ADANADA VE ÇEVRE İLLERDE OTURANLARA DUYURULUR. ORHAN KEMAL EDEBİYAT FESTİVALİ
ADANA'nın Çukurova İlçe Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Orhan Kemal Edebiyat Festivali’nin bu yılki konukları belirlendi. Onur Konuğu şair Ataol Behramoğlu olurken festivale şair Ahmet Telli, sanatçı Mazlum Çimen ile Caner Cindoruk, Türkçeci Feyza Hepçilingirler, Cezmi Ersöz, gazeteci-yazar İsmail Saymaz ve İhsan Eliaçık, Hakan Günday ve Koray Yersüren gibi tanınmış isimler katılacak.
Çukurova Belediyesi’nin 30-31 Mart tarihlerinde gerçekleştireceği 3. Orhan Kemal Edebiyat Festivali’nin konukları ve programı netleşti, bu yılki tema da 'Çocuk' olarak belirlendi. Yazar Ayşe Kulin ve Muzaffer İzgü’nün ilk iki yıl Onur Konuğu olduğu festivale bu yıl Ahmet Telli, Caner Cindoruk, Cezmi Ersöz, Feyza Hepçilingirler, Hakan Günday, Halil Genç, İhsan Eliaçık, İsmail Saymaz, Koray Yersüren, Mazlum Çimen, Mazlum Vesek, Özcan Karabulut, Taner Cindoruk ve Zafer Doruk gibi tanınmış isimlerin katılacak.
ÇUKUROVALI YAZARLAR DA VAR
Çukurova Belediyesi’nce 3. Kez yapılacak olan Orhan Kemal Edebiyat Festivali’ne Antakya ve Silifke’yi de kapsayacak şekilde Çukurovalı yazarlardan Cemile Cereb, Hakan Karaduman, İlmiye Yasemin Tümkaya, Müslüm Kabadayı, Nazmi Bayrı, Uğur Pişmanlık, Ali Ozanemre, Ayça Öztorun, Demet Duyuler Doğan, Duran Aydın, Prof. Dr. Haluk Gökalp, İsmail Arslan, Mehmet Taşar, Selda Kaya, Serpil Ciritci ve Su Yılmaz da katılacak. Bu yılki temaya uygun olarak 30 Mart’taki açılış töreninde özel bir okulun Çocuk Korosu sahne alacak.
ŞİİR, TÜRKÇE, SÖYLEŞİ, KONSER
Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, geçen yılın mayıs ayında yani 9 ay öncesinden başlattıkları festival çalışmalarında sona geldiklerini belirtti. Çetin, "Türk şiirinin yaşayan en büyük şairlerinden Ataol Behramoğlu’nun şiirli açılışıyla başlayacak olan festivalimizde Türkçe konulu tartışmadan ‘sosyal medya yararlıdır – zararlıdır’ konulu münazaraya, ‘farklılıklar zenginliğimizdir’ temalı söyleşiden ‘Edebiyatçı gazeteciler’ konferansına ve Caner Cindoruk ile Orhan Kemal sinemasına kadar özel söyleşi ve sanatçı Mazlum Çimen konserine kadar muhteşem bir festival sanatseverleri bekliyor” dedi.

Sosyolojik Okuma Listesi
Düzeltme yapmak için kaldırdığım bu iletinin tahminimden de faydalı olacağını görünce olduğu gibi paylaşmak daha doğru göründü. Kıymetli, ilmi derin, algısı açık bir profesörün ilk etapta okunmasını faydalı gördüğü sosyoloji okuma listesidir. Metnin detaylı izahı şuradadır: http://www.sinantankutgulhan.com/...n-bir-okuma-listesi/

Sosyolojik Kuramın Temelleri

Emile Durkheim
İntihar
Sosyolojik Yöntemin Kuralları
Dinsel Yaşamın İlk(el) Biçimleri
Sosyoloji Dersleri

Max Weber
Protestan Ahlâkı ve Kapitalizmin Ruhu
Sosyoloji Yazıları, İletişim Yayınları

