Resul, Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu'yu inceledi.
16 Mar 00:29 · Kitabı okudu · 2 günde · 7/10 puan

Mektuplar, itiraflar ve vasiyetnameler türünde yazılmış eserler her zaman ilgimi çekmiştir. 62 sayfalık bu Zweig eserinde, kadın aşığın hissiyatının bu kadar küçük bir hacimde bu denli canlı aktarılabilmesi oldukça etkileyiciydi. Diğer olumlu bulduğum yönlerine gelince; yazarın psikoloji alanındaki birikimi, anlatımdaki ustalığı ve çevirmen katkısıydı. Öyle ki ; kitabın kendi dilimizde yazılmış kadar yalın bir dili vardı. Fakat yazarın ustalığı, hikaye olarak başarısının dışında, içerik olarak batı dünyasının aşka bakışında bile anlık çıkarların ön planda olması şaşırttı beni. Burada aşk adına, tek taraflı yaşanan bir ömürden daha fazla dikkatimi çeken doğu- batı arasındaki aşka bakış farklılığı oldu.
Kitabın başından sonuna kadar, sürekli İskender Pala’nın Efsane romanındaki aşkla karşılaştırmalar yaptım. Doğuda aşklar, “Leyla ve Mecnun”da en somut örneğine ulaşmış olduğu gibi kavuşma ve bedensel tutkuları aşarak, aşık-maşuk yoluyla hakikate ulaştırır. Çok defa “Leyla” ile başlayan bu uzun yolculuklar “Mevla”ya varır.
Efsane romanında Endülüslü genç Alkala ile Billure’nin aşkı anlatılırken, aşıkların birbirlerine kavuşma yolunun Akdenizden geçmesi ve Akdenizin sürekli savaş ve korsan tehlikesi altında bulunması bu aşkı bir çok sınavdan geçirir. Sevdiğine kavuşmak, ona sahip olmak değil, sadece onu görebilmek veya hiç değilse ona yakın olabilmek için her yıl bir çok tehlikeyi göze alarak yıllar önce ayrıldıkları yere gelirler, çocukken ayrıldıkları bu yerin aynı zamanda birbirlerine kavuşacakları yer olacağı içlerine doğmuştur. Nihayet yine haftalarca süren tehlikeli bir yolculuktan sonra, ayrıldıkları metruk hisarda kavuşurlar ve konuşurken uzun süre birbirlerinin yüzüne bile bakamazlar.
Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu’nda ise; Kadın aşığın, kitabın başlangıcında, kendi çocukluk döneminde karşılıksız ve tamamen saf bir şekilde başlayan platonik aşkının batı gözüyle bedene dönüşmesine şahit oluyoruz. Kadın aşığın çocuğunu babasına söylememesi, ondan maddi fayda beklememek için olduğunda aşkı hatırlatıyor bize. Benzer şekilde, karşısına çıkan zengin bir baronla evlenme şansını kullanmayarak (aşkına sahip çıkmak için) maddi beklentileri elinin tersiyle itebiliyor ve son olarak mektubun sevgilisinin eline ölmeden geçmemesini istemesi ile aslında aşk diye nitelendirebileceğimiz önemli mesajlar veriliyor okura. Fakat yine de aşk batıdan geldiğinde beden giriyor içine. Masum kadın aşık, önce kendisini tanımayan sevgilisine bir şekilde fırsatını bulup sunuyor kendini, daha sonra çocuğunun geleceği için kendi bedenini satıyor, aşık olduğu umarsız adam gününü gün edip her şeyden habersiz hayatını yaşarken suçlanmıyor da, Tanrı suçlanıyor yine!

“aşk, sözden önce de vardı.”

“aşk, yaşamdan güçlü olamaz. özgürlükten yoksun olarak da varlığını sürdüremez.”

aşka sahip çıkmakla, aşkı bitirmiş oluyoruz.”

“sensiz yaşayamam" sözleri, sevgililerden biri ayrılmak istediğinde diğerinden gelen umutsuz bir çağrıdan başka bir şey değildir artık.”

"insanın sevdiğine sahip olma tutkusu aşkın kendisinden ağır basmaya başladığı an, bu aşk değildir artık. aşk yaşamdan güçlü olamaz, özgürlükten yoksun olarak da varlığını sürdüremez."

