• "...Belirli bilimler önemli devrimlere uğradıklarında (o dönemde matematik ve fizik), hemen her zaman “bilimde buhranın” ya da matematik ve fizikte buhranın başladığını ortaya atan profesyonel filozoflar türer. Diyebilirim ki, filozofların bu beyanları normaldir: Şöyle ki, birçok filozof zamanlarını, bilimin can çekişmesini önceden söylemekle yani bunun için pusuda yatmakla geçirir - felsefe adına bilimin cenaze törenini yapmak için.

  Ama işin garibi şu ki, aynı zamanda, bilimde buhran olduğunu söyleyen bilimadamları da var. Bunlar birdenbire kendilerinde şaşırtıcı bir felsefe yeteneği buluyorlar, aslında başından beri hep felsefenin “pratiğini” yaptıkları halde, birdenbire kendilerini filozof olmuş gibi görüyorlar. Vahiy geldiğini sanarak bir şeyler söylüyorlar, oysa söyledikleri, felsefenin kendi tarihi olarak görmek zorunda olduğu birtakım aşılmış ve bayatlamış sözlerden ibaret.

  Biz meslekten filozoflara gelince, bir kriz söz konusuysa bunun bir bilimin dönüşümü sandıkları gelişim anında gelen gözle görülebilir ve görülmeye değer bir felsefi kriz olduğunu düşünmek eğilimindeyiz. Nöbet geçiren çocuklar gibi kriz sandıkları şey karşısında nöbete tutuluyor bilginler (Bu bilim adamlarının kendiliğinden [spontane], günü birlik felsefesi bu kriz sırasında birdenbire kendini gösterivermiştir)..." (Lenin ve Felsefe, Louis Althusser, İletişim Yay. s.42-43)

  Bu kısımları okuduğumda vaktinde okuduğum bir metinde Alev Alatlı'nın fuzzy logic (ki bize daha doğru çevirisi onun dediği gibi saçaklı değil bulanık biçimindedir) hakkında Leibniz ve sonsuz küçüklükleri de atlayarak, fuzzy logic'e geçişin en küçüğe doğru yaklaşan bilimin kendisini de Aristo Devriminde (kalmış zannederek ve yine zırvalayan başka birisini de referans gösterdiği yazısı aklıma geldi. http://dusuncetarihi.kapadokya.edu.tr/...li-bir-devrimci.html

  İkili mantıktan önce fuzzy logic'in mümkünlüğünü zannedebilmek yahut fuzzy logic'teki sınıra sürüklenmenin ikili mantıktaki 1'in de küçülmesi olduğunu görmemek için kasıtlı bir saçmalama gerekmektedir ve doğrusu Alatlı bu konuda muzzam saçmalamaktadır. Althusser'in gördüğü muadilleri de varmış demek ki... Fuzzy Logic, Alatlı'nın zannettiği gibi bir devrim (Aristo, Galileo, Newton gibi) de değildir hatta, ilerlemedir/ilerlemenin devamıdır... Orwell'e Tayyip'i alkışlatmak için çarpıtma yeteneğiniz muazzam olmalı sonuçta...
 • Batı zihniyetini şekillendiren, parametrelerini, doğru- yanlış cetvellerini tanzim eden, Eski Yunan. Demokritos'un kainatı atomlar ve boşluklardan ibaret. Eflatun'un dünyası keskin üçgenlerle dolu. Aristo'nun mantığı siyah- beyaz kurallarla… Aristo'yu izleyen kuşaklar, aklı ve kainatı onun mantığı ve bilimsel eğilimleri doğrultusunda algılamaya devam ettiler. Çağdaş bilim, matematik, mantık ve kültür Dünya'nın siyah- beyaz olduğu ve bu niteliğinin değişmediği esası üzerine kuruldu. Ağzımızdan çıkan her önerme ya doğru ya da yanlış. Her yasa, her yönetmelik, her kural kesin. Dijital bilgisayarın 0- 1 ikili sistemi, siyah- beyaz dünya anlayışının zaferi gibi (Bart KOSKO). Heyhat, SAHİCİ DÜNYA ARİSTO'NUN TANIMLADIĞI GİBİ DEĞİL
 • Evet, yaşadıkça değişiriz. Öğrenme dediğimiz şey, tamamen değişmeden ibarettir. Herhangi bir şeyle karşılaştığımızda, bir ses duyduğumuzda, bir kelime okuduğumuzda, bir koku aldığımızda, hastalandığımızda, canımız yandığında değişiriz. Bu değişme sonucu, eskisinden farklı olan bir kişi haline geliriz ve artık "öğrenmiş" oluruz. Bart Kosko'nun deyişiyle, "Değişmeden öğrenemez ve öğrenmeden değişemeyiz."
 • Batı’ya Yön Verenler

