• Zaman bekleyenler için çok yavaştır,
  Korkanlar için çok hızlıdır,
  Üzgün olanlar için çok uzundur
  ve kutlayanlar için çok kısadır,
  ama sevenler için,zaman sonsuzdur.
  Shakespeare
 • “Ve şu saat geldiğin anda
  Durabilir sevincinden”
 • Afyon'da dört koğuş olduğunu ve hem bu koğuşların hem de koğuşlardaki mahpusların kendi içlerinde "kademelendirildiğini" söylüyor. Koğuşların kademelendirilmesi "cezalara" göre yapılır.
  Aydemir, kendisinin de tutulduğu koğuşa cezaları ağır olanların konulduğunu söylüyor. Bu mahpusları şöyle sıralıyor: "Ölüm cezasına çarptırılıp hükmün tasdikini bekleyenler, yüz bir yıllık denilen hükümlüler, nihayet cezası hiç değilse on beş, yirmi yıldan aşağı olmayanlar." Süreyya'nın anlatımlarına göre, koğuşların içerisindeki sıralamanın göstergesi ise koğuş içerisinde tutulan mekanlardır:

  Evvela her koğuşun içinde köşeler, en ağır cezalılar yahut en azılılar arasında paylaşılmıştı. Fakat bir suçlu ne kadar azılı olsa da, koğuş içinde mevkiini ve imtiyazını diğerlerine karşı tek başına korumaya muktedir olamayacağı için, köşeler bir takım grupların eline geçmişti. Her köşe bir grubun elindeydi. Köşelerden sonra, bu köşeler arasındaki duvar boylarında yer sahibi olmak imtiyazı gelirdi ki, bu da mühimdi. Bu duvar boylarının da koğuş kapısından uzaklaştıkça ve köşelere yaklaştıkça ehemmiyeti derece derece artardı. Koğuşların avluya bakan yalnız ikişer penceresi vardı. Bu pencerelerin altında yer almak da ayrıca çok mühimdi. Çünkü yukarı kata düşen bu ikişer pencereden, yalnız havalanmak değil en mühimi Afyon'un ortasından fışkırıp, üzerinde Selçuk kalesi harabeleri bulunan meşhur kayasını ve şehrin yukarı mahallelerini görmek kabildi.

  Köşelerde değilse bile hiç olmazsa duvar diplerinde yer tutabilmek için dahi, gene birtakım gruplar halinde toplanmak yahut da şu veya bu gruba dayanmak icab ederdi. Mamafih, bu gruplar arasında tek başına yer tutabilmiş olan ağırbaşlı ve itibarlı mahkumlar da vardı ki, bunlar, aynı zamanda, grupların sınırları arasında bir fasıla hattı, bir tarafsız bölge tesis edebilmek bakımından, galiba gruplar için de faydalı sayılarak oralara yerleştiriliyorlardı.

  Sonra ne köşelerde, ne duvarlar boyunda yerleri olmayan mahkumlar gelirdi. Bunlar itibarsız kimselerdi. Gündüzleri pılıpırtılarını duvar diplerine istif edilen diğer yorgan, yatakların üzerlerine atarlardı. Gece olunca da, bunları koğuşların ortasına sıra sıra yayarak, orta yerlerde yatarlardı. Bu yataklarda yatanların da, koğuş kapısına veya duvar diplerine yakınlık bakımından hesaplanan itibar dereceleri vardı. Koğuş kapıları arkasında ancak, en itibarsız mahkumlar yatardı.

  Gerek koğuşlar arasındaki, gerek koğuşlar içindeki bu meratip silsilesi değişmez değildi. Hapishaneye ilk girince postunu bir tarafa istifleyip, akşam olunca da kapı arkalarında serilip yatanların bütün ümidi, yavaş yavaş ortalara ve nihayet duvar diplerine sokulabilmekteydi. Fakat bunun için yalnız kendi cezasının ağırlığına, yahut kendi kabadayılığına güvenmek yetmezdi. Yerine göre ve eğer gücü yetiyorsa para harcamak, yahut cezaevinin veya koğuşun iç politikasına karışmak, hamiler, dostlar müttefikler tedarik etmek, kavgalarda gürültülerde kendini tanıtmak, hatta hapishane idaresine hapishane dışından tesirler yaptırmak da icap ederdi. O zaman, evvela kapıların arkasına serilerek, koğuş hayatına karışan bir yatağın, adım adım ilerlediği görülürdü. Bir defa yolu açılan bu talihlinin, koğuş içindeki itibarı da, yatağının ilerleyişi nispetinde artardı...
 • Kitap 3 bölümden oluşuyor. İlk bölüm önsöz. Kitaplarda çoğu zaman bu kısım es geçilir ama bu kitap önsözün ne derece önemli olduğunu gösterdi benim için. Diğer bölüm, tiyatro. Son bölüm ise giyotinle infaz edilene kadar geçen zamanı o mahkumun iç dünyasını yansıtarak anlatıyor.

