• Bir Müslümanın çocukluktan beri en çok duyduğu dini bir terimdir günah. Özellikle; öyle yapma günah, bunu yapmak günahtır, günah işledin ve benzeri cümleleri pek çoğumuz duymuşuzdur ve kullanırız. Aslında sadece İslam dinine ait bir terim değildir. Peki tam olarak olan günah nedir? Günah ile haram aynı şey midir? Günah işlenince ne olur?

  Günahın anlamı; Dinimizin ve diğer dinlerin yapılmamasını isteyip de yapılan davranışlar veya yapılmasını isteyip de yapılmayan davranışlar olarak tanımlanır. Sözlüklerde; Tanrı buyruklarına karşı olan, dinen suç sayılan, öteki dünyada cezayı gerektiren iş ya da davranış olarak geçer.

  Din demek, Allah tarafından koyulmuş kurallardır, bir kanundur. Kişi bir dine inanıyorsa bu kurallara da uymak zorundadır. İşte bu kurallara uyulmadığında günah işlenmiş olur. Bu kurallara uyduğunda ise sevap işlemiş olur. Bu bağlamda sevap için günahın karşıtı diyebiliriz.

  Haram ise günaha götüren şeylerdir. Dinen yasaklanmış şeyler haramdır. Haram olan bir davranışı yapan, haram olan bir şeyi yiyen günah işlemiş olur. Haram için daha fazla bilgiye bakabilirsiniz; Haram nedir

  Günahın cezası
  Dine inanan kişi günaha ve sevaba da inanıyor demektir. Günah işlediğinde öteki dünyada cezasının da olduğunu bilmelidir. Diğer taraftan sevap işleyince de öteki dünyada mükafatının olduğunu bilmelidir.

  İslam dininde günahların ne olduğu Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber Efendimiz'in (Sav) hadislerinde, Fıkıh kitaplarında açıkça belirtilmiştir. Aynı şekilde günahların cezası da anlatılmıştır. Bazı davranışlar sadece ahirette değil bu dünyada cezalandırılır. Örneğin hırsızlık yapmak dinen günahtır ve cezası kul hakkı gibi en büyük günahlardandır. Bu dünyada da kanunlar gereği hırsızlık yapmanın hapis cezası gibi cezaları bulunur. Ama bazılarının cezası sadece öteki dünyadadır. Örneğin namaz kılmadığın için bu dünyada bir ceza almazsın ama iman etmiş biri olarak namaz kılmamanın cezası ahirette vardır, namaz kılmanın mükafatı da yine ahirette vardır.

  "Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve mü’minler, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. O namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah’a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz." (Nisa suresi, 142. ayet)

  Günah örnekleri
  İslam dini temel kaynakları Kur'an ve Sünnete dayanarak günah olan davranışlar fıkıh kitaplarında, ilmihallerde yazılmıştır. Bu davranışların bazılarını yaptığın zaman günah işlenir, bazılarını ise yapmadın zaman günah işlenir. Bunların bazıları şöyledir;

  Namaz kılmamak
  Ramazan orucu tutmamak
  İmkanın olduğu halde zekat vermemek
  İmkanın (paran, vaktin, sağlığın) olduğu halde hacca gitmemek
  Kul hakkı yemek
  Anne babaya karşı asi olmak
  Yetim hakkı yemek
  Faiz yemek
  Zina yapmak
  İçki içmek
  Kumar oynamak
  İntihar etmek
  Adam öldürmek
  İftira atmak
  Yalan söylemek
  Yalan şahitlik etmek
  Domuz eti yemek
  Ticarette hile (tartıda hile, bozulmuş ürün satma) yapmak
  Fal ve büyü yapmak
  Riya yapmak
  Gıybet etmek

  Günah nedir denildiğinde sadece bunları saymak yeterli değildir tabi ki. Bunun haricinde de bizim aklımıza gelmeyen daha detaya inen bazı davranışlar da günah sayılabilir. Genel anlamda bilinen büyük günahları yazmaya çalıştık.
 • Yine Kur'ân'da, Yahudi'lere daha önce İbrahim, Musa, Davud, vb..., ve Hıristiyan'lara İsa gibi, müslümanlıkla emrolunmuş peygamberler gönderildiği, onlar aracılığiyle Kitap'lar (Tevat, İncil) indirildiğî, bu kitaplarla kendilerine İslâmî buyruklar bildirildiği, fakat onların Tanrı âyet'lerini inkâr ettikleri, peygamberleri yalanladıkları, ayrılıklara düştükleri ve eğer İslâm olacak olurlarsa doğru yolu bulmuş olacakları anlatılmakta (Örneğin Bkz. Al-i İmrân sûresi, âyet 19-20; 65-78; Bakara 131-2, vb...)

  Yine Kur'ân'da Yahudilerin ve Hıristiyanların yalana kulak verdikleri, durmadan haram yedikleri, kendilerine bildirilen Tanrı buyruklarına uymadıkları Muhammed'e baş eğmeyerek Tanrı'ya karşı geldikleri yazılı (Örneğin, bkz. Maide sûresi, âyet, 44-47)

  Yine Muhammed'in söylemesine göre Yahudiler ve Hıristiyanlar, Tanrı'nın indirdiği din birliğini bozmuşlar, bu nedenle cehennemlik olmuşlardır; kurtuluşa çıkabilmek için Muhammed'i "Peygamber" bilip Kur'ân'a uymaları gerekir (Bkz. Enbiya 92-93, 107; En'âm 159; Mü'minün 53)

  Ve güyâ Kıyâmet günü Allah, her müslüman'a bir Yahudi'yi ya da bir Hıristiyan'ı Cehennem fidyesi olarak verecektir;

  Ve güyâ Yahudiler Havra'da, ve Hıristiyanlar Kilise'de Allah'a eş tutarak ibadet ettikleri için Tanrı'nın azabına uğramışlardır (örneğin bkz. Çin sûresi, âyet 18)

  Ve güyâ Tanrı, Cehennem'deki "Muhafız Melekler" sayısını 19 olarak saptamıştır ki Yahudiler ve Hıristiyanlar Kur'ân'ın Tanrı sözleri olduğuna inansınlar diye (K. Müddessir sûresi, âyet 30-31)

  Ve güyâ Tanrı yasaklarına baş eğmeyen Yahudileri Tanrı "maymun" şekline dönüştürmüştür (Bkz. Bakara 65-66; A'raf 16, 166)

  Ve güyâ Tanrı, Yahudileri lânetlemek üzere:

  "Bunlar (Yahudiler) Allah'ın lânetlediği kimselerdir. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı (lânetli) kimseye gerçek bir yardımcı bulumazsın..." (K. Nisâ sûresi, âyet 51-52; ayrıca bkz. âyet 46) demiştir!

  Ve güyâ Yahudiler, "Allah'ın eli bağlıdır" diyerek fitne çıkarmışlar ve bu nedenle Tanrı'nın lânetlemesine uğramışlardır (K. Maide sûresi, âyet 64)

  Ve güyâ Yahudiler, kendilerine verilen Kitab'ı değişikliğe sokmak sûretiyle sapıklığı seçmişler ve can yakıcı azabı, kendi eylemleriyle satın almışlardır (Bakara 174-176; Al-i İmrân 23-26; A'raf 175-177)

  Ve güyâ Yahudiler, kendilerine gönderilen peygamberleri yalanlayıp öldürmüşler, Muhammed'i de öldürmek istemişler, bu nedenle Tanrı onları lanetlemiştir (Bakara 83,87, 90,92; Al-i İmrân 112)

  Ve güyâ Yahudiler Allah'ın gazabına ve hışmına uğradıkları için, miskinliğe mahkum kılınmışlardır; İslâm olmadıkları süre boyunca kendilerine vurulan zillet damgasından kurtulamayacaklardır (Al-i İmrân 112);

  Ve güyâ Yahudiler Müslümanları yoldan çıkarmak isteyen kimselerdir ve sapıklığı seçmişlerdir. (Nisâ 44-45)

  Ve güyâ Hıristiyanlar, yeni doğan çocukları vaftiz etmekle kâfirliği seçmişlerdir. (Bakara sûresi, 138)
  İlhan Arsel
  Kaynak Yayınları 2002
 • "İşittik ve itaat ettik."

  (Bakara 285:Nur 51)