Muharrem KENGER, Tanrı`nın Kırbacı Atilla'yı inceledi.
 20 Mar 16:17 · Kitabı yarım bıraktı · 4/10 puan

Kitabda yer alan yazılar Roma döneminde yaşamış bir Kaşifci ve Tercüman diyebilceğimiz bir gencin kendi günlüklerinden elde edilmiş. Bir Türk olarak atalarımızdan bu kadar çekinmeleri korkmaları gururumu okşamadı değil ancak kitabda konu derinleştirkçe Türklere karşıa ağır benzetmeler, küfürler ve aşağılamalara rast geliyoruz...

Örneğin bir at yarışında Romalının Türk askerini yenmesi ve onu aşağılaması malesef kitabın Romalı kaşifce objektif yazılmadığına, şahit olduğu, karşılaştığı olayları kendi tarafınca anlatıp Türkleri aşağıladığı görünüyor. Aslında sabredip bitirmek gerekirdi, tabi Türklüğe karşı besledğim derin sevgi ve saygı ne yazıkki bu haksız eleştirilere katlanma imkanı vermiyor. Eleştiri kabul edilebilir ancak sadece haklı olarak yapıldığında...!

Pink, Felsefenin Kısa Tarihi'yi inceledi.
 15 Mar 04:31 · Kitabı okudu · 7 günde

Bu kitaba daha önce yapılan yorumlarda Nigel Warburton'un, sofinin dünyasından önce okunması gerektiğinden bahsedilmiş , şahsen ben aksini düşünüyorum, sofinin dünyasında belli bir kurgu içinde felsefe daha temel hatlarıyla verilmişken bu kitap tamamen başlık ve ilgili düşünürlerden oluşuyor, dolayısıyla biraz temel gerektiriyor ve roman havasında olmadığından başlangıç için sıkıcı olma olasılığı ihtiva ediyor,

Kitapta düşünürlerle ilgli olarak Tez ve antitez şeklinde iki farklı görüşün bir arada sunulmasını sevdim.

sofinin dünyasında, yazarın koyu bir hıristiyan olduğu fikrine kapılmıştım, keza kitabın bir çok sayfasından -jesus christ!- akıyor gibiydi ve kitapta tanrı fikrini felsefeyle desteklemeye çalışan düşünürlere ağırlık verilmişti,

Bu kitabın yazarı ise daha ilk sayfalardan atesit olduğunun altını çizmiş ve sofinin dünyasında daha az yer kaplayan darwinin, tanrı görüşünü küresel anlamda büyük ölçüde yıkan, doğal seçilim yoluyla gelen evrim teorisine burada daha fazla ağırlık vermişti ki bu durum benim dikkatimi çok çekti (Darwin teorisiyle birlikte ataistlerin kendilerine sağlam bir dayanak noktası bulması açısından..)

Tabi ki yazılan bir kitap salt akademik değilse objektif kalamayacak ve her yazın eserine yazarın kişiliği belli ölçülerde yansıyacaktır ama global dünyanın bir yan etkisi olarak A’dan Z’ ye her konuda bilince ve bilinç dışına sürekli parmak sokmak suretiyle yapılan manipülasyonun beynimde yarattığı rahatsızlıktan fenalık geçirmekte olduğumdan, bu duruma kitaplarda da rastladığımda tepkisiz kalamıyorum, kendimi özgür hissettiğim yegane alanın (kitapların) içeriğinin de yazar tarafından beynime dürtüklenmesi durumu beni irrite ediyor.