“yaşam, aşk uğruna inanç ve davranışlarını tümüyle değiştiren kişilerle doludur.”

yaşam üzerine

"hasta olduğun için değil, hayatta olduğun için öleceksin."

“evrenin uçsuz bucaksızlığı ile yekvücut olmak yerine, sabit bir zaman ve mekânda denetlediğimizi sandığımız kısır dünyalar kurarız kendi kendimize.”

“hayat ‘giysi’lerimiz genellikle önceden biçilmiş, hazır giyim olarak tasarlanmıştır.”

“temel çabamız hep doğrulamak, hep olayları gizemli olmaktan çok anlamlı gösteren anlaşılır modeller uydurmaya çalışmaktır.”

“oysa, kendimizi ömür boyu sabit hedeflerle sınırlayarak sadece limandaki teknelere binmeyi ve bilinen iki iskele arasında yolculuk yapmayı yeğliyoruz.”

“zeka, güzellik, adalet, sevgi, özgürlük gibi şeyler ölçülemez ve kıyaslanamaz. onlar ancak, tanımlanmadıkları ve standartlaştırılmadıkları ölçüde var olabilirler.”

özgürlük üzerine

“özgürlük, uyuşmazlığın bir fonksiyonudur. hiçbir zaman uyuşmak zorunda kalmama sürecidir özgürlük.”

“özgürlüğün esası, bir nesneyi, bir kişiyi, bir düşünceyi ya da bir çiçeği bir diğerine tercih etmek değil.”

“özgürlük insanın belli bir eylemde, belli bir düşüncede derine inebilme kapasitesidir.”

“özgürlük savaşı, elimizde olanları koruma ve saflığı bozulmamış deneyimlerimizi gelecek kuşaklara aktarma çabası olacaktır.”

zaman üzerine

“ölümü hazırlayamazsınız. hayatı hazırlayamazsınız. onlar öylesine, olduğu gibi gelir. hayattan bir ‘an’ı soyutlayamazsınız. hiçbir şey o ‘an’a bağlı olamaz. her şey sürecin bir parçasıdır.”

“geçmişteki süreçlerden belirli ‘an’ları koparıp, geçmişte çok mutlu ya da çok mutsuz olduğumuza karar veremeyiz. geçmişte yaşanmış ‘an’lardan hatırladıklarımıza dayanarak yeniden kurulan şey, hapishaneden farksızdır.”

“insan mutlu bir ‘an’ sipariş edemez – ne geçmişten, ne de gelecekten.”

“yaşamlarımızda sihirli ‘an’lardan oluşan bir sirk kuruyoruz. yaşamlarımız, her olayın bizi sihirli bir ‘an’a götüreceği umuduyla yaşanan bir olaylar dizisi.”

“zamanın olmadığı yerde özgürlüğü duyumsayabiliriz ancak.”

sanat ve yaratıcılık üzerine

“yaratıcı çalışma, yaşama eyleminin üzerine geçirilmiş bir deli gömleğidir.”

“yaratıcılık, yoğun yaşayan ve sevgiyi başkalarıyla nadiren paylaşan insanların giriştiği umutsuz bir eylemdir.”

“durmadan birbirimiz için gösteri yaptığımız, ama asla birlikte icrada bulunmadığımız toplumlarda yaşıyoruz artık.”

“sanatta teknik mükemmeliyet ve uzmanlaşma peşinde koşmak, sevişmede ustalık peşinde koşmaktan farklı değil.”

“her fotoğraf çektiğimizde, resmi çekilen nesnenin zaman ve mekânla olan birlik duygusunu yok ediyoruz.”

seçimler üzerine

“ne var ki, yaşamı bu kadar az düşünen, yaşamı düşünmek gerektiği konusunda herhangi bir bilinçli çaba harcamadan yaşayıp giden bizler, başkasının yaşamı etkileyen konularda taraf seçmekte son derece aceleci davranırız.”

“taraf seçmekle, içine hevesle kendimizi hapsettiğimiz gettolar kurmuş oluruz.”

“taraf seçmenin totalitarizmi budur işte: yaşama ait olmayı seçmeden, birbirimize ve bizzat kendimize karşı olmak…”

“taraf seçmemek, kurulu düzenin meşruiyetine meydan okumaktır.”

