• Zemherinin baharı kendine özgü bir mevsimdir
  Gün batımıyla sırılsıklam olsa da ebedidir,
  Kutupla dönence arasında, zamanda gerilmiştir.
  O kısa gün en aydınlık iken, kırağıyla ve ateşle,
  Geçici güneş alazlanır buzda, gölette ve hendeklerde,
  Yüreğin sıcaklığı olan rüzgârsız bir soğukta,
  Yansıtarak suyun aynasında
  Körlük olan bir kamaşmayı öğleden hemen sonra.
  Ve dalın alevinden, ya da maltızdan, parıldar daha da şiddetli,
  Uyandırır o devinimsiz ruhu: rüzgâr yok, fakat Pentekost ateşi
  Yılın o karanlık zamanında. Erimekle donmak arasında
  Titrer ruhun özsuyu. Yoktur toprağın kokusu
  Ya da yaşayan bir şeyin kokusu. Bahar zamanıdır bu
  Fakat zamanın sözleşmesinde değil. Şimdi karın fani çiçeğiyle
  Çalı çitin benzi atar
  Bir saatliğine, daha bir apansız
  Yazın tazeliğinden, ne filizlenmekte ne de solmakta,
  Yeri yok varlığın gelişim planında.
  Nerededir o yaz, o tasavvur edilemez
  Sıfır yaz? Bu yoldan gelmişsen,
  Muhtemelen bu güzergâhtan geçmişsen
  Bu yerden muhtemelen varacağın mekândır işte,
  Bu yoldan geçmişsen akdiken zamanı, bulurdun çitleri
  Bembeyaz yeniden, Mayıs’ta, şehvetli şirinlikle.
  Yolculuğun sonunda aynı olurdu,
  Devrik bir kral gibi gelseydin geceleyin,
  Gündüz vakti niye geldiğini bilmeden gelseydin,
  Aynı olurdu, o çetin yoldan giderken
  Ve domuz ağılının ardından dönerken kasvetli ön cepheye
  Ve mezar taşına. Ve dönüş nedeni olarak düşündüğün şey
  Sadece bir kavkıdır, eğer mümkünse
  Sadece amaca ulaşıldığında amacın ayrıldığı
  Anlamın bir kapçığıdır.Ya bir amacın yoktur
  Ya da tasarladığının bitimi ötesindedir amaç
  Ve amacın değişmiştir ona ulaştığında. Dünyanın sonu olan
  Başka yerler de vardır, bazıları denizin çenelerinde,
  Ya da karanlık bir gölün üzerinde, bir çölde ya da bir kentte –
  Fakat en yakını burasıdır, mekânda ve zamanda,
  Şimdi ve İngiltere’de.Bu yoldan geldiysen,
  Herhangi bir güzergâhtan geçtiysen, nereden başladıysan,
  Hangi saatte ya da hangi mevsimde,
  Hep aynı olurdu: bir kenara bırakırdın
  Aklı ve fikri. Doğrulamak için burada değilsin,
  Kendini eğitmek, ya da doyurmak için merakını
  Ya da bildiri iletmek için. Duanın geçerli olduğu
  Burada diz çökmek için varsın. Ve sözcüklerin dizgesinden,
  Dua eden zihnin bilinçli uğraşısından,
  Ya da yakaran sesin tınısından daha fazla bir şeydir dua.
  Ve ölmüşler yaşıyorken ne söyleyemedilerse,
  Söyleyebilirler sana, ölmüş olmak: Ölünün iletişimi
  Ateşle dillenmiştir yaşayan lisânın ötesinde.
  Burada, zamansız anın kesişme noktası
  İngiltere’dir ve başka yer değil. Asla ve daima.- II -
  Yaşlı bir adamın yenindeki kül
  Yanmış güllerin bıraktığı bütün küldür.
  Havada dönüp duran toz
  İşaretler hikâyenin bittiği yeri.
  Teneffüs edilen toz bir evdi –
  Duvarlar, ahşap kaplama ve o fare,
  Umudun ve umutsuzluğun ölümüdür
  Havanın ölümüdür bu.Taşkın ve kuraklık vardır
  Gözler üstünde ve ağızda,
  Ölü su ve ölü kum
  Çekişirler üstün gelmek için.
  Kavrulup hiçleşmiş toprak.
  Şaşkınca bakar çabalamanın boşunalığına,
  Neşesiz kahkahalar atar.
  Toprağın ölümüdür bu.Su ve ateş takip eder
  Kenti, merayı ve yabani otu.
  Su ve ateş alaya alır
  Yadsıdığımız özveriyi.
  Su ve ateş çürütecek
  Unuttuğumuz mahvolmuş temellerini
  Tapınağın ve koronun.
