Alvarlı Mehmet Lütfi
Her açan insan bir güldür Solmamaya çare mi var
Sayfa 24 - Kırmızı Kedi Yayınevi
Alvarlı Muhammed Lutfî “Sabahınız Hayrolsun”
Tıpkı Alvarlı Ege'nin dediği gibi, " Rahmet güneşi doğmuş, yağmadır alan alsın! " misalinden...
Sayfa 29 - Hayy Kitap GençKitabı okuyor
Âşık der incitenden, İncinme incitenden, Kemalde noksan imiş, İncinen incitenden. - Alvarlı Efe
Bir bâde doldur sâkıyâ Vecde gele peymâneler Camlar cilâ versin zıyâ Raksa gele mestâneler
Sayfa 148Kitabı okudu
Herbir derdin elbet dermâni vardır Dermân ise derde dâimâ yârdır Erbâb-ı derd olan bil bahtiyârdır Derd ile kurbiyyet intihâ eyler
Sayfa 145Kitabı okudu
Ahmed-i Muhtar'ın necm-i Mi'râcı Enbiyâ-Ullah'ın başının tâcı Mihr-i vefâ bezm-i vahdet sirâci Davud ağlar Sultan ağlar mûr ağlar Huseyn-i Kerbelâ mir'ât-i hüdâ Sadr-ı safâ zarf-ı envâr-ı Hudâ Emr-i Hakk'a ruhun eyledi fedâ İsa ağlar Meryem ağlar Kuds ağlar Hasen-i
Allah'ı Muhammed'i seven beste-dil olmuş Fermânina Mevlâ senin Furkan bizi gözler
Sayfa 132Kitabı okudu
250 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.