Serhan Ş, bir alıntı ekledi.
2 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

Ne demiş Üstün Dökmen...
Elemanınızda, çocuğunuzda, öğrencinizde bir beceri geliştirmek istiyorsanız iltifat etmelisiniz. Çalışana maddi, manevi iltifat etmek gerekiyor. Sırf sırt sıvazlamak da yetmiyor, sadece karnını doyurmak da.

Psikoloji, Fulya TaşçevirenPsikoloji, Fulya Taşçeviren
Erkan, bir alıntı ekledi.
 23 May 13:02 · Kitabı okuyor

Oblomov'un en yakın arkadaşı Stolz'du. Onun aksine, sürekli sıradan ve gerçek bir yaşamı ereklerdi. 'Yalın yaşamak zor ve beceri isteyen bir iştir.' derdi kendi kendine.
Her şeyden fazla hayalperestlikten korkardı. Çünkü bir yandan dost, bir yandan düşman olan bir riyakardı hayaller. İnanmadığın sürece dost, inanıp kendini büyüsüne kaptırdığın sürece düşmandı.

Oblomov, İvan Gonçarov (Oda Yayınları)Oblomov, İvan Gonçarov (Oda Yayınları)
Sadettin Olgun, bir alıntı ekledi.
21 May 01:50 · İnceledi

Bu dünyada ise düşlemeyi sürdürmektir en büyük beceri.
Bir kez başarmış olma duygusunun baskınına uğrayıp
kanatlanmak sezgilerin evreninde, hep daha derinlere.

Bütün Şiirlerinden Seçmeler, Rainer Maria Rilke (Sayfa 7 - Kültür)Bütün Şiirlerinden Seçmeler, Rainer Maria Rilke (Sayfa 7 - Kültür)
Kübra, bir alıntı ekledi.
20 May 22:19 · Kitabı okuyor · Beğendi

Zihnimizin sahip olduğu en büyük beceri belki de acıyla başa çıkmaktır.

Rüzgarın Adı, Patrick RothfussRüzgarın Adı, Patrick Rothfuss
Ebru, bir alıntı ekledi.
 15 May 22:53 · Kitabı okudu · 7/10 puan

Freire'nin okuma-yazma alışkanlığının odağında ise; bir yandan insanoğlu ile dünya arasındaki, öte yandan dil ve dönüştürücü eylem arasındaki diyalektik ilişki vardır. Bu görüngü içinde, okuma-yazmaya, yalnızca kazanıla­cak teknik bir beceri olarak değil, özgürlük için kültürel eylemin zorunlu bir temeli olarak, bir toplumsal kurum ve kimlik olmanın ana boyutu olarak yaklaşılır. En önemlisi Freire için okuma-yazma, doğası gereği erkeklerin ve kadınların yalnızca okumak, anlamak ve kendi deneyimlerini dönüştürmek için değil, fakat daha geniş toplumla olan ilişkilerini yeniden kurmak için haklarını ve sorumluluklarını onun aracılığıyla isteyecekleri siyasal bir projedir de.

Eleştirel Pedagoji, Adem Yıldırım (Sayfa 138 - Anı Yayıncılık)Eleştirel Pedagoji, Adem Yıldırım (Sayfa 138 - Anı Yayıncılık)
Gökhan Taşpınar, bir alıntı ekledi.
15 May 21:19 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Etkin Kişinin 5 Ozelliği
Etkin bir kişi olmak için edinmeniz gereken beş beceri ya da pratik şunlardır: Zamanınızı yönetmek, çabalarınızı bir katkıya dönüştürmek, güçlü yanlarınızı üretken kılmak, en önemli görevlere yoğunlaşmak, etkin kararlar almak

Etkin Yöneticinin Seyir Defteri, Peter Drucker (Sayfa 13)Etkin Yöneticinin Seyir Defteri, Peter Drucker (Sayfa 13)
Gökçe, bir alıntı ekledi.
14 May 23:21 · Kitabı okudu

Ne ezberi, unutmakmış asıl beceri, bunu öğrendim de bunu bile ezberleyemedim. Öğrenmenin ezberlemekten iyi olduğuna dair bilgi de yoktu öte yandan ki bilgi yoksa bilgiyi veren nasıl olsun?

Köşe Başında Suret Bulan Tek Kişilik Aşk, Güray Süngü (Sayfa 11)Köşe Başında Suret Bulan Tek Kişilik Aşk, Güray Süngü (Sayfa 11)

Psikodrama 1
Psikodrama Nedir?