Kitabı bir bütün olarak görmek okuyucular açısından yanıltıcı olabilir, sadece başlık ve bölümlerden oluşuyor. bölümler arası geçişler fena olmasa da kitabın sonu paldır küldür bitiyor,

Kitap, daha çok felsefenin incelenmesi şeklinde düşünülebilir çünkü yazarın kendi bilgi birikiminden edindiği subjektif açıklamalardan ibaret. Bu alanda başka bir uzmanın, ilgili felsefecinin elinden yazılan metinleri okuduğunda, öz olarak olmasa da (çünkü anladığım kadarıyla bazı düşünürlerin fikirleri literatür haline gelmiş-kalıplaşmış) yapacağı yorumlarda, farklı nüanslar yakalayabileceği görüşündeyim,

--

kitapta ilgimi çeken noktalar arasında;

# Bentham'ın görüşünün, çok sevdiğim bir anime olan Psycho-Pass animesine konu olarak işlenmiş olmasıydı,

(Jeremy Bentham, daire planlı hapishane fikri ''panoptikon'' u -haydutları öğütüp namuslu yapan bir makine- olarak tanımlamıştı. Ortasındaki nöbetçi kulesi, birkaç gardiyanın, izlenip izlenmediklerini bilmeyen çok sayıda mahkumu gözetlemesine olanak veriyordu. Bu tasarım ilkesi bazı modern hapishanelerde hatta birkaç kütüphanede de kullanılmaktadır)

animelerde felsefi görüşlerin hikayeleştirilmesi alışılagelmiş olmasına karşın Bentham'ın felsefesi benzerlerinin aksine soyut olmakla kalmayıp, günlük hayata uygulamalarının yapılması bakımından oldukça ilginç gözüktü bana..

# benzer şekilde Hobbes 'un felsefesindeki ; (Tanrının koca bir fiziksel makine olmak zorunda olduğunu bile iddia etti ) bu noktanın da 'Mirai Nikki' animesinde, yunan mitolojisinden paralel evrenlere uzanan kompleks bir yapı halinde konu olarak işlendiğini hatırlıyorum,

# ayrıca ilk olarak pedagojik formasyonda tanıştığım John Locke'un

(Zaman içinde birini aynı kılan şeyin ne olduğu, ingiliz filozofu John Locke'un (1632 - 1704) aklını kurcalayan soruydu.
Locke'un inandığı şeylerden biri, yeni doğmuş birinin zihninin boş bir levha gibi olduğudur. Doğduğumuzda hiç bir şey bilmeyiz ve tüm bilgimiz yaşamdaki deneyimlerimizden gelir. Bebek Locke büyüyp genç bir filozof olurken çeşitli inançlar edindi ve şu anda John Locke olarak bildiğimiz kişi haline geldi. Ama hangi anlamda bebekliğinde olduğu kişidir ve hangi anlamda ortayaşlı Locke, genç Locke ile aynı kişidir?)

görüşleri bana Can Yücelin ( 20 Yaş 35 Yaş 40 Yaş ve Bugünkü Ben) şiirini anımsattı,
https://www.youtube.com/watch?v=-Wm0hUgcxfg


# kitapta yer alan şu tanımlar da;

(toplum çöker de kanunlar ya da kanunlara uyulmasını sağlayacak biri olmadan, Hobbes' un deyimiyle ''doğa durumu''nda yaşamak zorunda kalırsanız, Hobbes sizin de herkes gibi gerektiğinde hırsızlık yapıp öldürebileceğinizi söyler. En azından hayatta kalmayı istiyorsanız bunları yapmak zorunda kalırdınız)

yenilerde okuduğum ve 'sineklerin tanrısı' gibi ikamelerinin olduğu Cennete Bir Koşu / J. G. Ballard'ı hatırlatıyor,

# bir diğer nokta; toplu katliamlar denince akla sadece Hitler gelse de kitapta, popüler olmasa da kitlesel katliamlar konusunda Hitlerden aşağı kalmayan diktatörler olan Pol Pot, Robert Mugabe gibi isimlerin geçmesine şaşırdım,

# Epikuros'a ait şu satırlar çok enteresan geldi bana:

(Düşünce şekillerimiz asimetriktir. Nedense doğumdan önceki dönemle ilgili değil de, ölümden sonraki dönemle ilgili endişelenmeye yatkınız.)

bu satırlar, zaman kavramını sadece ileriye yönelik akan bir çizgi şeklinde algıladığımızın kanıtı gibiydi..

