ya ona benze yada kardeşin gibi gördüğün insanı kendine benzetki görenler sizden örnek alsın.
Ey Allahın kulları, kardeş olunuz ( Buhârî, Müslim )
Gerçek Kardeşlik herzaman Birbirini Kolluyan Kardeşliktir.
Din kardeşinin ayıbını örten kimsenin, Allah Teala dünya ve ahirette kusurunu örter.
(Hadis-i Şerif)
– Müslüman, müslümanın kardeşidir; ona hıyânet etmez, yalan söylemez ve onu sahipsiz bırakmaz Müslümanın herşeyi; ırzı, malı, kanı müslümana haramdır Takvâ işte burada (kalpte)dir Bir kişiye, müslüman kardeşine hakâret etmesi, kötülük olarak yeter Buhârî, Müslim
– Ey Allahın kulları, kardeş olunuz Buhârî, Müslim
– Müminin mümine bağlılığı, taşları birbirine kenetli duvar gibidir buyuran Rasûl-i Ekrem (bu kenetlenmeyi göstermek için iki elinin) parmaklarını birbirine geçirdi Buhârî
– Müminler birbirini sevmede, birbirine acıma ve şefkat gösterme husûsunda bir vücûd gibidir Vücûdun bir uzvu rahatsızlanırsa, diğer uzuvlar da uykusuzluk ve ateş ile onun acısına ortak olurlar Buhârî, Müslim

– Müslümanların derdiyle ilgilenmeyen onlardan değildir Buhârî, Müslim
– Hiçbiriniz kendi nefsi için istediğini (mümin) kardeşi için de istemedikçe tam mümin olamaz Buhârî, Müslim
Mümin, müminin aynasıdır; onda bir ayıp gördüğünde onu düzeltirEdebül Müfred
– Mümin, kardeşinin aynasıdır; ve mümin müminin kardeşidir, onun zarar ve ziyâna uğramasını, helâkını önler, arkasında da onu çevreleyip korur ve ihti-yaçlarını görür Ebû Dâvud, Edebül Müfred
Bâzı belâğat âlimleri diyor ki:
Kötülerin arkadaşlığı, iyi insanlara olan hüsn-i zannı, sû-i zanna çevirir
İyilerin arkadaşlığını seçmek, iyi bir seçim; fenâların arkadaşlığını seçmek de kötü bir seçimdir
Şâir şöyle diyor:
Dostluğu Allah için olmayanın dostu, her ân ondan gelecek tehlikelere mâruzdur
Ferezdak diyor ki:
Dost elden gidince, bedelini yerine koymak imkânsızdır Ama mal gidince, tekrar kazanmak mümkündür
Yine bir şâir şöyle diyor
“İnsanların dünyâdan emelleri çoktur
Benim emelim, ancak dünyâdan uygun bir dosta sâhip olmaktır
Hem öyle bir dost ki, bir ruh parçalanmış da iki cisme bölünmüş gibi
Birbirimizle fikir ve ruh birliği üzere olmayı temennî ederim
Necip Fâzıl’dan bir beyit:
“O yüz, her hattı tevhîd kaleminden bir satır,
O yüz ki, göz değince Allahı hatırlatır
En üstün ve en değerli amel, sevdiklerinizi Allah rızâsı için sevmek, sevmediklerinizi de yine Allah rızâsı için sevmemektir (Terğîb)
Kardeşine gülümsemen, iyiliği emredip kötülükten sakındırman, yolunu şaşıranlara yol göstermen, yol üzerinde eziyet veren diken, kemik gibi şeyleri kaldırman, senin su kabından onunkine boşaltman sadakadır (Terğîb)
– Kardeşliğin mâzeretini kabul etmeyen kimseye, âşarcıların haksızlıkla aldıkla-rının günahı kadar günah vardır Ebû Dâvud, İbn Mâce
– Bulunduğu mecliste, din kardeşinin aleyhinde konuşulurken ona yardım etme-ye ve onu müdâfaa etmeye gücü yeterken, bu yardımda bulunmayan kimseyi Allah Teâlâ dünya ve âhirette zelîl eder Ahmed b Hanbel, Taberânî
– Üç şey kardeşlik sevgisini sâfîleştirir: Selâm vermek, mecliste yer vermek, sevdiği isimle onu çağırmak Hz Ömer
– Kendinize Allah yolunda kardeşler edinin Çünkü onlar dünya için de, âhiret için de lâzımdır Hz Ali
– Nerde mümin varsa benim kardaşım
Dâvâsı Kuransa gönül sırdaşım
Göl hâline gelmiş İslâm diyarı
Gülistan yapacak kanlı gözyaşım Kul Sadî
– İnsanlar gurup gurup kardeş olacağına, kutup kutup cepheler oluşturuyorlar
Maruf Okuyan
– Birbirin çekemez insan ne diye?
