• Etrafımızdaki Gizli Semboler

  Her gün çevrenizde gizlice var olan şeytani sembollere rastlayabilirsiniz. Bazı şirketler tesadüfen şeytani semboller kullansa da bazıları karanlık enerjilerin, onlara daha fazla kar sağlayacağını düşünüyor.

  Bazı gizli örgüt ve tarikatler
  üyelerine toplum ve devlet üzerinde ne denli etkin olduklarını bu sembollerle ispat ediyor. Birazdan, şeytani sembollerin hayatımıza ne denli empoze edildiğine şahit olacaksınız, öyle ki, aslında siz de farkında olmadan şeytana hizmet ediyor olabilirsiniz. Resimlerin hiçbiri gizli değildir, sadece iyi görmeniz gerekir. Satanistler, mimaride, resimlerde ve hatta el hareketlerinde karanlık sembollerini kullanırken “ağaçlar için orman” yöntemini kullanmayı tercih ederler. Bu yöntemin anlamı, anlatılmak istenilenleri detaylarda değil bütünde görünebilmesidir. Pentagramlar, 6 sayısı, herşeyi gören göz ve diğer tüm ürkütücü tasarımlar, daha şeytani bir yaşam tarzı planlayan kişiler için adeta görsel bir köpek uluması gibidir. İşte çevremizde ki, fark edilmeyi bekleyen şeytani semboller.

  The Walt Disney Logosu
  Walt Disney logosu, kurucularının imzası olarak bilinse de “666” sayısını içerdiği biliniyor. “D” harfi, “İ” harfinin noktası ve “Y” harfinin 6 sayısını anımsattığı görülüyor. Bazıları üçüncü 6’nın “W” harfinde bulunduğunu söylüyor. İnsanların dünyada aldıkları ilk eğitimlerinden bir tanesi çocukken izledikleri çizgi filmlerdir. Walt Disney yaptığı çizgi filmlerin pek çoğunda sübliminal mesajlar verdiği ve şeytani logoları kıyılara köşeler sıkıştırıdığı popüler çizgi film karakterlerine bazı özel misyonlar yüklediğini bilmeyen yok.

  Ziraat Bankası‘ndaki esrarengiz heykel
  Masonlar Türkiye‘de yaptıkları eserlere de kendi sembollerini yerleştirdiler. Bunlardan en bilineni Mithat Paşa‘nın kurduğu Karaköy Ziraat Bankası‘ndaki heykeldi. Karaköy Ziraat Bankası‘daki “elinde mason tokmağı olan heykel” Hiram Usta‘ya aitti. Tevrat kaynaklıydı. Muharref Tevrat‘da “Ve sağ elini işçilerin tokmağına saldı; ve tokmakla Sisera‘yi vurdu, başını ezdi” ayeti vardı. (Tevrat-Hakimler- Bab:5-Ayet:26) Hemen yanındaki kadın heykeli de “Dul Kadın”ı sembolize ediyordu. Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Locası‘nın resmi web sayfasındaki listeye göre de Mithat Paşa Masondu.

  Beyaz Saray
  Beyaz Saray ve çevresine kuş bakışı baktığınızda, Beyaz Saray’ın tam uç kısmında bulunduğu beş köşeli yıldızı görebilirsiniz. Ön tarafında bulunan yarım daire şeklinde ki 6 sütünlu kavis yapıya sonradan eklenerek Kubbetüs Sahranın kubbesinin 4 de 1 oranında küçültülmüş halinin yarısıdır ve tüm ölçüleri camiinin kubbesinin yarısına eşit olacak şekilde imar edilmiştir. Ayrıca Beyaz saraya yapılan bu yarım kavisli çıkıntı ile Dünyaya yeni Kudüs’ün Washington DC olacağı mesajı verilmektedir. Beyaz Saray düz bir çizgi çekildiğinde Kudüs ile aynı hizadadır. Ayrıca sarayın çevresinin toplam ölçümü Fibonacci sayı dizimiyle Sarayın Kudüs’e olan mesafesinin asal çarpanlarına yani 9484 Km’ye denk gelmektedir.

  Starbucks Logosu
  Dünyaca ünlü kahve zincirinin logosu, Dünyanın en tanınmış şeytan sembollerinden biri olan Baphomet’e atıflarla doludur. Özellikle yıldızların aralığı ve iki kat çizilen daire asıl Baphomet sembolünün birebir kopyası gibidir. Öte yandan ortada üzeri siyah beyaz çizgili çift kuyruklu bir deniz kızı bulunur. Siyah beyaz çizgiler Alice Harikalar Diyarında ki damalı zeminden ilham alınarak tasarlanmıştır ve iyilik ile kötülüğü sembolize eder. Deniz kızının saçları bir ayna olarak yansıma şeklinde 3 er çizgili olarak resmedilmiştir. 333 ve 333 yansıması 666 sayısını vermektedir. Ayrıca saçları dalgalı su yollarını andırmaktadır ki buda Atlantis’i temsil etmektedir.

  TBMM’deki Masonik Semboller
  TBMM‘nin mimarı dünyaca tanınmış Avusturyalı mimar Prof. Clemens Holzmeister‘di. 1886 yılında doğan ve 1983 yılında hayata veda eden Holzmeister‘in ilginç bir hikayesi vardı. 1930‘lu yıllarda Nazi‘lerin Almanya‘da iktidarı ele geçirmesinden sonra birçok Yahudi‘nin yanı sıra, bilim adamı, sanatçı, politikacı alelacele ülkesini terk etmek zorunda kalmıştı… TBMM Binasının yapımında başrol oynayan bir başka önemli isimde, Abdülhalik Renda idi. Tesadüfe bakın ki; Meclis Başkanı Abdülhalik Renda, Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası‘nın resmi listesine göre Mason devlet adamlarından biriydi. Garip ve bir o kadar gizemli işaretler TBMM‘nin anıtsal nitelik taşıyan Şeref Holü ile Genel Kurul Salonu‘nun bulunduğu orta mekanın arasında yer alıyor. Adı “Mermer salon ve sütunlu galeri” olarak biliniyor. TBMM Genel Kuruluyla, Şeref Girişi arasında yer alan bu işaretlerden en dikkat çekeni “Üçgen” Farklı şekil ve boyutlarda oldukça ilginç “üçgen”ler ilk bakışta geometrik birer şekilmiş gibi dursa da, dikkatli bakıldığında çok ilginç ayrıntılar veriyor.