  Suyun ve ateşin ölümüdür bu.Sabah öncesi belirsiz saatte
  Sonsuz gecenin bitimine yakın
  Bitimsizin tekrarlanan bitiminde
  Titreşen dilli o karanlık kumru geçtikten sonra
  Eve dönüşünün ufku altında
  Ölü yapraklar hâlâ teneke misali hışırdarken
  Asfalt üstünde başka ses yokken
  Üç bölge arasından yükselirken duman
  Yürüyen, yolda oyalanan ve telaşlı birine rastladım
  Metal yapraklar misali üfürülmüştü yanıma doğru
  Kentsel tan yeli önünde direnmeksizin.
  Ve anlamlı incelemeyle meydan okuduğumuz
  Yere çevrilmiş yüze bakarken
  Sönen alacakaranlıkta ilk karşılaşılan yabancıda
  Tanıdığım, unuttuğum, hem birini hem de nicesini
  Yarı yarıya hatırladığım bazı ölü ustaların apansız bakışını
  Yakaladım; o kahve kızarığı simalarda
  Bileşik bir hayaletin aşina gözleri
  Hem samimiydi hem de tanınmazdı.
  Sonra çifte bir rol üstlendim, ve bağırdım
  Ve duydum başka bir sesin bağırdığını: “Ne? Burada mısın? ”
  Olmasak bile. Hâlâ aynıydım ben,
  Bilerek kendimi ancak başka biri olarak –
  Ve hâlâ biçimlenen bir yüzdü O; önlerinden giden
  Sözcükler tanımayı zorunlu kılmaya yetiyordu yine de.
  Ve böylece, sıradan yele itaatkâr,
  Birbirlerini yanlış anlamak için çok yabancı,
  Öncesiz ve sonrasız, hiçbir yerle karşılaşmanın
  Bu kesişme noktasında zamanın, uyum içinde,
  Adımladık kaldırımları bir ölüm devriyesi olarak.
  Dedim ki: “Hayrete düşmem kolaydır,
  Gene de kolaylık hayretin nedenidir. Bu yüzden konuş:
  Kavramayabilir, anımsamayabilirim”.
  Ve O dedi ki: “Can atmıyorum tekrarlamaya
  Unuttuğun düşüncelerimi ve kuramımı.
  Bu şeyler amacına ulaştı: rahat bırakalım onları.
  Seninkileri de öyle, ve dua et ki bağışlansınlar
  Başkalarınca, dua ettiğim gibi senin hem kötüyü
  Hem de iyiyi bağışlaman için. Geçen mevsimin meyvesi
  Yenmiştir ve doymuş hayvan tekmeleyecek boş kovayı.
  Çünkü geçen yılın sözcükleri geçen yılın diline değgindir
  Ve gelecek yılın sözcükleri bekler başka bir sesi.
  Fakat, o geçit şimdi herhangi bir engel oluşturmazken
  O yatıştırılmaz ve gezgin ruha
  İki dünya arasında daha bir benzer birbirine,
  Böylece bulurum asla söylemeyi düşünmediğim sözcükleri
  Yeniden dolaşmayı asla düşünmediğim sokaklarda
  Terk ettiğimde bedenimi uzak bir sahilde.
  Derdimiz hitâbet olduğundan, ve hitâbet bizi
  Kabilenin lehçesini saflaştırmaya sevk ettiğinden
  Ve songörüyle öngörüye zorladığından zihni,
  İfşa etmeliyim yaşlılık için saklanmış armağanları
  Taçlandırmak için ömür boyu süren çabanı.
  Önce, süresi dolmuş hissin o soğuk ovuşturması
  Büyüsüz, hiç vaatte bulunmaksızın,
  Fakat gölge meyvenin kekre tatsızlığı
  Beden ve ruhun parçalanmaya başlaması misali.
  İkincisi, gazabın bilinçli güçsüzlüğü
  İnsan budalalığında, ve eğlendirmeyen
  Kahkahanın incitmesi.
  Ve nihayet, yaptığın, olduğun her şeyin
  Tekrarlanmasının buruk acısı;
  Motiflerin utancı
  Geç açığa çıkmış, ve başkalarına zarar vererek
  Yapılmış ve kötü şeylerin farkına varma
  Ki bir zaman fazilet alıştırması olarak görürdün bunu.
  Derken budalaların onaylaması cızlatır yüreği, ve lekelenir onur.
  Yanlıştan yanlışa çileden çıkmış ruh
  Başlar, bir dansçı gibi, ölçüyle yönelmen gereken
  Arıtan ateşle onarılmadıkça.