# felsefeci Machiavelli, görüşlerine katılmaktan bağımsız olarak, uç kişilikleri eksantrik bulmamdan dolayı ilgimi çekti,

# Hegel'in, tarih akışı ile ilgili görüşleri oldukça baştan savma geçilse de kitapta geçen vurgulardan ve Marx'a ilham olduğunu öğrenmem nedeniyle merak ettiğim felsefecilerden biri oldu,

# Brauch Spinoza'nın ;
(Spinoza, Tanrı ve doğanın aynı şey olduğunu kastediyordu. Tanrı doğadır, doğa da Tanrı.) // Panteizm görüşleri, paganizmden mi geliyordu? yoksa paganizm sonrasında mı şekillendi??
ayrıca bu eski Türklerde -doğa kültü-olarak geçmiyor muydu?

soruları kafamda henüz bir yanıt bulamadı,

# (Descartes, gerçek bilgiye ulaşmak için geliştirdiği yöntem; kartezyen şüphecilik olarak bilinir. Bu yöntem oldukça basittir. En küçük bir doğru olmama ihtimali taşıyan hiçbir şeyi doğru kabul etmeyin)

descartes'in bu görüşü yazar tarafından -basit bir yöntem- olarak nitelendirilse de, ayrıntılı şekilde açıklanan ilgili bölümü okuyanlar fark edeceklerdir ki: Bir şeyin olmadığını kanıtlamak için tüm var olanları ispatlamak, bazı konular için imkansızın bir adım gerisinde değil midir?? bu gerçekten basit bir yöntem midir??

# tüm bunlara ek olarak discovery de izlediğim holografik evren ile ilgili teorinin, platonun idealar öğretisi ve mağara metaforundan ya da descartes'in (İnsan rüya görmediğinden nasıl emin olabilirdi?) ile başlayan ve (cogito ergo sum: düşünüyorum öyleyse varım) ile devam eden felsefesinden etkilenildiğine dair küstahça bir düşüncem bile oluştu.. :)

---

kitapta ilgimi çeken daha bir çok düşünür ya da görüş vardı ama onlar hakkında daha fazla özet yapmak yerine kitabın bende oluşturduğu sorgulamalardan bahsetmek istiyorum;

neden felsefe okumalıyız?

Soru sorabilmek, sorgulayabilmek ve bunun kaçınılmaz sonucu olarak düşünebilmek için felsefe okumalıyız diye cevaplıyorum ben,,

yaşadığımız çağ, 21. yy dünyası, kuantum enerji paketçikleri misali teknolojinin ani sıçramalarıyla ileriye doğru giderken; insan, aynı hızla evrilemediğinin kötü sonuçları çatısında her gün daha çok manipüle ediliyor, otomatikleşiyor,

değerlerimizi farklılaştırıyor, zihinlerimizi köreltiyor, ilk çağlardaki avcı-toplayıcı düzeyine doğru tekerrür edercesine sadece hayatta kalmaya çalışan varlıklar haline geliyorken insan olmanın özünü yitiriyoruz belkide ..

80lerin başında evlerde telefon edinebilmek için kuyruğa girdiğimiz günlerden cep telefonlarına, yapay zekanın örnekleri sayılan konuşan robotlardan, paralel evrenler ve holografik evren teorilerine, doğru teknolojik sıçrayışlar yaşıyoruz,

Feodal devletlerden,krallıklara, imparatorluklara doğru giderken, emperyalizm farklı maskeler altında birden burjuvaziye, kapitalizme, küresel ekonomi, global dünya düzeni, tek dünya sistemine giden atlayışlar yaşıyoruz,

