Aziz Mahmud Hüdayi Hz.
İslamiyet nedir ? İslamiyet üç şeydir. Bir tanesi yoksa hiç birisi yok demektir. Birisi öğrenmektir. Birisi öğrendiklerini yapmaktır. Diğeri de Allah için yapmaktır. İşte bunlara İlim, Amel ve İhlas diyorlar.

Semrâ Sultân, bir alıntı ekledi.
06 May 23:00 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Tasavvuf, nefsi pak eylemektir.

Fena ile anı Hakk eylemektir.

Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdayî

Yâ Rabbi izzetin hakkı için

Kurtar bizi nefs elinden

Kemâl-i nusretin hakkı için

Kurtar bizi nefs elinden

Mukirrim zâtına candan

Ayırma cânı cânandan

Hıfzeyle nefs-i şeytandan

Kurtar bizi nefs elinden

Varayım ben senden yana

Göster beni bensiz bana

Mest oluben kalam tana

Kurtar bizi nefs elinden

Adem’im ağlatma beni

Tevbem kabul et yâ Gani

Al beni bana ver seni

Kurtar bizi nefs elinden

Adem Dede

Mekarimu'l- Ahlak Üstün Ahlak, İbn ArabiMekarimu'l- Ahlak Üstün Ahlak, İbn Arabi
Aygan H., bir alıntı ekledi.
17 Şub 23:01 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Hikayeye göre, adamın birisi Şeyh Ebû Saîd'e, "Filan kişi havada uçuyor." deyince Şeyh, "Kuşlar da havada uçuyor." der. Adam, "Filan kişi denizin üstünde yürüyor." deyince de, Şeyh: "Balık ve kurbağa da bunu yapar." der. Adam bu sefer de "Filan, bir anda doğuyu ve batıyı katediyor." dediğinde ise Şeyh, " İblîs de böyle yapıyor." deyince adam, " Peki sizce kemal kimdir ?" der. Şeyh de şu karşılığı verir: " Bâtını Hak ile, zâhiri halk ile olandır."

Alemin Yaratılışı ve Hz.Muhammed'in Zuhuru, Aziz Mahmud Hüdayi (Sayfa 178)Alemin Yaratılışı ve Hz.Muhammed'in Zuhuru, Aziz Mahmud Hüdayi (Sayfa 178)
Aygan H., bir alıntı ekledi.
17 Şub 22:54 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Azı bırakmayan tamama ulaşamaz. Bu, kavuşmanın bedeli, Cennet'te cemâlin ücretidir. O halde vücûdun fenâsı kemâl yüceliğinin merdivenidir. Yoksa 'kîl ü kâl'in hiçbir faydası olmaz!.

Alemin Yaratılışı ve Hz.Muhammed'in Zuhuru, Aziz Mahmud Hüdayi (Sayfa 175)Alemin Yaratılışı ve Hz.Muhammed'in Zuhuru, Aziz Mahmud Hüdayi (Sayfa 175)
Aygan H., bir alıntı ekledi.
17 Şub 22:51 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Zikirde cehr (sesli zikir), mübtedi için tavsiye edilir. Çünkü cehrin te'siri, daha büyük, kalpten çıkarışı daha çabuktur.

Alemin Yaratılışı ve Hz.Muhammed'in Zuhuru, Aziz Mahmud Hüdayi (Sayfa 174)Alemin Yaratılışı ve Hz.Muhammed'in Zuhuru, Aziz Mahmud Hüdayi (Sayfa 174)
Aygan H., bir alıntı ekledi.
17 Şub 22:48 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Resûlullâh  (a.s.) şöyle buyurmuştur: " Lâ ilâhe illallah kelimesi hariç her amel tartılabilir. Mîzânın bir kefesine bunu inanarak söyleyen konsa, diğerine yedi kat gökler konsa, elbette bu kelime ağır basar."

Alemin Yaratılışı ve Hz.Muhammed'in Zuhuru, Aziz Mahmud Hüdayi (Sayfa 171)Alemin Yaratılışı ve Hz.Muhammed'in Zuhuru, Aziz Mahmud Hüdayi (Sayfa 171)
Aygan H., bir alıntı ekledi.
17 Şub 18:52 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Sehl şöyle demiştir : Zikir yaptığını iddia eden kişi, zâkir değildir. Gerçek manâda zâkir, Allah'ın kendisini gördüğünü ve kendisinden daha fazla kalbine yakın olduğunu bilen ve bu duyguyu nefsinde ve her şeyde hisseden kişidir.

Alemin Yaratılışı ve Hz.Muhammed'in Zuhuru, Aziz Mahmud Hüdayi (Sayfa 170)Alemin Yaratılışı ve Hz.Muhammed'in Zuhuru, Aziz Mahmud Hüdayi (Sayfa 170)
Aygan H., bir alıntı ekledi.
13 Şub 23:47 · Kitabı okudu · 9/10 puan

"Bir âlim dünyaya meyilli olursa, onunla oturan câhilin cehli artar. Onunla oturan günahkârın günahı artar. Onunla oturan mü'minin kalbi katılaşır."

Alemin Yaratılışı ve Hz.Muhammed'in Zuhuru, Aziz Mahmud Hüdayi (Sayfa 149)Alemin Yaratılışı ve Hz.Muhammed'in Zuhuru, Aziz Mahmud Hüdayi (Sayfa 149)
Aygan H., bir alıntı ekledi.
13 Şub 23:31 · Kitabı okudu · 9/10 puan

"İlim bütünüyle dünyadır. Ondan âhirete yarayanı ameldir. Amel de tamamen boşadır. Ancak ihlâs ile yapılan hariçtir."

Alemin Yaratılışı ve Hz.Muhammed'in Zuhuru, Aziz Mahmud Hüdayi (Sayfa 149)Alemin Yaratılışı ve Hz.Muhammed'in Zuhuru, Aziz Mahmud Hüdayi (Sayfa 149)
Aygan H., bir alıntı ekledi.
 12 Şub 14:59 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Ma'rifetin hakikati hakkında söz, 'hayrettir'. Çünkü Hakk'ın ma'rifetini Hakk'tan başka bilen yoktur. Bundan dolayı Resûlullâh (a.s.), "Seni hakkıyla methedemedim, hakkıyla sana senâ edemedim. Sen kendini senâ ettiğin gibisin." diye dua etmiştir. Allah Teâlâ da ' O'nu ilmen kuşatamazlar' (Tâhâ 20/10) diye buyurmuştur.

Alemin Yaratılışı ve Hz.Muhammed'in Zuhuru, Aziz Mahmud Hüdayi (Sayfa 146)Alemin Yaratılışı ve Hz.Muhammed'in Zuhuru, Aziz Mahmud Hüdayi (Sayfa 146)