  Adalet sistemine keskin ve açık bir şekilde tepkisini koyuyor Hugo.

  Kitap beni çok etkiledi her 3 bölümde de. Okumak için bekleyenler kitabı okumayı ertelemesinler.
 • Zaman bekleyenler için çok yavaş
  Korkanlar için çok hızlıdır
  Üzgün olanlar için çok uzundur
  Kutlayanlar için çok kısadır
  Sevenler için zaman sonsuzdur...
 • Kırmızıyı sevdiğini bilseydim
  hayallerim kıpkırmızı olurdu
  İstanbul hala güneşin ardında
  ufuklarında birkaç kara leke
  birkaç kan pıhtısı dudaklarında
  İstanbul hala sevimli mi sevimli
  ve hala bir tomucuk tadında
  yürüyelim seninle İstanbul'da
  korkusuz bir rüyadır
  bekler bizi Beykoz'da, Üsküdar'da
  birkaç kuğu, birkaç mahzun kuştüyü
  yenilgisiz bir muamma gibidir
  arar bulusmayan ellerimizi
  deli rüzgar yine sarhoş, hovarda
  tam orada, Çamlıca yokuşunda
  birkaç bulut çekelim gökyüzünden
  damarlarımızdan geçirelim ve birden
  bırakalım suların üzerine
  sen bir defa konuş, sen bir defa gül
  kumlu ebrular yapalım seninle
  serpmeli ebrular, bülbülyuvası
  hercaimenekşe, gonca ve sümbül
  yüzün bir ay gibi parlarken gecenin ortasında
  yürüyelim seninle İstanbul'da
  boğaziçi magrur türkülerini
  gözlerine baka baka söyleyin
  martılar üşüyünce
  denizin sıcağında bulsunlar kalbimizi
  anlayabilir misin
  neden çıban gibi büyür bağrımda
  büyürde kelebek olur bu sızı 
  kırmızıyı sevdiğini söyledin
  bu yüzden mi günlerdir
  İstanbul'da gül kokusu yayılan 
  tepeler kırmızı, sular kırmızı
  İstanbul bilmeli ki, sahillerine
  mehtabı taşıyan senin bakışlarındır
  İstanbul bilmeliki, limanlardan gemiler
  önce senin yüreğine açılır
  uzaklarda bir yerde 
  toprağı öpmek için eğilen bahçıvanın
  parmaklarında hüzün 
  sana doğru akan nehrin 
  ağlayan suretidir
  bir elimizde umut
  bir elimizde sevda
  yürüyelim seninle İstanbul'da
  musiki kesilsin, tükensin yazı
  çaresiz kalınca mızrap ve şiir
  ozan bir kenara bıraksın sazı
  ressam fırçasına neden mi kızgın
  tuvalde çizgiler, renkler kırmızı
  kırmızıyı sevdiğini bilince
  çekilir mi artık güllerin nazı
  Anadolukavağı'nda her akşam
  burcu burcu bir rüyadır hayalin
  karanlık, hüznünü düşürür dağa
  kuşlar kanat çırpar, yıldızlar ağlar
  endamın her sabah iner toprağa
  hasret, yanlızlığı çoğaltan deniz
  ayrılık acıyla süzülür kandan
  nefesin fermandır Topkapı Sarayı'nda
  dönüşünü bekliyor rıhtımda şehzadeler
  öylesine yorgun, mahzun ve candan
  İstanbul bir yanımda, sen bir yanımda
  uykusundan uyanınca fırtına
  dalgalar türkümüze aşina olur
  yüzümüze bakınca deniz fenerleri
  sahibini arayan gemilerin
  çığlığıyla vurulur
  tarih heyelandır hainlerin ardında
  İstanbul tarihin soylu anası
  biz bu yürüyüşü çiğdemlerden almışız
  sevdayı kız kulesi'nden
  yalıların burukluğu altında
  geçiyoruz sokaklardan delice
  anlayabilir misin 
  beyoğlu'nda gezinen 
  hayal kırıklığının benden türediğini
  anlayabilir misin
  kırmızı neden böyle
  doldurur aynalara inleyen yüreğimi
  sana giden yolların kavşağında
  bir adam direniyor izini bulmak için
  siliyor tanyerine akan alın terini
  ufkunda sapsarı umudun rengi
  mavi yitik, beyaz kızgın ve siyah
  arıyor sessizce kaybolan günlerini
  Gülhane'de simit satan çocuklar
  nasıl anlasınlar ellerimizin
  neden böyle çekingen olduğunu
  Ayasofya önünde tramvay bekleyenler
  gökyüzüne dokunurken bu acı
  kimdir diye sorsunlar içlerinden
  birlikte yürüyen iki yabancı
  biz gitsek de, İstanbul'da yine de
  yıllar yılı gezinmeli bu sızı
  benden bir yaralı şiir kalmalı
  senden bir tebessüm, bir de kırmızı