Dünya merkezli evren sisteminden, güneş merkezli evren sistemine, newtondan sonra fizikte keşfedilecek birşeyin kalmadığına inanırken kuantum teorisine, big bang e kadar uzanıyoruz,

İnsanlık sadece bir kaç yüzyılda bu pikleri yaşıyor görünürken, neanderthal atalarımızdan çok da farklı olmayan rekabetçi, saldırgan, her şeye hakim olma çabasından, güç elde etme hırsından, en temel iç güdülerinden sıyrılamamış gözükürken, İnsan'ın tüm -apex predetor- güdülerine kendinden daha hızlı evrilen teknolojiyi sadece bir alet olarak kullandığını biliyoruz,

kısacası insan -kan dökücü tanrı- rolünde...

bu süreçte, her türlü yan etkiye karşı zihnimiz ayakta tutabilmek ve Tanrı rölünü oynayan, -Deux ex machina-ya karşı uyanık olabilmek, en önemlisi de varoluşumuza bir anlam yüklemek için felsefe okumalıyız...

felsefe bir beyin jimnasitği;

her şeyi olduğu gibi kabullenmemiz amacıyla yüzlerce yıldır yapılandırılmaya çalışılan tüm siyasi, ekonomik ideolojilere karşı,

sanayi devrimi sonrasında ucuz insan işçiler yaratmak için tasarlanan eğitim sistemi kalıplarına karşı,

18. yy dan 2018’e değin aynı eğitim eğitim sisteminde körleşmemize karşı,

Büyük şirketlerin birleşerek tröstler haline gelip dünyanın en ücra yerlerine kadar ‘’ihityaç’’ kavrmanı kılık değiştirerek yeni değerlerin yaratıldığı --al-tüket—dayatmasına karşı...
..

Özetle bana göre;

Zihinsel bir AYDINLANMA felsefe....

Felsefecilerin görüşlerini ezberlemekten ziyade düşünme biçimlerinin algılanarak -düşünebilme - eylemi ve -yöntem- kazanma biçimi..

okuduğum sadece iki- üç kitapla birlikte sorgulama-ilişki kurma- anlamlandırma edimlerini öz olarak bana kazandırmaya başladığını düşündüğüm bir alan felsefe,

bu anlamda, üzerimde soru sorma eyleminin başlattığı bir domino taşı etkisi yaparak, bu kitabı okurken kafamda sorular belirmesine neden olan şöyle bir zincirleme düşünceler reaksiyonunu ilgilenenler için paylaşmak istiyorum;


#27950398 />
..

Felsefeyle ilgilenen tüm okurlara Nigel Warburton'un bu kitabını tavsiye eder,

İyi Okumalar Dilerim.

Mahmut Atay, bir alıntı ekledi.
14 Mar 20:15

"Bununla beraber atalarımızdan kalan en güzel kurumları yaşatmakta, geliştirmekte hiç de ateşli değiliz. Biri onları düzeltmeye, yenileştirmeye kalktı mı ilerlemeye katılmamak için eskiye sarılırız."

Ütopya, Thomas MoreÜtopya, Thomas More
Gürkan Çimen, bir alıntı ekledi.
 14 Mar 19:29

...Kafalarını eşeleye eşeleye bu düşünceleri çürütecek kanıtlar ararlar, bellekleri bu çürütmeyi beceremedi mi şu beylik lafın ardına sığınırlar: '' Bizim babalarımız böyle demiş,böyle yapmışlar.Keşke biz de babalarımız kadar akıllı olabilsek''. Böyle der ve büyük bir kehanet yumurtlamış gibi böbürlenerek yerlerine otururlar. Onlara bakacak olursanız, atalarından daha akıllı bir adam çıktı mı insanlık batar.

Bununla beraber atalarımızdan kalan en güzel kurumları yaşatmakta,geliştirmekte hiç de ateşli değiliz. Biri onları düzeltmeye yenileştirmeye kalktı mı ilerlemeye katılmamak için eskiye sarılırız. Her yerde bu küflü,bu saçma,bu böbürlü kafaları görmüşümdür...