Karl Marx
Komünist Manifesto
1844 Elyazmaları
Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i
Kapital, Yordam Yayınları baskısı

C Wright Mills
Sosyolojik Tahayyül, Hil Yayınları

Erving Goffman
Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu, Metis
Damga, Heretik
Tımarhaneler, Heretik

Karl Polanyi
Büyük Dönüşüm, İletişim

David Harvey
Postmodernliğin Durumu, Metis
Sermayenin Sınırları [yüksek lisans seviyesi], Yazılama
Sosyal Adalet ve Şehir, Metis
Marx’ın Kapitali için Kılavuz, Metis

Herbert Marcuse
Tek Boyutlu İnsan, May Yayınları [sahaflardan bulunabilir] Özgürlük Üzerine Bir Deneme, Ayrıntı

Pierre Bourdieu
Ayrım, Heretik
Sosyoloji Meseleleleri, Heretik

Henri Lefebvre
Diyalektik Materyalizm, Kanat Kitap
Şehir Hakkı, Sel [aynı zamanda kentçilik] Kentsel Devrim, Sel [aynı zamanda kentçilik]

Walter Benjamin
Pasajlar, YKY
Brecht’i Anlamak, Metis

Theodor Adorno
Minima Moralia, Metis

Max Horkheimer
Akıl Tutulması

Norbert Elias
Uygarlık Süreci I, İletişim

Louis Althusser
İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, İthaki
Tarih/Tarihsel Sosyoloji

Halil İnalcık
Devlet-i Aliyye I-II-III

Eric Hobsbawm
Devrim Çağı
Sermaye Çağı
İmparatorluk Çağı
Kısa 20. Yüzyıl-Aşırılıklar Çağı

Immanuel Wallerstein
Dünya Sistemleri Analizi, BGST
Modern Dünya Sistemi I-II-III-IV
Sistem Karşıtı Hareketler (Terence Hopkins ve Giovanni Arrighi’yle)

Marc Bloch
Tarih Savunusu veya Tarihçilik Mesleği
Feodal Toplum

Henri Pirenne
Ortaçağ Kentleri, İletişim
Ortaçağ Avrupa’sının Ekonomik ve Sosyal Tarihi

David Harvey
Neoliberalizmin Kısa Tarihi

Barrington Moore, Jr.
Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Temelleri, İmge

Giovanni Arrighi
Uzun Yirminci Yüzyıl, İmge
Adam Smith Pekin’de, Yordam
Biyografi
Karl Marx, Francis Wheen, E Yayınları
Lenin: Tarihi Yazanlar ve Yapanlar, Edmund Wilson, İthaki Yayınları
Heidegger’in Çocukları, Richard Wolin, Paradigma Yayınları
Moskova Günlüğü, Walter Benjamin, Metis
Gelecek Uzun Sürer, Louis Althusser, Can/Bilgesu?

Türkiye Üzerine
Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, Ötüken
Ziya Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Ötüken
Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni, Kırmızı Kedi?
Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, İş Bankası
Tanıl Bora, Sol, Sinizm, Pragmatizm, İletişim
Tanıl Bora-Kemal Can, Devlet ve Kuzgun – 1990’lardan 2000’lere MHP, İletişim
Demet Ş. Dinler, İşçinin Varlık Problemi, Metis [Metodoloji] Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, İletişim
Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, İletişim
Şerif Mardin, Türkiye’de Toplum ve Siyaset, İletişim
Cemil Meriç, Bu Ülke, İletişim
Cemil Meriç, Işık Doğudan Gelir, İletişim
Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, İmge
Korkut Boratav, Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm, İmge
Çağlar Keyder, Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, İletişim
Çağlar Keyder, Emperyalizm, Azgelişmişlik ve Türkiye, İletişim [sahaflardan bulunabilir] Muzaffer İlhan Erdost, Kapitalizm ve Tarım, Onur/Sol Yayınları
Ayşe Buğra, Devlet ve İşadamları, İletişim
Suavi Aydın, Türkiye Tarihi, 1960’tan Günümüze, İletişim

