Sukûtuhayâl, Ruhum Bir Kadındır'ı inceledi.
 12 saat önce · Kitabı okudu · 2 günde · Beğendi · 10/10 puan

Ruhum Bir Kadındır, tasavvufta ve islamda kadına bakış açısını ele alan araştırma-inceleme kitabıdır. 13 asıl bölümden oluşmaktadır. Her bölümde kadının ve kadınlığın tasavvuf çerçevesinde geçirdiği merhalelere dair görüşler yer almaktadır.

Birçok tasavvuf büyüğünün görüşlerini harmanlayarak genel sonuçlara ulaşmış yazar. Akışın bu şekilde olması(parçadan bütüne) detayların farkına vararak geneli daha sağlam bir sitematiğe oturtmamı sagladı.

Bir bayan olarak kendimi, toplumdaki yerimi, tasavuftaki yerimi, islamdaki yerimi görmek istedim. Kadın evrenselliği içerisinde elbete bende kendimden bir parça bulabilirdim diye düşünerek başladım kitaba. Buldum mu? Buldum diyemem, çünkü tasavvuf bulmak değil arayışta olmaktı. Eğer bulsaydım kendi bedenime hapsolup kadın evrenselliğini bir nebzede olsa anlayamayacaktım.

Kitap, ilmi açıdan derin. Okumak birtakım alt yapı oluşturmayı gerektirdiği gibi dili bir tasavvuf incelemesine göre gayet sadeydi.
Günümüzde kadına uygun görülen görevler, layık görülen standartlar ve islamiyetin doğuşu dönemindeki kadınlar arasındaki büyük uçurumu görmemek mümkün değildi.O dönemden bu zamana bakış açısının saptırıldığını anlamak da zor olmadı.
Nasıl bir anlayıştan gelip, nasıl bir anlayışa muvaffak olduğumuzu anlamak için kadın erkek demeden okunup anlaşılmayı bekleyen bir yapıt.

Kitap epey geniş ve kaliteli bir bibliyografyaya sahip. Sadece bunu görmek bile geniş bir sahada yapılan, derin ve profesyonel araştırma ürünü olduğunun kanıtıdır benim için.
Sonuç olarak varacağımız yer belli ve meşakatli bu yüzden yola devam...
İyi okumalar.

Sukûtuhayâl, bir alıntı ekledi.
 13 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Belki bu tarz­ da bir idrak peşin hükümlerimizden bazılarına çeki düzen vermeye yarayabilir; çünkü hayatın manevi sahasında, erkek ile kadın arasında bir tefrik bulunmamalı, tıpkı Camî'nin o
büyük Rabia hakkında söylediği gibi:

"Her kadın olsa, bizim zikrettiğimiz o kadın gibi,
kadınlar erkeklere pekâla tercih edilir idi:
Müennes cinsinden güneşe dokunmaz bir zarar,
Müzekker de artırmaz kamerin şanını, bir o kadar.

Müennes: dişil
Müzekker: eril

Ruhum Bir Kadındır, Annemarie SchimmelRuhum Bir Kadındır, Annemarie Schimmel
Sukûtuhayâl, bir alıntı ekledi.
 13 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Mevlânâ Celâlettin Rûmî\ Mesnevi
Dinle, bu neyi, bak nasıl şikayet ediyor iftirakın hicranı ile muzdarip, nasıl feryad ediyor:
"Kamışlık vatanımdan kestiklerinden beri beni, diyor
cümle âlem, nağmelerimle beraber bak nasıl da inliyor."

•Orijinali:
Bişnev in ney çün hikâyet mîküned
Ez cüdâyîhâ şikâyet mîküned

Kez neyistân tâ merâ bübrîdeend
Ez nefîrem merd ü zen nâlîdeend

Ruhum Bir Kadındır, Annemarie SchimmelRuhum Bir Kadındır, Annemarie Schimmel
Sukûtuhayâl, bir alıntı ekledi.
 Dün 01:56 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Gelenek, Allah' ın Adem' e şöyle seslendiğini de bilmektedir:
"Ben rahmetimi, benim kulum Havva'nın şahsında, senin için topladım; ve ey Adem, mü'mine bir kadından daha hayırlı bir rahmet olamaz."

