Deniz, bir alıntı ekledi.
21 Mar 20:53

"Yalnızlık bir mecburiyet değildir. Aşılması gereken bir hastalık değildir. Yalnızlık asil bir seçimdir. Beklenilen doğru insan gelene kadar yalnız kalabilmek her yüreğin harcı değildir."

Sevmek, Sevinmek, İyi Şeyler Üstüne, Yaşar KemalSevmek, Sevinmek, İyi Şeyler Üstüne, Yaşar Kemal
Yusuf, Plotinos Ya Da Bakışın Saflığı'ı inceledi.
 11 Mar 14:14 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Plotinos 205-270 yılları arasında yaşamış, Platon felsefesinin daha mistik bir yorumu olan Yeni Eflatunculuk akımının kurucusu bir filozoftur. Bu akım hem Hristiyanlık hem de İslam felsefesi ve tasavvuf düşüncesi üzerinde de etkili olmuştur. İslam tasavvufu ile etkileşimine yeri geldikçe kısaca değineceğim. Pierre Hadot'un 147 sayfalık bu ince eserini Plotinos'un felsefesine bir giriş kitabı olarak değerlendirebiliriz. Kitap 7 bölümden oluşuyor. İlk bölümde Plotinos'un portesi verildikten sonra diğer bölümlerde çeşitli başlıklar altında onun felsefi görüşleri yapılan alıntılarla da desteklenerek okuyucuya aktarılıyor. Şimdi kitabı bölümlerine göre inceleyelim.1. Plotinos'un Portresi: Bu bölümde Plotinos'un yaşamı hakkında bilgilere, hocalarına ve etkilendiği filozoflara dair bilgiler verilmektedir.2. Ben'in Mertebeleri: Plotinos'a göre benimiz Tanrı'dan kaynaklanarak maddeye yayılır. Bu yüzden insan dünyadayken bile aynı zamanda ilahi alemde de varlık sahibidir. İnsan öldüğü zaman ruhu bu kesret alemini terk ederek birliğe tekrar ulaşacaktır. Kesret aleminde yaşadıkları için insanlar aşılmaz bir biçimde bilinçli ve ikilik halindeki varlıklardır ve ancak geçici benliklerine dair bilinçlerini yitirdikleri özel anlarda kısa bir süre için de olsa asıl benliklerine dair bir bilince sahip olabilmektedirler. Bu da anımsama halinden mevcudiyet haline geçmekle mümkün olmaktadır. Çünkü birlik aleminde sadece mevcudiyet ve temaşa vardır, anımsama yoktur.3. Mevcudiyet: İnsanlar, gnostiklerin yaptıkları gibi bu dünyayı küçümsememelidirler. Bu dünya ve evren de Tanrı'nın yaratıcı gücünün eseridir ve ilahi bir öze sahiptir. Onu sorgulamak yerine onda ilahi olanı sezgisel olarak kavramaya çalışmak gerekmektedir. Tanrı bu dünyada ve tüm varlık aleminde mevcut durumdadır ve tüm mevcudiyet onun varlığının çeşitli görünümlerinden ibarettir. Her şey bir bütünlük ve birlik içindedir. Bu, İslam tasavvufunda vahdet-i vücud anlayışı ile dile getirilir.4. Aşk: İnsanların bir diğerine ya da bir şeye karşı duyduğu aşk aslında ilahi olana duyulan aşktır. Kişiyi kendine aşık eden biçimdeki güzellik aslında Tanrı'nın iyiliğinin o biçimdeki yansımasından başka bir şey değildir. Biçimler, biçimsiz olanın ancak soluk bir gölgesidir. Bu düşünce de İslam tasavvufunda ilahi aşk düşüncesiyle açıklanır.5. Erdemler: Plotinos'a göre erdem Tanrı'yı sürekli bir dikkatle temaşa etmektir. Ona göre her varoluş aslında bir temaşadır ve insan bedeninden ayrılıp Tanrı'ya döndüğü zaman da onu temaşa etmekten başka bir şey yapmaz. İslam'da da bu düşünce ayet ve hadislerle desteklenmektedir. Şu ayeti örnek verebiliriz: “Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. Rablerine bakacaklardır (O’nu göreceklerdir).” (Kıyamet, 75/22-23)6. Tatlılık: Bu bölümde Plotinos'un çevresindeki insanlara karşı güleryüzlülüğünden, iyilikseverliğinden ve tatlılığından bahsedilmekte, tatlılık onun felsefesinin bir öğesi olarak izah edilmektedir.7. Yalnızlık: Plotinos'u ölmeden önce yaşadığı bulaşıcı hastalık nedeniyle tüm öğrencileri terk etmiş, onun yanına yaklaşamaz olmuşlardı. Son yazılarında da sanki bu yalnızlığı kast edercesine bilge kişinin çektiği acılara sabırla tahammül etmesi, kimseye kendini acındırmaması gerektiğini söyler. Bu bölümde ayrıca insanın ilahi yurdundan ayrılarak neden bu dünyaya gelip acı çekmesi gerektiğinden bahsedilir. Plotinos'a göre insan iyi ve kötüyü aynı zamanda deneyimlemezse onları birbirinden hakkınca ayırt edemez ve kötüyü yaşamadan iyiliği gereğince tadamaz. İşte bu, dünyadaki yaşamımızın hikmetidir.Plotinos'un aslında İslam tasavvufu aracılığıyla düşüncelerine aşina olduğum bir filozof olduğunu gördüm ve bunu örnekler vererek kısaca izah ettim. Plotinos'u ve Yeni Eflatunculuk felsefesini irdeleyen bu kitabın benim gibi metafiziğe ve İslam tasavvufuna ilgi duyan kişiler için oldukça zevkli bir okuma olacağını düşünüyorum.

