• At bir adım daha dünya çökmüş de olsa omuzlarına...
  Sezai Karakoç
  Sayfa 504 - Diriliş Yayınları
 • 272 syf.
  ·1 günde·2/10
  Kitap özgün bir çalışmadır. Kanal D’de yayınlanan Sınır Ötesi Programı’nın yapımcısı Gazeteci Ergun Candan’ın 19 yıllık araştırmalarının belli bir bölümünden oluşmuştur. Yurtdışındaki 200’ü aşkın bilimsel merkezlerle kurulan irtibatların sonucunda elde edilen bilgilere dayanır.
  Atatürk’ün Dinler Tarihi’ne ışık tutan şok yaratan araştırması.
  21.Yüzyıl’ın kıyameti.
  Tarikatların ilk ortaya çıkışı.
  Günümüzdeki Tarikat Dejeneresyonu.
  Atatürk’ün tarikatları kapatış sebepleri.
  Cennet ve Cehennem neyi anlatır?
  Lanetli Kitaplar.
  Uzaylı Tanrılar ve Gizemli haritalar.
  Afrika’daki korkunç sır.
  Bozkurt mu Gök-Kurt mu?
  İnsanlığın gizli kökeni.
  Adem uzaydan mı geldi?
  Hallac-ı Mansur niçin katledildi?
  2000 yıldır saklanan sırlar.
  Batıni ve Tasavvufi sufi çalışmalarının ortaya çıkışı.
  İslam ezoterizmi.
  Gizli tarikatlar.
  Doğu gizemleri.
  Atlantisli bilgeler ve Mısır’ın sırları.
  Yılan oğulları-Tanrı oğulları
  Büyünün etnolojik gerçeği.
  Eski Mısır ve Tibet mabetlerinde saklanan sırlar.
  Gizli yer altı merkezleri.
  Parapisikoloji, ölüm ve ölüm ötesi.
  İnsanların dünü bugünü ve geleceği.
  Dinler, mitoslar,sırlar…

  İÇİNDEKİLER
  I.BÖLÜM SIRLAR ÖĞRETİSİNE GİRİŞ
  Piramitlerdeki Sırlar Bilgisi
  Mısır’ın Kutsal Emaneti
  Gizemli Mısır Sırlar Köprüsü Geçmiş Neler Saklıyor Sırların Kaynağı Neredeydi Atatürk ve Sırlar Bilgisi
  Maya Diliyle Türkçe Arasındaki İnanılmaz Benzerlik
  Tabletlerin Ortaya Çıkardığı Büyük Sır
  Hindistan’daki Tabletler’de de Aynı Sır Vardı
  Atatürk’ün Notları Kitaplar Neden Basılmadı
  Kayıp Uygarlıklar ve Kayıp Sırlar
  Bu Sırlar Mısır’a Nasıl Geldi
  Mu Uygarlığı, Uzaylılar ve Gizemli Haritalar
  II. BÖLÜM
  EZOTERİZM VE İNİSİYASYON
  “Gizli Öğreticilik”
  Inisiyasyon Nedir?
  Ezoterizm Nedir?
  Ezoterizm Egzoterizm
  Hariciler ve Batıniler
  Dinlerin Ezoterik ve Egzoterik Yönleri
  Gelenek Nedir?
  Ezoterik Çalışma Prensipleri ve Amacı
  Ayinler, Merasimler ve Törenler
  Tarikatlar Bilmecisi
  İnisiyasyon Hiç Bir Dinin Tekelinde Değildi
  tnisiyasyona Kabul Şartlan
  İni s iy as y onun Safhaları
  İnisiyasyonda Kullanılan Yöntemler ve Teknikler
  Ezoterizm’de Düşünce Kontrolünün Önemi ve Öte Alem
  Düşünce Gücünün Mucizeleri
  Ezoterizm’de Büyük Kutsal Merkez
  Arif İçin Din Yoktur
  Ezoterizm Evrensel Bir Çalışmadır
  III. BÖLÜM SEMBOLİZM
  Sembolizm Nedir?
