Pink, bir alıntı ekledi.
Dün 03:43

16. yy
Polonyalı kopernik, alman kepler, italyan galilei, astronomi alanında önemli keşiflerde bulundular

Uygarlık Tarihi, Server Tanilli (Sayfa 93)Uygarlık Tarihi, Server Tanilli (Sayfa 93)

Şimdiye kadar satılmış en pahalı kitap, Leonardo Da Vinci‘ye aittir. Da Vinci’nin astronomi, suyun hareketi, hidrolik ve jeoloji alanlarında yaptığı çalışmalarını yazdığı el yazması kitabı Codex Leicester; Bill Gates tarafından 48,4 milyon dolara satın alınmıştır.

Nargis, bir alıntı ekledi.
16 Mar 19:48

Fakat gerçek şu ki, teknik olarak Atom Çağında yaşanırken, insanların çoğu -iktidarda olanların çoğu dahil-duygusal anlamda hala Taş devrinde yaşıyorlar.Matematik, astronomi ve doğalbilimlerinde yirminci yüzyılda bulunuyor olmamıza rağmen, siyaset devlet ve toplum hakkındaki görüşlerimizin çoğu, bilim çağının gerisinde kalıyor.

İtaatsizlik Üzerine, Erich Fromm (Sayfa 11 - Say)İtaatsizlik Üzerine, Erich Fromm (Sayfa 11 - Say)

Ömer Hayyam :
- Ömer Hayyâm’ın doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 1121 1122’de öldüğü kesindir. İçinde “Yetmiş iki yıl yaşadım gece ve gündüz” dizesinin bulunduğu rubaiye (179.rubai) bakılırsa 72-73 yıl yaşamıştır. Bundan da 10481049’da doğduğu anlaşılır, “El Cebr” adlı eserinde kendisini “Ebü’I Feth Ömer bin İbrahim’il Hayyâm” diye tanıtmasından asıl adının ÖMER olduğunu anlıyoruz. “Hayyâm” sözcüğü, Farsçada “çadır” demek olan “hayme”den gelir ve “çadırcı” anlamındadır. Çağın geleneğine göre kendisine bir mahlas (İkinci ad, takma ad) koymak zorunda olan Hayyâm’ın “çadırcı” adını alması, onun halktan yana, halkın içinden biri olduğunun kanıtıdır.
- Ömer Hayyâm doğduğu Nişabur’da ölmüş ve orada gömülmüştür.
- Ömer Hayyâm, Matematik, Astronomi, Fizik, Metafizik ve Felsefe konularında tam bir bilgindi. 1074 1075 yıllarında Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah ve veziri Nizamülmülk tarafından Merv’de bulunan gözlemevinin başına getirilmiş ve takvimin yeniden düzenlenmesi için görevlendirilmiştir. Ömer Hayyâm tarafından yeniden düzenlenerek 1079’da duyurulan bu takvim, Melikşah’ın ilk adıyla “Takvim i Celâli” diye anılmış ve ölçümlerinin Gregorius takviminden daha doğru olması nedeniyle Avrupa’da da beğenilmiş ve tutulmuştur. Bu takvimin halk arasındaki adı “Ömer Hayyâm Takvimi” idi. Ömer Hayyâm, daha önce Gazneliler devrinde Birûnî tarafından bulunup kullanılan Su Terazisini de yapmış ve kullanmıştır.
-Matematik, Fizik, Astronomi, Metafizik ve Felsefe konularında 10’a yakın eseri ve risalesi (bilimsel makale) bulunan Hayyâm, gerçek bir Matematik bilginiydi. Cebir (Aritmetik) konularını içeren “El Cebr” adlı kitabı pek çok Batı diline çevrilerek basılmış ve onun zamanımızdan dokuz asır önce bulduğu denklem çözümleri, Yüksek Matematik okutulan Batı üniversitelerinde ders konusu olmuştur.
-Felsefede İbn i Sînâ yolunu tutan Ömer Hayyâm, zamanın modası olan Tasavvufa da yönelmiş ancak hiçbir zaman tam bir sûfi (Tasavvuf yanlısı) olmamıştır.
- Ömer Hayyâm eski Yunan Düşüncesini de incelemiş ve öğrenmiştir.
- Ömer Hayyâm, yaşadığı dönemde “Haccetü’l Hak” (Gerçek Belge, tam gerçeğe ulaşmak için başvurulacak birinci belge) diye anılıyor ve zamanın aydınlan kendisine büyük saygı gösteriyorlardı. Yaygın bir adı da “Hakim Hayyâm ı Nişâbûrî”(Nişaburlu Filozof Hayyâm)’ydi.
- Ömer Hayyâm, düşüncelerini RUBAİ (Tam ve doğru yazılışı RUBAÎ’dir.) adı verilen dört dizelik küçük şiirlerle anlatmış ve şiirde “Rubai” biçiminin yaratıcısı olmuştur.

