• ~ KISSADAN HİSSE~

  - Habib Baba, 4.Murad devrinin gizli, kimsenin bilmediği Allah dostlarındandır. Yaşlıdır, fakirdir, gariptir. Fakat Rabbinin katında da alemlere denk bir değerin sahibidir.

  Yaşlı Habib Baba, uzun bir kervan yolculuğunun sonunda İstanbul’a gelmiştir.Yolculuğunun tozunu, yorgunluğunu atmak için bir hamama gider… Niyeti, şöyle iyice bir keselenip, paklanmak… Bedenini de ruhuna denk kılmaktır.

  Fakat hamamcı Habib babayı içeri sokmak istemez.

  – Bugün, der,

  – Sultan Murad’ın vezirleri hamamı kapattılar, dışarıdan müşteri alamıyoruz.

  Habib baba üzülür… Rica, minnet eder, yalvarır…

  – Ne olursun’ der,

  – Kimseye varlığımı belli etmem, aceleyle yıkanır çıkarım.

  Bu tozlu bedenle Rabbime ibadet ederken utanıyorum. Binbir dil döker. Hamamcı ehl-i insaftır… Dayanamaz… Kabul eder… Hamamın en sonundaki odayı göstererek …

  – Baba şu odada hızla yıkanıp çık, para da istemem. Yeter ki vezirler, senin farkına varmasınlar.

  Habib Baba sevinerek kendine gösterilen yere girer. Yıkanmaya başlar… Ve bu arada hamamcının karşısında yeni bir müşteri belirir. Boylu, poslu, genç, yakışıklı biridir bu gelen. Onunda görünümü fakirdir… Ama sadece görünümü… İkinci müşteri kılık değiştirmiş, 4.Murad’dır. O gün vezirlerinin topluca hamam alemi yapacaklarından haberdar olan padişah merak etmiştir.

  – Hele bir bakalım, demiştir,

  – Bizim vezirler, hamamda benden uzakta, kendi başlarına ne yaparlar, nasıl eğlenirler?

  Ve bu merak padişahı, tebdil-i kıyafet ettirerek, hamama getirmiştir.

  Az önce yaşananlar bir kez daha tekrarlanır…

  Hamamcı vezirler der, almak istemez… Padişah ise, ne olursun der, bastırır ve padişah galip gelir… Habib Babanın yıkanmakta olduğu odayı göstererek, genç padişahın kulağına fısıldar:

  – Şu odada bir ihtiyar yıkanıyor. Sen de sar peştemali beline, gir yanına…

  – Beraber sessizce yıkanın, bir an evvel çıkın… Ve ekler:

  – Aman ha! Vezirler varlığınızı bilmesinler.

  Sonra 4.Murad da Habib Babanın yanına süzülür. Beraber sessizce yıkanmaya başlarlar. Bu arada, hamamın büyük salonundan gelen tef, dümbelek, şarkı, türkü sesleri ortalığı çınlatmaktadır…

  Habib Babanın gözü, genç hamam arkadaşının sırtına takılır. Biraz kirlenmiş gibi gelir ona… Allah hikmeti gereği dostuna, o yanındakinin tedbil-i kıyafet etmiş padişah olduğunu ilham etmemiştir…

  Ve yanındakini, görüntüsüne uygun, kendi gibi fakir bir delikanlı zanneden Habib Baba yumuşak bir sesle konuşur:

  – Evladım, der,

  – Sırtın fazlaca kirlenmiş, müsaade edersen bir keseleyivereyim.
  Padişah aldığı bu teklif karşısında şaşkınlaşır ve çok memnun olur…
  Memnun olur, çünkü ömründe ilk defa biri ona, padişah olduğunu bilmeden, sırf bir insan olarak, karşılık beklemeksizin bir iyilik yapmayı teklif etmektedir.
  Memnuniyetle Habib Babanın önünde diz çökerken:

  – Buyur baba, der,

  – Ellerin dert görmesin.