  Ezoterizm’de Sembolizm
  Sembolizm’in Fonksiyonları
  Sırları Saklayan Semboller
  Sembolizm’in Dili Çözülmeden Gerçeklere Ulaşılamaz
  Dinler, Mitoslar, Sırlar ve Kıyamet
  IV. BÖLÜM CENNETTEN KOVULUŞ
  Büyük Sır Büyük Bulmaca Demir Çağ’ın Karanlığı
  Bu Planlanmış Bir Gelecekti ve Geldi İndra Efsanesi’nin Sırrı
  Kur’anı Kerim Nediyor?
  Yeryüzünde İlk İnsan Nasıl Ortaya Çıkmıştır?
  İnsanlığın Gizli Kökeni
  Yılanoğulları Tanrıoğulları ve Tanrının Oğlu İsa
  V. BÖLÜM ATEŞE TAPANLAR
  Bir Zamanlar Amerika
  İlkellerin Bilinmeyen Dünyası
  Mayaların Astronomik Bilgileri
  Mayaların Gizemli Yapıları
  Ateşe ve Güneşe Tapmayanlar
  Mayaların Kutsal Kitabı: Popol Vuh
  Sırlar Kitabı
  İkizler Tanrı sal taşıyor
  Devler ve Canavarlar
  Susuz Kalan Ülke
  Aydınlık ve Karanlık Savaşları
  Ateş ve Su
  VI. BÖLÜM ERGENEKON
  Bozkurt
  Gök Kurt Oğuz Han’a Yol Gösteriyor
  Uygurların Kurt’tan Türeyişleri
  Gök Türkler’in Kurt’tan Türeyişleri
  Efsanenin Düşündürdükleri
  Gizli Yeraltı Merkezleri
  Ezoterik Bilgiler ve Mitolojiler Bizi Aynı Yere Çıkartıyor
  Kurt’un Sakladığı Büyük Sır
  Dogon Kabilesi’ndeki Sırrın Ortaya Çıkışı
  Babalarını Öldüren Kahramanlar
  Göklerin Sesi Hala Duyuluyor
  Ateş Sembolü Yine Karşımıza Çıkıyor
  Gerçek Her Yerde Aynıdır Şeytanın izleri
  Fethedilecek Ülke İnsanın Kendisidir Gökyüzünden Gelen Elçiler Ergenekon’dan Çıkış
  VII. BÖLÜM
  ANTİK YUNAN SIRLARINA GİRİŞ
  Mısır, Hint ve Yunan Gelenekleri
  Antik Yunan’ın Mitolojik Sırları
  Bilgeliğin İlahi Çekiciliği
  Nehir Geçiriciler
  Savaşan Tanrılar Ezoterik Sırlar
  Tanrılar ve İnsanlar
  Olimpos Dağı Tanrıları
  Tanrılar’in ve İnsanların Babası: Zeus
  Güneş Tanrısı Apollon
  Eşek Kulaklı Kral Midas
  Güzeller Güzeli Avcılar Tanrısı Artemis
  İnsanlar Uyumaktadır
  Kaybedilen Sevgili
  Kalpte Gizlenen Tanrı Diyonizos
  Hiperborea ve Apollon
  Narsis Efsanesinin Perde Arkası
  VIII. BÖLÜM DOĞU GİZEMLERİ
  İnisiyasyonun Dili de Dini de Birdir
  Hint Ezoterizmi’ne Giriş
  Büyünün Sırrı Bilinmeyende Gizlidir
  Bir Türlü Çözülemeyen Tanrılar Meselesi
  Ateş ilahı Agni ve Cehennem
  Hint Ezoterizmi’nin Kozmogonik Sırları
  Hint Gelenekleri’nde Ölüm ve Ölüm Ötesi
  Hint’in Kutsal Sırları
  Kur’an ı Kerim’in Açıklanmayan Sim: Ben, Biz, O
  Aşkın İkiyüzü
  Çiva Dans Ediyor
  İllüzyon Dünyasına Giriş
  Maymunlar Cenneti’nden Kaçış