  Ağarıyordu gün. Biçimsizleştirilmiş caddede
  Bıraktı beni, bir çeşit veda selâmıyla,
  Ve yitip gitti üflenirken o boru.- III -
  Üç durum vardır ki sıklıkla birbirlerine benzer
  Gene de farklıdırlar büsbütün, aynı çalı çitte büyürler:
  Kendine ve eşyalara ve kişilere bağlılık, çözülmüşlük
  Kendinden ve eşyalardan ve kişilerden; ve, büyür arasında onların,
  Kayıtsızlık ki ölümün hayatı andırması gibi andırır diğerlerini,
  İki hayat arasında olmak – çiçeklenmeden, arasında
  Canlı ve ölü ısırganın. Budur hafızanın kullanımı:
  Kurtuluş için – sevginin azı değil fakat arzunun ötesinde
  Genişlemesidir sevginin, ve böylece hem gelecekten
  Hem de geçmişten kurtuluş. Böylelikle, bir ülkeyi sevmek
  Kendi eylem alanımıza bağlılıkla başlar
  Ve o eylemin çok az önem taşıdığını bulmaya gelir
  Asla önemsiz olmasa da. Tarih kölelik olabilir,
  Özgürlük olabilir tarih. Bak, şimdi yitip giderler,
  O yüzler ve yerler, onları sevmiş olan benlikle birlikte,
  Yeniden canlandırmak, yüceltmek için, başka bir örüntüde.Günah Gereklidir, fakat
  Her şey iyi olacak, ve
  Her şeyin usulü iyi olacak.
  Yeniden düşünürsem bu yeri,
  Ve insanları, hepsi de övgüye değmez,
  Yakın akraba ya da lütuf değil,
  Fakat bazı tuhaf yetenekler,
  Hepsi ortak bir yetenekten almış payını,
  Birleşmişler onları ayıran çatışmada;
  Gece inerken düşünürsem bir kralı,
  Üç adamı, ve nicelerini, darağacında
  Ve bir kaç tane ölü unutulmuş
  Başka yerlerde, burada ve yurtdışında,
  Ve onlardan biri kör ve suskun ölmüş,
  Niçin onurlandırmalı bu ölmüş adamları
  Ölmekte olan diğerlerinden fazla?
  Tersine çalmak değildir o çanı
  Ne de bir Gül’ün hayaletini çağıracak
  Bir büyü de değildir.
  Diriltemeyiz eski hizipleri
  Onaramayız eski siyasetleri
  Ya da takip edemeyiz kadim bir trampeti.
  Bu adamlar, ve onlara direnenler
  Ve onların direndiği
  Kabullenirler sessizliğin anayasasını
  Ve tek bir partide toplaşırlar.
  Ne miras kalmışsa bize talihlilerden
  Aldık yenilmiş olanlardan
  Bize bırakacakları – bir simge:
  Ölümde kusursuzlaştırılmış bir simge.
  Ve her şey iyi olacak ve
  Her şeyin usulü iyi olacak
  Motifin arınışıyla
  Yalvardığımız yerde.- IV -
  Alçalan kumru yarar havayı
  Dehşetin akkor aleviyle
  Günahtan ve hatadan arınmayı
  Bildirir o alevin dilleri.
  Tek umut, aksi takdirde umutsuzluk
  Yatar ölü yakma odunlarının seçiminde -
  Kurtulmak için ateşten ateşle.Öyleyse kim tertipledi azabı? Sevgi.
  İnsan gücünün çıkaramayacağı
  Dayanılmaz ateş gömlekleri
  Dokuyan ellerin ardındaki
  O bilinmedik İsim’dir Sevgi.
  Sadece yaşarız biz, sadece iç çekeriz
  Tüketilerek ya ateşle ya da ateşle.- V -
  Başlangıç dediğimiz çoğunlukla bitiştir
  Bitirmek başlangıç yapmaktır
  Başladığımız yerdedir bitiş. Ve doğru olan
  Her bir deyim ve cümle (her sözcük yerli yerindedir,
  Başkalarını desteklemek için alır yerini,
  Söz ne sıkılgandır ne de fiyakalı,
  Eskinin ve yeninin kolay bir tecimi,
  Bayağılaşmadan o sıradan hatasız sözcük,
  Resmi sözcük titizdir fakat ukala değil,
  Birlikte dans eden arkadaş grubu)
  Her deyim ve her cümle bir bitiştir ve bir başlangıçtır,
  Her şiir bir mezar yazıtı. Ve her eylem
  Parsele doğru bir adımdır, ateşe, denizin gırtlağı dibinde
  Ya da okunaksız taşta: ve orada başlarız.
  Ölenlerle ölürüz:
  Bak, göçüp giderler, ve biz onlarla gideriz.