  Özgürlük Heykeli
  Sultan Abdülmecid özgürlük heykelini Süveyş kanalına diktirmek üzere Fransızlara yaptırmıştır. Heykelin başında Osmanlı’nın 7 Kıta’nın ve 7 Denizin hakimi olduğunu simgeleyen 7 dikenli bir taç bulunur. Ancak heykelin yerel halkta huzursuzluk yaratacağı endişesiyle, Kavalalı soyundan Hidiv İsmail Paşa planlanan yere inşasını istememiştir. Bayan özgürlük uzun yıllar Fransa’da atıl kalıp unutulduktan sonra, Üzerinde çeşitli değişiklikler yapılarak antik bir tanrının silüeti kazandırılmış ve Fransız Masonları tarafından Amerika’ya hediye edilmiş Şeytani bir sembolüdür. Heykel, Amerikan halkına özgürlüklerinin Hristiyanların tanrısı yardımıyla değil, bireysellikle ve diğer kültürler yardımıyla kazanıldığı mesajını vermektedir.

  Zafer İşareti
  Bazı sembolizm uzmanları iki parmağı kullanarak yapılan barış işaretinin İbranice’de “nail” anlamına gelen “V” harfini temsil ettiğini söylüyor. Nail, şeytan kardeşliğinin önde gelen isimlerindendir. Bir bakıma parmaklarımızla “V” harfi yapmamız teknik olarak farkında olmadan “Nail” ya da “Satan” dediğimizi gösteriyor.

  Drake Albümleri
  Dünyaca tanınmış pek çok ünlü sanatçının İlluminati’nin sanat alanında ki yapılanmasına hizmet ettiği biliniyor. Bazıları tarikate bağlılıklarını tek gözlerini kapatarak çektirdikleri fotoğraflarla ve kliplerine yerleştirdikleri küçük sembollerle belirtirken bazılarıda şarkı sözlerine tarikat söylem ve sembollerini iliştiriyor. İşte Drake’te bunlardan bir tanesi. Drake’in “If You’re Reading This It’s Too Late” ve “Views” albümlerini incelediğinizde birçok üçlü şeytan 6’lısına rastlayabilirsiniz.

  Dolar
  Amerikan doları üzerindeki semboller, özellikle piramitin tepesinde bulunan “her şeyi gören gözün” şeytanın doğumuna sebep olacak şeytani ayine baş eğerek onay verdiğini gösteriyor. Piramitin tepe taşı hala yerine yerleşmemiş, şeytanın doğumunun veya planının hala gerçekleşmediğini bildiriyor, bu motif, Amerika’nın şeytanın yeniden doğuşunu sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor olduğunu göstermektedir.

  Daire İçindeki Nokta
  Muhtemelen farkında olmadan bu sembole sürekli rastlıyorsunuzdur. CBS, Target ve Circular Logic gibi şirketler bu sembolü logolarında kullanıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Daire içerisindeki nokta “tanrı içinde yatıyor” anlamı taşımakta, bu hıristiyan tanrısıyla alakası olmayan bir anlam içeriyor, anlatılmak istenen tanrının insanoğlunun kendisi olduğu yönünde.

  Google Chrome Logosu
  Google, web tarayıcısı Google Chrome logosuna açıkça üç altı koymuş gibi görünüyor. Başta göremeyebilirsiniz, ancak bir kez görebilirseniz gerisini de farkedebilirsiniz, her renk farklı bir 6 sayısını ortaya çıkarıyor.

  Washington D.C. Kavşakları
  Washington’nun Amerikalı masonlarca kurulduğu yatsınamaz bir gerçektir. Öyleki parklarda çevre düzenlemelerinde binalarda ve hemen her yerde alenen mason simgeleri kullanılmıştır. Bunların bazıları Dupont, Logan ve Scott kavşakları. Yerden sadece sıradan trafik kavşağı olarak görünseler de gökyüzünden baktığınızda 666 sembolünü açık şekilde görebilirsiniz. Ayrıca pek çok çocuk parkıda Pergel ve Gönye şeklinde tasarlanmıştır.

  Şu ana kadar anlattıklarım rastladığımız sembollerin sadece çok ufak bir kısmı. Nitekim tarih kadar yaşlı olan bu şeytani tarikatler. Binlerce yıldır yaptıkları tüm mimarilerde sembolle mesaj verme tekniğini kullanıyor.
 • Değerli Kardeşimiz;

  "Ve kezâ, kâinatta mündemiç hikmetlerin bütün envâ ve efradı adedince hamd ve şükürleri iktiza edenlerden birisi de hakîmiyettir. Zira insanın nefsi, Rahmâniyetin cilveleriyle, kalbi de Rahîmiyetin tecelliyatıyla nimetlendikleri gibi, insanın aklı da hakîmiyetin letaifiyle zevk alır, telezzüz eder. İşte, bu itibarla ağız dolusu ile 'Elhamdü lillâh' söylemekle hamd ü senâları istilzam eder."(1) 

  "Rahman" umumi, maddi ve muhit nimetlerin ismidir ki, bu nimetler de ancak bütün nimetleri tadıp tartabilecek ölçüleri içinde barındıran bir nefis ile idrak edilebilir. Bu sebeple Allah insanın nefsine binlerce tartı ve ölçü yerleştirmiştir ta ki nimetlerini derk edip takdir edebilsin.

  "Rahim" ismi ise daha ziyade özel, manevi ve hususi nimetlerde tecelli etmektedir. Nefis nasıl madde alemindeki ilahi nimetleri ölçen bir alet ise, insan kalbi de manevi nimetleri ölçen manevi bir alet hükmündedir. Nefis Rahman ismine ayna iken kalp de Rahim ismine ayna oluyor.

  Akıl da Allah’ın "Hakim" isminin bir miyarı bir aynası oluyor. Allah nefisteki binlerce hissiyatı tatmin ve memnun etmek için nasıl kâinatı büyük bir sofra yapmış ise, aklı tatmin etmek için de kâinatı hikmeti ile bezemiş, kâinatın her bir noktasında kitaplar dürmüştür ve hakeza...

  (1) bk. Lem'alar, Yirmi Dokuzuncu Lem'a, İkinci Bab.