Ruhum Bir Kadındır, Annemarie Schimmel (Sayfa 56)Ruhum Bir Kadındır, Annemarie Schimmel (Sayfa 56)
Sukûtuhayâl, bir alıntı ekledi.
Dün 01:35 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Rabia'nın kendi hüzn-ü aşkını ve aşk acısını vurgulaması­nı şöyle hikaye ediyor:"Musibetler onu bulunca şad olur ve derdi ki:
'Dostum bugün beni yad etti!' ve bir gün de musi­betsiz geçmişse, ağlar ve derdi ki:
'Ne kusur işledim ki, O be­ni hatırlamadı?"'

Ruhum Bir Kadındır, Annemarie SchimmelRuhum Bir Kadındır, Annemarie Schimmel
Sukûtuhayâl, bir alıntı ekledi.
Dün 01:22 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Bir elinde bir ko­va su, diğer elinde bir meşale ile Basra sokaklarında koşuştu­ran ehl-i takva zahidenin hikayesini herkes bilir; ve de niyeti kendisine sorulduğunda, şu cevabı vermiştir:

Cehenneme su dökmek ve Cenneti de ateşe vermek istiyorum, ta ki bu iki perde berhava olsun ve insanlar Allah'a ce­hennem korkusu veya cennet umudu ile değil, ama O'na yalnız O'nun ezeli Cemali uğruna ibadet etsinler.

Ruhum Bir Kadındır, Annemarie Schimmel (Sayfa 37)Ruhum Bir Kadındır, Annemarie Schimmel (Sayfa 37)
Sukûtuhayâl, bir alıntı ekledi.
 20 Şub 20:38 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Anne
Anne motifi, İslam' da merkezi bir rol oynamaktadır. Rah­man, yani "merhametli" kelimesi ile, Rahim, yani "ana rah­mi" kelimelerinin Arapça' da aynı kökten türedikleri gerçeği­ne dikkat çekilmiştir; bu itibarla (en geniş manada) Yaratıcı'nın "ana sevgisinden" bahsetmek şüphesiz ki mümkün olabilir. "Cennet anaların ayağının altındadır", diyordu Pey­gamber; anaya hiç tükenmeyen ihtimam layıktır.

Ruhum Bir Kadındır, Annemarie Schimmel (Sayfa 25)Ruhum Bir Kadındır, Annemarie Schimmel (Sayfa 25)

Hallac-ı Mansur\AŞK
Bir derviş zindanda Hallac'a "Aşk nedir?" diye sordu.
Hallac: "Aşkın ne olduğunu bugün, yarın ve öbür gün göreceksin" dedi.
•O gün onu katlettiler
•Ertesi gün ateşte yaktılar
•Üçüncü gün külünü göğe savurdular.

Hallac / Annemarie Schimmel

Cebrail Gözen, bir alıntı ekledi.
18 Şub 12:53 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Mum ışığı Hakikat bilgisidir.
Sıcaklığı Hakikatin Hakikatidir,
Ona erişmek Hakikatin Hakkidir.

Hallac, Annemarie Schimmel (Sayfa 104)Hallac, Annemarie Schimmel (Sayfa 104)
Cebrail Gözen, bir alıntı ekledi.
18 Şub 12:36 · Kitabı okudu · Puan vermedi

“Ey Tanrım, günahkâr olduğum için Sen’den korkuyorum,
ama mümin olduğum için umutluyum; affına sığındığım için
Sen’in inayetine güveniyorum ve Sen’in hakkında güzel şeyler
düşündüğüm için uzun uzun dua ediyorum.”

Hallac, Annemarie Schimmel (Sayfa 91)Hallac, Annemarie Schimmel (Sayfa 91)