Kentçilik/Şehircilik
Çağlar Keyder, ed., İstanbul: Küreselden Yerele, İletişim
David Harvey, Paris: Modernitenin Başkenti, Sel [bkz. Kuram kısmı] David Harvey, Umut Mekânları, Metis
Marshall Berman, Katı Olan Herşey Buharlaşıyor, Metis
Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, İmge
Robert Park-Ernest Burgess, Şehir, Heretik
Jane Jacobs, Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı, Metis
Tanıl Bora, ed., İnşaat Ya Resullullah, İletişim

Ayşenur Kara, Hayvan Çiftliği'yi inceledi.
22 Tem 2017 · Kitabı okumadı · Puan vermedi

Edebiyat, sanat, siyaset, ticaret gibi alanlarda haklı bir üne kavuşmuş, tanınmış insanların hayatlarını, eserlerini, başarılarını okuyucuya duyurmak amacıyla yalın bir dille, tarafsız bir görüşle yazılan inceleme yazılarına “biyografi (yaşam öyküsü, hayat hikâyesi)” denir. Eskiden bu tür yazılara “tercüme-i hâl” denirdi.

Biyografinin özellikleri şunlardır:

Biyografide amaç, söz konusu kişiyi tüm yönleriyle tanıtmaktır.
Biyografilerde anlatılan kişinin özellikle hayatı, eserleri, kişiliği, görüşleri konu edilir.
Biyografide kişinin nerede doğduğu, çocukluğunun nasıl bir ortamda geçtiği, öğrenim hayatı, yaptığı işler, çalıştığı yerler, kişiliği, huy ve karakteri, davranış özellikleri, başarılı olduğu alanlar, eserleri, ürünleri anlatılır.
Belgelere ve örneklere dayandırılarak hazırlanan biyografiler sanat ve meslek alanındaki tarihçiler için önemli kaynaklardır.
Biyografiler belgesel nitelikte olup gelecek kuşaklara önemli bilgilerin, tecrübelerin, örneklerin, görüşlerin aktarıldığı kaynaklardır.
Dünya Edebiyatında BiyografiTarihte ölen kişinin yaşamını ve yapıtlarını öven mezar yazıtları ve cenaze törenlerindeki konuşmalar yaşam öykülerinin ilk örnekleri sayılabilir. Daha sonra eldeki verilerin keyfi ya da eleştirellikten uzak bir yorumuna dayanan, söz konusu kişiyi övmek ve okura örnek oluşturmak için yazılan yaşam öyküleri başlamıştır. Bunun hemen ardından kişilerin gerçek yüzünü ortaya çıkarmayı amaçlayan eleştirel yaşam öyküleri de kaleme alınmıştır.

Biyografi türünün ilk büyük yazarı, eski Yunan edebiyatından Plutarkos’tur. Bu türün Batı edebiyatındaki kökleri Plutarkos’un Romalıları anlattığı “Hayatlar” adlı eserine dayanmaktadır. Ancak Batı da bu türün yaygınlaşması 16. yüzyıldan sonradır. 20. yüzyılda ise Batı da bir aileyi veya çevreyi ele alan geniş kapsamlı biyografik eserler yazılmaya başlanmıştır.Türk Edebiyatında Biyografi

Divan edebiyatında şairleri anlatan eserlere ‘tezkire” denirdi. Çağatay yazarlarından Ali Şir Nevai 16. yüzyılda “Mecâlis’ün-Nefâis” adlı eseriyle Türk edebiyatında ilk biyografi örneğini vermiştir.

Ünlü kişilerin hayatlarını konu alan, bunları roman tarzında işleyen edebî yazılara “biyografik roman” denir. Biyografik romanlar da Türk edebiyatında önemli bir yer tutmaktadır. Bazı sanatçılar romanlarını biyografi tarzında yazmışlardır. Mehmet Emin Erişilgil’in “Bir Fikir Adamının Romanı: Ziya Gökalp”, “Bir İslâm Şairinin Romanı: Mehmet Akif”; Tahir Alangu’nun “Ülkücü Bir Yazarın Romanı: Ömer Seyfettin”; Oğuz Atay’ın “Bir Bilim Adamının Romanı: Mustafa İnan’ adlı eserleri biyografik romana örnek gösterilebilir.Doping Hafıza

Özel Arama
ARA
Altın Anahtar

biyografi Biyografi Nedir Biyografinin Özellikleri Dünya Edebiyatında Biyografi Türk Edebiyatında Biyografi
127 Yorum Var: “Biyografi”

SEVGİ
24 Haziran 2013, 13:06
Ellerinize sağlık.