Portakal Çiçeği, bir alıntı ekledi.
 10 Mar 21:21

Olmuş ama olmamış.
Büyük bir yalnızlık içindedir çağdaş insan = (Çünkü unuttuk sevgiyi = uygulayımbilimin yoğun ağırlığı altında büküldü belimiz + ruhumuzun gereksinimlerini konuşmanın ayıp olduğu bir çağda insanlık idam edildi = yana kaymış gözlerimizle, birbirimizin asıl bedenlerini seyrediyoruz ipte).

Bağlanma, Nuri Pakdil (Sayfa 17 - undefined)Bağlanma, Nuri Pakdil (Sayfa 17 - undefined)
Zynp Arı, Kur'an Okumaları 1'ı inceledi.
 10 Mar 21:00 · Kitabı okudu · 5 günde · Beğendi · 10/10 puan

KURAN OKUMALARI 1


“Allahım, Kuran’ı kalbimizin baharı kıl ( Hz. Muhammed s.a.v)


Zaman zaman , bizler de zor kışlara maruz kalmış , umudumuzu yitirmiş baharın geleceğinden ümidimizi kesmiş halde buluruz kendimizi . Halbuki nice elemler , kederler , sevinçler, kırıklıklar yok ki geçmemiş olsun bahar etrafımızı kuşatmamış olsun. İnsan-ı mahluk ; sabırsız ve aceleci olduğundan ne baharı ne de kışı bilmez . Mevsimler gelir geçer ama insan nerde olduğunu yine bilmez . Yaprak misali ordan oraya amaçsız biçare sürüklenir . Rüzgar nereye eserse oraya yelken açar. Yüreklerde kış ağır geçer elbet, yalnızlık ve korkunun ağları arasında kalan gönül bir kuş misali titrek ve mahzun kalır . Ta ki , Allah’ın yüce kelamından bir ayet gelip etrafını sarıp kuşatana dek . İnsan elbette ki başıboş yaratılmış değildir .


İnsanoğlu hem enfüs hem de afak aleminde dolanır . Bu iki gerçeklik arasında kendi varlığını koruma gayreti sarf eder . Kişi her iki alemde de doğru adresi bulmakla yükümlüdür . Bu sorumluluk onun varlığının başlangıcından ta sonuna kadar sürüp gider . Bu sorumluluları dahilinde hareket ederken , yoluna klavuzluk edecek Kuran’ı Hakimi hayatına, ruhuna ve yaşantısına dahil etmekte eksiklikler yaşar. Nitekim bu yüce kitabın her bir ayeti bizlere hayatın nasıl daha doğru , nasıl daha yaşanılır , insan ilişkilerindeki ölçüleri muazzam bir şekilde bize sunar . Her müslümanın okuması gereken bu rehber yoldaş gerektiği kadar anlaşılmamakta , veyahut yanlış anlaşılmakta .
Kuran’ın tarifiyle , alemlerin Rabbinden gelen(1);insanları hidayete eriştiren ve hakkı batıldan ayıran(2)sonsuz hikmetler yüklü (3) ; sonsuz derece de Kerim (4) diye tarif edilen mucizevi bir rehberdir .

