• Ayrılık, ayrılık aman ayrılık..
  Her bir dertten ala yaman ayrılık..
 • Şehrin kıyısında, ufacık bir derenin kenarında, dalları suya
  sarkan ihtiyar bir söğüt ağacı vardır. İlkbaharın başlangıçlarında bu söğüdün dallarına bir dişi kırlangıç gelip kondu; derenin
  bir başından bir başına yıldırım gibi uçan, beyaz göğüslerini
  suya dokundurarak şeffaf kanatlı küçük böcekleri yakalayan
  diğer kırlangıçlara bakmaya başladı. Başını hafif hafif sallıyordu. Derin düşüncelere daldığı belliydi.

  Söğüdün dalları hışırdadı. Bir erkek kırlangıç geldi, dişinin
  karşısındaki dala kondu.

  Kırlangıçlar arasında pek teklif yoktur. Uzun uzadıya takdim filan edilmeden konuşmaya başladılar ve pek az sonra da ahbap oldular.

  Evvela havadan, sudan bahsedildi. (İki kişi birbirlerini yeni
  tanıdıkları zaman havadan sudan bahsetmek âdettir.) Fakat biraz sonra erkek bir iki dal ileri geldi, dişi daha az çekingen bir
  hal aldı.

  Muhabbeti kaynattılar.

  "Olur ya!" demeyin, iki kırlangıcın ilkbaharda, herkes dört
  tarafa koşup çalışırken bir söğüt dalında oturup yarenlik etmeleri gündelik işlerden değildir.

  Bizim kırlangıçların ikisi de antika mahluklardı, yani öteki
  kırlangıçlara benzemiyorlardı. (Başkalarına benzemeyenlere
  antika derler.) Evvela dişi kırlangıç lafı derin tarafından açtı:

  "Siz hiç çalışmıyorsunuz?

  Başka bir kırlangıç olsaydı hemen: "Ya siz neden burada oturuyorsunuz?" diye ikinci bir sorguya kalkışırdı. Fakat bizimki derin derin içini çekti ve sustu.

  Ve dişi onun söylediği şeyleri anlıyormuş gibi başını salladı ve gözlerini aşağıda şıpırtıyla akan suya dikti.

  Bir müddet daha sustular. Erkek birdenbire gözlerini dişiye'
  dikerek söze başladı:

  "Bakınız şunlara..." Ve aşağıda birbirini çaprazlayarak
  uçan ve dokuma tezgâhının mekiklerine benzeyen kırlangıçları
  gösterdi. "Bakınız şunlara... Sabah akşam demeden, yaz kış demeden çalışıyorlar. Ben bunlara çok kere sordum: Neden böyle
  durmadan uğraşıyorsunuz, dedim, cevap vermediler. Omuzlarını silkip yanımdan uzaklaştılar."

  Dişi:
  "Birbirimize sen diye hitap etsek nasıl olur?" dedi. Erkek,
  okkalı sözlerine cevap olmayan bu lafı beklememekle beraber,
  bu tekliften hoşlandı ve tekrar başladı:

  "Adeta utanıyorum..." dedi, "Bütün kuşları sıraya dizseler biz herhalde sonuncu gelmeyiz. Kılığımız, kıyafetimiz düzgündür. Aklımız, şu sabahtan akşama kadar avaz avaz bağıran bülbülden herhalde üstündür. Kanadımızı bir vursak en hızlı güvercinden daha çok yol alırız. Halbuki bütün kuşların en zavallısı bizmişiz gibi hiç durmadan didiniyoruz. Şu budala serçe bile üç günlük ömrünü keyifle geçiriyor da, biz, arasından uçtuğumuz ağaçları bile fark etmiyoruz."

  Biraz durdu, dişiye doğru yandan bir göz attı:

  "Yarın öldüğümüz zaman birisi bize sorsa: 'Dünyada neler
  gördünüz?' dese herhalde verecek cevap bulamayız. Koşmaktan görmeye vaktimiz olmuyor ki..."

  Dişi, gözlerinin içi buğulanarak:
  "Ah" dedi, "tıpkı benim gibi düşünüyorsun."
  Erkek cevap verdi:

  "Zaten seni burada tek başına görünce benim gibi düşündüğünü anlamıştım. Doğru değil mi ama? Şu dünyayı adamakıllı görmeden, dünyanın ne olduğunu adamakıllı anlamadan buradan gidecek olduktan sonra ne diye buraya geldik sanki?
  Yaşadığımızın farkına varmayacak olduktan sonra ne diye yaşıyoruz?"

  Dişi tasdik eder gibi başını salladı:

  "Etrafımıza göz gezdirince" dedi, "ben de senin gibi, dört
  tarafa koşan kırlangıçlardan başka bir şey görmüyorum. Ben de
  bunlardan mıyım, diyorum, sonra da bunlardan değilim galiba,
  diyorum. Onlar da beni pek istemiyorlar. Ne yapayım, burada
  oturup etrafa bakıyorum. Siz de, şey, sen de gelmesen böyle yapayalnız bu yazı geçirecektim."

  Akşama doğru lafları daha derinleştirdiler... Sonra ayrıldılar. Ve her gün buluşmaya başladılar.

  Aman yarabbi, neler konuşmuyorlardı!.. Eğer kırlangıçlarda kitap yazmak âdet olsaydı, bunların yazacakları kitaplar
  muhakkak ki üniversitelerde okutulurdu.
  Gitgide birbirlerine daha çok alıştılar. Çok kere dişi daha
  evvel gelir, gözlerini suya dikerek erkeği beklerdi.
  Bir gün çiçeklerden, bir gün yıldızlardan, bir gün öteki kırlangıçlardan bahsederlerdi. Hep düşünceleri birbirine uygundu.