  Küçük Gibi Görünen Büyük Sır
  Bir Başka Gizli Öğreti: Upanişadlar
  Peygamber Buda’nın Öğretisi
  Bekleyelim Bakalım Zaman Neler Gösterecek
  IX. BÖLÜM MISIR’IN ÖLÜLER KİTABI
  Ölüler Kitabı
  Astral Seyahat Yapan Rahipler Ölüler Kitabı’nın İçindeki Sırlar
  X. BÖLÜM İSLAM EZOTERİZMİ
  Anadolu İslamı
  Harran 11 Saabiler
  İslamiyet’in Ezoterizm ile Karşılaşması
  Su fi Çalışmaları Başlıyor
  Hallac ı Mansur
  Feridenin Attar
  Mevlana Celaleddin Rumi
  Yunus Emre
  Hacı Bektaşi Veli
  Günümüzde Ezoterizm ve Batınilik
  XI. BÖLÜM
  AĞARTA ve ŞAMBALA Aydınlık ve Karanlık Güçler “Gizli Yeraltı Merkezleri”
  Bu Gün
  Belialin Oğulları ve Bir’in Oğulları
  Nazi Karargahında Tibetli Rahiplerin İşi Neydi?
  Varoluşun Dört Büyük Kuvveti
  XII. BÖLÜM UYANIŞ DEVRİ
  Yaşamın Sırrını İçinizde Bulacaksınız
  Son Söz.
 • İÇİNDEKİLER
  BİRlNCl BÖLÜM. - Eski Loncalar - Doğan Burjuvazinin Desteği Eski Loncalar Loncaların Kaynakları ilk Meslek Kuruluşları Lonca Hareketi ve Serbest Zanaatlar Bir Loncanın Tüzüğü, Toulouse Topluiğnecileri Patronların Kalesi Olarak Zanaat Kuruluşları Tekelde Başarısızlık: Ustalık Belgeleri ve Saraya Çalışan Zanaatçılar Tekellerin Savaşı Kaliteli İmalât fçin Buluşlara Engel Olarak Loncalar
  İKİNCİ BÖLÜM. - Korporatif Hiyerarşi. Çıraklar, Kalfalar, Ustalar ve Jüriler
  I. Çıraklık
  Emekçinin İlk İşlemi
  Bir Çıraklık Sözleşmesi
  Ustanın Ödevleri
  Çırağın Görevleri
  Bir Çırağın Hüzünlü Yaşamı
  II. Kalfa
  Kalfa Nedir? Çalışma Sözleşmesi Kalfanın Çalışması Kalfalar ve Ustalar
  III. Kalfalık ve Masonluk
  Şapkacılarda Bir İşe Başlama Töreni
  Kalfaların Yola Çıkışları
  Fransa'yı Dolanan Kalfalar
  Gavotlar, Yırtıcılar, Tilkiler
  Masonlar
  Kalfalığa Muhalefet
  IV. Ustalık ve Örnek-İş Üç Aşama Ortaçağda Ustalık Örnek-İş Yeni Usta V. Yeminliler
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. - Eski Zaman Zanaatçılarının Yaşamı I. Ortaçağın Sonunda Bir Ticaret Kentinin Krokisi Sokaklar Tabelâlar
  Paris'te Sokak Satıcıları Sabahtan Akşama II. Dükkânında ZanaatçıEvler Atelye Kazanç Aile Odası Sofra Giyim
  Alışkanlıklar lll. Zanaatçıların Ortak Yaşamı Tarikatlar
  Tarikatların Kaynakları ve Özellikleri Aziz, Kilise, Mum ve Örtü Kutsal Emek Ayinler ve Protokol
  Altı Tüccar Örgütü: Sınai Aristokrasi ve Öncelik Savaşları
  Yoksulun Payı Tarikatların Bütçesi Boşuna Aforozlar