  Bu arada içerideki alemin sesleri hamamı çınlatmaya devam etmektedir. Habib Baba, 4.Murad’ın sırtını bir güzel keseler… Fakat padişah kuru bir teşekkürle yetinmek istemez.. Ne de olsa insandır ve o da her insan gibi kendine yapılan iyiliklerin kölesidir.
  – Baba, der,
  – Gel bende senin sırtını keseleyeyim de ödeşmiş olalım. Habib Baba, teklifin kimden geldiğinden habersiz, tebessümle:
  – Olur evlad, deyip, sultanın önünde diz çöker. Bu arada, Sultan Murad kese yaparken bir yandan da Habib Babayı yoklar, ağzını arar…
  – Baba, der,
  – Görüyormusun şu dünyayı… Sultan Murad’a vezir olmak varmış… Bak adamlar içerde tef, dümbelek hamamı inletiyorlar, sen ve ben ise burada iki hırsız gibi…
  Habib Baba Sultan Murad’ın cümlesini tamamlamasına fırsat bile bırakmaz, kendi hükmünü söyler… Sultan Murad’ın Habib Babadan duydukları, ağzı açık bırakıp, keseyi elden düşürten cinstendir:
  – Be evladım, der, Habib baba,
  – Sultan Murad dediğin kimdir? Sen asıl Alemlerin Sultanına kendini sevdirmeye bak ki, O seni sevince sırtını bile Sultan Murad’a keselettirir…
 • Habib Baba, 4. Murad devrinin gizli, kimsenin bilmediği Allah dostlarındandır. Yaşlıdır, fakirdir, gariptir. Fakat Rabbinin katında da alemlere denk bir değerin sahibidir.

  Yaşlı Habib Baba, uzun bir kervan yolculuğunun sonunda Erzurum’dan İstanbul’a gelmiştir. Yolculuğunun tozunu, yorgunluğunu atmak için bir hamama gider… Niyeti, şöyle iyice bir keselenip, paklanmak… Bedenini de ruhuna denk kılmaktır. Fakat hamamcı Habib babayı içeri sokmak istemez.
  - Bugün Sultan Murad’ın vezirleri hamamı kapattılar, dışarıdan müşteri alamıyoruz, der.
  Habib baba üzülür… Rica, minnet eder, yalvarır…

  - Ne olursun, kimseye varlığımı belli etmem, aceleyle yıkanır çıkarım. Bu tozlu bedenle Rabbime ibadet ederken utanıyorum, der.
  Binbir dil döker. Hamamcı ehl-i insaftır… Dayanamaz… Kabul eder… Hamamın en sonundaki odayı göstererek …

  - Baba şu odada hızla yıkanıp çık, parada istemem. Yeter ki vezirler, senin farkına varmasınlar, der.
  Habib baba sevinerek kendine gösterilen yere girer. Yıkanmaya başlar… Ve bu arada hamamcının karşısında yeni bir müşteri belirir. Boylu, poslu, genç, yakışıklı biridir bu gelen. Onunda görünümü fakirdir… Ama sadece görünümü… İkinci müşteri kılık değiştirmiş, 4.Murad’dır. O gün vezirlerinin topluca hamam alemi yapacaklarından haberdar olan padişah merak etmiştir.

  ‘Hele bir bakalım’ demiştir, ‘bizim vezirler, hamamda benden uzakta, kendi başlarına ne yaparlar, nasıl eğlenirler?’

  Ve bu merak padişahı, tebdil-i kıyafet ettirerek, hamama getirmiştir. Az önce yaşananlar bir kez daha tekrarlanır…

  Hamamcı vezirler der almak istemez… Padişah ise, ne olursun der, bastırır ve padişah galip gelir… Habib babanın yıkanmakta olduğu odayı göstererek, genç padişahın kulağına fısıldar:

  - Şu odada bir ihtiyar yıkanıyor. Sende sar peştemali beline gir yanına… Beraber sessizce yıkanın, bir an evvel çıkın, aman ha! Vezirler varlığınızı bilmesinler, der.
  Sonra 4.Murad da Habib babanın yanına süzülür. Beraber sessizce yıkanmaya başlarlar. Bu arada, hamamın büyük salonundan gelen tef, dümbelek, şarkı, türkü sesleri ortalığı çınlatmaktadır…