  Selam ve dua ile...
  Sorularla Risale Editör.✒☝️🌹
 • Abdurrahman Cahit Zarifoğlu
  1.7.1940:Ankara'da doğdu.
  1947-1961:İlkokul'a Siverek'te başladı.
  Kızılcahamam,Ankara,K.Maraş'ta
  ilkokul,ortaokul,liseyi okudu.
  1959:K.Maraş'ta bir ders yılı ilkokul öğretmen
  vekilliği yaptı.
  1961:İ.Ü Alman Dili Ve Edebiyatı Bölümü'ne
  kaydoldu.
  1962:Açı dergisini çıkardı.(1 sayı).
  1964:Yol dergisinde musahhihlik yaptı.
  1967:Bâb-ı Âli'de Sabah gazetesinde
  teknik sekreterlik yaptı.Dil kursu için
  Almanya'ya gitti(2ay)
  1968:Migros teşkilatında kısa bir süre tercümanlık yaptı.
  1969:Hakimiyet gazetesinde teknik
  sekreterlik yapti.
  1970:Turing Otomobil Kurumu'nda muhabese
  yardımcılığı yaptı.
  1971:İ.Ü Alman Dili Ve Edebiyatı Bölümü'nu
  bitirdi.
  1972-1973:İstabul'da Özel Bilir
  Koleji'nde Almanca Öğretmenliği yaptı. Dil kursu için yeniden Almanya'ya gitti.(2ay)
  1973-1975:Askerlik hizmetini tamamladı.
  1975:MKEK Eğitim şubesinde memur oldu.
  1976:TRT Gn. Müdürlüğü'nde mütercim sekreter olarak görev aldı.
  1976:Mavera dergisinin kuruluş çalışmalarında
  yer aldi.
  1983:TRT İstanbul Radyosu'na atandı.
  1984:Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk
  Edebiyatı Ödülü'nü aldı.
  7.6.1987:İstanbul 'da öldü.
 • Eyyy film severler :) Sizde benim gibi bir film izlemek için bir film süresini hangi filmi izlesem diye zaman geçirerek mi tüketiyorsunuz? İşte dev olmasa da bir arpa yolu boyunda hizmet :)
  Linkleri de koyayım anında yararlanın:)
  Uzun zamandır izlediğim filmleri bir köşeye not ediyorum, her güne bir film izleme projem kapsamında dedim bunları güzel bir başlık altında yayayım, okunan kitaplar güzel ortaklıklar verirken izlenen filmler neden vermesin:) 1000Kitap sonrası 1000 film sitesi de istiyorum:)

