Mehmet Çakmak, bir alıntı ekledi.
19 May 16:18 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Gerçekten ister dünyanın eski tarihlerini karıştırın, ister şüpheli belgeleri felsefe yoluyla aydınlatın, insan bilgilerinin sanıldığı gibi güzel bir kaynağı olmadığını göreceksiniz. Astronomi, boş inançlardan doğmuştur; güzel söz söylemek hırstan, kinden, dalkavukluktan, yalandan; geometri cimrilikten; fizik boş bir meraktan ve hepsi birden, hatta ahlak bile, insanın kendini beğenmesi neden doğmuştur.

Bilimler ve Sanatlar Üzerine Söylev, Jean-Jacques Rousseau (Sayfa 19 - İş Bankası Kültür Yayınları)Bilimler ve Sanatlar Üzerine Söylev, Jean-Jacques Rousseau (Sayfa 19 - İş Bankası Kültür Yayınları)
Kepilleus, bir alıntı ekledi.
18 May 22:54 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

1965'de New York'a dünyada meydana gelebilecek en büyük felakete karşı 5000 yıl dayanabilecek şekilde yapılmış iki kapsül gömüldü. Kapsüllerde, geleceğe aktarmak isteyeceğimiz ve önümüzdeki nesillerin, atalarının yaşamı hakkında açıklamalar bulabileceği bilgiler vardı. Kapsüller, çelikten bile dayanıklı bir metalden yapılmış, atom patlamalarına bile dirençli biçimde hazırlanmıştı. Kapsüllerde, günlük haberlerin yanı sıra, şehirlerin, gemilerin, otomobillerin, uçakların, roketlerin resimleri, metal ve plastik eşya örnekleri, elbiseler, günlük ev aletleri, madeni paralar, tuvalet malzemeleri, matematik, fizik, tıp, biyoloji, astronomi ile ilgili kitapların mikrofilmleri de bulunuyordu.

Tanrıların Arabaları, Erich Von Daniken (Sayfa 87)Tanrıların Arabaları, Erich Von Daniken (Sayfa 87)
Oktay Şen, bir alıntı ekledi.
17 May 23:47 · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Bilim ise bir dizge ve uyum sorunudur; bu nedenle türkçede bilimsel olan da dahil yaratılara 'telif' diyoruz, bu gözlemleri bir dizgeye uydurmak anlamındadır ve çok yerindedir. Bu titizliği olmayana bilim adamı diyemeyiz; Copernicus'u devrimine götüren, bu uyum kaygısı idi; milyonlarca göksel gözlem Ptoleme sistemine uyarken birkaçı uyumsuzluk gösteriyordu, Copernikus, istemeyerek de olsa, bu uyumsuzları bir dizge içine alabilmek için mevcut astronomi sistemini yıkmak zorunda kalmıştı, dünyanın dönüşü kuramını işte buna borçluyuz.

Şebeke 1, Yalçın KüçükŞebeke 1, Yalçın Küçük
Nurhan Işkın, 53. Risale'yi inceledi.
 16 May 00:32 · Kitabı okudu · 5 günde · 10/10 puan

Öncelikle kitabın isminin anlamını yazmak istiyorum. Risale, küçük kitap, broşür anlamına geliyor ve bu eserde, onuncu yüzyılda İslam coğrafyasında bilginin nasıl hüküm sürdüğünü ve oradan tüm dünyaya nasıl yayıldığı, yalın ve anlaşılır bir dille anlatılıyor...

İhvan-ı Safa (Arınmış Kardeşler) adlı bir oluşumda yer alan bilginler o dönemde elde ettikleri, matematik, fizik, astronomi, sanat, tarih ve bir çok alandaki bilgileri risale olarak yazıp çoğaltarak insanların bilgilenmesi için uğraşıyorlar ve bu konuda epey yol alıyorlar. 52. Risaleden sonra bu bilginlerin önlerini o dönemde siyasi iktidarları rahatsız olduklar için bilginin yayılmasını engellemeye çalışıyorlar. İhvan-ı Safa bilginleri kainatın var oluşunu ve bu oluşumun tüm insanlara nasıl hizmet ettiğini anlatmaya başladıklarında; toplumun cahil kalması siyasi çıkarlarına olan bu iktidarlar el birliği ile İhvan-ı Safa'da yer alan bilginleri ortadan kaldırmak için her şeyi yapmaya başlıyorlar...

O dönemin Avrupa'sında da bilgi yasak fakat İslam coğrafyasında yakılan bilim meşalesi çok geçmeden el altından Avrupa'ya ulaşıyor...
Ve eser, Ihvan'ı Safa hocası Ebu Ali ve onun öğrencisi Salih ile bu uğurda verdiği savaşı anlatıyor...


Hazreti İdris Peygamberin tapınağından saklanan ve sırlarla dolu olan altın levhaların, 53. Risale'nin tamamlanması için uğraşan bu bilginler zamanın çok ötesinde bilgilere ulaşsalar da, onları korumak için canlarını hiçe sayarak sancılı bir sürece gireceklerinden habersiz yollarına devam etme kararını el birliği ile alırlar...

Bu eseri okuyana kadar ismini duyduğum İhvan- Safa hakkında hiç bilgim yoktu. Google'de yaptığım araştırmalara göre bu oluşumun kurucusu hakkında kesin olmamakla beraber farklı görüşler var. Günümüze kadar gelen risaleler bu kitapla beraber ben de okuma isteği uyandırdı...