  Abraham Lincoln

  Adam Smith

  Adolf Hitler

  Aelius Aristides

  Albert Camus

  Alexander II

  Alexis de Tocqueville

  Alfred North Whitehead

  Alfred Rosenberg

  Alfred Russel Wallace

  Alfredo Rocco

  Antoine de Montchretien

  Aristo

  Arnold Toynbee

  Arthur Koestler

  Arthur M. Schlesinger, Jr.

  Auguste Comte

  Aziz Asisili Francis

  Aziz Augustine

  Aziz Gregory

  Aziz Ignatius Loyola

  Aziz Thomas

  Aquinas

  Baron D’Holbach

  Baron de Montesquieu

  Bart Kosko

  Bartolome de las Casas

  Basil Willey Benedetto Cotrugli

  Benedict de Spinoza

  Benito Mussolini

  Bishop Eossuet

  Bishop Otto of Freising

  Bishop Sprat

  Blaise Pascal C. E. M. Joad

  C. Wright Mills

  C.F! Snow

  C.Virgil Gheorghiu

  Carl Jung

  Cesare de Beccaria

  Charles Darwin

  Charles Fourier

  Charles Kingsley

  Charles Secondat de Montesquieu

  Cicero

  Claude-Adrien Helvetius

  Coluccio Salutati

  Cyprian

  Czeslaw Milosz

  Dante Alighieri

  David Friedrich Strauss

  David Hume

  David Ricardo

  Denis Diderot

  Desiderius Erasmus

  Dupont de Nemours

  Edmund Burke

  Eduard Bernstein

  Eflâtun

  Erich Fromm

  Ernst Cassirer

  Ernst Haeckel

  Fontenelle

  Francesco Petrarch

  Francis Bacon

  François de Chateaubriand

  Franklin D. Roosevelt

  Franz Alexander

  Frederic Bastiat

  Fredrick II

  Friedrich A. Hayek

  Friedrich Engels

  Friedrich Karl von Savigny

  Friedrich List

  Friedrich Nietzsche

  Friedrich Schleiermacher

  Friedrich von Bernhardi

  Fyodor Dostoyevski

  G. H. Lewes

  Gaius

  Galileo

  Galilei

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel

  Georges Sorel

  Giorgio Vasari

  Giovanni Battista Vico

  Gomes Eannes de Azurara

  Gotthold Ephraim Lessing

  H.G. Wells

  Heinrich von Treitschke

  Henri Bergson

  Henry Peacham

  Herbert Spencer

  Houston Stewart Chamberlain

  Ignatius Loyola

  Immanuel Kant

  J.S.Haldane

  Jacques Benigne Bossuet

  Jacques Maritain

  James Fitzjames Stephen Jean Bodin

  Jean Jacques Rousseau

  Jean-Paul Sartre

  Jeremy Bentham

  Johann Wolfgang von Goethe

  John Adams

  John Buridan

  John Calvin

  John Henry Newman J

  ohn Locke

  John Maynard Keynes

  John Milton

  John Strachey

  John Stuart Mill

  Joseph de Maistre

  Joseph Glanville

  Joseph Mazini

  Joseph Priestley

  Joseph Stalin

  Julien Benda

  Karl Earth

  Karl Jaspers

  Karl Marx

  Karl Pearson

  Klemens Metternich

  L.T. Hobhouse

  La Chalotais

  Leo Battista Alberti

  Leonard Busker

  Leonardo da Vinci

  Lionardo Bruni

  Lorenzo Valla

  Ludwig Feuerbach

  Madame de Stael

  Magna Carta

  Marie Jean de Condorcet

  Marquis de Condorcet

  Martin Luther

  Matthew Arnold

  Max Planck

  Michel de Montaigne

  Milovan Djilas