Ütopya, Thomas More (Sayfa 9 - İş Bankası Kültür Yayınları)Ütopya, Thomas More (Sayfa 9 - İş Bankası Kültür Yayınları)

Yeryüzü bize atalarımızdan miras kalmadı, çocuklarımızdan ödünç aldık..

Cahil Baykuş, bir alıntı ekledi.
08 Mar 20:30 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

........biz, atalarımızdan öyle öğrendik ve kitaplarımızda öyle yazdık ki tarihe iftira atılmaz. Tarihin bize bıraktığı en hayırlı mirasın ilim olduğunu bilenler tarihi zedelemez, yolundan saptırmaz. İslamiyet'in hassas dengeleri buna müsaade etmez...

Abum Rabum, İskender Pala (Sayfa 458)Abum Rabum, İskender Pala (Sayfa 458)
Persona Non Grata, Çocukluğun Sonu'yu inceledi.
 04 Mar 01:27 · Kitabı okudu · 3 günde · Puan vermedi

Bir anda kendinizi milyonlarca yıldız ve binlerce galaksi içinde hayal edin. Sonra yer çekimini, ışık hızını, oksijen yerine sülfür soluduğunuzu, ölümsüz olduğunuzu hayal edin. Sonra uykunuzdan uyanin ve işe geç kaldığınızı fermuarinizi otobüste çektiğinizi müdüre ne hesap vereceğinizi ve saçma sapan günlük işlerinizi, borçları, kredi faizlerini düşünün...

Dünya gerçekten çok mu büyük ? Karıncaları hayal edin, onların dunyasini, adımlarını, gözlerinin bizi nasıl gördüğünü ? Sonra 1. Ve 2. Dunya savaşlarını, nükleer bombaları, biyolojik silahları, piramitleri yapan elleri, toprağa ilk tohumu atan kadını, öğrenmeyi hayal edin dostlarım, bilgisayar ekranına hapsolmuş, yapay zekaya mahkum geleceğimizi düşünün. İlk buharli makineyi, ilk otomobili, uçağı, dikiş makinesini, çatalı düşünün... Dünya ve zaman algıladığımız gibi mi gerçekten ? Murathan Mungan' in o mükemmel dizelerinde ki gibi " saatler ve dakikalar bu kadar yavasken, nasıl oluyorda aylar ve yıllar bu kadar hızlı geçiyor ?"...
Uzayin oluşumunu sağlayan Bing Bang in 13.8 milyar yıl önce gerçekleştiği öngörülüyor. Güneş sistemi ve dünya henuz 4.5 milyar yaşında. İnsan dünya üzerinde 160 bin yıldır var. Sanayi inkılabı ise henüz 130-140 yıl önce başladı. Bundan sonra yani 140 yılda yakılan fosil yakıtlar gezegeni koca bir seraya çevirdi, toprağın üstü altı her yeri atıklarla doldu. Yüzlerce canlı nesli tukendi. Ormanlar yok oldu, iklim bozuldu, buzullar eridi. İnsan özünden ve doğal yaşamından, adalet eşitlik duygularından koptu bunun yerini rekabet eden savaşan ve paranin statüye, yalan dolan ve kalpazanligin erdeme dönüştüğü bir dünya ortaya çıktı.
Bize geçmiş nesillerden yani 160 bin yıl önceki atalarimizdan çok sey kaldı. Lakin bizden bir 20 yil sonraki nesile bıraktığımız tek şey CO2 ve SO2...
Tanrı, doğa, kozmoz her nerdeseniz deyin tüm bunları bir yerlerden görüyor olmalı. İçine atıldığımiz bu karanlık kuyudan bir gün muhakkak çıkacağız. Vücudumuzda bulunan 118 element doğadaki 118 elemente katılıp hesabını görecek. Bir tavşan yada bir solucan kadar değerimiz olmadığını, vucutta yaşayan parazitleri kadar gereksiz olduğumuzu ve bu saçma sapan mutualist yaşamımızın dramatik bir şekilde son bulacağını göreceğiz.
Tüm bunları bugün bana bu bilim kurgu kitabi hatirlatti.
Dün bi felsefe kitabı uyarmıştı
Belki yarin bir şiir okurken veyahut bir şarkı dinlerken yıldızlara bakıp ardındaki sırları düşünürüm. Sonra aşağı sokakta savaştan kaçıp gelmis çöpten kağıt toplayan bir Suriyeliyi düşünerek bir sigara içerim.
Öyle ya geçen aylarda bir Suriyeli baba çocuklarını doyuramadigi ve ailesinin çoğu uyesini kaybettiği için kendisini lağım çukura atarak boğuldu ve öldü.
Neden lağım çukuru ? Neden gökdelenden aşağı değil, yada köprüden mavi ve serin sulara değilde lağım çukuruna ?
Çünkü insanoğlu artık dünyada vadesini tamamladı. Homo Sapiens çürümüş bir topluluğa dönüşmekten başka bir halta yaramadı. Milyonlarca yildiz ve galaksi içinde müthiş egomuz, kibrimiz, patolojik kimliklerimiz uzaydan bakinca asla görünmeyecek sürüngen bedenlerimiz atalarımızı hayal kırıklığına uğrattı.
Bu yüzden belkide başka yerlerden uzanacak bir yardım eline ihtiyaç vardır
Belkide bu gezegenin yok olmasi gerekir.
Belkide uzaysal bir faşizm burayı yok edip ortadan kaldırmalidir.
İşte bu kitap tüm bunları düşündüren. 200 sayfa civarı bir bilim kurgu kitabı ama insanı, dünyayi, evreni gezintiye çıkartan güzel bir eser. Tavsiye olunur...