  Habib babanın gözü, genç hamam arkadaşının sırtına takılır. Biraz kirlenmiş gibi gelir ona… Allah hikmeti gereği dostuna, o yanındakinin tedbil-i kıyafet etmiş padişah olduğunu ilham etmemiştir… Ve yanındakini, görüntüsüne uygun, kendi gibi fakir bir delikanlı zanneden Habib baba yumuşak bir sesle konuşur:
  - Evladım, sırtın fazlaca kirlenmiş, müsade edersen bir keseleyivereyim, der.
  Padişah aldığı bu teklif karşısında şaşkınlaşır ve büyük bir haz duyar… Haz duyar, çünkü ömründe ilk defa biri ona, padişah olduğunu bilmeden, sırf bir insan olarak, karşılık beklemeksizin bir iyilik yapmayı teklif etmektedir.
  Memnuniyetle Habib babanın önünde diz çökerken:
  - Buyur baba ellerin dert görmesin, der.
  Bu arada içerideki alemin sesleri hamamı çınlatmaya devam etmektedir. Habib baba, 4.Murad’ın sırtını bir güzel keseler… Fakat padişah kuru bir teşekkürle yetinmek istemez.. Ne de olsa insandır ve o da her insan gibi kendine yapılan iyiliklerin kölesidir.

  - Baba gel bende senin sırtını keseliyeyim de ödeşmiş olalım, der.
  Habib baba, teklifin kimden geldiğinden habersiz, tebessümle;

  - Olur evlad, deyip, sultanın önünde diz çöker. Bu arada, Sultan Murad kese yaparken bir yandan da Habib babayı yoklar, ağzını arar…

  - Baba görüyormusun şu dünyayı… Sultan Murad’a vezir olmak varmış… Bak adamlar içerde tef, dümbelek hamamı inletiyorlar, sen ve ben ise burada iki hırsız gibi ..., der demez

  Habib baba Sultan Murad’ın cümlesini tamamlamasına fırsat bile bırakmaz, kendi hükmünü söyler…

  Habib baba, "Ah Be evladım’ der ve devam eder:

  Sultan Murad dediğin kimdir?

  Sen asıl Alemlerin Sultanına kendini sevdirmeye bak ki,

  O seni sevince sırtını bile Sultan Murad’a keselettirir…
  Sultan Murad’ın Habib babadan duydukları, ağzı açık kalmış, keseyi elden düşürmüştür.
 • Allah ve rasulu ne karşı gelen kimseleri, bunlar ister baba, evlad, kardeş ve kabiledaş olsunlar, mümin toplum sevemez, imanı olmayan bir akraba, kalbi yakınlığa lâyık değildir.

