• Kaçınılmaz sonunun ölüm olduğunu bilen tek hayvan insandır. Ölüm korkusu ile baş edebilmek, ölüme rağmen yaşayabilmek için ”Öteki Dünya” mitosları yaratan insan bu mitosların en karanlık noktasına da ”Cehennem” adını vermiştir. Ölümden sonra hayat mitosunun Neanderthal insanlardan beri bildiğimiz tüm kültürlerde var olduğunu konusunda hemfikiriz. Öyle ki sıkı sıkıya inanılan bir mitos dışında ruhun ölüme karşı huzur bulabileceği hiçbir şey yoktur.

  Bazı kültürlerde ölülerin hayvan ya da insan olarak yeniden beden bulduğuna inanılır bazı kültürlerde ise bir ölüler ülkesi tasvir edilir. Genellikle tüyler ürpertici cehennem imgesi ile resmedilen öteki dünya, insanın sosyal yaşamına en fazla etki eden düşünce olmuştur. Yasadan daha etkili olan cehennem tasviri insanı suçtan uzak tutan en önemli psikolojik baskı unsurudur.

  Ölüler Ülkesine ilişkin ilk bilgiler Sümer tabletlerinden günümüze ulaşmıştır. Bu Mezopotamya hikayelerinin en ünlüsü ölümsüzlüğü arayan kral Gılgamış’ın hikayesidir.

  (İnsanın Anlam Arayışı olarak GILGAMIŞ DESTANI- Prof. Dr. İsmail Gezgin)

  Bize öteki dünya hakkındaki kültürünü yazılı kaynaklar ile bırakan diğer kültür de Mısır’dır. Görkemli firavun mezarlarından, ustalıkla hazırlanmış mumyalardan, mezarlarında bulunan kişisel eşyaların çokluğundan ve papirüslerde çokça resmedilmiş Ölüler Kitabı’ndan Mısırlıların ölümden sonrası ile derinden ilgilendiğini biliyoruz.

  İnsanın en eski ve en temel korkusu olan ölüm korkusundan çıkagelen mitosların Antik Yunandaki karşılığı ise Tartaros ve Tanrısı Hades’tir.

  Hades, Yunan mitolojisinde ölülere hükmeden, Zeus’un bile çekindiği yeraltı tanrısıdır.

  Zeus, yeryüzünün hâkimiyetini kardeşleri arasında paylaşırken Zeus’a gökyüzü, Poseidon’a denizler ve Hades’e yeraltı düşer. Genellikle bütün kültürlerde ölüler ülkesinin yer altında olduğuna inanılır. Tartaros yeraltındaki ölüler ülkesinin en derin yeridir. Titanlarla tanrılar arasındaki savaşta deprem Tartaros’a kadar uzanır, bu savaşta yenilen Titanlar Zeus tarafından Tartaros’a kapatır. Bu savaş sırasında Zeus’un yanında savaşan Hades’e Kyloplar tarafından giyeni görünmez yapan bir başlık verilir, Hades’in kelime anlamı da ”görünmez” dir. Ancak onun adını bile anmak hoş olmadığından Romalılar ona zengin anlamına gelen Plouton (Plüton) demişlerdir. Hades ayrıca bident denen iki uçlu bir asası ile de sembolize edilir. Bu asanın bir ucu ölümü, bir ucu ise yaşamı temsil etmektedir.
 • "Tanrı'dan güç istedim, beni güçlü kılması için acılar verdi; cesaret istedim, yenebilmem için tehlikeler verdi; bilgelik istedim, çözebilmem için daha çok sorunla karşılaştım"
 • Tanrı'dan güç istedim, beni daha güçlü kılması için, belalar verdi.
  Tanrı'dan bilgelik istedim çözebilmem için, daha çok sorunla karşılaştım.
  Tanrı'dan zenginlikler istedim,
  onun yerine güçlü kollar ve kullanmam için akıl verdi.
  Tanrı'dan bana cesaret vermesini istedim, ama bana yenebilmem için tehlikeler verdi.
  Tanrı'dan sevgi ve aşk istedim,
  yardım edebilmem için, müşkül durumda insanlar gönderdi.
  Ve son olarak: Tanrı'dan iyilikler yapmasını diledim, bana fırsatlar gönderdi,
  Tanrı'dan her ne istedimse, hiçbiri gerçekleşmedi, ama her neye ihtiyacım olduysa, hepsi gerçekleşti.