Elif Coşkun, bir alıntı ekledi.
13 Mar 12:14

Halbuki Dünya, Kızılderililere şunları medyundur: mısır, kauçuk, tütün, su tulumbası, terazi , döküm, arı besleme , şekil yazısı , astronomi.

Bir Bilim Adamının Romanı, Oğuz Atay (Sayfa 165)Bir Bilim Adamının Romanı, Oğuz Atay (Sayfa 165)
Kitap Okuyan Kadın, bir alıntı ekledi.
12 Mar 08:54

Yazmayı bitirdiğimde, yazdıklarıma gülmekten kendimi alamadım. Defterimde şunlar yazılıydı:


SHERLOCK Holmes'ün Özellikleri:


- Edebiyat Bilgisi: Sıfır.

- Felsefe Bilgisi: Sıfır.

- Astronomi Bilgisi: Sıfır.

- Politika Bilgisi: Az.

- Botanik Bilgisi: Değişken. Genel olarak belladon, afyon ve zehirler konusunda bilgisi iyi. Bahçıvanlık hakkında hiçbir şey bilmiyor.
- Jeoloji Bilgisi: Pratik ama sınırlı. Bir bakışta, toprak türlerini birbirinden ayırabiliyor. Yapılan yürüyüşlerden sonra bana, pantolonundaki çamur lekelerini gösterip renklerinden ve koyuluğundan, bu lekelerin Londra'nın hangi bölgesinde üzerine bulaşmış olabileceğini söylüyor.

- Kimya Bilgisi: Çok derin.

- Anatomi Bilgisi: Kusursuz ama sistematik değil.

- Kriminoloji Bilgisi çok fazla. Yüzyılda yaşanmış ve işlenmiş olan bütün cinayet ve skandalları en ince ayrıntısına kadar biliyor.

- İyi viyolonsel çalıyor.

- Yetenekli bir eskrimci, boksör ve kılıç ustası.

- İngiliz yasaları üzerine iyi bir pratik bilgisi var.

Kızıl Soruşturma, Arthur Conan DoyleKızıl Soruşturma, Arthur Conan Doyle
Fatma Nur, bir alıntı ekledi.
10 Mar 21:27 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Eğer bu kadın iş hayatına atılmış olsaydı, suni ipek üreticisi ya da borsadaki kodamanlardan biri olsaydı, .., biz bu gece rahatça otururduk, konuşma konumuz da arkeoloji, botanik, antropoloji, fizik, atomun yapısı, matematik, astronomi, izafiyet, coğrafya olabilirdi. Eğer Mrs. Seton ve annesi ve onun da annesi para yapma sanatını öğrenmiş olsalardı, babaları ve onlardan önce gelen büyükbabaları gibi paralarını kendi cinslerine uygun öğretim üyelikleri, okutmanlıklar, ödüller ve burslar tesis edilmesi için bırakmış olsalardı, biz burada tek başımıza keklik eti ve bir şişe şarapla gayet ölçülü bir yemek yiyebilirdik; bize cömertçe bahşedilmiş mesleklerden birinin koruması altında olacağımıza güvenerek, zevkle geçireceğimiz onurlu bir hayatı dört gözle bekleyebilirdik. Araştırmalar yapabilir, yazı yazabilirdik; dünyanın kutsal mekânlarında gezinebilirdik; Partenon’un basamaklarında düşüncelere dalarak oturabilir ya da sabah onda bir büroya gider, eve rahatça saat dört buçukta dönüp birkaç şiir yazabilirdik.

Kendine Ait Bir Oda, Virginia Woolf (Sayfa 24)Kendine Ait Bir Oda, Virginia Woolf (Sayfa 24)
Leyla yüksel, bir alıntı ekledi.
07 Mar 01:41 · Kitabı okudu · Puan vermedi

"ve senin içinde şarkı söyleyen, düşünen şey, hâlâ yıldızları dünyaya saçan ilk anın sınırları içerisinde yaşamaktadır."

Astronomi, Jeff BecanAstronomi, Jeff Becan