• Ana Duâsı:

  Müslüman evlâdı, her zaman ana-babasının hayır duâlarını almaya çalışmalıdır.

  Bâyezîd-i Bistâmî (k.s.) Hazretleri’nin ihtiyar ve hasta bir annesi vardı. Gece yarısı uykusundan uyanıp kendisinden bir bardak su istemesi üzerine, destiden su doldurup getirinceye kadar anası tekrar uykuya dalmıştı. Bâyezîd-i Bistâmî (k.s.), elinde bir bardak su ile uyanacak diye anasını sabaha kadar bekler.

  Sabah Namazı için uyanan anası, oğlunun, elinde bir bardak su ile ayakta beklediğini görünce, son derece duygulanır. Ve bu fedâkâr oğlu için; "Ârifler sultânı olasın oğlum!" diye yürekten duâ eder. (43)

  Annesinin duâsı bereketi ile Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri, gerçekten ârifler sultânı olur. Ve bütün tasavvuf kitaplarında hep bu ünvân ile anılır.

  Bununla birlikte anne bedduâsından da son derece sakınmalıdır. Onların bedduâsını alan evlâdın, dünyâda iki yakası bir araya gelmeyeceği gibi, âhırette de ebedî hüsrâna uğrayacağında şüphe yoktur.

  Sahâbe-i kirâmdan Alkame adında bir zât vardı. Evlendikten sonra annesine karşı tutum ve tavrı iyice değişmişti. Bu durumdan ihtiyar annesinin gönlü incinmiş, kalbi kırılmıştı.

  Böylece günler geçti. Birgün Alkame, hastalanarak ölüm yatağına düştü. Annesine olan kırıcı davranışından dolayı dili tutuldu. Son nefesinde söylemesi gereken kelime-i şehâdeti söyleyemedi.

  Nihâyet Rasûlullâh (s.a.v.)’in ısrârı ile, yaşlı anne, evlâdını affedip hakkını helâl etti. O anda Alkame’nin dili çözüldü ve kelime-i şehâdet getirmeye başladı. Rûhunu da bu îmânla teslîm etti.

  Alkame yıkanıp kefenlendikten sonra, namazı kılınıp defnedildi. Ardından Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz, kabri başında durarak orada bulunanlara şöyle hitâb etti:

  "Ey muhâcirler!

  Ey ensâr!

  Kim karısını, annesinden daha üstün tutarsa, Allâh’ın lâneti onun üzerinedir. Onun diğer ibâdet ve iyiliklerinin de kendisine bir fâidesi yoktur, kabul olunmaz." (44)

  Ancak bu hadîs-i şerîf; eşin, kayınvâlide karşısında ezilmesi ve hiçbir hak sâhibi olmaması anlamına gelmez. Çünkü İslâm’da eşin de, annenin de hak ve sorumlulukları dengelenmiştir.
 • "Allah'ın veli kullarını sev.
  Onların gönlüne girmeye çalış.
  Çünkü Allah, her gün o âriflerin kalplerine
  360 defa nazar eder.
  Bu nazarlar esnasında seni orada bulsun!"

  Bâyezid-i Bistâmi Hazretleri (k.s)
 • Hadis-i Şerif ;
  En büyük cihat nefs ile yapılan cihattır.

  Rivayet edilir ki Bayezid-i Bistami (k.s) hazretleri hacca gitmiş. Bakmış ki Kabe’nin duvarında birisi var, duvara çıkmış bekliyor. Kolunda bir sürü yular var.Tanımış bu şeytandır.
  Yanına yaklaşmış, sormuş:

  - Tanıdım sen şeytansın ! Peki, nedir bu elindeki yularlar ?
  - Şeytan cevap vermiş;
  - Kulların boynuna taktığım yularlardır.Benimkiler şimdi tavaf ediyorlar.Bitince tavaflarını tekrar bu yularları onların boyunlarına takıp sırtlarına bineceğim.Onları idare edeceğim.
  Beyazid (k.s) hazretleri kalbine düşen bir gururlanma hissi ile sormuş şeytana:

  - Benimde sırtıma binebilir misin bu yularla ? demiş.
  - Şeytan eğilmiş Hazretin kulağına;
  - Hayır ! demiş. Senin sırtına yularsız da binerim.
  - Bunu duyan hazret ürpermiş,ayrılmış onun yanından.

  Bayezid-i Bistami (k.s) hac görevini yapıp memlekete geri dönerken bir ırmaktan geçecekmiş.Bakmış ki yaşlı bir ihtiyar suyun kenarında bekliyor.
  İhtiyar demiş ki Bistami Hazretlerine:

  - Evladım ! Beni suyun karşısına geçirir misin ?
  -Olur ! demiş hazret.Almış sırtına ihtiyarı başlamış ırmağı geçmeye.Yolun yarısına gelince ihtiyar, Bayezid-i Bistami’nin kulağına eğilip demiş ki:
  - Demedim mi ben sana yularsız da binerim diye.
  - İşte hazret o an anlamış ettiği sözü ve yaptığı hatayı
  - Nefsine ceza vermek için Şeytanı sırtından indirmemiş ve geçirmiş karşı kıyıya.

  Şeytanı arar isen tekkede ara,Mekke’de ara.Bana ulaşmaz diye de kibirlenme.Yularısız biniverirler işte böyle.Haşa ki ister isen Beyazıt’ı Bestami ol.Mesele burada tekkenin de Mekke’nin de insanın içinde olduğunu bilmekte.

  “Ne yerlere ne göklere sığdım. Mümin kulumun kalbine sığdım.” O sebepten her ne arar isen tekkede,Mekke’de arama.
  Dön içinde ara..