1/bkz. Vakıa suresi, 56:80
2/bkz.bakara suresi2:185
3/bkz.yasin suresi 36:2
4/bkz. Vakıa süresi 56:77

Kuran’dan öğrendiğimize göre , ona yönelirken dikkat edilecek ilk husus , recmediliş şeytana karşı , Rabbimize sığınmaktır . Nahl suresinin 98. Ayeti , bize bunu emretmektedir . (S.21)

“Kuran okumaya başladığın zaman , kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.” Demek oluyor ki bu noktada kovulmuş şeytandan Allah’a sığınmak büyük önem arz ediyor . Zira bunun tersi durumlarda üzerimizdeki zırh kalkmış ve ona karşı savunmasız kalmış olduğumuzun kanıtıdır. Öyle ki ; başka bir ayet şeytanın kanın damarlarda dolaştığı gibi her an insanı baştan çıkaracak kadar yakınında olmasıdır. Okumak, ilk önce bu hususa dikkat edilerek usûlen uygun yapılırsa anlaşılabilir .
İkinci bir husus ise , ona temiz olarak yönelmektir . Muazzam bir tevhid dersi veren Vâkıa sûresinin 79. Ayetinde , sultanı ezeli şöyle ferman etmektedir . (S.23)
“Temizlerden başkası ona dokunamaz.” Ancak temiz olanlar bedeni ve ruhi kirlerden arınmış olanlar ona dokunabilir şeklinde yorumlanabilir .
Araf sûresinin , 204. Ayetinde mealen şöyle denmektedir.
“O kuran okunduğunda ona kulak verin ve susun ki rahmet edilesiniz .” Nitekim anlamanın ilk şartı dinlemek ve anlamaktır . Onu dinlemeyen birinin yahut sırf okumak için okuyan birinin ,bu mucizevi rehber olan Kuran’ın ruhunu da es geçerek ona gereken ihtimamı göstermediğinin de kanıtıdır. Kuran bize kim olduğumuzu, ne olduğumuzu, nereden gelip nereye gideceğimizi ve ne yapmamız gerektiğini söyler. Yüce yaratıcı direk kendi kelamını biz aciz kullarına yönelterek bizi muhatap kabul eder . Kendinden birşeyi olmayan , sahip olduğu her bir meziyetinin sanatçısı ona kurtuluş reçetesi sunarak gafletten uyanıp , hakikat perdesini aralamasını ister .

Mehmet Akif’in “inmemiştir hele kur’ân şunu hakkıyla bilin / ne mezarlıkta okunmak , ne de fal bakmak için “ sözünü söyleten ve hep bin asırdır Kuran’ı tozlu raflara , işlemeli kılıflara , hatta ve hatta çok yüksekte kimsenin ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmesi gerektiğine inanılarak yaşanılan bu coğrafya da gittikçe kuran ahlakından uzaklaşılmasının sebebi dairesi içindedir. Hele ki ölülere okunması için herkesin yarıştığı , Perşembe ve cuma geceleri neredeyse yalnızca bu niyetle anlaşılmadan okunarak geçilmiştir . Halbuki bu ezeli rahmet deryası biz yaşayanlar için , büyük çağrılarda bulunup bizi kurtuluşa davet ederek kalplerdeki pası silmeye muktedir bir kitaptır . Onu kendinizden uzak tutarak değil, bilakis sürekli elinizin ulaşabileceği yerlerde hayatınıza dahil etmeniz gerekmektedir . Çünkü bizi yaratan Zülcelal bize tenezzül edip doğrudan doğruya bize konuşuyor . Elbette burda düşünen akıl sahipleri için nice ibretler vardır mealine istinaden düşünelim ve hayatlarımıza onu rehber edinelim . Kurtuluşumuz zira buna bağlıdır .

