• Başarının en ucuz ve kolay yolu evede kitap bulundurmak. Nevada Üniversitesi, Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi ve Ulusal Avustralya Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışmada 500 kitaplık bir kütüphaneye sahip bir evde yetişmenin çocukların eğitim düzeyine yaptığı etkinin 15-16 yıl üniversite eğitimi almış ebeveynlere sahip olmak kadar büyük olduğu gösterildi. Her iki etken de ortalama olarak eğitimde bir çocuğun 3 yıl daha ileride olmasını sağlıyor. Araştırmacı Mariah Evans evde 20 tane olsa bile kitap bulundurmanın bir çocuğun daha yüksek eğitim seviyesine ulaşmasında önemli bir etkisi olduğunu ve daha fazla kitabın da daha fazla yarar sağlayacağını söylüyor. ( Bilim ve Teknik dergisi). Özellikle ülkemizde eğitim kalitesinin düşük olması, okullarda ki kütüphanelerin kaynak konusunda kıt olması, ebeveynlerin eğitim düzeylerinin düşük olması ve bu doğrultu da ailelerin çocuklarının daha iyi bir eğitim almalarını istemesi ama bunu gerçekleştirecek maddi güce sahip olamamaları bir çok öğrenci için dezavantaja sebep olmaktadır. Belki 500 değil de 200 kitaplık bir küçük kütüphanenin masrafı kitap adeti 20 tl kitaplık 500 tl olsa 4500 tl olmaktadır. Bu masrafı minimum düzeye düşürmek imkanı yüksektir. Bu masraf uzun vadeye yayıldığında aileyi aşırı derece de zorlamayacağını düşünüyorum. Kütüphaneye konulacak kitapların da özenli bir şekilde seçilmesi önemli bir etki yaratacaktır.