• İngilizlerin, kendileriyle hatta savaş halinde olmadığımız Romanya ve Sovyetler Birliği topraklarına, petrol kaynaklarına baskın planını, bu defa da Almanların, 'Maskeli bir İstila Ortaklığı' teklifi takip etti. Berlin'de hazırlanıp, Alaman Seferi Von Papen'in yürümeyeceğine daha önceden inanması pek muhtemel olan bu teklifine göre Türkiye Alman asker, silah ve malzemesinin Türk topraklarından gizlice Irak'a geçmesine müsade edecektir. Bu Alman hayalciliğin temelinde gene; onlara cesaret veren ve muhayyilelerinde eski Kayser İmparatorluğunun Berlin-Bağdat-Hint Denizi siyasetini canlandıran bir sebep de vardı: Irak'ta 4 Nisan 1941'de, Raşit Ali Geylani isimli ve faşist eğilimli biri hükümeti ele geçirmiş, Hitler'i yardıma çağırıyordu! Hatta Raşit Ali, Hariciye Nazırını bazı işbirliği yolları aramak için Ankara'ya bile göndermişti!...

    Böylece de Almanlar Irak petrollerine inecekler ve tabii bu planın devamlı uygulanabilmesi için, Türk topraklarını da istila ederek veya Türkiye'yi kendi saflarına katarak, Irak'ta yerleşeceklerdi. Bu hareketin tabii neticesi, elbette ki Süveyş'e akmak ve hiç değilse Basra körfezinde Japon Müttefikleri ile birleşmek olacaktı. Ne kadar nazari olsa bile, böyle bir planın başarılı yürümesi takdirinde daha önce Hitler'in zaten Stalin'e teklif ettiği gibi, Rusların da İran üzerinden Basra körfezine, Fars denizine sarkması olacak ve o takdirde de Asya'nın kaderi, elbette ki başka türlü gelişecekti. Ama ne var ki, bu kıtalararası uçsuz bucaksız planın mihver noktasında da, gene inatçı bir adam, ufak tefek, fakat yakası bir türlü ele avuca geçirilemeyen bir dev realist bulunuyordu : İnönü!