  Mesela Hz peygamber, kendi müşrik akrabasına mağfiret dileyemez

  "Ey iman edenler, babalarınızı ve kardeşlerinizi, eğer iman yerine küfrü seviyorlarsa, velîler edinmeyin, kim onları veli edinirse, onlar, zalimlerin ta kendileridir
 • "Her zaman Allah'a sığın ve onun vaadlerinden emin ol. Meselâ; hayırlı bir evlâd, şefkatli bir babadan verilmesi kolay birşey istese, baba çocuğunun isteğini kırmayacak, onu mutlu ettiği için büyük bir sevinç duyacaktır. Oğlum! Allah, kullarına böyle bir babadan daha mı az şefkatlidir? Biz insanların durumları ve istekleriyle, Allah tarafından vaad edilen şeylerin durumunu verdiğim örnekle karşılaştırabilirsin."
 • “…Olur ki, hoşlanmadığınız bir şey
  sizin için hayırlı olur. Olur ki, sevip
  arzu ettiğiniz bir şey sizin için şer
  olur. Doğrusunu Allah bilir, siz
  bilmezsiniz!” (Bakara, 216)
  Uzun yıllardır bu sevinçli haberi
  bekliyordu. Sanki ayakları yerden
  kesilmiş heyecanından uçuyordu.
  Hemen beyine, annesine, ne bileyim,
  onun derdini yüklenen herkese bu
  müjdeli haberi vermeliydi. Hızlı hızlı
  hastane merdivenlerinden indi.
  Gördüğü herkese gülümsüyordu.
  Kapıdaki dilenci çocuğa çıkarıp 20
  milyon verdi. Çocuk şaşkınlık içinde
  gözleri faltaşı gibi açılmış:
  “-Bu çok değil mi abla?” diyebildi.
  Tebessüm ederek yolun karşısına
  geçti. Bir taksiye binip doğruca
  beyinin dükkânına gitti. İçeride
  müşteriler vardı. Telaşla içeri girince
  beyi:
  “-Ne oldu Hatice?!” dedi. Hatice:
  “-Seninle çok önemli bir konuyu
  konuşmam lâzım. Burada olmaz!”
  deyince, beyi merak içinde onu bir
  çay bahçesine götürdü. Hatice hanım,
  beyini sakinleştirmeye çalışırken
  kendi içi içine sığmıyordu:
  “-Muratçığım, sâkin ol şimdi, sana bir
  haberim var! Duyunca lütfen
  heyecanlanıp bağırma!” Beyi daha
  bir meraklanmış ve:
  “-Hadi ne olduğunu anlatmayacak
  mısın?” deyince, Hatice hanım, sırrını
  beyinin kulağına fısıldadı.
  “-Hâmileyim!..”
  Beyi önce duraksadı, sonra:
  “-Allah'ım, Sana şükürler olsun!” diye
  bağırmaya başladı. Âdetâ çocuklar
  gibiydi, yerinde duramıyordu. Bütün
  gücüyle çığlık atmak ve “baba”
  olduğunu bütün dünyaya ilân etmek
  istiyordu. Herkes başlarını çevirmiş
  tebessümle onları izliyordu.
  Murat bey:
  “-Hatice, ben bile unuttum, kaç yıldır
  bu bebeğin yolunu gözlüyoruz!..”
  dedi.
  “-10 yıldır, Murat'ım, 10 yıldır!..” dedi
  Hatice hanım.
  Murat bey, annesine, akrabalarına
  telefon açıyor; Hatice hanım da
  sevinç gözyaşlarıyla onu
  seyrediyordu…
  Sanki evliliklerinin en güzel
  günlerini geçiriyordu Hatice… Ne
  istese ânında oluyordu. Kahvaltısı
  yatağına geliyor, bir dediği iki
  edilmiyordu. Hem şaşkın, hem de
  sevinç içindeydi.
  Kayınvâlidesiyle de problemleri
  sanki bir anda bitmiş, ana-kız gibi
  olmuşlardı.
  Hamileliğin üçüncü ayında, doktor,
  ultrasonla bebeği inceliyordu.
  Birden yüzü değişti. Hatice'nin
  kalbinin atışı değişmiş, bakışını
  doktorun mimiklerine odaklamıştı.
  Doktor sıkıntıyla Murat beyi de
  çağırdı. Hatice'yle beyi çok
  korkmuşlardı. Neler oluyordu.
  Doktor:
  “-Sizi üzmek istemem, ama