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. - Ortaçağda Sınaî Çalışma 13., 14. ve 15. Yüzyıllar
  Katedrallerin Yapımı
  Şatolar, Çan Kuleleri, Evler ve Kulübeler
  Süsleme
  Küçük Sanat Sanayileri
  Mobilya Sanayileri
  Şatolara Bir Gözatış
  Madenler Üstünde Çalışmalar
  Dokuma İşleri
  İşlemeler ve Döşeme İşleri
  İpeğin Fransa İklimine Alıştırılması
  Giyim ve Moda
  Eski Terziler
  Kâğıdın Anası Olan Gömleğin Tarihi
  Elyazmaları Sanayii
  BEŞİNCİ BÖLÜM. - Onaltıncı Yüzyılın İktisadî Devrimi I. Nedenler
  Deniz Keşifleri
  Feodal Kalede Çatlaklar
  İtalya'nın Fransızlar Tarafından Keşfi
  II. Fransa'da Lüks Sanayileri
  Yeni ve Devrimci Bir Sanayi Basımcılık
  III. Para Devrimi
  Yeni Dünyanın Hazineleri Aşırı Yaşam Pahalılığı
  IV. Toplumsal Devrim
  Ücretlerde Düşme Ferman Yağmuru
  V. Yeni Savaşlar, Yeni Yıkımlar
  ALTINCI BÖLÜM. - Büyük Sanayiin Kaynakları Eski Rejim Döneminde İmalâthaneler I. Colbert'ten ÖnceNedenler
  Kral Henri ve Krallık Sanayii Gobelin'ler
  Henri IV. Zamanında Sanayi II. Colbert Çağı
  Colbert Tembelliğe, Avareliğe Karşı
  Sanayi Girişimcileri
  Krallık İmalâthanelerinin Durumu
  Büyük Sermayeler
  Ödenecek Hesap
  Dantel Savaşı
  Ayna Sanayii
  Makine İşi İpek Örgü ve Çoraplar
  Van Robais İmalâtı
  Maden ve Kimya Sanayii
  Colbert Öldüğünde Fransız Sanayii
  III. Çolbert'in Koltuk Değnekleri Kolbertizm
  Üretim Yönetmelikleri İş Müfettişleri Damga İdam
  IV. Colbert'ten Sonra
  Kolbertizmin Sürüp Gitmesi
  Sanayiin Gerilemesi: Nantes Fermanının Kaldırılması
  Sanayi ve Büyük Kralın Savaşları
  17. Yüzyılda Fabrika İşçisi YEDİNCİ BÖLÜM. - 1789'un Sınaî Fransa'sı Çevresinde
  I. Sınaî Coğrafya
  Fransa'nın Karnı
  Dokuma Ürünleri
  Giysi İçin
  Madenler ve Maden Sanayii
  Seramik ve Döşeme Sanayileri
  Kâğıtçılık ve Basımcılık
  II. Sınaî Yoğunlaşmanın Kaynakları Büyük Sanayi Kentleri Büyük Sanayi Büyük Bir imalâthane Ateşle Çalışan Fabrikalar ve Ormanlar Anzin Maden Ocakları
  18. Yüzyılda Bir Sınaî Ortaklık Sözleşmesi Küçük Sanayi
  III. Makinelere Karşı İlk Sızlanmalar
  SEKİZİNCİ BÖLÜM. - Eski Zamanda Ücretler ve İşçi Yaşamı I. Ortaçağda Ücretler
  İşçiler ve Zanaatlar Tarla Emekçileri II. 17. ve 18. Yüzyıllarda Ücretler Tarla EmekçileriZanaat İşçileri m. Ücretlerin Evrimi VI. İşçi Yaşamı
  Gerçek Ücret
  Ekmeğin Dramı
  Buğdayın Fiyatı
  Ücret ve Buğday
  Günlük Ekmek
  İşçi Sofrası
