• Sevgili bilge;
  durum çok ciddi ben hiç iyi değilim...
 • Yorgunluk kadar sağlıklı ve belki de yorgunluk kadar etkili uyku ilacı hemen hemen yok gibidir.

  Başınız hareket ettiği ve sallandığı müddetçe rızıktan ümit kesmeyin. Hadis-i Şerif

  Emeksiz zengin olanın, kitapsız bilgin olanın, sermayesi din olanın; rehberi şeytan olmuştur.
  Yunus Emre

  Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de arslan pençesinin ve kuvvetinin zoruyla karın doyurur.
  Sadi

  Dünya artık emek-yoğun, malzeme yoğun, enerji-yoğun değildir; bilgi yoğun olmaktadır.
  Peter Ferdinand Drucker

  Emek vermeden bir şeye ulaşmayı düşünmek, hayalperestlikten başka bir şey değildir.
  Niyazi F. Eres

  İnsanların hepsi kendi rızıkları peşinden koşar. Emek harcayarak çalışırlar ve bundan kazandıklarını kendileri ve ailelerine harcayarak yaşarlar.

  Alın terinin döküldüğü, helal ekmeğin kazanıldığı yerde emek sahibi değil, emek hırsızları zengin olur.

  Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah’ın üzerinedir.
  Hud Suresi, 6

  Büyük değeri olan şeyler, ucuza mal olmaz. Bulduğunuz şeyin değeri; ararken sarf ettiğimiz emek kadardır. İmam Maverdi

  Sevgi emekmiş. Emek ise vazgeçmeyecek kadar ama özgür bırakacak kadar sevmekmiş.
  Can Yücel

  Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder. Abraham Lincoln

  İnsanların hepsi kendi rızıkları peşinden koşar. Emek harcayarak çalışırlar ve bundan kazandıklarını kendileri ve ailelerine harcayarak yaşarlar.

  Büyük olmanın yolu da, deha gibi çalışma ve alın terinden geçer.  
  Albert Camus

  Emek vermeden kazanılanların, gözden çıkarılması da kolay olur.

  İnsanların hepsi kendi rızıkları peşinden koşar. Emek harcayarak çalışırlar ve bundan kazandıklarını kendileri ve ailelerine harcayarak yaşarlar.

  Emek için çekilmiş her şey, değerlidir. Mimar Sinan

  Emeksiz yazılan yazı, keyifsiz okunur.  Samuel Johnson

   

  Emek değerdir ama en yüce değil. - Gürbüz Azak

  Büyük değeri olan şeyler, ucuza mal olmaz. Bulduğunuz şeyin değeri; ararken sarf ettiğimiz emek kadardır. İmam Maverdi

  Kimin sana bir emeği geçerse, sen ona karşılık daha fazlasını yapmalısın.

  Emek olmadan hiçbir şey yetişmez.  Sofokles

  Büyük değeri olan şeyler, ucuza mal olmaz. Bulduğunuz şeyin değeri; ararken sarf ettiğimiz emek kadardır.  İmam Maverdi

  Emeksiz yazılan yazı, keyifsiz okunur.  Samuel Johnson

  Emek, alın teri ve başarı el ele yürür. Niyazi F. Eres

  Emek olmadan hiçbir şey yetişmez.  Sofokles

  Emek sermayesiz, sermaye emeksiz olmaz.  
  Papa Leo xııı

  Emek vermeden bir şeye ulaşmayı düşünmek, hayalperestlikten başka bir şey değildir.  
  Niyazi F. Eres

  Kırışmış alnıma bakma hor, değerimi asil adamlara sor, mücadele demektir verdiğim emek, ihanettir hortum ile emmek.  
  Selim Temiz

  İnsanlar kötülüğe yığınla akın eder çünkü yol düz ve kısadır fakat iyiliğin önüne Allah alın terini koymuştur.
  Hesiodos

  Emeğin kutsal bir değer olduğu anlatılmadıkça; insanlık için, toplum için emek harcanması gerektiği ruhlara yerleştirilmedikçe geleceğimiz karanlıktır.  
  Gündoğdu Yıldırım

  Kul, dünyadan göç etmeden kendisi için takdir edilen rızkı alacaktır. 
  Hadis-i Şerif

  İçinizden biri, rızık talebini bırakıp da mescitte oturmasın. Kim böyle yapar ve Allah’ım beni rızıklandır derse, şüphesiz bu, sünnete aykırıdır. Bilirsiniz ki, gökten ne altın yağar, ne de gümüştür.
  Hz.Ömer (r.α.)