  İşte benim muhakkak izlemelik filmlerim;
  1. Dogville, L.v. Trier - (Sonsuz iyilik mümkün değil ya da insanın iyi kalabilmesi...)
  http://unutulmazfilmler.online/dogville.html
  2. La Novia (Federicocuğumun Kanlı Düğün oyununa muhteşem uyarlama)
  https://www.politikfilm.org/...2015-filmi-izle.html
  3. Kral Kieslowski ne yapsa izlenir, özellikle Renk Üçlemesi (Mavi)
  http://unutulmazfilmler.online/?s=kieslowski
  4. Aslı Gibidir - Juliette Binoche hangi filmdeyse izlenir:) Bir Abbas Kiarostami farkı :)
  https://tamfilmizle.com/...l-hd-altyazili-izle/
  5. Salo ya da Sodom'un 120 Günü- Passolini - Dayanabilen varsa beri gelsin- Marquis de Sade kaleminden :)
  https://www.politikfilm.org/...doma-filmi-izle.html
  6. En içimi acıtan belgesellerden biri
  https://www.politikfilm.org/...esel-filmi-izle.html
  7. Küçük Küller - Canım Federicom ve Salvador Dali filmi
  https://www.politikfilm.org/...er-little-ashes.html
  8. Persepolis - Her an beni tetikte tutar.
  http://unutulmazfilmler.online/persepolis.html
  9. Dogtooth - Köpekdişi - Çok çarpıcı bee
  http://unutulmazfilmler.online/dogtooth-kynodontas.html
  10. İl Giovane Favoloso - Leopardi - Muhteşem bir şair keşfetmek istemez misiniz?
  https://www.politikfilm.org/...2014-filmi-izle.html
  11. Postacı - İl Postino- Pablo Neruda var :)
  http://unutulmazfilmler.online/il-postino-postaci.html
  12. Elly Hakkında - Yine şahane İran Sineması, Mohsen Namjoo şarkılarıyla...
  http://unutulmazfilmler.online/...-darbareye-elly.html
  13. My Fair Lady - Bernard Shaw'ın muhteşem oyunu
  http://unutulmazfilmler.online/...m-tatli-melegim.html
  14. Yaşamaya Değer - Kirpinin zarafeti kitabının on numara filmi
  http://akalitefilm.net/...maya-deger-izle.html
  15. Edward Makaseller - Johnny Depp farkıyla
  http://unutulmazfilmler.online/...ward-makaseller.html
  16. Mehmed Uzun Filmi - Muhteşem bir belgesel
  https://www.politikfilm.org/...-belgeseli-2009.html
  17. Black Mirror - Her biri ayrı film değerinde muazzam ve dehşet
  https://dizipub.co/...r-tum-bolumler-izle/
  18. Genius - E dizi ama her biri ayrı film tadında Einstein ve Picasso:)
  https://dizipub.co/dizi/genius/
  19. Düşlerin Efendisi - Marquis De Sade 'ın hayatı, Geoffrey Rush'ın harika oyunculuğu:)
  http://unutulmazfilmler.online/...slerin-efendisi.html
  20. Operadaki Hayalet - Yoksa siz hala dünyanın en iyi operasını izlemediniz mi?
  http://unutulmazfilmler.online/...om-of-the-opera.html
  aha bu da orjinali :)
  https://tafdi.org/...yal-albert-hall.html
  21. Tabutta Rövaşata - Az sayıda iyi Türk filminden biri
  https://www.youtube.com/watch?v=bwXv66bZ95s
  22. 12 Angry Man - Çoğunluk her zaman haklı mıdır, asla...
  https://720p-izle.com/...zi/12-angry-men.html
  23. Kaldırım Serçesi - Edith Piaf unutulur mu beeee:)
  http://unutulmazfilmler.online/...aldirim-sercesi.html
  24. Ray- Ray Charles'ın hayatı, muhteşemdi:)
  https://www.altyazilifilmizle.biz/ray-izle.html
  25. Seven Samuray - Seni unutur muyum be:)
  https://720p-izle.com/...i/seven-samurai.html
  26. Çingeneler Zamanı- olmadan olur mu:)
  http://unutulmazfilmler.online/...ngeneler-zamani.html
  27. Gadjo Dilo - anaa bu efsaneyi nasıl unuturum :)
  https://www.fullhdfilmsitesi1.net/...banci-film-izle.html
  28. Bab'Aziz- müthiş bir renk müthiş anlatım:)
  http://www.altyazilifilmhd.com/babaziz-izle.html
  29. Half Moon - Gulşifte için izlenir:)
  http://iranfilmleri.net/...lfmoon-niwemang.html
  30. Aydaki Adam- Bir Jim Carrey efsanesi:)
  http://unutulmazfilmler.online/...oon-aydaki-adam.html
  31. The Shining- Allaaamm yok böyle bir film Jack Nicholson sinemanın net kralıdır.
  https://720p-izle.com/...azi/the-shining.html
  32. Mandalinalar - offf fazla insanlıktı bu bize:(
  http://unutulmazfilmler.online/...layer=pub&part=1
  33. Stalker - Tarkovsky bilmez müyük sandın? hem de en kralı:)
  http://unutulmazfilmler.online/stalker.html
  34. Coco - Bir insan onu tanıyan kimsesi kalmadığı zaman hiç varolmamıştır, muhteşem bir animasyon.
  https://hdfilmbro.com/...ili-1080p-full-izle/
  35. Büyük Budapeşte Oteli - Wes Anderson bilir misin, peki ya bu hikayeler Zweig'dan derlenmiş desem?
  https://www.altyazilifilmizle.biz/...pest-hotel-izle.html
  36. Küs Kardeşler Limited Şirketi - Kimler kimler yok ki filmde Wes Anderson'un filminin rengi bir başkadır:) litfen izleyin:)
  http://unutulmazfilmler.online/...limited-sirketi.html
  37. Into the wild - Biz nasıl kampçı olduk sanıyorsunuz?
  http://unutulmazfilmler.online/...d-ozgurluk-yolu.html
  38. Wild - İşte bu filmle de Likya Yolu'nu yürümeye karar verdim:)
  https://720p-izle.com/izle/altyazi/wild.html
  39. Amadeus - Müthiş bir biyografi , ah Salieri:)
  http://unutulmazfilmler.online/amadeus.html
  40. Get on up - James Brown'ın deli manyak hayatı :)
  kim mi? aşşa yoruma gel:) sonra filmi izle:)
  https://720p-izle.com/...tyazi/get-on-up.html
  41. Karşınızda Peter Sellers - Geoffrey Rush'tan yine mükemmel performans, Peter Sellers kim bilin mi, e pembe panter:)
  https://tamfilmizle.com/...l-hd-altyazili-izle/
  42. Pardon - B12 eksikliğimden yeni aklıma geldi çok üzgünüm ilk sırada olmalı çünkü ben filmi baştan sona ezbere biliyorum:) izlemeyen net ölsün:)
  https://www.fullhdfilmdiziizle.net/pardon-full-izle/
  43. İçimdeki Deniz - Ne filmdi beee, muhakkak izlemeli:)
  http://unutulmazfilmler.online/...ulmaz-vip&part=2
  44. Nostalji - Bir Tarkovsky şiiri gibi film, kesin izlemeli:)
  https://www.altyazilifilmizle.biz/...nostalghia-izle.html
  Aklıma geldikçe, zaman buldukça ekleyeceğim :) O kadar güzel film var ki:)
  45. Dr. Strangelove - Kubrick ve Peter Sellers birliği muazzam bir film lezzeti
  https://www.altyazilifilmizle.biz/dr-strangelove-izle.html
  46. Eternity and a Day Sonsuzluk ve Bir Gün - Ya ben seni nasıl unuturum şapşik :)
  http://unutulmazfilmler.pw/...-ve-bir-gun.html?d=1
  Şu müziği dekoyam bari :)
  https://www.youtube.com/watch?v=qfG9AdaR8yY
  47. Paramparça Aşklar Köpekler - Nasıl müthiş bir film bu ya
  https://720p-izle.com/...i/amores-perros.html
  48. 8. Gün - Müthiş bir Down Sendromlu hikayesi , bayılırsınız.
  https://tamfilmizle.com/...l-hd-altyazili-izle/
  49. Gandhi - Müthiş bir film olmuş, biyografi severiz:)
  http://unutulmazfilmler.pw/gandhi.html
  50. Hotel Rwanda - Yine iç parçalayan bir gerçeklik
  http://unutulmazfilmler.pw/hotel-rwanda.html
  51. Tootsie - Şabaniye'nin orjinalini bir de böyle izleyin:)
  http://unutulmazfilmler.pw/tootsie.html
  52. Şahane Oyun - Ya bu adamı izlemeden ölmeyin :) Komedinin kurucusu, kahkaha yüzlü Louis de Funes :)
  https://tafdi.org/...ande-vadrouille.html
  53. Mother - 2017 - Şahane metaforlar silsilesi
  https://720p-izle.com/izle/altyazi/anne.html
  54. Manderlay - L. V. Trier : Listemin başındaki ilk filmin ikincisi bu, muazzam bir eleştiri, muhakkak izleyin de konuşak:)
  https://720p-izle.com/...tyazi/manderlay.html
  55. Bohemian Rhapsody - Son zamanlarda izlediğim en en en iyi film. Freddy'min ruhuna değsin, ya canlandıran çocuk ne yaman imiş yaaa:)
  https://720p-izle.com/...hemian-rhapsody.html
  56. Violette 2013 - Müthiş bir hayat hikayesi, kimler var kimler
  https://www.altyazilifilmizle.biz/violette-izle.html/2
  57. Green Book- Sen ne güzel bir filmsin her dakikasıyla be:)
  https://www.altyazilifilmizle.biz/...green-book-izle.html
 • Vizyon tarihi 16 Eylül 2016 olan ‘Imperium’ Türkiye’de Köstebek ismiyle izleyiciyle buluşuyor. Michael German’ın gerçek hikâyesinden esinlenen, Daniel Ragussis’in yazıp yönettiği polisiye/gerilim türündeki filmde idealist FBI ajanı Nate Foster, neo-nazi beyaz terörist grubun yürüttüğü bomba yapma çalışmalarını engellemek ve terör örgütünü alaşağı etmek için gizli bir göreve atanır.