  Niccolo Machiavelli

  Nicholas Copernicus

  Nicolas Berdyaev Novalis

  Ortega y Gasset

  Oswald Spengler

  Papa Alexander

  Papa Boniface VIII

  Papa Innocent III

  Papa Julius

  Papa Leo XIII

  Papa Paul III

  Papa Pius IX

  Paul Tillich

  Percy Bysshe Shelley

  Peter Paul Vergerio

  Philip Melanchthon

  Philipp Frank

  Pico della Mirandola

  Pierre Bayle Pliny the Younger

  Plotinus Polybius

  Pseudo-Areopagite Dionysius

  Ralph Waldo Emerson

  Ramon Lull

  Rene Descartes

  Richard Baxter

  Richard Cobden

  Richard Hooker

  Robert Barclay

  Robert Boyle

  Robert Michels

  Robert Owen

  Roger Bacon

  Roger Cotes

  Salisburyli John

  Samuel Smiles

  Samuel Wilberforce

  Seneca Sidney Webb

  Sigmund Freud

  Sire de Joinville

  Sör Francis Bacon

  Sör Humphrey Gilbert

  Sör Isaac Newton

  Sör James Jeans

  Sör Joshua Reynolds

  Sör Leslie Stephen

  Sör Thomas Elyot

  Sör Walter Raleigh

  Sör William Harvey

  Sör William Petty Tacitus

  Teilhard de Chardin

  Tertullian

  Tevrat

  Theodore Beza

  Thomas Babington Macaulay

  Thomas Carlyle

  Thomas Henry Huxley

  Thomas Hobbes

  Thomas Malthus

  Thomas Paine

  Thomas Sprat

  Thomas Wilson

  Thucydides

  Vespasiano da Bisticci

  Viconte de Chateaubriand

  Vladimir Lenin

  Voltaire W.R.Inge

  Walter Bagehot

  Walter Travers

  William Blake

  William Durandus

  William Harvey

  William Langland

  William Lecky

  William Shakespeare

  William Wordsworth
 • Bart Kosko'nun deyişiyle, "Değişmeden öğrenemez ve öğrenmeden değişemeyiz."
 • Bart Kosko'nun deyişiyle, "Değişmeden öğrenemez ve öğrenmeden değişemeyiz."
 • Yıllar yıllar sonra, muhteşem bir kış gününde Bart Kosko adında bir adamla tanıştım. 1993 olmalı, 33 yaşındaydı. Genç adam, " Bir gün bilimin doğru olmadığını öğrendim !" diye başladı.
  " Gününü hatırlamıyorum ama dakikasını hatırlıyorum. 20. yüzyılın Tanrısı, bundan böyle tanrı değildi ! Bir yanlışlık vardı ve bilimle uğraşan herkes bu hatayı yapıyordu. Bir şey ya doğrudur ya da yanlış diyorlardı. Neyin doğru, neyin yanlış olduğundan her zaman emin olamıyorlardı. Emin oldukları tek şey vardı, o da bir şeyin ya doğru ya da yanlış olduğuydu. Çimenin yeşil olup olmadığını, atomların titreşip titreşmediklerini ya da Maine eyaletindeki göllerin sayılarının tek mi, çift mi olduğunu söyleyebilirlardı. Bu iddiaları matematik ya da mantıktaki iddiaları gibi kesin iddialardı. Tümüyle doğru ya da tümüyle yanlış. Siyah ya da beyaz. 1 ya da 0.
  Oysa söylemleri, derece meselesiydi. Olguların hepsi derece meselesiydi. Olgular her zaman bir ölçüde fuzzy veya müphemdi, asla kesin değil. Siyah-beyaz olan bir söylem vardıysa, o sadece matematikte geçerliydi ve matematik yapay bir kurallar ve semboller sisteminden ibaretti.