Sad suresinde anlatılan bir kısadır . Allah Süleyman Aleyhisselam’a , bir çok nimetin yanında safkan koşu atları da İhsan etmiştir . Hz Süleyman ,bir öğlen sonrası , şaha kalkan atlara biner . Öyle yerlere gider ki , gönlü inmeye hiç razı olmaz . Güneş gurub eder . Güneş’in batması demek , Süleyman Aleyhisselam’ın ifa etmesi gereken bir ibadetinin kazaya uğraması demektir. Ayette “ Rabbimin zikri “ diye belirtilen ibadet , kimi müfessirlere göre ikindi namazıdır , kimine göre zikir ve tesbihtir. Süleyman , öyle ya da böyle Rabbine karşı bu görevini unutmuştur . Bu hal Süleyman’ı derinden etkiler ve muhasebeye yöneltir . “Bu mal sevgisi “ der , “ beni Rabbimin zikrinden alıkoydu “. Bu muhasebe içinde, bir anlığına da olsa mal sevgisini Rabbini anmaya tercih ettiğini düşünür. Dedesi İbrahim’in en sevdiği şeyi Rabbine kurban etmesi gibi , o güzelim atları bir bir kurban eder . Sürenin devamında , insan , bu son tavrı dolayısıyla bağışlandığını bekler . Fakat tam tersi olur. Süleyman imtihan edilmiştir . Tahtı elinden alınmış , tahtının üstüne bir ceset bırakılıvermiştir. Hz Süleyman problemin atlar değil, nefsinin ibadetten alıkoyan talepleri olduğunu ihtar ediyor gibidir . Süleyman , “Ey Rabbim “ diyecektir ,” beni bağışla “ ve dua edecektir . “ Bana öyle bir mülk ver ki , benden sonra hiç kimsede olmasın. Muhakkak ki sen verensin , Vehhab’sın. Hz. Süleyman asıl meseleyi ne denli berrak bir şekilde tespit ettiğinin habercidir . Asıl imtihanın kendi içimizde ve nefsimize karşı yaşandığını net bir şekilde gözler önüne serer Sad suresi. O halde , hayatı dışarıda değil iç dünyamızda arayıp , iç dünyamızı tamir etmemiz gerektiğini göstermek ister . Bunca mülkün Süleyman Aleyhisselam’a yaşattığı hal ise , şu mealdeki ayetle anılır : “ Süleyman ne güzel kuldu! Hep Rabbine rücu edendi !” Enfes bir kıssa bize öyle dersler veriyor ki , sanırım hiç birimiz sad suresini bu şekilde okuyup idrak etmedik . Bu kıssayı okuduktan sonra açıp bir Sad suresini bu ışıkta okursak umulur ki , gönlümüze rahmet gözyaşları dökülür . Bu dünyadaki tüm problemlerimizin temeli eşyada değil, bizim bakışımızdadır.
Hayata tutunamayanlar için , tutunacak harika ayetler var . Hepimiz şöyle göz ucuyla bakıp , kıyısından kösesinden, habersizce döndüğümüz, kulağımızı gerçeklere tıkayıp gözlerimize perde çektiğimiz onca ayetin içinde bize rahmet deryaları , inci mercanlar sunuyor Rabbi Rahim .

Yeryüzünde böbürlenerek yürüme !

Ayeti , ne ayağın , ne de ayağın yürüme kabiliyetinin bizden olmadığına dair bir uyarı hükmündedir . Rabbı Rahim bu ihtarıyla “sana ayağı veren ve yürümeyi nasip eden benim . O halde , nefsine uyup o fiili kendinden bilerek yürüme . O fiilin benim ihsanım olduğunu bil , ve bunu bilerek yürü demektedir” .

Sonsöz : Metin Karabaşoğlu’nun Kuran okumaları serisinin ilkini bitirmiş bulunmaktayım. Konu gönüllerin rehberi olunca insan yazacağı her kelimede dikkat etmeye özen gösteriyor . Zira yaptığınız tahlil sıradan bir roman veyahut şiir tahlili değildir . Bu yüzden bütün günümü bu incelemeye adadım umulur ki , gönlünüze , ruhunuza ve aklınıza tesir eder . Karşılığında sadece hayır dualarından başka bir derdi olmayan nice kişiden biriyim . Serinin tüm kitaplarını okuyacağım zira ilkinin tadı dimağımda kalmış beni şöyle hafifçe sarsmış, her daim okuduğum kitabı azimin sırına az da olsa vakıf olmuş bulunmaktayım . Kıssalar muhteşem ayetlerin güzelliği ışığında huzur bulmak istiyorsanız , kalbimizin baharı kuran okumaları 1 kitabını okuyunuz ve etrafınıza da hediye ediniz. Oruçlunun suya susaması misali tatlı bir rayiha bırakıyor etrafta . Bu incelemeyi belki bir çok kişi okuyamayacak ama, temennim dilerim Kuran ayetleri hayatlarınıza rehber olacak şekilde yüreklerinize akseder. İnanıyorum ki ; Rabbe , kutlu Nebiye ve gönüllerin aydınlığı Kuran’a ram olduğumuz sürece insan olmanın şerefine nail olabiliriz .

Keyifli okumalar. Allah kalbimize her dem baharı müjdelesin ayet ayet...

Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
10 Mar 19:52 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Kendini düşünüyor; yalnızlıktan, başkalarıyla ancak istediği zaman görüşmekten, istemediği zaman başkalarından kaçmaktan hoşlanıyor. Ama yalnızlıktan hoşlandığı, yalnızlığı aradığı halde, asıl sevdiği, asıl aradığı, kalabalık içinde bulunduğu, kalabalıktan uzak olmadığı bir sırada, bu kalabalıktan ayrılabilmek, yalnız kalabilmek, başkalarının yanından çekilmek, istediği için tek başına durabilmek... Farkında bunun. Yalnızlık zorunlu bir durum olmadığı zaman daha çok hoşlanıyor. Ama bir şey daha var bu duyguların içinde. Bir şey daha. Anlatılması güç...

Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı, Bilge KarasuUzun Sürmüş Bir Günün Akşamı, Bilge Karasu
Resul, bir alıntı ekledi.
10 Mar 09:33 · Kitabı okudu · 7/10 puan

Yalnızlık çaresizlikle birleştiğinde asıl trajedi mısraları doğar ki artık oturup ağlayasınız gelir.

Kırk Ambar, İskender Pala (Sayfa 76 - Kapı yayınları)Kırk Ambar, İskender Pala (Sayfa 76 - Kapı yayınları)
booksofbet, Tesla'yı inceledi.
06 Mar 12:06 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Ön kapakta Teneke Trampet ve Yüzyıllık Yalnızlık etkisi vereceğini vaat etmesine ve kitabın ilk satırlarına vurularak almıştım. Elbette bu eserleri okuyan bilir ki onların tadı bambaşka ancak bir biyografinin büyülü gerçeklik etkisinde yazılmış olması okuma sürecini hayal dünyası ile harman ediyor ve kahramanımız ile hem yaşamında hem de iç dünyasında doyulmaz bir yolculuğa çıkarıyor. Özellikle kitabın sonlarına doğru neden Yüzyıllık Yalnızlık'ı anımsatacağı mevzusunu daha iyi kavradım. Tesla, hayatını ona inanmayan, onu kıskanan, imkansız diyip duran, maskeler takan insanlarla geçiriyor. Açıkçası dünyadan haz ettiğini de sanmıyorum. Çünkü o elektriğe aşık. Hayatı boyunca kendini sadece keşfe adıyor. İcatlar yapıyor. İcatlarına inanmayanlar sonra onun icatlarını kullanıyor. Tesla, hayatını hep yoksulluk ve acı içinde geçiriyor. Acısı da öyle fiziki acı değil. Ruhen acı çekiyor. Budistlerin inanmadığı o ruhu hissettiğinden bahsediyor. Ve yazar bizi 1800'lerden 1940'lara doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Kitap içerisinde sadece Tesla okumakla kalmayacak dünyanın icatlarla yaşadığı dönüşüme de şahit olacaksınız. İcatların kötüye kullanımı da bu dönüşüme dahil etbette. 1930'lardan sonra reklamlar, radyo ve Orson Welles de değinilen konular içerisinde yer alıyor. Ve elbette kaçınılmaz dünya savaşları... Hala etkisindeyim. Daha güzel cümleler kurmak isterdim ama ben hemen okuma peşinden yorum girmeyi daha çok seviyorum. E bazen hisler tam geçerken bazen de tutukluk yapıyor işte. Şu an ne desem eksik kalır gibi. Tesla'yı sevdim. Ancak keşke bazılarının değeri yaşarken bilinse. Öldükten sonra sevildiğini göremeyecek ki️ #alıntı Fikrimi çalmaları mühim değil... Asıl mühim olan kendi fikirlerinin olmaması