• Antroposentrik yaklaşım; merkezine insanı alır ve çevre sorunlarına çözüm getirirken insan faktörünü ön planda tutar. Bu yaklaşıma göre doğadaki her şey insanların onlardan istifade etmesi için vardır. Bu nedenle bu yaklaşımı benimseyen kişi herhangi bir yerde insan sağlığı için ağaç kesilmesini uygun bulmazken, başka bir yerde insana faydası olduğunu düşünerek (örneğin bina yapmak için) ormanların tahrip edilmesine göz yumabilir. Veya insan sağlığına faydası olduğu için doğa yürüşü yaparken plansız ve rastgele davranabilir. Çünkü odak noktasında ”insan” vardır.

    Ekosentrik yaklaşım ise; ekosistemi bir bütün olarak görür. Merkezine yalnızca insanı değil tüm ekosistemi alır. Bu nedenle çevreye yönelik aldığı kararlarda yalnızca insana olan faydasını değil, tüm ekosistemi düşünür ve canlı-cansız bütün varlıkları korumayı hedefler. Bu yaklaşıma göre doğadaki her bir varlık, korunması gerektiği için korunur. Bu yaklaşımı benimseyen kişi bir doğa yürüyüşünde minimum derecede doğal alanı kullanmak için çaba sarfeder ve doğada hiçbir şekilde zararlı atık bırakmaz. Çünkü odak noktasına tüm ekosistemi almıştır ve topyekün tüm ekosistemin faydasını düşünür.

    - Mesut Özdemir