  gerçekleri söylemem gerekiyor. Bu
  çocuğun beyninde bir tümör var.
  Doğarsa zekâ özürlü olacak.
  İsterseniz hemen kürtaj yapalım,
  isterseniz bir hafta düşünün. Sonra
  karar verirsiniz.” dedi.
  Hatice olduğu yere yıkıldı. Beyi ise o
  kadar şaşkındı ki, gözü Hatice'yi bile
  görmüyordu. Sevinç yumağı olan
  evleri bir anda mâtem ocağına
  dönmüştü. Kimsenin ağzını bıçak
  açmıyordu.
  Haberi, yavaş yavaş bütün akrabaları
  duydu. Herkes akıl vermeye başladı.
  “-Nasıl uğraşacaksın onunla. Biz,
  akıllı çocukla bile baş edemiyoruz,
  aldır gitsin!..” diyenler bir tarafta…
  “-Müftüye danış, günah!..” diyenler,
  “Onunla her gün uğraşırken
  tahammül edemez, sonunda sert
  davranmaya başlarsın. O zaman her
  gün vicdanının kâtili olacağına, bir
  kere aldır, bir kere kâtil ol!..”
  diyenler…
  Artık kimseyle görüşüp konuşmak
  istemiyorlardı. İşin garip tarafı, eskisi
  gibi birbirleriyle de
  konuşmuyorlardı.
  Murat bey:
  “-Hatice, kararı çabuk vermemiz
  lâzım!” deyince, Hatice hanım:
  “-Ne yapalım?” dedi. Murat bey:
  “-Bence kürtaj!.. Allah, sonra tekrar
  verir!” dedi. Hatice bu cevaptan
  irkilmişti:
  “-Yani evlat kâtili mi olacağız?”
  diyebildi. Beyi:
  “-Ama zekâ özürlü olacak, nasıl
  bakarız? Elâlemin içine nasıl çıkarız?
  Nasıl «bu çocuğumuz!» deriz.” diye
  cevap verdi. Hatice büyük bir
  kararlılıkla:
  “-Hayır, ben bu çocuğu yıllardır
  Allah'tan diliyorum. Şimdi verdi ve
  bizi imtihan ediyor. Murat'ım, ne olur
  aldırmayalım!” dedi.
  “-Hatice, ben zekâ özürlü bir çocuk
  istemiyorum!”
  “-Allah'ın sana verdiğine râzı değil
  misin? Hatırlasana ne kadar
  sevinmiştin baba olacağına!..”
  Murat susuyordu. Hatice
  gözyaşlarıyla devam etti:
  “-Belki akıllı olsa hayırsız olacaktı, o
  zaman, «Keşke akılsız olsa da hayırsız
  olmasa!» derdik. Kimbilir belki bu
  bizim için hayırlıdır. Ne olur, evlad
  kâtili olmayalım!”
  Hatice hanım, bütün gece duâ etti,
  ağladı. Rabbine sığındı:
  “Rabbim! Ne olur nefsime uydurma!..
  Başkalarının sözüne bakıp da kâtil
  olmama izin verme! Dayanma gücü
  ver. Şifâ ancak Sen'de!..”
  Sabah olunca Murat Bey:
  “-Eğer çocuğu aldırmazsan senden
  ayrılırım!..” diyerek Hatice'nin
  dünyasını bir kez daha başına
  yıkmıştı.
  Hatice hanımın bir karşılık vermesini
  beklemeden kapıyı çarpıp çıkan
  Murat bey, arabasına bindi ve
  kontağı çevirmeye başlamadan önce
  düşüncelere daldı:
  “Ben senden ayrılamam Hatice,
  ayrılamam. Ama senden bu çocuğu
  aldırmanı istiyorum.
  Aldırmıyorsun!..” diye söylendi.
  Hatice eşyalarını topladı, annesinin
  evine gitti. Olanları annesine anlattı.
  Annesi Hatice'ye kızıp:
  “-Beyin haklı, sen çocuk hasretiyle
  ne istediğini bilmiyorsun!” diye
  çıkıştı.
  Onları, sessiz köşesinde Kur'ân
  okuyan Şefika nine dinliyordu.
  Annesi mutfağa gidince Hatice'yi
  yanına çağırdı. Hatice'nin başını
  kucağına yaslayıp:
  “-Kızım, canı veren Allah'tır. Almak da
  O'nun hakkıdır. Korkma! Allah
  kimseye gücünün yetmeyeceği yükü
  yüklemez. Demek, sen bunu
  kaldıracaksın ki, sana veriyor. Belki
  rızası bunda gizlidir. Sabret ve kâtil