  En hayırlı ve tatlı kazanç, insanın eI emeği, göz nuru, alın teri ile kazandığı rızıktır.
  Hz.Muhammed(s.a.v)

  Emeğin kutsal bir değer olduğu anlatılmadıkça; insanlık için, toplum için emek harcanması gerektiği ruhlara yerleştirilmedikçe geleceğimiz karanlıktır. Gündoğdu Yıldırım

  Alın teriyle ıslanan toprak, kurumaz. İbrahim Olcaytu

  Emek çekilmiş her şey, değerlidir. Mimar Sinan

  Alın teriyle elde edilmiş kazanç, hem güzel hem temiz hem de helaldir.

  Alın teriyle kazanılan kutsal ekmek, başı boşluğun getirdiği ekmekten daha tatlıdır.
  Crowquill

  Emeksiz yazılan yazı, keyifsiz okunur. Samuel Johnson

  Alın teriyle kazanılan kutsal ekmek, başı boşluğun getirdiği ekmekten daha tatlıdır.
  Crowquill

  Büyük olmanın yolu da, deha gibi çalışma ve alın terinden geçer.
  Albert Camus

  Hiç kimse, elinin kazandığından daha hayırlı ve tatlı bir yiyecek yememiştir. Allah’ın peygamberi Davud da (A.S.) bizzat çalışarak elinin emeğini yerdi. Buhari

  En çok bolluk getiren yağmur, alın teridir.
  Cenap Şahabettin

  Bir insan size alın teriyle zengin olduğunu söylerse, ona şu soruyu sorun; kimin alın teriyle?
  Don Marquis

  Hiçbir şey kendi alın teri kadar bir insanı tatmin edemez. Çalışan insan, kendi varlığında hüküm süren bir ahengi bütün kainata nakleder. Hayatın biricik nizamı bu ahengin kendisi olmalıdır.
  Ahmet Hamdi Tanpınar


  “Devletin malı deniz yemeyen domuz” mantığı ile değil, emeğin yüceliği değeriyle ülke bireyleri yetiştirilmelidir. Emek vermeden, taş taş üstüne konamayacağı öğretilmelidir. Güzel bir gelecek için bedelinin ödenmesi gerçeği, tüm ülke bireylerinin beyinlerine kazınmalıdır.  
  Gündoğdu Yıldırım

  Yakın geçmişin tarım toplumunda insanın can ve ter yoldaşı olan emektar atın, öküzün kanını emerek geçinen at sinekleri, günümüzde de insanın yakasına, etine, kanına yapışarak asalaklığını sürdürmektedir.
  Alper Akçam

  Kapitalizmin kuralıdır; üretim sürecinde emeğin maliyetinin artışı kâr oranını azaltır. Bu maliyetin içinde en temel olan işçilerin ücretleridir, işçi sağlığı ve güvenliği maliyetleri de bu başlık altında ele alınır. Günümüz dünyasında mevcut işçi sağlığı ve güvenliği hizmetleri sanıldığı gibi işverenlerin yufka yürekleri ile ilişkili değildir.  
  Nilay Etiler

  Kılıç ve saban. Bu iki fatihten birincisi ikincisine daima mağlup oldu. Tarihin bütün vakaları ve hadiseleri, hayatın bütün müşahadeleri bunu teyit ediyor. Milletimiz çok büyük elemler, mağlubiyetler, facialar görmüştür. Bütün bu olanlardan sonra yine bu topraklarda bulunuyorsa, bunun hikmeti aslisi şudur; çünkü Türk çiftçisi bir eliyle kılıcını kullanıyorken, öteki eliyle sabanla topraktan ayrılmadı.  Mustafa Kemal Atatürk

  İşçi; emek verendir. Alın teri dökendir. Faiz yerine bereketi tercih edendir.Kimseye boyun bükmeyen, rızkını Allah’tan bilendir. Üç günlük dünyaya gereken dokuz öğünü, helalinden isteyendir. İşine kattığı niyet ve besmele ile onu ibadete çevirip, kaderine düşen rolü, dürüst, temiz, örnek olarak yaşayıp; bunları da ameli salihe çevirendir. Veren eldir. Minnet etmeyendir.
  Mehmet Deveci