  Harry Potter serisinin başkarakteri olarak tanıdığımız Daniel Radcliffe, ‘Köstebek’ filminde de başrolü üstleniyor. Toni Collette’yle (Angela Zamparo) birlikte girdikleri maceranın kendilerini götürecekleri yerler, izleyiciyi de düşünmeye sevk edeceği gibi aynı zamanda oldukça da şaşırtacak.

  “Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. O’ydu başlangıçta Tanrı’yla birlikte olan.”  (Yeni Ahit, Yuhanna Bab -1-2) Filmde sıklıkla başlangıçta ‘Kelam vardı’ diyor faşizan terörist gruplar. İsrail’in her şeyi ellerinde barındırdıklarına, ilk ve son sözlerin onlardan çıktığına inanıyorlar. Sıkça kullanıyorlar bu sözü.

  Düzene karşı bir başkaldırı niteliği taşıyan film, dünya üzerinde yaşananlara başka bir gözle bakabilmemizi sağlamayı hedeflemiş gibi. Ne kadar başarılıdır değildir, tartışmaya oldukça açık bir film olsa da, son dönemde her şeyin müslüman halkların üstlerine yıkıldığını ama işlerin aslında bundan bir miktar daha karışık olduğunu açık bir dille bize ifade etmeye çalışıyor. 

  Filmde, düzenin savunucuları olduklarını iddia eden faşizan gruplar, FBI ajanı Nate’in de kendilerinin güvenlerini kazanmasıyla beraber, Nate’i de aralarına alıyorlar. Yapılanları yanlış bulan, aynı zamanda da gizli görevinin üstesinden gelmeye çalışan Nate ise, fazla empatik bir yapıda olduğundan buradaki insanlarla duygusal bir bağ kuruyor. Bu ise işleri biraz daha karıştırıyor.

  Harry Potter’daki karakteriyle herkesi kendine hayran bırakan Radcliffe, FBI ajanını oynadığı bu filmde biraz yetersiz kalmış görünüyor. Görüntüsü itibariyle bir FBI ajanında aradığımız o karizmayı onda göremiyoruz. Bununla birlikte oyunculuğu da henüz böyle bir film için yeterli görünmüyor. Tony Collette ise filmin bütünselliği ve oyunculuk başarısıyla gerçekten büyülüyor. Sinirlerimizi bozmak üzere senaryoda yer bulmuş sakızı bir yandan ona karşı antipatik duygular beslememize sebep olurken, filmin devamında öğrendiğimiz anneliği ve aile hayatı ise onu sevmemize sebep oluyor. Yaşattığı ikilem oldukça başarılı.