  Bir Dokuma Kalfasının Evi DOKUZUNCU BÖLÜM. - Eski Grevler
  16. Yüzyılda Bir Grevin Öyküsü
  17. Yüzyılda İşçi Koalisyonları
  18. Yüzyılda Lyon'da Büyük Grevler
  1744'te Dokumacıların İsyanı
  Tarife Grevi (1779)
  1786 Genel Grevi
  1789 Reveillon Yağması Muamması
  ONUNCU BÖLÜM. - Toprak ve Köylü (13. Yüzyıldan Devrime I. Doğan Toprak
  Köleliğin Kaldırılışı
  Tımar Toprağı
  Köylüye Toprak
  Feodal Haklar
  Modern Çiftlik Kiralan
  işleme ve Boş Otlak Hakkı
  Eski Zamanda Tarla Çalışması
  Eski Zaman Tarımları: Buğday, Bağ
  Patatesin ve Sebzelerin Tarihi
  Bir Deri Bir Kemik Sürü Hayvanları
  Saf Çiftçinin Boşinanları II. Ağlayan Toprak
  1789 Şikâyetnamesindeki Sızlanmalar
  Feodal Zulüm
  Aşar
  Rousseau'nun Köylüsü
  Krallar Çağında Yaşamanın Tatlılığı ONBİRİNCİ BÖLÜM. - Burjuvazinin Gelişi
  Devrimin İktisadî Nedenleri
  1789'da Burjuvazi
  Burjuvazi İktidarda
  İşçi Koalisyonlarının Yasaklanması
  İşçiye Karşı Napoleon Yasası "Devrimin Drahoması" Toplumsal Devrim: Kilisenin ve Göçmenlerin Mallarının
  Kamulaştırılması
  Loncaların Sonu: Sanayi Özgürlüğü İhtira Beratlarının Doğuşu ONİKİNCİ BÖLÜM. - Sanayide Emek ve Emekçiler I. Devrim Sırasında SanayiSanayı Bunalımı
  Yurtsever Sanayiler
  Fransa'da İlk Sanayi Sergisi
  Ücretler, Fiyatlar, Kâğıt Paralar (Assignat) II. Napoleon Zamanında Sanayi
  Sınaî Uyanış
  Napoleon'un Rolü
  Ulusal Sanayii Teşvik Ortaklığı
  Makineler
  Büyük Buluşgular
  Bilim Sanayiin Hizmetinde
  Sınaî Sergiler
  Ücretler
  Son Bunalım
  ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM. - Buhar Yüzyılı 1815-1850 Arasında İktisadî Devrim
  Buhar
  Makineleşmenin Doğuşu
  Makinelere Karşı Yakınmalar
  Ulaştırmada Devrim: Buharla Yolculuk
  İlk Demiryolları
  Sanayiin İlerlemesi
  İşlerin Yeniden Yoluna Girmesi
  Restorasyon Döneminde Sanayi
  1830-1850 Arasında Sanayi
  Sınai Yoğunlaşma
  Yüksek Burjuvazinin Hükümeti
  Toplumsal Sorun
  ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM. - Çağdaş Sanayi, Elektriğin Egemenliği ve Çelik Çağı
  I. İmparatorluk Dönemi
  Demiryolları, Denizcilik, Telgraf Ulaştırma Devriminin Sonuçları Sanayi
  II. Cumhuriyet Dönemi "Savaş"
  Ulaştırma Devrimi Sürüyor Elektriğin Egemenliği İtici Güç ve "Kara Ekmek" Çelik Çağı ve Metalürji Creusot'nun Öyküsü 1900 Evrensel Sergisinde Sanayi Demirden Köleler Kapitalist Yoğunlaşma
