... Bay Kibirlerinin köpeği olmayı tercih edecek kadar alçalmışlardır! alıntıları