1000Kitap Logosu

Aşk Nedir

Alparslan Bozkurt
bir alıntı ekledi.
Haraba kul olduk bezm-i alemde Abad olsak da bir olmasak da bir Düştük çare nedir dâm-ı alemde Azad olsak da bir olmasak da bir Aşk oduna yanmış ciğer kebabız Hicr ile giryanız dide pür âbız Yapılmış yıkılmış hane harabız Bünyad olsak da bir olmasak da bir Bir Şirin elinden aşk meyin içtik Hak ile batılı fark edip seçtik Varlık dağlarını deldik de geçtik Ferhad olsak da bir olmasak da bir Ey Dertli alemde biz şan-ı diliz Hak’tan hakikatten âgâh-ı diliz Tarik-i esrara ervah-ı diliz İrşâd olsak da bir olmasak da bir
2