CEVAPLA
EDA
19 Mart 2015, 15:54
Aynen öyle.

GÖNÜL
2 Aralık 2015, 21:37
Bence de ellerinize sağlık.

NİLAY GONCA
3 Aralık 2015, 20:18
Bu yazı sayesinde Türkçeden 2.yazılım da 100 1.de 100’dü. Diğer derslerim de 100, sadece Fen bilimleri 99 İnşallah 100 olur diğer yazılım. Bu arada diğer TEOG sınavında tüm sekizlere başarılar.

FERİT
20 Aralık 2015, 21:36
Aynen.

YİĞİTCAN
29 Aralık 2015, 14:30
Çok güzel.

GAMZE
31 Ekim 2013, 20:12
Çok güzel anlatmış.

CEVAPLA
LALE
27 Aralık 2015, 20:08
Çok teşekkür ederim.

NURSENA
2 Kasım 2013, 21:42
En ince ayrıntıya kadar anlatmış başka sitede böyle güzel görmedim.

CEVAPLA
EDA
18 Kasım 2013, 18:00
Çok güzel gerekli olan her şey anlatılmış.

CEVAPLA
FATİH
21 Kasım 2013, 19:36
Gerçekten güzel. :)

CEVAPLA
BAŞAR
25 Kasım 2013, 18:05
Güzel olmuş.

CEVAPLA
BAHAR
19 Ekim 2015, 17:16
Aynen.

UMUT
27 Kasım 2013, 23:15
Çok teşekkürler ödevime çok yardımcı oldu.

CEVAPLA
CEMİL
17 Kasım 2015, 17:20
Benim hiç olmadı lütfen biraz daha uzun yazabilir misiniz lütfen rica edersem!

YİĞİT
28 Kasım 2013, 19:56
Güzelmiş çok sağolun.

CEVAPLA
MUHİDDİN
7 Aralık 2013, 09:47
Çok güzel anlatmışsınız teşekkür ederim.

CEVAPLA
HALİL
16 Aralık 2013, 17:30
Admin helal olsun be sağolasın.

CEVAPLA
MERVE
22 Aralık 2013, 19:56
Çok güzel hazırlamışsınız, emeğinize sağlık :)

CEVAPLA
UMUT
23 Aralık 2013, 18:58
İşime çok yaradı sağolun.

CEVAPLA
AZRA FERHAT
24 Aralık 2013, 19:17
Çok işime yaradı sağolun!

CEVAPLA
ADEM
25 Aralık 2013, 23:58
Çok güzel sağolun.

CEVAPLA
DEMET
30 Aralık 2013, 18:30
Sağolun.

CEVAPLA
ORHAN
6 Ocak 2014, 22:41
İyiymiş.

CEVAPLA
GAMZENUR
7 Ocak 2014, 19:46
Vallahi çok güzel.

CEVAPLA
MEMET
7 Ocak 2014, 23:20
Gerçekten siz sadece iyi yorumları yayınlıyorsunuz. Hep iyi mesajlar var yiyorsa benimkini de yayınlasanıza ama yok. Sayfanızın kötü olduğunu bilmesinler diye… İnsanları kandıramazsınız. Benim duygularımla oynadınız. :( :'( Şaka şaka süper yayınlıyorsunuz helal olsun!

CEVAPLA
EMİR
27 Aralık 2015, 20:52
Saçma konuşmuşsun.

ASLAN
9 Ocak 2014, 16:52
Çok teşekkürler.

CEVAPLA
CELİL
27 Şubat 2014, 18:46
Çok teşekkür ederim ödevime çok yardımcı oldu. Çok güzel olmuş.

