• Savaşların birinde Rusların baskısından bıkmış olan kenar köylerde yaşayan halk, Ruslarla ateşkes müzakeresi yapmak istediklerini Şamil’ e iletmeyi düşünürler. Fakat kanunnamelerde bu durum çok açıkça belirtilmiştir. Ancak köylü kesinlikle durumu İmam Şamil’e sunmak istiyorlardı. Hem cezadan kurtulmak, hem de olayı kolaylıkla Şamil’e açabilecek tek kişi bulabilmişlerdi. O da İmam Şamil’in annesiydi.

  İmam Şamil kulaklarına inanamamış ve kaynar sular dökülürcesine kötü olmuştur. Annesine namaz kılacağını söyler ve uzun bir müddet odasından çıkmaz, kimseyle görüşmez. Bir karar vermesi gerekiyordu. Çünkü kanunlara göre bu bir suçtu. Annesi suç işlemiş oluyordu. Cezası 100 kırbaç idi.

  Halk neticeyi merak ediyordu. O gün bambaşka bir şeye şahit olacaklarından hiçbiri haberdar değillerdi. Herkesin meydana toplanmasını istedi Şeyh Şamil. Bir süre sonra tüm halk toplandı.

  “Biliyorum ki bu teklifi annem kendisi söylemedi. İçinizden birileri anneme ricacı oldunuz ve O da bana gelip bunları benden istedi. Fakat öyle bile olsa hiçbir suç cezasız kalmayacaktır. Bu suçun cezası birazdan infaz edilecektir.”

  Herkes korku ile ne olacağını merak ediyordu. “Annem yaşlıdır ve duldur. Yaşından dolayı ceza hükmü erkek oğluna uygulanır.”

  Herkes şaşkın, bu durumu kabul etmediler. Aralarında toplanıp annesinin yaşlı oluşundan dolayı affedilebileceği ve bu durumda da ceza hükmünün oğluna uygulanmasının da bir gereğinin olmadığını ne kadar dil dökseler de ikna edemediler.

  Orta yere çıktı geldi ve infaz kütüğüne yaslanıp sırtındaki kaftanı çıkararak sırtını açık etti. Bu durum karşısında halkı titreme ve ağlamak tuttu. Ancak devlet başkanını kimse bu kararından döndüremedi.

  “Sana emrediyorum. Bu kırbacı son gücünle vurmazsan, bana iltimas geçersen Allah’ın laneti sana olsun.”  İmam Şamil’ in sırtında 100 kırbaç inledi. Herkes titreme nöbeti geçiriyor ve çok sayıda bayılanlar oluyor. Çünkü Şeyh Şamil o kadar çok seviliyordu ki. Az önce halk gönüllü olarak cezanın Şamil yerine kendilerine uygulanmasını ısrar etmişlerdi.

  Bugün o kahramanın ölüm yıldönümü. Allah mekanını cennet eylesin.