Ne hazindir ki;
"'Yâr deyince, kalem elden düşüyor' diyen sevdalı adamlar gitti,
'Aramazsan arama yâr' diyen ruhsuz, zevksiz, kaba insanlar geldi..."

Aramazsan Arama
Seninle aşk dilinden konuşmayı bilemedik

Şu üç günlük dünyada bir gün yüzü göremedik

Bu ayrılık sebebini boşver benden bilsinler

Demek çabuk unutursun senin huyunu sevsinler

Aramazsan arama, Aramazsan arama

Aramazsan arama yar, Aramazsan arama

Zaten merhem olamazsın sen benim gönül yarama

"Gökhan Özen"