  Klasik konuların dışına çıkılan bir senaryo olduğu aşikar olsa da, işlenişi bakımından yetersiz kalmış bir film. Polisiye türde bir film olmasına rağmen, sürükleyiciliği de zayıf kaldığından film esnasında yer yer izleyiciyi sıkıyor. Bununla beraber konu itibariyle de farklı yerlere götürmüyor değil. Farklı bir senaryoyla tanışmak isterseniz yine de gidip bir görmek gerek.
 • ARİZA
  Küçükten büyüğe takdim edilen muhtıra. Alttan üste yazılmış olduğundan elkab hürmet-kârâne olup "devletlü" sıfatıyla başlar devletlü, inayetlü, übbehetlü, merhametlü, veliyyü'n-niam vufûrü'l-kerem efendim sultanım hazretleri en yaygın elkab formülüdür.
  Bir belgenin arıza olmasının şartlan;
  -Küçükten büyüğe yazılacak,
  -Gönderen halini açıklayacak,
  -Arzuhalden farklı olarak bir dilekte bulunulmayacak,
  -Arizanm bitiminde sunanın ismi bulunacaktır.
  -Belgenin nihayetinde XIX. yüzyıldan itibaren tarih-imza (mühür) bulunur. İmza veya mührün yerinde daima "bende" kelimesi bulunur
  -Arizalar battal boy kağıtlara ortadan ikiye katlanarak yazılmışlar, genellikle ilk sayfada meram anlatılmış, sığmadığı durumlarda karşı sayfaya devam edilmiştir.
  ARZ--ARZUHAL
  Resmi görevlilerin bir konu hakkında bilgi vermek veya dilekte bulunmak üzere sundukları resmi mahiyetteki belgelere "arz" denir. Aynı kimselerin veya reayanın özel dilek veya şikâyetlerini dile getirdikleri belgeler "arzuhal" adını alır. Aynı nitelikteki belgeler ilmiye ricali tarafından sunulduğunda "ma'ruz" adını alır. Genellikle kağıdın alt yarısına enden 1/4 lük bir marj bırakılarak yazılır. Arzın üzerindeki boş kısım gereken muamelenin yapılabilmesi için boş bırakılmıştır. Her zaman tarih atılmamıştır. Kadılar tarafından yazılanların çoğunda alt satırda arabi yazıyla tarih verilmiştir. Sol alt köşede muhakkak arz sahibinin adı ve vazifesini ihtiva eden bir imza bulunur. İmzanın tam arkasına gelecek şekilde kâğıdın arka yüzüne arz sahibinin mührü basılır.
  BERAT
  Padişah tarafından bir memuriyete tayin, bir gelirden tahsis, bir şeyin kullanılma hakkı, bir imtiyaz veya muafiyetin verildiğini gösteren ve veren padişahın tuğrasını taşıyan belgedir.
  "Ni$cm-ı şerij-i alişan", "Sebeb-i tahrir- i tevki'-i reji'-i hümayun oldur ki" gibi nişan formülü ile başlarlar.
  Maliye'den verilen beratlar çoğunluğu teşkil ederler. Divan'dan ve Kazas¬kerler tarafından verilen "askeri" beratlar, ayrıca beylerbeyilerin verdikleri tımar beratları da mevcuttur.
  Divan kalemlerinde hazırlanan beratlardan tımar beratlarında tarih, belgenin zahrmda orta kısımda Maliye beratlarında olduğu gibi ay ve günü tam olarak, Arapça ile yazılmıştır. Vezaret, konsolosluk, tercümanlık, bazı muafiyet beratları ve benzerlerinde tarih beratın ön yüzünde aynı kalemle ve satır değişmeden, gün tam tarih olarak değil, evail, evasıt, evahir şeklinde atılmıştır.
  Maliye kalemlerinde yazılan cizyedarlık, mukataa, iltizam v.b. beratlarda kesin tarih bulunur. Tarihçi kaleminde yazılan tarih berat metninin yazıldığı kalemden daha ince açıl¬mıştır.
  Beratların Maliye'nin hangi kaleminden verilmiş olduğu beratın zahnndaki Muhasebe-i evvel (Muhasebe-i L) , Küçük Kale (Kale-i K), Anadolu, Haremeyn, Mukataa-i Ganem gibi kalem isimlerinden veya rumuzlarından anlaşılır. Bunlar Bab-ı Defteri'de kodlanacaktır.
  Beratlarda berat verilen şahsın ismi ve elkabı fermanlardan farklı olarak tuğradan hemen sonra gelmez. Nakil-iblağ kısmında yer alır.
  BUYRULDU
  Sadrazam, vezir, defterdar, kazasker, kaptan paşa, beylerbeyi v.s. yüksek rütbeli vazifeli-lerin astlarına gönderdikleri emirler. Bir hususa dair emrin sonunda tarihten önce buyruldu kelimesi yer aldığından bu ismi almışlardır. Buyruldular iki kısımda mütalaa edilirler:
  l. Beyaz Üzerine
  a. Merkezde verilenler
  Buyruldu vermek selahiyetine sahip olanların temiz bir kağıt üzerine yazdıkları emirler. Elkab sade ve kısadır. Buyruldu kelimesi ihmal olunarak "deyü" kelimesi ile bitenler de görülmüştür.
  b. Taşrada verilenler
  Mahallî divanın kararı olarak beylerbeyiler tarafından verilmişlerdir. Başlangıç kelimesinin üstünde makam mührü yahut altında yazan şahsın pençesi ve zat mührü bulunmaktadır. Elkab sade değildir. Fermanlarda olduğu gibi "Şeriat-şiar/Kıdvetü'l-Kudat" ayrı ayrı külfetli elkab kul-lanılmıştır.
  2. Arz, Telhis üzerine
  a. Merkezde verilenler
  Bir arz/arzuhal üzerinde muameleye başlanılabilmesi için, mahalli kaydının görülmesinden nihai hükme kadar çeşitli buyruldular yer alabilir Bu tip belgelerde kalem derkenarları genellikle sadaret kethüdasının sadrazam adına koyduğu buyruldularla olmuştur. Nihai kararın uygulamaya konması için mutlaka sadrazamın sahhıyla beraber "mucib buyruldusu" gerekmiştir. Ancak bu buyruldudan sonra tezkire verilir emir veya ferman yazılabilirdi,
  b. Taşrada verilenler
  Bunlar da merkezde olduğu gibi mahalli divana gönderilen arz/ilam üzerine kısa veya uzun yazılırlardı. Bazılarında buyruldu ve sahh yer alırken çoğunluğunda buyrul¬dunun üstünde sahh yerine Beylerbeyi mührünün bulunduğu görülmektedir.
  Buyruldular muhakkak divani hat ile yazılmışlardır. Bab-ı Asafı belgelerindeki buy-ruldularm yanında muhakkak "S" kıvrımı veya "küçük u harfinin ucunda bir çıkıntı" şeklinde divan işareti dediğimiz rumuz bulunur. Bu işaretin bulunmadığı buyruldular (Beylerbeyi buyruldulu belgeler hariç) Bâb-ı Defteri kalemlerine aittir.
  FERMAN
  Divan-ı Hümayun veya Paşakapısı'ndaki divanlarda alınan kararlara uygun olarak yazılan ve tuğra bulunan padişah emirleridir. Re'sen veya müracaat üzerine hazırlanıp gönderilirler.
  Fermanlarda tuğradan hemen sonra mürselunileyh denilen fermanın muhatabı olan şahsın elkabı yazılıdır. Sadrazamdan sancakbeyine, şeyhülislamdan naiblere kadar kime hangi elkabın yazılacağı kanunnamelerle belirlenmiştir. "Düstur-ı ekrem", "Emirü'1-ümerai'l-kiram", "A'le¬mü'İ-ulemai'l-mütebahhirin", "Kıdvetü'n-nüvvabi'l-müteşerri'în", "Kıdvetü'l-kuzat", "Akza kuza¬tü'l-müslimin", "Kıdvetü'n-nüvvab", "Diistûr-ı mükerrem" bunlardan bazılarıdır.