Moreno, eylemin insan yaşamındaki öneminden hareketle, insanların duygu ve düşüncelerini eylem halindeyken ifade edebilecekleri bir tedavi yöntemi geliştirmek istemiş ve böylece psikodrama ortaya çıkmıştır.

Moreno’ ya göre, insanlar kendileri ve çevreleri ile anlamlı, sevgiye dayanan, yaratıcı ilişkiler kuramazlarsa nevroz ortaya çıkar.

Görüldüğü gibi, psikodramanın temel yaklaşımı insanın spontanlık ve yaratıcılık kaynaklarını harekete geçirerek, onu, kendisi, toplum ve çevre için sorumluluğunu alacak duruma getirmektir. Genel anlamı ile psikodrama, insanın sosyal beceri kazanmasına yardımcı olur.

Psikodramada işlenen konu ve sorunlar bir zamanla sınırlı değildir; geçmiş, şimdi ve gelecekle ilgili olabilirler. Oyunun içinde ölüm yoktur, ölmüş bir insan, bir koltuk gibi her şey canlanıp bir ruh ve kişiliğe bürünebilir. Belli bir yerle de sınırlı değildir; tüm evren, mitoloji ve masallar, rüyalar psikodrama’nın ortamını oluşturabilirler. Klasik bir psikodrama oturumu ortalama bir buçuk saat sürer, en uygun grup üyesi sayısı 8-10 arasındadır.

Psikodramanın beş temel öğesi vardır: Sahne, protogonist, yönetici/terapist, yardımcı egolar ve grup.

Sahne: Psikodramanın geçtiği yerdir. Mekanın nasıl kullanılacağına karar veren kişi protagonisttir.

Protagonist: Psikodramada kendi yaşantısını getiren “baş oyuncu”dur

Yönetici/Terapist: Psikodramanın tüm aşamalarından ve çalışmasından sorumlu olan en üst düzeydeki profesyonel kişidir.

Yardımcı Egolar: Psikodrama oturumlarında, protagonistin yaşamındaki önemli kişiler, duygular ve olgular protagonistin gruptan seçtiği kişiler yardımı ile sahnede canlandırılır. Bu kişilere “yardımcı egolar” denir. Protagonistin hayatındaki önemli birinin (annesi, babası, çocuğu, eşi gibi) rolünü oynayan yardımcı egolar, “antagonist” adını alırlar. Protagonistin kendisinin rolünü alan yardımcı egolar ise “eş” olarak adlandırılır.

Grup: Grup izleyicilerle birlikte gruba katılanların tümüdür. Psikodramada verilen geri bildirimler ve paylaşımlarla her bir grup üyesinin değişimi, gelişimi ve tedavisinde grup oldukça etkin bir role sahiptir. Grupta, ortak amaçlar, uyum, ait olma duygusu vb. özellikler ile sürekli olan ve gelişen grup kohezyonu söz konusudur .


Bir psikodrama oturumunun üç temel aşaması vardır: Isınma, oyun aşaması ve grup görüşmesi.

Psikodramada kullanılan pek çok teknik olmasına rağmen burada en temel olan üç tanesinden sözedilecektir.

Eşleme: Protagonistin söyleyemediği, söylemek istemediği ya da o anda bilincinde olmadığı, bastırdığı duygularını açığa çıkarmayı amaçlayan bu teknikte, yönetici ya da grup üyeleri onun ağzından bu duyguları dile getirirler.

Rol Değiştirme: Protagonistin, antagonistin rolüne geçerek “o” olması anlamına gelmektedir. Diğer temel teknikleri gibi, doğrudan iyileştirici ve tedavi edici bir etkiye sahiptir.

Ayna: Ayna tekniği, protagonistin, hayatının bir bölümünü ya da bazı bölümlerini sahnede canlandırarak, bunu dışarıdan gözleyebildiği ve kendi davranışlarını değerlendirme ve gerektiğinde değiştirme fırsatını bulabildiği önemli bir tekniktir. Protagonist farklı zamanlarda geçen farklı sahnelerdeki kendisine ve yaşadıklarına bakıyorsa, buna “çoklu ayna tekniği” denmektedir. Bu teknikte ayna rolünde olan “eş”tir. Bu teknik özellikle geleceğin prova edildiği oyunlarda önemlidir.

İstanbul Psikodrama Derneği Başkanı
Prof. Dr. Gül Şendil
2014 Nisan

*Bu yazı, "Psikodrama Nedir?" adlı makalenin kısaltılmış halidir.