CEVAPLA
CEREN AKARSU
13 Mart 2014, 14:17
Çok iyi ya çok tatlı olmuş sağ olun.

CEVAPLA
EMİR
9 Ocak 2016, 14:00
Aynen.

HASAN
25 Mart 2014, 11:54
Çok güzel emeğinize sağlık.

CEVAPLA
MEHMET
12 Nisan 2014, 13:48
Çok iyi olmuş.

CEVAPLA
ONUR
16 Nisan 2014, 18:25
Çok çok sağolun çok yardımı oldu bana. Bunun sayesinde 90 aldım.

CEVAPLA
PELİN
3 Haziran 2014, 12:38
Hiç beğenmedim.

CEVAPLA
RASİM
5 Kasım 2014, 14:32
Teşekkürler.

CEVAPLA
KERİM
9 Kasım 2014, 17:22
Çok iyi teşekkürler.

CEVAPLA
KİTA
16 Kasım 2014, 15:35
İşime çok ama çok yaradı.

CEVAPLA
KİTAN
16 Kasım 2014, 17:45
Çok iyi işime çok yaradı.

CEVAPLA
ENES
18 Kasım 2014, 20:09
Güzel olmuş.

CEVAPLA
AHMET
21 Kasım 2014, 15:37
Helal size, 10 numara 5 yıldız.

CEVAPLA
ZERRİN
23 Kasım 2014, 13:14
Süper olmuş, Allah razı olsun.

CEVAPLA
EDANUR
1 Aralık 2014, 19:22
Allah razı olsun.

CEVAPLA
NİLSU
3 Aralık 2014, 20:34
Biraz daha ayrıntılı anlatılabilir. Ama konuyu kavramak açısından bakılırsa, kısa ve öz olmuş. Saygılarımla.

CEVAPLA
CANSU
4 Aralık 2014, 22:00
Çok teşekkür ederim sağolun.

CEVAPLA
MEHMET
6 Aralık 2014, 21:57
Çok işime yaradı.

CEVAPLA
AYŞE
7 Aralık 2014, 16:52
Çok sağolun.

CEVAPLA
UĞUR
11 Aralık 2014, 18:48
Çok güzel olmuş.

CEVAPLA
BARKIN
14 Aralık 2014, 20:54
Ellerinize sağlık.

CEVAPLA
OKTAY
16 Aralık 2014, 11:34
Derste kaçırdım buradan baktım gayet güzel olmuş.

CEVAPLA
MERTALİ
23 Aralık 2014, 20:50
Helal olsun, proje 100 süper hep bu siteden bakacağım helal olsun ne deyim vallahi.

CEVAPLA
CEYHAN
3 Ocak 2015, 14:42
Güzel olmuş.

CEVAPLA
HAYDAR
5 Ocak 2015, 15:26
Teşekkürler.

CEVAPLA
EMİN
5 Ocak 2015, 20:08
Tam istediğim bir site, bu hem eksiklerime hem de fazla bilgiye ulaştım teşekkürler.

CEVAPLA
ESRA
6 Ocak 2015, 15:45
Aynen çok güzel, yazana helal olsun.

CEVAPLA
ARTUN
7 Ocak 2015, 18:36
Güzel bir site.

CEVAPLA
MEHMET DOKUR
11 Ocak 2015, 11:28
Çok iyi.

CEVAPLA
OKTAY
11 Ocak 2015, 14:50
Çok güzel anlatmışsınız bu ödevden en iyi sınıfta ben yapmışım sağolun.

CEVAPLA
GÖRKEM
13 Ocak 2015, 23:12
Gerçekten yararlı oldu.

CEVAPLA
ŞÜKRAN
19 Ocak 2015, 14:28
Süper!

CEVAPLA
İLAYDA YASAK
9 Şubat 2015, 12:57
Dersimi yapmama yardımcı oldu.

CEVAPLA
SEFA
9 Şubat 2015, 15:02
Çok güzel olmuş.