  Fermanın arka yüzünde defterdarın kuyruklu pençesi varsa Maliye kalemlerinde hazırlanmış demektir. Bu fermanların önyüzünde "Divan işareti" bulunan bir muamele kaydı yoksa, Bab-ı Defteri'ye ayrılacaktır.
  Divan kalemlerinde hazırlanan fermanlarda tarih aynı kalemle ve satır değişmeden, gün tam tarih olarak değil, evail, evasıt, evahir şeklinde atılmıştır. Maliye kalemlerinde yazılan ferman-larda kesin tarih bulunur. Tarihçi kaleminde yazılan tarih ferman metninin yazıldığı kalemden daha ince açılmıştır.
  Fermanın arka yüzünde "Girid Eyaleti Kandiye Kalesi Muhafızlığı ibka (veya tevcih)" gibi veya sadece "ibka, tevcih" ibareleri varsa A. NŞT, "İzn-i sefine emri" kaydı varsa A. DVN. MHM olarak kodlanacaktır.
  Müsvedde fermanlar ve ön yüzünde tashih olmamasına rağmen arkasında "battal", "tebdil" kaydı olanlar A. DVN. MHM olarak kodlanacaklardır.
  HATT-1 HÜMAYUN
  Padişahların kendi el yazıları ile yazdıkları emirlerdir. Beş grupta mütalaa edilirler:
  l. Beyaz Üzerine
  Arz veya telhis olmaksızın re'sen verilen emirler, temiz kâğıt üzerine yazıldığından bu adı alırlar. Genel olarak elkab ile başlarlar. Sıklıkla rastlanılanı sadrazama hitaben "Benim vezirim" elkabıdır. "Sen ki Bostancıbaşısın"t "Sen ki Kaptan-ı Derya Paşasın" gibi sair görevlilere yazılanları da mevcuttur.
  2. Unvanına
  Ferman ve beratların önemli olanlarında tuğranın üst, sağ veya sol tarafında yer alan ve o belgede yer alan hususların kusursuz yerine getirilmesini temin için yazılanlardır. "Mucebince amel oluna " "Mucebince amel ve hilafından hazer oluna" klişeleri en çok rastlanılan emirlerdir.
  3. Telhis, takrir ve arz üzerine
  a. Sadrazam tarafından özet olarak bildirilen bir hususta, padişahın kararının istendiği telhis üzerine yazılan hatt-ı hümayunda "Benim vezirim" veya "kaymakam paşa" gibi kısa bir elkabdan sonra padişah emir veya kararını bildirirdi. Çoğunlukla elkab yer almadan doğrudan doğruya ma'lûmum/manzûrum olmuştur gibi kısa, ihtiyaç halinde uzunca görüş bildirenleri de mevcuttur.
  b. Alt seviyedeki görevlilerin takrirleri için bazen ayrıca telhise gerek duyulmazdı. Sadra¬zam defterdar, serasker takriri veya taşra valilerinden gelen tahrirat, kaime veya şukkanın üze¬rine kime ait olduğunu yazarak padişaha sunardı. Bunların üzerindeki hatt-ı hümayunlar da tel¬hislerdeki şekillerde olurdu.
  c. Padişahların cuma selamlığı veya biniş-i hümayun adı verilen dışarı çıkışlarında halkın doğrudan doğruya sunduğu arz/arzuhal üzerindeki hatt-ı hümayunlar.
  4. Müsvcdde hatt-ı hümayunlar
  Hatt-ı Hümayunların büyük ekseriyeti padişahların elinden çıkmakla birlikte mühim meselelerde sadrazam, defterdar, kaptan paşa gibi üst seviye devlet adamları tarafından da hatt-ı hümayun olarak yazılması istenilen metin müsvedde olarak sunulurdu. Bu belgelerde HAT kategorisinde değerlendirilecektir.
  5. Teihis üzeri buyruldunun metninde geçiyorsa
  Bazı hatt-ı hümayunu kesik veya kesik olmayıpta üzerinde hatt bulunmayan telhisler, takrirler ve mektupların üzerindeki buyruldularda: "ol babda mûcebince amel oluna deyü şeref-sudûr buyurulan hatt-ı hümâyun-ı şevket-makrûn" veya benzeri ibarelere rastlanmaktadır. Bu belgeler de HAT kategorisinde değerlendirilecektir.
  Genel olarak Hatt-ı hümayunlarda tarih pek az bulunur. "ünvanına" olanlarında belgenin tarihi olduğundan tesbiti kolaydır. Telhis ve arzuhal üzerine olanların çoğunda tarih bulunmaz. Bu şekil hanlar tasnif esnasında ayrıca toplanarak sonradan tahmini tarihleme yoluna gidileceklerdir.
  Bazı telhis veya takrirlerin üzerindeki hatt-ı hümayunlar kesilmiş olarak bulunur. Hem hatt hem de kesildiği parça ayrı ayrı bulunsalar dahi HAT kodunu alacaktır.
  İRADE
  Tanzimat Öncesi Merkez Evrakının son yıllarına doğru 1248-1250 (1832-1834) den itibaren hatt-ı hümayunlar yerlerini yavaş yavaş padişahın iradesini sadrazama bildiren Mâbeyn Baş kâtibinin yazılarına terketmiştir. 1255 sonuna kadar çıkan iradeler de HAT kodunu alacaklardır.
  KAİME
  Üst makamdan alt makama yazılan yazılardır. Akranlar arasında da kaime yazılır. Elkab hürmetkarânedir. "Saadetlü" sıfatıyla başlarlar. "Saadetlü, mekremetlü, mürüvvetlü karmdaş-ı e'azzım sultanım hazretleri" en yaygın elkab şeklidir. Kaime¬lerde Tarih-İmza (Mühür) bulu¬nurken mührün (imzanın) üzerinde "bende" kelimesine rast¬lanılmaz. Kaimeler de battal boy kâğıtlara ortadan ikiye katlanarak yazılmışlar genellikle ilk sayfada meram anlatılmış, sığmadığı durumlarda karşı sayfaya devam edilmiştir.
  ŞUKKA
  Üsten alta yazılan yazıdır. Elkabında " devletlü" sıfatıyla yazılanlar yüksek rütbe¬lilere, "inayetlü saadetlü" sıfatıyla başlayanlar kapı kethüdaları, dergah-ı ali kapıcıbaşıları, matbah ve gümrük eminleri gibi alt derecede vazifelilere gönderilmişlerdir. Yazının nihayetinde tarih ve mühür üzerinde "bende" kelimesi bulunmaz. Orta boy kâğıtlara enden tamamı kullanılarak yazılmışlardır.
  TAHRİRAT
  Posta ile gönderilen resmi mektublardır. Alttan üste yazılma hüviyetini XIX. yy. baş¬larından itibaren kayb ederek, bilhassa Tanzimattan sonra merkez-taşra yazışmalarına alt-üst farkı gözetilmeksizin umumen tahrirat adı verilmiştir. Yazının nihayetinde tarih ve mühür üzerinde "bende" kelimesi bulunur.
  TAKRİR
  Bir memuriyet veya rütbe ve maaş itasına ve kalem veya daire teşkiline ve mevadd-ı saireye dair devair-i resmiyye nazır ve reis ve eminleri tarafından elkabsız olarak tezkire gibi yazılan ve mühürlenen belgelerdir.
  Padişaha sunulan takrirlerin bitiş cümlesinde "padişahım" kelimesi zikr edilir. XIX. asra kadar takrirlerde altta imza, mühür ve tarih bulunmaz. Nadir olarak "bende kelimesine rastlanılır. Asrın başlarında sadece takrir sahibinin mührü basılırken daha sonra makam adı da yazılmağa başlanmıştır. Takrirlik kâğıdın üstten 1/4 lük kısmı boş bırakılarak yazılır.
  TELHİS
  Sadrazam tarafından padişaha sunulan arzlardır. "Şevketlü kerametlü mehabetlü padi¬şahım" gibi elkab kullanılmış, "Padişahım" kelimesi daima elkab satırının sonunda üst tarafa yazılmıştır. Nadiren tarihe rastlanılır. İmza-pençc gibi bir işaret veya mahall-i tahrir rükün¬leri bulunmaz.

