Asr suresi hakkında ...
İmam Şafiî, anlayabilenler için bu sureyi; "Sadece bu sure vahyolunsa ve başka hiç bir sure vahyolunmasaydı dahi, idrak edebildikten sonra insanların hakkı ve batılı ayırt etmeleri için yeterdi" biçiminde tanımlamıştır.