Kinle dolmuş güzel cihan ne diye?
Allah bir, din İslâm, mümin kardaşız;
Ben sana, sen bana düşman ne diye? Kul Sadî
– Her kurşun kanatır yüreklerimizi Lâedrî
– Kuşlar gibi uçmasını, balıklar gibi yüzmesini öğrendik; ama bu arada çok basit bir sanatı unuttuk: Kardeş olarak yaşamayı Martin Luther King
Peygamberimiz (sav) şöyle buyuruyor:
Samîmî kardeş edinmeye çalışınız ki, onlar size geniş zamanlarınızda ziynet ve şeref, belâlara mârûz kaldığınız zamanlarda da koruyucunuz olsunlar
Ömer b Hattab (ra) şöyle diyor:
Dostlarla buluşmak, üzüntülerin cilâsıdır
Hz Alî (kv) oğlu Hz Hasan (ra)a hitâben şöyle buyurmuştur:
Yavrucuğum, gerçek garibe, sâdık dosttan mahrûm bulunan kimsedir
Kindî şöyle diyor:
Dost, bedenen senden ayrı ise de, duygu ve düşüncede seninle bir insan gibidir
Bâzı hikmet âlimleri şöyle demişlerdir:
Fenâ kimselerle berâber bulunmak tehlikelidir Onların sohbetlerine devâm etmek, muhâlif havada denizde yolculuk yapmağa benzer; insan boğulmaktan kurtulsa bile endîşeden kurtulamaz
Îmânı kâmil olan insan sevdiği kimseyi ondan menfaat gördüğü için değil, sırf Allah rızâsı için sevmelidir Gerçek îman da budur (Terğîb-VI, 22)
Şüphesiz bir kısım adamlar vardır ki insanlara görünen işlerde cennet ehline yaraşan işler yaparlar Hâl bu ki onlar cehennem ehlidirler Ve yine insanlardan öyle kimseler vardır ki, insanlara görünen işlerde cehennem ehlinin yapacağı işleri yaparlar Hâl bu ki onlar cennet ehlindendir (Buhârî-VI, H No: 110)
Bir gün Efdalüddin Hazretlerini öven ve sevdiğini söyleyen bir kimseye onun söyle cevap verdiği nakledilir:
Allah aşkına git
Bu sözüne karşılık o zat;
Allaha yemîn ederim ki seni kalben sevmekteyim Kıyamet günü mahşer yerinde seninle birlikte bulunmayı Allahtan niyaz ederim dedi
Efdalüddin Hazretleri bu zata;
Peki, şâyet beni mahşer günü ateşe atsalar ne yaparsın? diye sorunca o kimse;
O vakit seni bırakır giderim dedi
Bunun üzerine Efdalüddin;
Kardeşlik sevgisi şudur ki; ben ateşten çıkmayınca sen de cennete girmemelisin Beni bekleyip birlikte cennete girmeye çalışmalısın İşte kardeş sevgisi budur Yoksa ateşi görünce beni bırakıp kaçman değildir, demiştir
Bütün mutsuzluklar kardeştir; aynı dili konuşurlar.
Öyle Değil İşte Canım Kardeşim ! Düşman Kör Nişancıdır da, Dost Bilir Nerden Vuracağını . .
Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol (Mevlana Celaleddin-i Rumi)
Kardeştik. Biz iki kardeştık Can ver deseler ölendik Sürmeli gözlerde badem Kekik kokan dağlarında koşan El ele verdikmi Gökyüzünde uçan kuş Yeryüzünde çocuktuk…
Soframızdaki yemeği paylaşmak Okul yolunda beraber koşmak Askerde aynı safta savaşmak Bu yaşamın adı kardeşliktir, kardeşlik
Kardeş Sözleri
Kardeşim dedim; acılarıma da kardeş olur musun?