  O ölüyle doğduk:
  Bak, geri dönerler, ve bizi birlikte getirirler.
  Gülün anı ve porsukağacının anı
  Eşit uzunluktadır. Tarihsiz bir halk
  Kurtarılmamıştır zamandan, çünkü zamansız anların
  Bir örüntüsüdür tarih. Ve böylece, kısılırken ışık
  Bir kış ikindisinde, sapa bir küçük kilisede
  Tarih şimdi ve İngiltere’dir.O Sevgi’nin eskiziyle ve bu Çağrı’nın sesiyleBırakmayacağız araştırmaya yapmayı
  Ve bütün araştırmalarımızın bitimi
  Başladığımız yere ulaşacak
  Ve sanki ilk kezmiş gibi orayı tanıyacak.
  Bilinmez, anımsanmayan kapı aracılığıyla
  Ulaşmak en son keşfedilecek toprağa
  Başlangıçtaki gibi;
  En uzun ırmağın kaynağında
  Saklı çağlayanın sesi
  Ve elma ağacındaki çocuklar
  Tanıdık değil, çünkü aranmamışlardı
  Fakat işitilmişlerdi, yarı işitilmiş, o denizin
  İki dalgası arasındaki o dinginlikte.
  Çabuk şimdi, burada, şimdi, hep –
  Tastamam yalınlığın bir durumu
  (Her şeyden daha az değil fiyatı)
  Ve her şey iyi olacak ve
  Her şeyin üslubu iyi olacak
  Ateşten diller katlandığında
  Taçlanmış ateş düğümü içine
  Ve ateş ve gül birdir.T.S.Eliot (1888-1965)
  (1948 yılı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi) .
  Çeviren: İsmail Haydar Aksoy
  Kayıt Tarihi : 20.9.20
 • Kaos denilen başlangıçtaki boşluktan ilk üç ölümsüz varlık ortaya çıktı; Gaia
  (Toprak Ana), yeraltı dünyasının en derin, en karanlık bölgesini yöneten
  Tartaros İle eşsiz güzelliği pek çok Ölümsüz tanrının yaratılışına esin kaynağı
  olan Eros (Aşk). Daha sonra Gaia, eşi olmadan Uranos'u (Gökyüzü Baba)
  doğurdu. Her yönden kendisini sararak, ölümsüz varlıklara bir barınak
  sağlaması için onu kendine denk tuttu. Gaia aynı zamanda Ou-rea (Dağlar) ile
  Pontos'u (Deniz) doğurdu.
  Gaia daha sonra Uranos'la evlendi. Uranos var olmuş
  her şeyi yönetti. Gaia ile Uranos'un ilk ölümsüz çocukları üçüz Yüzer Kollu
  devlerdi. Her devin omuzunda elli başı ve her omuzdan çıkan ellişer kolu
  vardı.
  Ondan sonraki ölümsüz çocukları üçüz Kykloplardı.
  Her birinin alnının ortasında sadece bir göz vardı.
  Zanaatçılıkta ustaydılar ve daha sonra Olympos Dağı üzerinde tanrılar için
  saraylar inşa ettiler.
  Uranos bu altı çocuğun korkunç gücünden ürktü.
  Kendisini korkuttukları için onlardan nefret etti. Böylece Uranos, her çocuk
  doğduğunda, onu annesinden alıp elini kolunu bağlayarak Gaia'nın bağrının,
  yani toprağın derinliklerine fırlattı. Her çocuk dokuz gün, dokuz gece
  boyunca düştü. Onuncu günde hükümdarının adıyla anılan bölgeye,
  Tartaros'a indi. Uranos, yeryüzünün güneş ışığının uzağmdaki bu noktasından
  Yüz Kollularla Kyklopları sakladı. Yetkesine yönelik tehdit korkusundan
  kurtularak, gözleri gururla ve memnuniyetle parladı, sonsuza dek
  hükmedeceğini sandı.
 • Delilik akıl bozukluğunun bir ahlaki seçime, nisbi bir hataya, bütün kusurlara; diğeri de hayvani kudurganlığa, çılgınlığın zincire vurulmuş özgürlüğüne, başlangıctaki düşüşe ait olan iki kıyısını birleştirerek, onun bütün alanını boydan boya katetmektedir; aydınlık özgürlük yamacı ve karanlık özgürlük yamacı. Delilik tek bir noktada toplanmış olarak, akıl bozukluğunun tümüdür: suçlu gündüz ve masum gece.
 • Ancak insanın ışığı arayışındaki büyük çabanın kaynağı, kendisini varoluşa yükselten o derin karanlığın bilincinden başka bir şey değildir.