Büşra A., bir alıntı ekledi.
16 Mar 14:56 · İnceledi

BAKARA SÛRESİ-256.AYET
Dinde zorlama yoktur. Doğruluk, sapıklıktan gerçekten ayrıldı. Artık her kim, tâğûta inanmayıp Allah'a îmân ederse o, işte en sağlam tutanağa yapılmıştır. Öyle ki, onun için kopmak yok. Allah işitendir,bilendir.

Kuran-ı Kerim Türkçe Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (Sayfa 43 - Seda Yayınları- 2007)Kuran-ı Kerim Türkçe Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (Sayfa 43 - Seda Yayınları- 2007)
Osman ÇetinSoy, bir alıntı ekledi.
31 Ara 2017 · İnceledi · 10/10 puan

“Dinde hiç bir zorlama yoktur. Gerçekten iman ile küfür
apaçık meydana çıkmıĢtır. Artık her kim Tâğutu red (ve inkâr)
eder ve Allah‟a iman ederse o, kopması mümkün olmayan
sapasağlam bir kulpa tutunmuĢ olur. Allah iĢitendir, bilendir.”
(Bakara Sûresi, 256)

Bu ayet-i kerime, Allah‘a iman etmeden önce tâğutu inkâr
etmeyi bizlere emretmektedir. Sağlam olan kulpa yapışmayı
tâğutu inkâr şartına bağlamıştır. Bu şart gerçekleşmeden ortaya
atılan iman iddiası sadece bir ―iddiadan‖ ibaret kalacaktır. Dolayısıyla
‗Ben müslümanım‘ diyen bir kimsenin üstte zikretmeye
çalıştığımız maddelerde adı geçen tâğutları reddetmesi, kabul
etmemesi ve onlardan uzak durması gerekmektedir. Ama gelin
görün ki günümüz dünyasında ‗Ben müslümanım‘ diyen insanların
birçoğu —maalesef— bu tâğutları desteklemekte, onlara
sevgi göstermekte ve onlarla el ele gezmektedir. Bu musibetten
Rabbimize sığınıyor ve bir an önce bu despot zalimlerden, işbirlikçi
tâğutlardan Ümmet-i Muhammed‘i kurtarmasını niyaz ediyoruz.

La İlahe İllallah Ne Demek Biliyor musun?, Faruk FurkanLa İlahe İllallah Ne Demek Biliyor musun?, Faruk Furkan
ebruli, bir alıntı ekledi.
25 Haz 2016 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Din(e girmede/iman etme)de zorlama yoktur.
İslâm, iman konusunda zorlamayı değil; tebliği, daveti ve irşâdı esas almış, iman edip etmemeyi, herkesin hür irade ve vicdanına bırakmıştır.Ancak toplumun fesadına sebep olan hallerde yönetim birimlerince bazı yaptırımlar uygulanır. Aile reisleri de aile fertlerine din bilgilerini öğreterek gereğini yaptırmaya çalışır.

Doğruluk ile sapıklık (iman ile küfür, hak ile batıl) meydana çıkmıştır. Artık kim, tâğûtu (Allah’tan uzaklaştıran ve emirlerini yapmaktan men edenleri)* tanımayıp da Allah’a iman ederse, işte o, kopması (mümkün) olmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah (her şeyi) hakkıyla işitendir, bilendir.
Bakara Sûresi / 256.Ayet

Feyzü'l Furkan Açıklamalı Kur'an-ı Kerim Meali, Hasan Tahsin FeyizliFeyzü'l Furkan Açıklamalı Kur'an-ı Kerim Meali, Hasan Tahsin Feyizli