“seçmek, böl ve yönet kuralını kendi kendimize dayatma yöntemidir.”

“seçmek suretiyle biz’i birçok ‘biz’lere bölüyoruz.”

“sürekli değişiklik ve belirsizlik gösteren bu evrende her türlü seçim bir iddia ve gösteriş eyleminden ibaret.”

“aralarında seçim yapması olanaksız şeyleri seçmeye başlayarak özgürlüğümüzü yitirmeye başlarız."

"totalitarizmin kendini yeniden üretmesi, yalnızca baskıcı güçlerin zora dayalı yöntemleriyle değil, bireylerin de sınırlı bir özgürlüğe razı olmasıyla gerçekleşir."

kahramanlar üzerine

“özgür toplumda kahramanlara yer yoktur. özgür insanın kahramanı olmaz.”

“kahramanlar her şeyin daha iyiye gideceği kandırmacasına dayanarak, halka mesajlar vermekte kullanılırlar.”

“özgür bir insanın kahramanları olamaz, çünkü kahraman statükoyu simgeler.”

“kahramana duyduğumuz gereksinim, kendi içimizdeki güvensizlikten doğar.”

gece üzerine

“yaşam, gecenin konusudur.”

“her şeyden arınmış, çıplak vücut geceye aittir."

"gündüzleri hayatta kalmak için çalışırız geceleri yaşamak için"

“gece, düzen güçleri hep uykudadır"

“kolektif deliliğin zirveye tırmandığı noktada, bireysel delilik şiddetle reddedilir.”

sessizlik üzerine

"sessizlik, duyularla algılananların tümünün doruk noktasıdır. söylenen sözcük, sessizliğe yapılmış bir müdahale, bütünlüğe yapılmış bir tecavüzdür"

barış üzerine

"barışı koruyan hep bizim silahlarımız, tehdit eden ise başkalarınınkidir."

amaçlar üzerine

“amaçlar birer sözleşme değildir. giriştiğimiz faaliyetler hayata açılan yollardır sadece; hayatın güzelliği ve gizemiyle ilgili deneylerdir."

enformasyon üzerine

“hiçbir ayrım yapmadan haberleri izlemenin yol açtığı edilgenlik, kolayca yönetilmemizi ve manipüle edilmemizi sağlar.”

“haber ve bilgiye boğulmuş rafine totaliter toplum, tarihi silen bir toplumdur.”

iktidarlar üzerine

“iktidarın en büyük korkusu muhalefet değil, ciddiye alınmamaktır.”

“tarih bilinci az olan ya da hiç olmayan bir toplumu yönetmek kolaydır.”

“gündelik yaşamlarındaki baskı ve sömürüyü sorgulamaktansa soyut, uzak hedeflerle uğraşanlardan egemen düzen pek korkmaz.”

delilik üzerine

“gerçeğe benzersiz bir bakış açısından bakmak, deliliğin doruk noktasını oluşturur. “

“deli öylesine yalnızdır ki tuttuğu yolda, dünya ve evrenle duygu birliği içinde olsa bile, övgü ve cezanın da ötesindedir o.”

yargılamak üzerine

“insanın yargılamayı reddetmesi, onun kibirli biri olduğu anlamına da gelmez. asıl kibirlilik yargılamaktır."

kötülük üzerine

“kötülük, düşmanın özelliklerinden ya da kişiliğinden çok, hepimizin içindeki ‘düşman’ kavramı içinde saklıdır.”

cinsellik üzerine

“cinselliğimiz bedenimizden çok zihnimizdedir.”

ölüm üzerine

“ölümü yadsıyarak, ölümü gülünç ve çaresiz çabalarla ertelemeye çalışarak hayata körleşiyoruz.”

kitleler üzerine

"asıl açıklanması gereken, neden aç insanın çaldığı ya da sömürülen adamın grev yaptığı değil; neden aç insanların çoğunun çalmadığı ve sömürülenlerin çoğunun greve gitmediğidir."