Mü’min kardeşinin bir ayıbını gördüğünde, onu yetmiş çeşit mazeret bularak temize çıkarmaya çalış. Eğer mazeret bulamazsan, sen yine de yetmiş mazerete iknâ olamadın diye kendini ayıpla!.. (İmam Kureyşî)
Gerçek kardeş: İlk gözyaşını görür; ikinciyi yakalar, üçüncüyü durdurur.
Keyfimizden Değil Kardeş , Derdimizden Yatamıyoruz . . . !
Her gelen geçene kardeşim deme yanlış anlarlar cici kız
KARDEŞLİK: düşmesin diye tutmak KARDEŞLİK: bırakamayacağını bilerek dayanmak…
Belki bir iğne değildik ama bizde çok battık be kardeşim bazılarına .. ))

Kardeş dedik. Yarı yolda bırak demedik.
Dost, bazen annen bazen baban bazen eşin bazen kardeşin olabilir. Gercek dost hata bile yapsan seni terketmeyendir.
Siz kardeş lafını altı harfe sığdırmışsınız biz ise yere göğe sığdıramıyoruz…
Hiç Manitasız Kalmaz Eski Sevgilim , Çünkü Çok Kardeşim Var Benim . .
Siz parası olana, kardeşim dersiniz. Biz adam olana!
Sıkıntı Bitince Ortaya Çıkan Ka..e Kardeşler. “Bundan Sonra Alayınıza, Hayırlı İşler. . . !
Kardeş her zaman kardeştir. Benjamin Franklin
Ayağım taşa takılsa bilirim düşmeme izin vermeyecek bir kardeş durur yanımda.
Gözünden akan yaşa ortak olacak kaç kişi var ki kardeşten başka
Senin gerçek kardeşin, daima yanında bulunan ve sana faydalı olmak için zarara katlanan, zamanın felaket ve musibetleri ile karşılaştığın zaman ne pahasına olursa olsun yardımına koşandır.
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine.
Kardeşlik Son Bulmayan Arkadaşlıklardan Doğar.
İnsanlar eğlenebildikleri ile arkadaş olurlar, anlatabildikleri ile dost, ağlayabildikleri ile kardeş.
Gerçek kardeş: İlk gözyaşını görür; ikinciyi yakalar, üçüncüyü durdurur.
Kardeşleri olmalı insanın, tıpkı bir liman gibi; Ara sıra uğrayıp fırtına dininceye kadar koynunda saklanabileceğin.
Gün gelir bir gün yanlız kalırsan. Akıverirse iki damla gözyaşı gözünden ve canlanırsa çocukluk anıların birden bire beni hatırla kardeşim…
Kilometrelerce uzaklıklara gizlenmiş olsada kardeşliğimiz aynı gökyüzünü paylaştığımız sürece biz kardeşiz!
Devir Öyle Bir Devir ki ; Annenden Olmayana “Kardeşim” Demeyeceksin . . !
Dünya yalan kardeşim, dünya yalan! Var mı yalan dünyada bakî kalan. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan.
Kardeşlik Sadece Kan Bağı İle Olmaz. Din Bağıda Kardeşliğe An Açık Örnektir..
Kardeşlik Sözlerde Biten Bir Cümle Değil Kalpte Atan Bir Sevgi Çemberi Olmalıdır..
İnsanlar eğlenebildikleriyle arkadaş olurlar, anlatabildikleriyle dost, ağlayabildikleriyle kardeş. Çehov
Köpeklerin kardeşliği, aralarına kemik atılana kadardır. Mevlana
Uyku, ölümün kardeşidir.
Arada bi piyasadan uzak durcaksın ki kimin ne olduğunu kimler kardeş kimler kalleş öğrenceksin.

birkitapaşığı, Elif Gibi Sevmek 2'i inceledi.
17 Mar 2017 · Kitabı okudu · 3 günde · Puan vermedi

Öyle bir sevgili ki Allah için sevilen
Öyle bir sevda ki Allah yolunda.
Zihninizi günümüz klişelerinden uzaklaştırıp kendinizi samimi bir muhabbetin içinde buluyorsunuz gül kokulu sayfaların arasında.