  olma!” dedi.
  Hatice kararını verdi. Doktoruna gitti:
  “-Yavrumu doğurmak istersem,
  benim sağlığıma bir zararı olur mu,
  doktor hanım?” diye sordu. Doktor:
  “-Hayır, hâmileliğin normal, anormal
  olan çocuk!” dedi.
  “-O zaman aldıramam!” dedi ve geri
  döndü.
  Beyine telefon açıp, kesinlikle
  çocuğu doğuracağını, Allah katında
  sorumlu olmaktan korktuğunu
  söyledi ve “Ben kaderime râzıyım!”
  diyerek telefonu kapattı.
  Beyi telefonda duyduklarından sonra
  yaptığına pişman olmuş ve
  başkalarının dediklerine kulaklarını
  tıkayarak, vicdanın sesini dinlemeye
  karar vermişti. O akşam Hatice'nin
  yanına gitti, bir demet kırmızı gül
  yaptırmış, güllerin üstüne de küçük
  bir not eklettirmişti:
  “Ben de kaderime râzıyım!..”
  Sevinçle evlerine döndüler. Korkuyla
  geçen altı ay sonra doğum zamanı
  gelmiş çatmıştı. Hem üzgün, hem
  sevinçli, hem buruk… bütün zıt
  duyguları beraber yudumluyorlardı
  sanki.
  Dört saatlik bir beklemeden sonra
  bebeğin ağlaması koridorda
  duyuldu. Murat Bey olduğu yere
  çöktü. Ellerini açtı ve:
  “-Rabbim sevgisini de, sabrını da ver.
  İsyân ettirme!” diye duâ etti.
  Bu sırada yanına kadar gelmiş olan
  hemşirenin sesiyle irkildi:
  “-Müjde oğlunuz oldu!..”
  İki eliyle gözyaşını sildi. Bebeği
  kucağına aldı. Bir anda sıcacık bir
  sevgi seli aktı kalbine, öptü kokladı.
  “-Hoş geldin Sabri!” diye mırıldandı.
  Bir anda ağzından çıkan bu isim, onu
  korkuttu. “Evet, adı Sabri!” dedi.
  Ertesi gün bebeğin tahlilleri yapıldı.
  Doktor, tedirginlikle bekleyen anne-
  babanın yanına giderek sevinçle:
  “-Müjde, bebeğiniz çok sağlıklı!
  Sandığımız gibi zekâ özrü yokmuş!”
  dedi.
  Odadaki herkes sevinç gözyaşları
  döküyordu. Murat bey, kendisinden
  utandı.
  “-Rabbim beni affet, affet!” diye
  ağlamaya başladı. Hatice'ye döndü:
  “-Eğer senin îmân kuvvetin ve
  kararlılığın olmasaydı, şimdi bir
  evlad kâtili olacaktım. Sen de beni
  affet!” dedi.
  “Allah her şahsı ancak gücünün
  yettiği ölçüde mükellef kılar.
  Herkesin kazandığı (hayır) kendine,
  yapacağı (şer) de kendinedir.
  Rabbimiz! Unutursak veya hataya
  düşersek bizi sorumlu tutma! Ey
  Rabbimiz! Bizden öncekilere
  yüklediğin gibi bize de ağır yük
  yükleme!. Ey Rabbimiz, bize
  gücümüzün yetmediği işler de
  yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla!..
  Bize acı sen bizim Mevlâmızsın.
  Kâfirler topluluğuna karşı bize
  yardım et!..” (Bakara, 286)
  Halime Demireşik
  Şebnem Dergisi, 12
 • Hayri Baba(r.a), Şeyhi Hacı Muhammed Baba(r.a) hazretlerine: “Bana namazı öğretir misiniz?” demesi üzerine şu cevabı alır: “-Evlad! Evvela hakiki abdest al. Dışını su ile, içini tevbe ile temizle. Sonra seccadene var. Kabe’yi iki kaşının arasında, Azrail(a.s)’ı arkanda, cenneti sağ yanında, cehennemi sol yanında, sırat köprüsünü ayağının altında diye düşün. Gönlünü hepten Hakk’a ver ve hakkı bil. Azametle tekbir al. Korku ile otur. Heybetle Kur’an oku. Tazarru ile rüku eyle. Tevazu ile secde kıl. Zarılıkla tahiyyata otur. Allah’ı sevgiyle selamla ki, İnşallah namazın kabul olur.”