“nasıl ve ne kadar değişeceğimiz, bir halk yığını olarak, itaat etme ve uyum sağlama eğilimimizin bir fonksiyonudur.”

sistem üzerine

“düzen, insanları toplumsal kategoriler olarak ele alır ve manipüle eder.”

gündüz vassaf- cehenneme övgü

Beyza, Anna Karenina'yı inceledi.
24 Şub 17:49 · Kitabı okudu · 24 günde · Puan vermedi

Yarım bıraktığım bu romanı ruhuma huzur vermeyen yerinden alarak bitirdim.Genel incelememi yazmadan önce belli başlı karakterlere değinmek istiyorum.

Anna; aşka ruhunda yer bulamadan evlenmiş, güzelliği, çekiciliği ve zekasıyla çevresinde bulunanları kendine hayran bırakan ve kendisini uçuruma sürükleyen geç gelen aşkıyla(Vronski) kıskanç bir kişiliktir.Biricik tutkusu vronski uğruna her şeyden vazgeçmiştir.Ruhsal bunalımları ve gelgitleriyle savaş içerisindedir adeta.Kendini mahvetmek ve vronskiye ceza vermek uğruna hiçbir hareketten geri durmamıştır.Tek gerçeği olan bu aşk onu örümcek ağına çekecek ve hayat ışığını yok edecektir.Pişmanlığı son anda hissedecek fakat inancın kollarında silinip gidecektir...

Vronski; genç, yakışıklı, lükse ve eğlenceye düşkün, soyluluğuyla övünen bir karakter.Bayanlarla içli dışlı fakat bağlanmak konusunda geri duran vronski Anna'yı gerçekten sevmiştir.Onun için ailesini, eğlenceli hayatını, mesleğini ve çapkınlığını geride bırakmıştır.Anna'nın her an yanında bulunmuş ve mutluluğu uğruna hiçbir şeyden ödün vermemiştir.Fakat bir süre sonra o da her şeyi akışına bırakmış yaşamına devam etmiştir...

Levin; köy hayatında mutlu, çalışmayı seven, din konusunda sorgular içinde yüzen ve Kiti'ye aşık bir adam.Tolstoy'un kendi kişiliğini en çok hissettiren karakterimiz.Romanda sonsuz mutluluğa erişen başkişimiz.Levin için inanç olsun veya olmasın bir insanı mutluluğa götüren kavram iyiliktir.Kendini devamlı sorgulamaya ittiği inanç konusunda uzlaştığı tek nokta da bu olacaktır...

Genel bakış açıma gelirsem Anna Karenina Rus toplumunu en güzel ayrıntılarıyla ortaya koyuyor.Ahlaksız kabul edilen bir kadına bakış açısıyla, Hristiyan öğretilerine bağlı bir adam(öyle görünsün de ne olursa olsun)gözler önünde.Diğer tarafta Tanrı bilincine varmaya çalışan kişilik ve daha birçokları.

Hakkında yazılabilecek bir sürü şey bulunan bu roman Tolstoy'un Rus toplumuna inen bir balyozudur hiç kuşkusuz.Aşkın,tutkunun,çalışkanlığın,evlilik hayatının,dostluk ve kardeşlik bağlarının,çaresizliğin,yalnızlık ve bitmişliğin,saplantılı düşüncelerin,masumiyetin her sayfada ayrı ayrı bizi karşıladığı bir başyapıt.İçine adım attığınız anda zamandan ve mekandan soyutlanıyorsunuz.Eğer bir klasik okumakla yetinecek olsaydınız(ki çok saçma olurdu) bu romanı okuyun derdim..!