Ne kadar doğru bilgidir bilmiyorum ama aşağıdaki sayfada bu oluşum ile ilgili bilgi mevcuttur...

http://www.felsefe.gen.tr/ihvan-i_safa_kimdir.asp

Portakal çiçeği, bir alıntı ekledi.
15 May 22:11 · Kitabı okuyor

Kaderi çok güzel açıklamış. ( kaderimizden şikayet etmeyelim.)
Bir astronomi uzmanı, yaptığı hesap sonucu güneşin tutulacağını tespit ederek önceden haber veriyor. Günü gelince de güneş tutuluyor. Şimdi güneş bu uzman haber verdiği için mi tutuluyor? Yoksa güneş tutulacağı için mi uzman bunu önceden tespit edip bildiriyor? Başka bir ifade ile astronomi uzmanının, güneşin tutulacağını bildirmesi mi güneşin tutulmasına sebep oluyor? Yoksa güneşin tutulacağı mı uzmanın önceden bunu bildirmesine sebep oluyor. Şüphesiz, güneşin tutulacağı, uzmanın bunu tespit edip önceden haber vermesine sebep olmuştur, yoksa uzman bunu haber verdiği için güneş tutulmuş değildir. Işte bizim yapacağımız işleri Cenab-ı Hakk'ın önceden bilmiş olması da bunun gibidir. Yani biz kendi irademizle yaptığımız işleri Cenab-i Hak sınırsız ilmiyle önceden bilip takdir ediyor.

İslam İlmihali, Seyfettin Yazıcıİslam İlmihali, Seyfettin Yazıcı
Abdullah Okur, bir alıntı ekledi.
15 May 16:08 · Kitabı okudu · İnceledi · 8/10 puan

Faydalı İlim
Matematik, fizik, astronomi, tıp... Hepsi niçin'ine bağlı olarak değişmekle birlikte faydalı. Din ilimleri ise kendisiyle amel edilmediği ve dahi o amel ihlasla yapılmadığı zaman faydasız. Bir eşeğin semerine yüklenmiş kitaplar gibi.

Delilim Yok Kalbimden Başka, Serdar Tuncer (Sayfa 97 - Profil Kitap)Delilim Yok Kalbimden Başka, Serdar Tuncer (Sayfa 97 - Profil Kitap)
Kâri, bir alıntı ekledi.
13 May 18:01 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Kimya,fizik,biyoloji,astronomi,tıp,sanat,ziraat,teknoloji,idare usulü,sanatsal çalışma yöntemleri ve savaş teknikleri gibi alanlara gelince;Müslümanlar,bütün bu konularda hem diğer Müslümanların hem de gayr-i müslümlerin bilgilerinden,deneyim ve birikimlerinden istifade edebilir. Ortaya çıktığı andan itibaren bir İslam toplumunun bahsi geçen alanların tümünden uzman kişileri bu konuda yetiştirmenin farz-ı kifaye olduğu bilinciyle bazı kişileri bu konularda uzman olarak eğitmesi gerekir.Yetiştirilmemesi ve bunun için gerekli imkanların sağlanmaması halinde her bireyin ayrı gerekli ayrı sorumlu olacağı bilinci ile hareket ederek bunların bir an önce yetiştirme yolunda gayret sarf etmeli ise de başlangıç aşamasında olunup birçok imkandan mahrum bulunacağından hedefe ulaşılıncaya dek Müslüman gerek teori gerek pratik boyutta Müslümanlardan da gayr-i Müslimlerden de bilgi alabilir.

Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub (Sayfa 150)Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub (Sayfa 150)

Kur'an modern bilim ve felsefe
Tüm insanlığın ihtiyacı olan ve varlığın temel gerçekliğini arayan herkese hitap eden ve bilim dünyasını ve bilim insanlarını daha da derinden ve yakından ilgilendiren ve ilahî vahyin eliyle getirilen yüksek hakikatler, bu eserlerle yeniden keşfediliyor ve aklî metotlarla tamamen ispat ediliyor.
Özellikle kuantum fiziğinin, astronomi ve astrofiziğin günümüzde geldiği aşamada, tam da en ileri noktaya gidilerek eşyaya, kâinata ve insana dair olan üç temel soruya cevap arandığı günümüzde; bilim ve bu eserler, artık aynı alana giren konuları incelemektedirler ve aynı çalışma sahasını paylaşmaktadırlar.
İşte, içinde bilime ve öğrenmeye dair, karşı konulmaz bir merak ve tutku ile dolu insanlar için manevî bir ilim hazinesi olan bu eserlerin adı: RİSALE-İ NUR'dur.

Semrâ Sultân, bir alıntı ekledi.
12 May 18:45 · Kitabı okudu · 5/10 puan

Bakışlarım yeniden bilgisayarımın ekranına kaydı. Şems-i Tebrizi'nin Arapça ve Farsça bildiği, bu iki dilin de edebiyatını yakından tanıdığı, ayrıca simya, astronomi, mantık, felsefe ve tabii din eğitimi aldığı yazıyordu.

Bab-ı Esrar, Ahmet Ümit (Sayfa 171)Bab-ı Esrar, Ahmet Ümit (Sayfa 171)
İsa ©, bir alıntı ekledi.
10 May 20:21 · Kitabı okudu · Puan vermedi

insan bilgilerinin sanıldığı gibi güzel bir kaynağı olmadığını göreceksiniz. Astronomi, hurafelerden doğmuştur; belagat, hırstan, kinden, dalkavuk­luktan, yalandan; hendese, cimrilikten; fizik, boş bir teces­süsten ve hepsi birden, hatta ahlak bile, insanın kendini be­ğenmesinden doğmuştur. Demek ki ilimleri ve sanatları do­ğuran bizim kötü taraflarımızdır; iyi taraflarımızdan doğsa­lardı meziyetlerinden daha az şüphe ederdik.

Bilimler ve Sanatlar Üzerine Söylev, Jean-Jacques RousseauBilimler ve Sanatlar Üzerine Söylev, Jean-Jacques Rousseau