  Sayın Prof. Dr. Mehmet Kanar'dan.
 • 17. Yüzyıl seyyahlarından Polonyalı Simeon, Fırat’tan bir gece vakti geçince yıldızların suya vuran şavkı için “Tanrı’nın kızları Kürdistan’da yere inmişti” der. Ağrı Dağı’na ilk tam tırmanışı 1829’da gerçekleştiren R. Parrot, “Tanrı’nın azameti bu dağ ile yerde göründü” diyor.

  Cudi Dağı’na inen Nuh’un gemisi ve tufan, bütün bir anlatı tarihinin en büyük efsanesidir ve kurtarıcı olan ilahi ferman burada yeniden başlayan hayatın filizidir. Güvercin Navus’un ağzındaki zeytin ağacının dalı, yeryüzündeki cennetin, Kürdistan’ın varlığının habercisidir.

  Gılgamış’ta, yedi dağın içinde sedir ormanlarıyla kaplı Kürdistan’ın adı bir varyantta Tanrının Ülkesi iken bir diğerinde Ölümsüzlük Ülkesi’dir ve ölüm de ölmemek için burada saklanmıştır.

  Memê Alan’ın Berazî varyantında Allah’ın katından üç peri kızı, güvercin postları giyerek devler ülkesinin başkenti Cizîra Boxtan’a inerler. Aşk ve Allah, Kürdistan’ın mağribinde bir araya gelirler ve sevgililer üzerine yağarlar.

  Babil hükümdarı Boxtanlı Nasır (Buxtunnasır, Buxt-i Nassar, Nabukadnazzar), uzak düştüğü ülkesine benzesin diye asma bahçeleri ve içindeki güzellerle bir cennet kurmak istedi. Melayê Cizîrî,  “Gulê baxê Îremê Bohtan im / Şebçeraxê şevê Kurdistan im” (Botan’ın İrem Bağı’nın gülüyüm, Kürdistan gecesinin şebçerağıyım) derken devlet sarayı olan Birca Belek’in hasbahçesi Îrem’den değil, muadili Allah’ın cenneti olan, Kürdistan’dan bahsediyordu.

  Yaklaşık yirmi yıl önce Piranşar’dan yola çıkmış, kötü bir yoldan Hecî Umeran’a geçiyorduk. Soğuk bir Kürdistan sonbaharıydı. Bir şarkı vardı araba teybinde. 90’lık bir kaset, arkalı önlü hep aynı şarkı. Yılan gibi kıvrılan yollardan, derin uçurumlardan sonra Çoman’a ve oradan Soran’a inerken, çok sonraları Hani Muctehidi olduğunu öğrendiğim o ses, şehri için söylediği şarkıda “Ey Kürdistan’ın gelini, melekler durup dinlenir senin göğünde” diyordu.

  Çıkmıyor aklımdan. Ama öncesi var.

  Ülkemizdeki efsunî hakikat şiirden ötedir. Hakkâri dağlarından Herkî bir rehberle Mizûrî ve Berojî mıntıkasına geçerken bedenimi saran halden nutkum tutulmuştu. Ruyizemin, toprağı ve taşıyla sonsuz ruha ulaşmak için göğe kubbeler şeklinde yükselmişti. Nefesimin kesildiği her an, suskunluğumu içimden kopan bir dize bozdu: “Kim olduğunu unutmasın diye Allah, Kürdistan’ın kalbine dağları koydu.”

  Çünkü “Allah” fikri Kürdistan’da doğmuştur.

  Tektanrıcılık, Kürdistan’dan İbrahim aracılığıyla güneye taşındığında bu, salt bir mit üretme girişimi değil, bütün varidatı açıklamaya çalışan (ve yeten) bir fikrin sonucuydu: O, vardı. Kelam (söz-logos) onunla var oldu. Ol dedi ve önce ışık, sonra su var oldu. Sonra suların arasından yükselttiği bir kubbeyle Kürdistan’ın dağlarını var etti ve suları sulardan ayırdı (Tekvin, Bab 1, ayet 6).

  Bu şairane döngü, durup dinlenmeden çıkıyor önümüze: Allah fikri Kürdistan’da doğdu, o fikir Kürdistan’ı merkeze koydu. Sami göçlerinin ardındaki motive edici fikir Kürdistan’ı her ne kadar perişan etmişse de çok kıymetlidir: Çöl Arapları’nın masallarındaki cennet, kuzeyde ve Kürdistan’daki tarım alanlarının arasındadır ve tanrı Kürt dağlarının tepesinde oturmaktadır.

  Tevrat’taki kutsal nehirler Kürdistan’dadır: Pişon (Kızılırmak veya Munzur), Gihon (Ceyhun veya Aras), Dicle ve Fırat. Kuran’da cennet, altından ırmakların aktığı bir yerdir (Bkz: Bakara Suresi).

  Necm Suresi’nde de bahsedilen ve peygamberin Miraç’ta gittiği makamlardan Cebrail’in makamı olan Sidretül Münteha’da topuklarını bastığı yerden Fırat ve Dicle akar. İslam tasavvufunda bunlar ikisi zahir ikisi batın olmak üzere dört nehir olurlar, tıpkı Tevrat’taki gibi. İlginç olan bu anlatıda Sidre ağacının isminin bu kadar net korunmuş olmasıdır zira Gılgamış’ta Kürdistan sedir ormanlarıyla kaplıdır ve Sidretül Münteha’nın çevirisi “sonsuzluktaki sedir ağaçları”dır. Arapça lehçelerinde Sidre isminin aynı zamanda kiraz ve zeytin ağacı anlamlarına da geldiğini belirtmekte fayda var, çünkü buradaki gönderme bizi Nuh’un zeytin ağacına da götürür. 

  Bu literatür bu yazıya sığmayacak kadar geniştir ama hatırlatılmalı ki François Xavier Lovat’ın harika fotoğraflarla yansıttığı coğrafyamız ve dağlarımıza dair kitabının isminin Kurdistan: Land of God / Kürdsitan: Allah’ın Ülkesi olması da Der Spiegel’in kapak yaptığı Girê Miraza (Göbeklitepe) ile ilgili haberi “Adem ile Havva’nın cenneti bulundu” olarak vermesi de bu literatürün günümüzdeki devamıdırlar.