  Yalnız her ikisinin de içinde gizliden gizliye büyüyen bir
  korku vardı: Bir gün gelip ayrılmak korkusu.

  Hiçbirisi bu korkusunu ötekine söylemeye cesaret edemiyordu.
  Kim bilir, belki öbürünün yanlış anlayacağından çekiniyordu. (Çünkü içten duyulan şeyler hep yanlış anlaşılır.)

  İçlerinde bu ayrılık korkusu büyüdükçe bunu münasip bir
  şekilde diğerine söylemek için düşünmeye başladılar.


  Mesela:
  "Hiç ayrılmayalım, olmaz mı?" demek vardı, fakat bu pek
  geniş manalı ve müphemdi. Nasıl ayrılmayalım?..
  "Bir yuva kuralım!" deseler, bu da pek bayağı kaçacaktı.
  Hem o zaman başka kırlangıçlara benzeyeceklerini sanıyorlardı.
  Dünyanın geçiciliğinden, gökyüzünün sonsuzluğundan,
  sulardan ve diğer kuşların yaşayışlarından bahsederlerken,
  gözleri birbirine hasretle bakar ve: "Birbirimizden nasıl ayrılacağız?" demek isterlerdi.

  Tesadüfün pek merhametli olmadığını ve birbirine böyle
  yakın olanları bir ikinci defa karşı karşıya getirmediğini biliyorlardı. Fakat konuştukları dil, diğer kırlangıçların diliydi ve' bu dilde, söylemek istedikleri şeyleri söylemekten utanıyorlardı.

  Bu dil, onların içindeki şeylere uygun değildi.
  Yavaş yavaş gözlerine ve bakışlarına bir gamlılık çöktü.
  Dostluktan filan bahsederken, sesleri titriyor gibiydi; yahut onlar
  böyle zannediyorlardı. Fakat böyle zamanlarda hemen birinden
  biri, bir kahkaha atar ve işi alaya bozardı: İçi burkulduğu hal¬de...

  Nihayet günün birinde ikisi de bunun böyle sürüp gidemeyeceğini anladılar. İkisi de birbirlerine açılmaya karar verdiler.

  Sabahleyin karşı karşıya gelince dişi söylemek istediği şeyleri gözleriyle anlatmak istedi. Tam bu sırada, üzerinde oturdukları söğütten sarı bir yaprak koptu, iki tarafa sallanarak aralarında geçti ve dişinin en manalı baktığı zamanda gözlerinin önünü kapattı.
  Erkek bu bakışı göremedi.
  Fakat her ikisi de sarı yaprağı gördüler.

  Erkek ağzını açtı:
  "Senden hiç ayrılmak istemiyorum..." demek üzereydi ki,
  buvvv diye soğuk bir rüzgâr esti...
  Dişi, erkeğin sözlerini işitemedi.
  Fakat her ikisi soğuk rüzgârın sesini duydular.

  Birbirlerinin gözlerine baktılar; artık yuva kurmak zamanının geçtiğini, sonbaharın geldiğini, ayrılacaklarını anladılar.

  İkisi de içini çekti.

  Tepelerinden birçok kırlangıçlar geçti: Sıcak yerlere dönüyorlardı.
  Ayrıldılar... Ve bir daha birbirlerini hiç görmediler.

  Fakat ikisi de küçük derenin kenarındaki söğüdü ve orada
  geçirdikleri güzel ilkbaharı ve yazı unutmadılar.
  Ve ikisi de, böyle bir yaz geçirmemiş olan diğer kırlangıçlara tepeden baktılar...

  (Çünkü azlıkta kalanlar çok olanlara nedense hep tepeden bakarlar.)  Sabahattin Ali - Kırlangıçlar
 • “Hem vir viro quid praestat” Terentius
 • İnsandan insana, aman! ne ayrılık.
 • Geçici ayrılık benimkisi 
  Ilkyaz çiçeğine gebeyim 
  Ağıtlar yakmayın adıma 
  Ben ölmedim ölmeyeceğim 
  Sıcak saklayın gecelerimi 
  Karlar altından çıkıp geleceğim 
  Düşlerinizin ateşinden 
  Ilık bir rüzgar gibi eseceğim 
  Demlice bir çay koyun üstüne 
  Aç çocuk gibi besleyin sobayı 
  Nasıl tütüyorsanız gözlerimde 
  Oylece tütsün buharı 
  Uzunca serin yatağımı 
  Boyunca uzansın ayağım 
  El aman deyince gece 
  Usulca kıvrılır yatarım 
  Can canım canlarım 
  Hazır mı koynunuzdaki yerim 
  Gün olur gecikmiş çocuk gibi 
  Bağıra çağıra gelirim.
 • https://www.youtube.com/watch?v=v-k6u54UsOA
  Fikrinden Geceler Yatabilmirem
  Bu Fikri Başımdan Atabilmirem
  Neyleyim Ki Sene Çatabilmirem

  Ayrılık Ayrılık Aman Ayrılık
  Her Bir Dertten Olar Yaman Ayrılık....
 • o yanlış evlenip çabuk ayrılan kızlar
  her gece uykusuzluk her sabah zorluk
  mutluluk size uzak ne desem yalan kızlar
  iş güç dağdağası büyütülecek çocuk
  yaşamaya vakit yok
  ah kızlar
  aman kızlar

  her yerde yadırganır çevresi ona soğuk
  yalnızlıktan her dakika kırılan kızlar
  bir çoğu umutsuz biraz aksi birazı uçuk
  her sözü her bakışı tartışılan kızlar
  erkeklere sürek avı kadınlara korkuluk
  ah kızlar aman kızlar
  ulan kızlar
  ulan kızlar
  Attila İlhan
  Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları