• 1
  Nîgârım dilberim yârim nedîmim mûnisim cânım
  Refîkim hem-demim ömrüm revânım derde dermânım

  (Sevgilim, dilberim, yârim, alışığım, canım; yoldaşım, ayrılmazım, ömrüm, ruhum, derde dermanım)

  2
  Şehim mâhım dil-âramım hayâtım dirliğim rûhum
  Penâhım maksadım meylim medârım fikretim cânım

  (Padişahım, ayım, gönül rahatım, hayatım, dirliğim, ruhum;sığınağım, amacım, sevgim, nedenim, düşüncem, canım)

  3
  Kamer-çehrem perî-rûyum zarîfim şuhûm ü şengim
  Semen-bûyum gül-endâmım zehî serv-i gülistânım

  (Ay yüzlüm, peri suratlım, ince davranışlım, nazlım, neşelim; yasemin kokulum, ne de güzel güllük selvim, gül endamlım)

  4

  Zarîfim nâzikim hûbum habîbim turfa mahbûbum
  Hicâz’ım Kâbe vü Tûr’um behiştim hûr u Rıdvân’ım

  (İncem, güzel tavırlım, sevdalım, dostum, eşsiz sevilenim; Hicaz’ım, Kâbe’m, Tur’um, cennetim, hurim, Rıdvan’ım)

  5
  Çerâğım şem’im ü nûrum ziyâım yıldızım şemsim
  Hezârım bülbülüm verdim Nesîmî-i hoş-elhânım

  (Kandilim, mumum, nurum, ışığım, yıldızım, güneşim; bülbülüm, de bülbülüm gülüm, Nesîmî’m, hoş okuyanım)
 • Nîgârım dilberim yârim nedîmim mûnisim cânım
  Refîkim hem-demim ömrüm revânım derde dermânım

  Şehim mâhım dil-âramım hayâtım dirliğim rûhum
  Penâhım maksadım meylim medârım fikretim cânım

  Kamer-çehrem perî-rûyum zarîfim şuhûm ü şengim Semen-bûyum gül-endâmım zehî serv-i gülistânım

  Zarîfim nâzikim hûbum habîbim turfa mahbûbum
  Hicâz’ım Kâbe vü Tûr’um behiştim hûr u Rıdvân’ım

  Çerâğım şem’im ü nûrum ziyâım yıldızım şemsim
  Hezârım bülbülüm verdim Nesîmî-i hoş-elhânım


  Sevgilim, dilberim, yârim, alışığım, canım; yoldaşım, ayrılmazım, ömrüm, ruhum, derde dermanım

  Padişahım, ayım, gönül rahatım, hayatım, dirliğim, ruhum;sığınağım, amacım, sevgim, nedenim, düşüncem, canım

  Ay yüzlüm, peri suratlım, ince davranışlım, nazlım, neşelim; yasemin kokulum, ne de güzel güllük selvim, gül endamlım

  İncem, güzel tavırlım, sevdalım, dostum, eşsiz sevilenim; Hicaz’ım, Kâbe’m, Tur’um, cennetim, hurim, Rıdvan’ım

  Kandilim, mumum, nurum, ışığım, yıldızım, güneşim; bülbülüm, de bülbülüm gülüm, Nesîmî’m, hoş okuyanım.
 • Ayın güzelliği biraz onun-yüzüne benzer,
  O melek huyluyu biraz andırır,.
  Hayır!, Hayır!,.. Nereden nereye?.. Ay kim oluyor?
  Canım ona kurban olsun; O’na benzeyen varsa ancak kendisidir.
  Mevlana Celaleddin-i Rumi
  Sayfa 82 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları