• Beni ağlatma ki sen de gülesin
  Muradına, maksuduna eresin
  Korkarım yad ele meyil veresin
  Meyil verme altın adın tunç olur
 • Dedim dilber cemalin eyle ayan
  Dedi aşık mısın ya ne sorarsın
  Dedim kaküllerin olmuş perişan
  Dedi olmuş ise sen mi tararsın
  Dedim eller sarar ince miyanın
  Dedi elem çekme sen de sararsın

  Gevheri
 • Ne kaçarsın benden ey yüzü mahım
  Seni seven var mı benden ziyade
  Rûz u şeb durmadan alırsın ahım
  Aşığın ağlatma bundan ziyade
 • Başına bir hal gelirse
  Dağlara gel bağlara gel
  Seni saklar vermez ele
  Dağlara gel bağlara gel

  Bu canım aşka cinseli
  Aşk odu ile pişeli
  Yeşil dağlar menevşeli
  Dağlara gel bağlara gel

  Rakibe miktarın bildir
  Yanına civanlar uydur
  Zamane dostundan yeğdir
  Dağlara gel bağlara gel

  Gevheri düşmüş dillere
  Diyar-ı gurbet illere
  Billahi vermem ellere
  Dağlara gel bağlara gel

  (17. yüzyıl Aşık Edebiyatı şairlerinden olan Gevheri'nin şiiridirr.)

  https://www.youtube.com/watch?v=3D4l6K4HBgo
 • Diğer Videolar: facebook.com/RamazanOruc1515

  •HD izleyiniz•

  Aşık Agâhî’nin “Seher vakti çaldım yârin kapısın” diye başlayan şiirini çoğumuz türkülerden herhangi bir türkü bilir, öyle dinler. Oysa tarikatlerdeki seyr ü sülûk erkânını anlatan tasavvufi bir metindir bu. Biraz bizim dikkatsizliğimiz, biraz okuyanların metnin bir bölümünü, çok zaman aslına uymayan değişiklikler ve eklemelerle okuması sebebiyle şiirin bu özelliği pek fark edilmez.

  Halbuki şairin “yâr” dediği, tek ve gerçek sevgili olan Allah’tır. Seher vakti sevgilinin kapısını çalmış, sabah namazına durmuş, ama “kapıların sürgülü” olduğunu, yani açılmadığını görmüştür. “Feth-i bâb”, yani “kapı açmak”, sülûkta makamları aşmak yahut bazı ruh müşküllerini halletmek anlamı yanında, Miraç’taki bir hadiseyle bağlantılı olarak daha ziyade “namaz”dır. Nitekim namaz müminin miracıdır ve her rekâtta “feth” (açmak) kökünden “Fâtiha” okunur. Kapının sürgülü olması, açılmaması, namazdan feyz alınamadığına, huşû’a ulaşılamadığına işarettir. Kalbin değil, cesedin namazı olduğu için huzur-ı ilâhiye varılamamıştır.

  İşte kul bu elem ve çaresizlik içindeyken “bir gözleri sürmeli çıkagelir”. Şiirin devamında, onun yardımıyla “kapıyı açtırıp içeri giren” sâlikin bundan sonraki macerası anlatılır. Biz meselenin o tarafını bırakıp, kapıyı açtıran “gözleri sürmeli”nin kim olduğuna bakalım.

  “Gözleri sürmeli”lerden kasıt Cenab-ı Hakk’ın veli kullarıdır, mürşid-i kâmillerdir. Kâmil mürşitler böyle vasfedilerek onların bazı hususiyetlerine dikkat çekilmek istenir. Birincisi, göze sürme çekmek Efendimiz s.a.v.’in sünnetidir. Sünnetlere titizlikle ittiba, mürşid-i kâmil’in en önemli vasfıdır. “Gözleri sürmeli” denmekle onların sünnete uygun yaşama titizliklerinin belirginliği vurgulanmış olur. İkincisi, sürme, gözün görüş kuvvetini artıran bir maddedir. Kâmil mürşitler de basiret sahibidir; diğer insanların göremediği sırları, hakikatleri, güzellikleri, incelikleri, uzaklıkları görebilirler.