Ozan Karakoç, Aldanan Kadın'ı inceledi.
23 Şub 19:23 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Usta Thomas Mann’dan bir eser daha devirdim. Kısa ama yine bir o kadar dolu bir öykü. Özellikle en sevdiğim kitabı olan “Venedik’te Ölüm” de de görülebileceği üzere kişilik analizleri, ana karakterin duygu yüklü birikimleri, kendiyle hesaplaşma ve düşüncelerini karşıdakine aktarma biçimi Mann’ın bu kitabını da okunmaya layık kılıyor.
Her ne kadar tek oturuşta bitirilebilecek bir roman gibi görünse de diyaloglar sırasında yazarın arka planda yatan felsefi düşüncelerini daha iyi kavramak amacıyla kitabı sindirerek okudum. Mann’ın kitaplarından aşina olduğumuz sanat felsefesindeki ‘güzellik’ ve ‘estetik’ kavramlarını bu eserde de görmek mümkün. Yani her okumayla sayısız anlam çıkarılabilecek bir kitap. Venedik’te Ölüm’ deki gibi süslü ve anlaşılması cümleler fazla yok; bu da akıcı bir şekilde okunmayı mümkün kılıyor.
##SPOİLER İÇERİR##
Kitabın başlarında anne-kızın birlikte doğa yürüyüşü yapmasıyla başlayalım. Zaten kitabın ana temasını belli edecek düşünceler bu yürüyüş sırasında geçen diyaloglarda açığa çıkmaya başlıyor. Doğa aşığı bir anne; doğayı olduğu gibi kabul eden ve onun kokusuyla adeta ‘hakiki mutluluğa’ ulaşan, öte tarafta fiziksel engeli yüzünden hayattan kopan ve yaşamak istediği duyguları elde edemeyen, kendini resim yapmaya adamış bir kız. Kızı annesine doğanın kokusunun kendisine hitap etmediğini, adeta şakaklarında bir zonklamaya neden olduğunu söylüyor. Annesi ise koklayarak yaşayamadığı bu kokuları resim yaparken renklere dönüştürerek hissetmesini öğütlüyor. Bu kısımdan çok önemli bir sonuç çıkarabiliriz: ‘Güzellik’ sanata konu olan malzemedir. ‘Estetik’ ise sanat uğraşının bir ürünüdür. Tamamıyla sanatçının doğayı( veya evreni) nasıl gözlemlediği ve bu gözlemlerin sanatı nasıl şekillendirdiğiyle alakalıdır. Yani yazarın vurgulamak istediği şey: Güzellik görecelidir; herkes nasıl bakıyorsa o şekilde algılar ama sanat, olmayanı varmış gibi gösteren, bire bin katan bir platformdur. Dorian Gray’ in hayatını da değiştiren, boyalı bir tuval değil miydi?
Daha sonrasında ana karakterin kendinden yaşça küçük hatta çocuğu sayılabilecek birine karşı beslediği aşkla da kitabın konusu iyice pekişiyor. Bu kısımdan sonra birbirleriyle tam zıt düşüncelere sahip anne ile kızın duygusal hesaplaşması ön plana çıkıyor. Kız her ne kadar yaş farkının böylesi bir aşka yakışmayacağını iddia etse de annesine göre toplumun değer yargıları artık değişmiştir ve ‘aşk’ tabu olmaktan çıkmıştır. Hatta eski yıllardaki kadınların beğendiği erkeğin alması için düşürdüğü mendile de bir vurgu yapıyor yazar. Buradan da dönemin kadına bakış açısının nasıl bir değişimine uğradığını görüyoruz.
Doğayla iç içe olmaktan başka bir mutluluğu olmayan anne, kendisini genç yaşlarında hissetmesine vesile olan bu aşk duygusunun da doğa tarafından kendisine verilen bir ödül olduğunu düşünüyor. Ama kitabın sonunda beklenmedik gelen hastalıkla da hikaye, kadının ani ölümüyle sonuçlanıyor. Sonsuz güvendiği, onun izinden gittiği doğa ona ihanet mi etmiştir? Doğayla iç içe yaşarken birden gelen bu aşk doğaya karşı yapılan bir saygısızlık mıydı? Zaten kitap boyunca kızı annesini vazgeçirmeye çalıştıysa da annesi ona kulak vermeyip hatta yalan bile söyleyebileceği kadar ileri götürerek aşkından vazgeçmemiştir. İkili arasında geçen bir diyalogda kadın şu cümleyi söyler: “Söyle bana, sen mi sanatçısın yoksa ben mi?” Güzelliği algılayıp onu kendi ‘öznel’ yargılarıyla yeni bir biçimde doyasıya yaşayan mı daha sanatçıdır, yoksa hissedemeden olduğu gibi sanata döküp ortaya ‘nesnel’ bir biçim çıkaran mı? Yazarın bize sorgulatmak istediği son nokta da burası diye düşünüyorum.
Her okuyanın çok farklı anlamlar çıkacağını düşündüğüm bir kitap. Keyifle okudum!

