• Kitap, Analitik Psikoloji'nin kurucusu Psikanalist ve filozof Dr. Carl Gustav Jung'un hayatını anlatmaktadır. Jung'un doğumundan itibaren hem kendisinin hem de ailesinin hayatı detaylı olarak incelenmiştir. Elbette ki Jung'un gelişimindeki en önemli dönem olan Freud'la birlikteliği ve ayrılmaları da kitaba konu olmuştur. Bunun dışında eserin Jung'u tanımak ve anlamak adına okunacak birincil kitaplardan olduğunu düşünüyorum. Jung'un teorileri, arketip kavramı, kişilik yapıları yeterli düzeyde anlatılmış. Dil ise gayet akıcı ve açık. Keyifli okumalar dilerim.

  Jung'un eserleri:
  Archetype: A Natural Histor of the Self (Arketip: Benliğin Doğal Tarihi) , (Londra: Routledge & Kegan Paul, 1982) ; başta çocuk ve ergen gelişimi bağlamında, Jungçu kuramın biyolojik temelleri üzerine bir çalışma.
  The Two Million-Year-Old Self (İki Milyon Yaşındaki Benlik),
  (College Station: The Texas A&M Univcrsity Press, 1993) ; bu kitapta Jung'un düşüncesi ile etoloji, antropoloji, dil bilim ve psikiyatri arasındaki bağlar anlatılıyor.
  Private Myths: Dream and Dreaming (Şahsi Mitler: Düşler ve Düş Görmek) , (Londra: Hamish Hamilton, 1995); bu kitapta, son araştırmalar ışığında Jung'un düş kuramlarının güncel konumu inceleniyor.
  An lntelligent Person's Guide to Psychotherapy (Zeki İnsanın Psikoterapi El kitabı) , (Londra: Duckworth, 1998) .
  Ariadne's Clue: A Guide to the SymbolsofHumankind (Ariadne'nin İpucu: İnsana Ait Sembollerin El kitabı) , (Londra: Ailen Lane ve Princeton University Press, 1998) .
  Evoluıionar Psychiatr: A New Beginning (Evrimsel Psikiyatri: Yeni Bir Başlangıç) , (Londra: Routledge, 2. Baskı, 2000) ; Jung'un arketipik kuramının çağdaş psikiyatri ve psikoterapi üzerindeki etkilerine dair bir çalışma.

  Jung üzerine diğer yazarların yazdığı seçme kitaplar:

  Bennet, E. A., Meetings with Jung) Jung'la Görüşmeler) , (Londra: Anchor Press, 1982) .
  Brome, Vincent, ]ung: Man and Myth Jung: Bir İnsan ve Efsane), (Londra: Macmillan, 1978) .
  Hannah, Barbara, Jung: His Life and Work Jung: Yaşamı ve Çalışmaları) , (Londra: Michael Joseph, 1977).
  Hayman, Ronald, A Life of Jung (Jung'un Yaşamı), (Londra: Bloomsbury, 1999) .
  Hopcke, Robert H., A Guided Tour o the Sdecied Works of C. G. Jung (C. G. Jung'un Seçme Eserlerine Açıklamalı bir Bakış), (Boston: Shambhala, 1989) .
  Jaffe, Anicla, Form the Life and Work of C. G. Jung (C. G. Jung'un Yaşamı ve Eserleri), (Londra: Hodder & Stoughton, 1971) .
  Stern, Paul J. C. G. Jung - The Haunied Prophet (C. G . Jung - Huzursuz Mesih) , (New York: George Brazillier, 1976) .
  Stevens, Anthony, (Jung Üzerine) , (Londra: Penguin, 1990) , Jung'un düşüncelerinin, yaşamı bağlamında ve insanlığın yaşam döngüsüyle ilişkili olarak gelişimini inceliyor.
  Storr, Anthony, ) Jung (Londra: Fontana/Collins, l973; Routledge, 1991) .
  Van der Post, Laurens, Jung and ıhe Sıor of our Time Oung ve Zamanımıza bir Bakış) , (New York: Pantheon Books, 1975).
  Yon Franz, Marie-Louise, C. G. Jung: Hi Myth in our Time (C. G. Jung: Yarattığı Mitin Günümüzdeki Yeri) , (Londra: Hodder & Stoughton, 1975).
 • İnsanın keçmişi ile ilgili bütün hafızası onun biliçaltında toplanmışdır.Bazen insanlar bilinçaltının ona oyun oynadığını zann eder.Lakin bilinçaltı insanın hayatında yaşanmışlıklarıdır. Anlayacağınız o bizlere oyun oynamaz. İnsanın hayatda oyun zannetdiği şeylerin elmi araşdırması vardır.