  Sürme, bir çeşit toz, ince bir topraktır. Göze sürüldüğü için Türkçe’de “sürme” dediğimiz bu madde, “kuhl” yahut “tûtyâ” isimleriyle de bilinir. Sürmenin aslında toz veya toprak olmasından hareketle eskiler çok zarif hayaller geliştirmişlerdir. Mesela sürmenin “hâk-i pây”, yani sevgilinin ayağının tozu yahut sevgilinin ayağını bastığı toprak olduğu ve bu yüzden aşığın onu yüzüne gözüne sürdüğü düşünülür. “Hâk-i pây” aynı zamanda toprağa bırakılmış ayak izi demektir. Bunun gözde olması, aşığın sürekli o izleri takip ettiği anlamına gelir. Başka bir deyişle “gözleri sürmeli” olan birisi, ya sevgilinin ayağının tozunu toprağını gözüne sürerek aşkının şiddetini, ya da hep onun izlerini gözeterek sevgilinin peşinde yol aldığını böylece göstermektedir.

  Sevgili Allah Tealâ olunca, “hâk-i pây”, bize bahşedilen ve Mutlak Sevgili’ye ulaşma yolunda istikametimizi bulmamıza yarayan işaret ve alâmetlerdir ki bu Kur’an-ı Kerim’dir. Nitekim “ayet”in kelime anlamı “iz, işaret, belirti” demektir. Bütün bunları toparlayacak olursak, mürşid-i kâmil, Cenab-ı Hakkın ayetlerini adeta gözüne sürme yaparak onlarla gören, her şeye bu çerçeveden nazar kılan, her işinde sadece ayetleri gözeten bir insandır. Yahut hem vuslata giden yolda en doğru istikamet üzere sürekli yürüdüğü, hem de arkasından gelenler için emin bir kılavuz olduğu için gözleri sürmelidir mürşid-i kâmilin.

  Emânî mahlaslı bir şairimiz, sürme ile mürşid-i kâmil münasebetine getirdiği farklı fakat yine son derece ince ve zarif yorumunda şöyle diyor:

  Erbâb-ı nazar hâk-i rehin sildi süpürdü
  Ey bâd-ı sabâ yâr eşiğine yelerek gel.

  Yani, “nazar sahibi veli kullar sevgiliye giden yoldaki bütün tozu toprağı sildi süpürdü; bu yüzden ey saba rüzgârı, yârin eşiğine hiç zahmetsiz, koşarak gidebilirsin”. Bu beyitte açıkça zikredilmese de “hâk” (toprak) ve “nazar” kelimeleri “sürme” anlamını verir. Allah’a giden yoldaki tozları gözüne sürme yaptığı için basiret ve nazarla nimetlendirilen mürşid-i kâmil, Asl’ına yönelenlerin yolunu böylece açmış, işlerini kolaylaştırmıştır.

  Bugün “yâr”in eşiğine giden yolda yelerek mesafe alanlar bu yürüyüşlerini “gözleri sürmeli”lere borçlu.
  Çok şükür ki, Cenab-ı Hak otağının yapısını gözleri sürmelilerden hâli bırakmıyor.

  Seher vakti çaldım yârin kapısın
  Baktım yârin kapıları sürmeli
  Boş bulmadım otağının yapısın
  Çıkageldi bir gözleri sürmeli

  Açtırdım kapıyı girdim içeri
  Aklımı başımdan aldı o peri
  Dedim sende buldum hâlis gevheri
  Dedi yok yok, bir mehenge sürmeli

  Şu kevn ü mekânı tuttu ışığın
  Nöbeti bekleyen alır keşiğin
  Beklemeli o sultanın eşiğin
  Günde yüz bin kerre yüzler sürmeli

  Agâhî karıştır kanı yaş ile
  Dost bulunmaz hayal ile düş ile
  Yetilmez menzile bu gidiş ile
  Hemen aşk atına binip sürmeli

  Semerkand Dergisi │ T. Ziya ERGUNEL