Nesîmî / Hitap Neydi ?
1
Nîgârım dilberim yârim nedîmim mûnisim cânım
Refîkim hem-demim ömrüm revânım derde dermânım

(Sevgilim, dilberim, yârim, alışığım, canım; yoldaşım, ayrılmazım, ömrüm, ruhum, derde dermanım)

2
Şehim mâhım dil-âramım hayâtım dirliğim rûhum
Penâhım maksadım meylim medârım fikretim cânım

(Padişahım, ayım, gönül rahatım, hayatım, dirliğim, ruhum;sığınağım, amacım, sevgim, nedenim, düşüncem, canım)

3
Kamer-çehrem perî-rûyum zarîfim şuhûm ü şengim
Semen-bûyum gül-endâmım zehî serv-i gülistânım

(Ay yüzlüm, peri suratlım, ince davranışlım, nazlım, neşelim; yasemin kokulum, ne de güzel güllük selvim, gül endamlım)

4

Zarîfim nâzikim hûbum habîbim turfa mahbûbum
Hicâz’ım Kâbe vü Tûr’um behiştim hûr u Rıdvân’ım

(İncem, güzel tavırlım, sevdalım, dostum, eşsiz sevilenim; Hicaz’ım, Kâbe’m, Tur’um, cennetim, hurim, Rıdvan’ım)

5
Çerâğım şem’im ü nûrum ziyâım yıldızım şemsim
Hezârım bülbülüm verdim Nesîmî-i hoş-elhânım

(Kandilim, mumum, nurum, ışığım, yıldızım, güneşim; bülbülüm, de bülbülüm gülüm, Nesîmî’m, hoş okuyanım)

Nîgârım dilberim yârim nedîmim mûnisim cânım
Refîkim hem-demim ömrüm revânım derde dermânım

Şehim mâhım dil-âramım hayâtım dirliğim rûhum
Penâhım maksadım meylim medârım fikretim cânım

Kamer-çehrem perî-rûyum zarîfim şuhûm ü şengim Semen-bûyum gül-endâmım zehî serv-i gülistânım

Zarîfim nâzikim hûbum habîbim turfa mahbûbum
Hicâz’ım Kâbe vü Tûr’um behiştim hûr u Rıdvân’ım

Çerâğım şem’im ü nûrum ziyâım yıldızım şemsim
Hezârım bülbülüm verdim Nesîmî-i hoş-elhânım


Sevgilim, dilberim, yârim, alışığım, canım; yoldaşım, ayrılmazım, ömrüm, ruhum, derde dermanım

Padişahım, ayım, gönül rahatım, hayatım, dirliğim, ruhum;sığınağım, amacım, sevgim, nedenim, düşüncem, canım

Ay yüzlüm, peri suratlım, ince davranışlım, nazlım, neşelim; yasemin kokulum, ne de güzel güllük selvim, gül endamlım

İncem, güzel tavırlım, sevdalım, dostum, eşsiz sevilenim; Hicaz’ım, Kâbe’m, Tur’um, cennetim, hurim, Rıdvan’ım

Kandilim, mumum, nurum, ışığım, yıldızım, güneşim; bülbülüm, de bülbülüm gülüm, Nesîmî’m, hoş okuyanım.

insan_okur, bir alıntı ekledi.
15 Nis 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 8/10 puan

Ay Suratlım
Ayın güzelliği biraz onun-yüzüne benzer,
O melek huyluyu biraz andırır,.
Hayır!, Hayır!,.. Nereden nereye?.. Ay kim oluyor?
Canım ona kurban olsun; O’na benzeyen varsa ancak kendisidir.

Rubailer, Mevlana Celaleddin-i Rumi (Sayfa 82 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)Rubailer, Mevlana Celaleddin-i Rumi (Sayfa 82 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)