  ONBEŞİNCİ BÖLÜM. - 19. Yüzyılda Emek ve Toprak Emekçileri Buğdayın Zaferi: Beyaz Ekmek Veren Toprak: Tarımın İlerlemesi Tarım Makineleri Tarımlarda Değişme Hayvan Yetiştirme"Tanın Bunalımı"
  Tarım Birlikleri
  19. Yüzyılda Tarımın Genel Derlemesi
  Kırsal Yaşam: Çiftçinin Yılı
  Büyük Mülk Sahipleri ve Mültezimler
  Küçük Toprak Sahipleri ve Kiracı Çiftçiler
  Yarıcılar
  Çiftlik Hizmetkârları
  Gündelikçi
  Eskiden ve Bugün ONALTINCI BÖLÜM. - 19. Yüzyılda Ücretler
  "Tunç Yasası"
  19. Yüzyılda Ücretlerde Saymaca Yükselme
  Yaşam Pahalılığının Artması
  İşsizlik
  Bugünkü Ücretler
  Asgarî Ücret
  ONYEDİNCİ BÖLÜM. - Sanayide Kadın ve Çocuk I. Kadın İşçi
  Eskiden Kadın İşçi
  Sayıları Çoktur
  Sefalet Ücretleri
  Evde Çalışma
  Kadın İşçinin Bütçesi
  Kadın İşçinin Yaşamı
  Uzlasmış Soy: Sınaî Zehirler ve Meslek Hastalıkları II. Çocuk "Çocukları Alınız" İngiltere'de
  Fransa'da
  Çocukların Fazla Çalıştırılmasının Sonuçları Çıraklığın Bunalımı Meslekî Öğretim: Tarihçe Okullar
  1° Sanayi ve Ticaret Okulları a) Ticaret ve Sanayi Bakanlığı b) Başka Bakanlıklar
  2° Bağımsız Teknik Okullar, Desen ve Olgunlaşma Kurları (Özel Girişime, Departmanlara, Komünlere, Sendikalara Bağlı)
  3° Tarım Okulları Bir Meslek Okulu. - Öğretim
  3 ONSEKİZİNCİ BÖLÜM. - 19. Yüzyılda Çalışma Hukuku
  3 Çalışma Yasaları
  5 Çalışma Hukukuna Kısa Bir Gözatış
  5 İş Sözleşmesi
  B Çalışmanın Düzenlenmesi
  2 Emeğin Sigortası
  5 Meslekî Örgütler
  8 Çalışma MeclisleriÇalışmanın Yargılanması Uluslararası Çalışma Mevzuatı
  ONDOKUZUNCU BÖLÜM. - 19. Yüzyılda îşçi Eylemi. Grevler, Sendikalar, Kooperatifler I. Grevler
  Grevlerin Nedenleri Grev Hakkı
  19. Yüzyılda Grevlerin Tarihçesi Sindirme
  "Çalışarak Yaşamak, Savaşarak Ölmek" Paris Dülgerlerinin Süreli Grevleri Kurşuna Dizilen Oniki Maden işçisi Bastiat'nın Söylevi Kırmızı Dizi Creusot Grevi (1870) Kuzey Maden İşçileri Madencilerin Genel Grevi (1902) Yankı Uyandıran Grevler "Genel Grev" Grevlerin Sonuçlan II. Sendikalar
  1815'ten 1884'e İşçi Dernekleri 1884 Tarihli Yasa
  1884'ten Bu Yana Sendikal Hareket Çalışma Genel Konfederasyonu Sendikal Eylem III. Kooperatifler
  Kooperatifleşme ve Tarihi
  Üretim Kooperatifi
  Guise'deki Familister (Üretim Kooperatifi)
  Bir Tüketim Kooperatifi
  Yoksul Bir Delikanlının Gerçek Romanı
  "Burjuva" Kooperatifler ve "Sosyalist" Kooperatifler
  Nîmes Okulu Kooperatifleri