Salih Karagöz, Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu'yu inceledi.
12 Şub 07:09 · Kitabı okudu · 1 günde · Beğendi · 8/10 puan

Tuhaf Bir Aşk Hikayesi

Saplantılı bir çocuk aşık, ayran gönüllü bir adam ve bolca zaman. Alın size tek taraflı aşk hikayesi. Akıllara gelen soru ise şu "Aşk tek taraflı olabilir mi? ". Evet kimilerine göre olur kimilerine göre olmaz fakat bu kitabı okuduktan sonra aşka bakış açınız ve tanımınız değişicek. Kiminiz romantik bulacak bu aşkı kiminiz abartılı kiminiz gülecek bu aşka kiminiz eski bir anıyı hatırlayarak üzülecek.

Şeyma Demirhan, Beyaz Geceler'i inceledi.
05 Şub 23:09 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

Rus yazar Fyodor Mihayloviç Dostoyevski’nin yazdığı bir aşk hikâyesi. Okurken kendimi Yeşilçam filminde hissettim sıcak, samimi, içten, doğal...:) aşk her yerde aşk o kadar tanıdık ki ülke, din, dil, ırk ayırmıyor. Okumak bir kaç saatimi aldı bir çırpıda bitti. Kalın kitaplarına nazaran çok ince bir kitap ama dolu dolu okurken her sayfasını paylaşmak istedim. Dostoyevski bu eserinde de gözlemlerini dile getirmiştir. İnsanın toplumdaki yeri, üzerindeki baskı,Aşka bakış, yalnızlık, gerçek hayat, hayal dünyası, şehir hayatı… yansıttığı gözlemlerden bazılarıdır. Genel olarak aşk romanlarını sevmem ama Dostoyevski işin içindeyse işler değişir. Keyifle huzurla okuyacağınız bir eser.

yorumcunuz., Aşkın Metafiziği'yi inceledi.
28 Oca 20:14 · Kitabı yarım bıraktı · 2/10 puan

Bazı insanalar kitabı çok beğendiğinden bahsetmiş, hayret ettim. Ben hayatımda böyle vasat bi kitap daha okumadım. Yok yaa okudum okudum. :))
Bu neydi yaa bu nasıl bi kadın nefreti bu nasıl bi bakış açısı. Dünya erkek için var olmuşta sanki kadın eşantiyon olarak gönderilmiş gibi. Aşka bakış açısı desen ya ayak altında ya baş üstünde . Bilmem ben hiç beğenmedim. Benim için kesinlikle vakit kaybıydı.

Beyza ŞENYÜZ, Çalıkuşu'yu inceledi.
21 Oca 18:06 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Reşat Nuri’nin inci dizisinden yalnızca birisi. Kendine has uslubu ile okuyanı Feride’nın serüvenine sürüklemesi bambaşka... Aşk’a gelen farklı bakış açısı.

Hicret, bir alıntı ekledi.
20 Oca 00:27 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Aşka bakış...
Sadi Şirazi: Aşka uçarsan kanatların yanar.

Mevlana: Aşka uçmazsan kanat neye yarar.

Yunus Emre: Aşka varınca kanadı kim arar.

Geleceğin Lideri, Ali İlsevenGeleceğin Lideri, Ali İlseven
Mediha İrem Nur Çağlar, Kardeşimin Hikayesi'ni inceledi.
18 Oca 02:44 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Biraz başlayıp uyurum dediğim ve sonrasında bana saatin 02:42 olduğunu farkettiren kitap. Kafam allak bullak yorumum nasıl olacak bilmiyorum şimdiden affola. Kendimi yeri geldi bir psikolojik roman okuyormuş gibi hissettim, yeri geldi sürükleyici bir polisiye roman... Sonu için fazlasıyla tahminler ürettiğim ve beni yanıltıp şoke eden bir kitaptı. Aşka, duygulara, insanlara karşı çok farklı bakış açıları kazandırabilecek bir eser. İçinde sarılma aleti gibi daha önceden anımsadığım bir çok bilginin karşıma çıkması ayriyetten hoşuma gitti. Kesinlikle okunması gereken bir kitap, iyi ki okumuşum dedirtti! :)