CEVAPLA
YUSUF
15 Şubat 2015, 19:32
Çok güzel ve ayrıntılı anlatılmış.

CEVAPLA
SEZEN
16 Şubat 2015, 19:04
Süper.

CEVAPLA
ŞÜKRAN
17 Şubat 2015, 18:46
Teşekkürler çok iyi :)

CEVAPLA
SEVGİ
17 Şubat 2015, 19:50
Teşekkürler.

CEVAPLA
PELİN
24 Şubat 2015, 08:25
Teşekkürler.

CEVAPLA
SERKAN
24 Şubat 2015, 18:42
Çok güzel olmuş ellerinize sağlık.

CEVAPLA
SEMA
25 Şubat 2015, 18:58
Ben de beğendim zaten tüm ödevlerimi buradan yapıyorum.

CEVAPLA
AZRA
27 Şubat 2015, 22:01
Keşke biraz daha fazla olsaydı ama yine de işimize yarar teşekkürler :)

CEVAPLA
ALEYNA
1 Mart 2015, 13:00
Gayet de güzel.

CEVAPLA
HASAN
1 Mart 2015, 14:50
Çok güzel anlatmış.

CEVAPLA
LEYLA
5 Mart 2015, 14:12
Mükemmel.

CEVAPLA
AHMET
10 Mart 2015, 17:42
Sağolun teşekkürler.

CEVAPLA
MELİKE
16 Mart 2015, 18:11
Süper süper.

CEVAPLA
FERHAT
1 Nisan 2015, 17:55
Süper olmuş, ince detaylar var.

CEVAPLA
BUSE
7 Nisan 2015, 16:05
Muhteşem.

CEVAPLA
DOĞUKAN
9 Nisan 2015, 15:04
Güzelmiş ama kısa bir örnek de verilseydi daha güzel olurdu.

CEVAPLA
BEYZANUR
14 Nisan 2015, 18:45
Çok işe yaradı.

CEVAPLA
ÖYKÜ
15 Nisan 2015, 13:56
Çok teşekkürler.

CEVAPLA
MAHİR
18 Nisan 2015, 16:50
Hiç işe yaramadı.

CEVAPLA
ABDURRAHİM TALAS
18 Nisan 2015, 21:32
Gerçekten çok teşekkürler böyle bir site yok edebiyat hocama selamlar.

CEVAPLA
ADEM
19 Nisan 2015, 08:29
Süper site bence de helal.

CEVAPLA
HANDE
19 Nisan 2015, 11:39
Helal size, sizi gidi şeyler güzel site yapmışınız.

CEVAPLA
CANSU
21 Nisan 2015, 17:06
Çok şeker olmuş.

CEVAPLA
SEFER
21 Nisan 2015, 19:11
Çok sağolun.

CEVAPLA
FATMA
23 Nisan 2015, 11:41
Çok güzel olmuş çok teşekkür ederim.

CEVAPLA
ASLI
25 Nisan 2015, 19:21
Beğenmedim…

CEVAPLA
SEMRA
26 Nisan 2015, 17:28
Gerçekten çok faydalı bir site emeğinize sağlık.

CEVAPLA
ÖMER DURU
6 Mayıs 2015, 20:15
Gerçekten güzel olmuş.

CEVAPLA
ECRİN
7 Mayıs 2015, 11:50
Çok güzel anlatılmış.

CEVAPLA
YAĞMUR
9 Mayıs 2015, 14:19
Çok güzel olmuş teşekkürler.

CEVAPLA
NAZLI
11 Mayıs 2015, 13:53
Teşekkürler.

CEVAPLA
ESRA
12 Mayıs 2015, 09:10
Teşekkürler.

CEVAPLA
YAĞIZ
16 Mayıs 2015, 11:57
İyi olmuş teşekkürler.

CEVAPLA
ARDA
18 Mayıs 2015, 13:46
Teşekkürler çok güzel, en ince ayrıntısına kadar araştırmışsınız çok teşekkürler.

CEVAPLA
BAYRAM
21 Mayıs 2015, 09:18
Ayrıntılı bir şekilde anlatılmış.

