Avni den Güzel Bir Beyit
Gırra olma dilberâ hüsn ü cemâle kıl vefa
Baki kalmaz kimseye nakş ü nigâr elden gider
(ey sevgili güzelliğinle gururlanma güzellik baki kalmaz elden gider)

"Her kesî bir kimseyi idindi âlemde kesî
Kimsenem sensin menüm iy kimsesüzler kimsesi."

Günümüz Türkçesi:
"Kimsesiz hiç kimse yok her kimsenin var kimsesi
Kimsesiz kaldım, yetiş ey kimsesizler kimsesi."
#11188803

Çeşitli platformlarda yanlış olarak Avni (Fatih Sultan Mehmed) mahlası yazılarak paylaşılan bu beyitler, bu Osmanlı padişahının çağdaşı olan Aydın ili doğumlu Dede Ömer Rûşenî (öl. 1487)'ye aittir. Türkçe olarak kaleme aldığı Divan'ında bulunan bu güzel beyitlerin, yine güzel ülkemin güzel insanları tarafından Avnî'den ( #17741263 , #7067661 , #20181530 , #17923632 , #9261299 , #8288471 , #1915034 ) tutun da Fuzulî'ye kadar çeşitlenen ( #6735974 ) bir paylaşım genişliğine sahip olduğunu da belirtmek isterim. İskender Pala da doğru isim vererek bu beyiti kitaplarında kullanmıştır. --> #11188803

Dede Ömer Rûşenî'nin, Divanı'nın tenkitli neşri, Doç. Dr. Orhan Kemal Tavukçu tarafından yapılmıştır. Yukarıdaki beyit için aşağıdaki linkte verilen PDF dosyanın 186'ncı sayfasına bakmanız yeterli olacaktır.

https://tisemder.files.wordpress.com/...e-omer-rusenipdf.pdf