Ülkü Meryem, bir alıntı ekledi.
23 Şub 19:04 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Vatan ki, her karış toprağı atalarımızdan birinin kanıyla yoğrulmuş iken kimse üzerine iki damla gözyaşı dökmek istemiyor! Vatan ki, kırık milyon can besliyor; hâlâ uğrunda isteyerek can verecek kırk kişiye sahip olmamış!

Vatan Yahut Silistre, Namık Kemal (Sayfa 17)Vatan Yahut Silistre, Namık Kemal (Sayfa 17)
şule, bir alıntı ekledi.
23 Şub 15:03 · Kitabı okudu · Beğendi · 6/10 puan

"Bizim, atalarımızdan daha az canımız sıkılıyor, ama can sıkıntısından daha fazla korkuyoruz."

Mutlu Olma Sanatı, Bertrand Russell (Sayfa 51)Mutlu Olma Sanatı, Bertrand Russell (Sayfa 51)
Tuba Korkmaz, bir alıntı ekledi.
19 Şub 00:06 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Ruhumuz ve bedenimiz, atalarımızda da olan bireysel öğelerden oluşur. Bireyin ruhundaki "yenilik" çok eski öğelerin sonsuz değişimlerinden biridir.Bu nedenle, ruhun ve bedenin yoğun bir biçimde tarihsel nitelikleri vardır ve bunlar bir varlık dünyaya geldiğinde, kendilerine bu yeni şeyin içinde doğru dürüst bir yer bulamazlar, yani atalarımızdan gelen nitelikler bu yeni şeyle tam uyum içinde değillerdir. Günümüz ruhu çağdaş olduğunu savunsa da, insanoğlunun ne Ortaçağ'la ne Antik Çağ' la ve ne de ilkellikle işi bitmiştir.

Anılar, Düşler, Düşünceler, Carl Gustav Jung (Sayfa 278 - Can Yayınları)Anılar, Düşler, Düşünceler, Carl Gustav Jung (Sayfa 278 - Can Yayınları)