CEVAPLA
DURMUŞ KÖKSAL
15 Haziran 2015, 13:38
Tane tane ama güzel anlatmış.

CEVAPLA
DAMLA
5 Kasım 2015, 21:20
Biraz daha kısa yazsalardı daha güzel ve anlamlı olurdu.

CEVAPLA
RÜVEYDA
16 Kasım 2015, 17:54
Çok beğendim çok teşekkürler.

CEVAPLA
ENES
26 Kasım 2015, 14:46
Teşekkürler.

CEVAPLA
SADİ
26 Kasım 2015, 19:54
Eyvallah.

CEVAPLA
OZAN
27 Kasım 2015, 08:57
Çok işime yaradı sağ olun elinize sağlık.

CEVAPLA
ADEM
29 Kasım 2015, 18:35
Herkese başarılar dilerim arkadaşlar.

CEVAPLA
DENİZ
2 Aralık 2015, 19:38
Gerçekten harika olmuş elinize sağlık.

CEVAPLA
DENİZ
3 Aralık 2015, 22:03
Daha iyi site bulamazdım.

CEVAPLA
MESUDE
8 Aralık 2015, 11:39
Size çok teşekkür ederim, hocam bana sizin sayenizde kızmayacak.

CEVAPLA
FATİH
8 Aralık 2015, 15:30
Çok teşekkür ederim.

CEVAPLA
SUDE
12 Aralık 2015, 12:18
Güzel olmuş.

CEVAPLA
GÜRÇAY
14 Aralık 2015, 20:44
Teşekkürler.

CEVAPLA
BUSE
15 Aralık 2015, 20:15
Güzel olmuş.

CEVAPLA
HAMDİ
25 Aralık 2015, 11:21
Helal olsun ellerinize sağlık çok sağ olun.

CEVAPLA
PINAR
27 Aralık 2015, 19:43
Allah (c.c) razı olsun.

CEVAPLA
MEHMET
27 Aralık 2015, 21:24
Bir konu da eksik olsun be. Helal vallahi ne arasam var ve de tam olması gerektiği gibi ve hocaların istediği gibi. Ellerinize sağlık.

CEVAPLA
SANEM
4 Ocak 2016, 19:50
Çok teşekkür ederim.

CEVAPLA
SEYİT
4 Ocak 2016, 22:57
Allah razı olsun.

CEVAPLA
ECE
12 Şubat 2016, 20:45
Çok güzel.

CEVAPLA
DAVUT
11 Mart 2016, 20:34
Çok güzel anlatılmış.

CEVAPLA
SEMİH
20 Mart 2016, 13:05
Teşekkürler.

CEVAPLA
KORAY
6 Nisan 2016, 20:12
Güzel olmuş ama tanım biraz daha uzun olamaz mıydı acaba? Kısa olmuş biraz.

CEVAPLA
ENSAR
5 Mayıs 2016, 11:54
Çok iyi.

CEVAPLA
AHMET
10 Mayıs 2016, 17:10
Teşekkürler.

CEVAPLA
AYŞE
26 Mayıs 2016, 18:32
Helal size.

CEVAPLA
OSMAN
2 Haziran 2016, 22:19
Çok teşekkürler.

CEVAPLA
METİN
15 Aralık 2016, 13:39
İşime yaradı.

CEVAPLA
ŞULENUR ÇİÇEK
3 Nisan 2017, 18:40
“Bir Bilim Adamının Romanı: Mustafa İnan’ olarak geçmiş de bazı kaynaklarda Oğuz Atay olarak geçiyor.

CEVAPLA
NUR
4 Nisan 2017, 10:43
Güzel olmuş ama niye notlarınızı yayınlıyorsunuz? Bazı şahıslar beni ne ilgilendirir senin notundan bize ne hava atmaya çalışıyorsan git dersine çalış!

CEVAPLA
BİR CEVAP YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum


İsim *


E-posta *


İnternet sitesi


YORUM GÖNDER

2009-2017 - Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım Dersleri Kaynak Sitesi - iletisim@edebiyatogretmeni.org