  Toplumların değişmesinde, teknolojinin gelişmesinde, demokrasinin yeşermesinde, ekonomik kalkınmada kısacası yaşamın her alanında emek işçilerinin alın teri el emeği, göz nuru vardır.
   Gündoğdu Yıldırım
 • CEYHUN ATIF KANSU ŞİİR ÖDÜLÜ BİRİNCİSİNE 1.000 LİRALIK PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK.(SON KATILIM TARİHİ.01 OCAK 2019 SALI)...
  Her yıl düzenlenen Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’ne,
  2019 YILI KATILMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDEDİR;
  Ödüle aday olan yapıtlarda Ceyhun Atuf Kansu’nun şiir anlayışı göz önüne alınarak, çağdaş bir dünya görüşü ve dil bilinci temel ölçüt olacaktır.
  01 Ocak 2018– 01 Ocak 2019 tarihleri arasında yayımlanan bütün şiir kitapları ödüle katılabilir. Ayrıca, Ödül Yazmanlığı, bu kitaplar arasından, çeşitli nedenlerle katılamayan kimi yapıtları da, ödüle aday olarak gösterebilir.
  Çeşitli nedenlerle kitap halinde basılmamış, ancak kitap bütünlüğü taşıyan şiirlerle de ödüle aday olunabilir.
  SEÇİCİ KURUL;Alper Akçam, Cengiz Bektaş, Adnan Binyazar, Ali Cengizkan, Bahar Gökler (ailesi adına), Ahmet Özer, Ferruh Tunç.
  ÖDÜL KAZANANIN AÇIKLANACAĞI TARİH;Ödül kazanan yapıt, Ceyhun Atuf Kansu’nun ölüm yıldönümü olan 17 Mart 2019 tarihinde açıklanacaktır.
  ÖDÜLE SON KATILMA TARİHİ;Ödüle son katılma ve aday gösterilme tarihi 1 Ocak 2019’dur.
  Ödül, tek bir şiir yapıtına (kitap ya da kitap bütünlüğü taşıyan şiirlere) verilecektir.
  ÖDÜL TUTARI;2019 yılı için ödülün parasal tutarı 1000 Türk Lirası’dır.
  YARIŞMA İÇİN ŞİİR KİTAPLARININ GÖNDERİLECEĞİ ADRES;Ödüle aday olacak yapıtlar, şairin adı, açık adresi ve kısa yaşam öyküsüyle birlikte 7 adet kitap ya da 7 kopya dosyayla (Işık Kansu, Güvenevler Mahallesi, Güneş Cad. No:8/1 06690 Çankaya/ANKARA) adresine gönderilecektir.
  Ödüle katılan yapıtlar, sahiplerine geri gönderilmeyecektir.
 • yokluğun / yağmurunu boşaltmış bir bulut resmi
  yokluğun / ışığında/ üşüdüğüm uzak bir yıldız.
  bir ömür içtiğim / kaya dibindeki kurumuş pınar
  gölgesinde kuş sesleri dinlediğim / ağaca vurulmuş balta
  yokluğun / sapsarı bir yaprak / dalında/ kupkuru / rüzgârı sen
  yokluğun / boş bir sayfa / kalemsiz...
  kadasını aldığım/ dinle / yalanlar acıtıyor canımı
  sabahtan akşama yağan yalanlar / yoksul ocaklarını kapatan karlar
  bombalanmış şehirler
  aç bırakılmış / oyuncakları hoyratça çekilip alınmış ellerinden / çocuklar…
  ama en çok sensizlik koyuyor bana
  tek ve değişmez gerçeğisin hayatımın
  yokluğun / sonsuza kadar sürecek bir iç savaş içimde
  yokluğun isyandır yaşamaya / prangalar içinde / sessiz sedasız…

  29 Aralık 2016, Alper AKÇAM
 • Binlerce yıl
  Neden sorusuna kafa patlattı göçebe felsefe
  Yunan’dan İslam’a , Doğu’dan Batı Rönesansı’na
  Nöbet devir tesliminde…
  Yerleşikliğin yozlaşması,
  Nasıl ile yetinir oldu.
  Tüketim , ezip geçme , yarışma
  Merkezlerden kurgulanmış , taklit ve tapınma iştahında kayboldu.
  Bilinenler çoğaldıkça , bilinmeyenler de erişilmez gibi oldu.
  Gerçeklik ; değişim ve yenileşmede gizliydi oysa
  Ve çağların da felsefenin de ötesinde
  Bir mucize gibi seven tenlerin ürpertisinde....
 • "Ben insanların inekler gibi mutlu olmasını istemiyorum. Birilerinin ağzından çıkan her şeye, ya da kara kaplıda böyle yazıyor denildi diye, inanılmaz..."
 • Nirvana ve Brahma... Siz ne büyük kavramlarsınız; kavramları karartan, yok yere düzey tartışmaları çıkaran düşünce yoksulları karşısında...