Veysel Yılmaz, bir alıntı ekledi.
24 May 23:36 · Kitabı okuyor

Hakk'ın bir kuluna eylerse nazar
Neylesin kalemi kendisi yazar
Hatayi'm oturmuş cevherin düzer
Danıştı Muhammed böyle der Ali

Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi, İsmail Özmen (Sayfa 152)Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi, İsmail Özmen (Sayfa 152)
Veysel Yılmaz, bir alıntı ekledi.
24 May 23:34 · Kitabı okuyor

Hatayi'yim Hakk'ı dilinden komaz
Daima ederiz biz Hakk'a niyaz
Yedi Yasin ile üç kere İhlas
Hak nasip eyleye öldüğüm zaman

Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi, İsmail Özmen (Sayfa 151)Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi, İsmail Özmen (Sayfa 151)
Veysel Yılmaz, bir alıntı ekledi.
24 May 23:31 · Kitabı okuyor

https://m.youtube.com/watch?v=Nok-MpKHT_4

Övmüşde yaratmış kendi nurundan
Padişah eylemiş ilin üstüne
Cemalini gördüm salavat verdim
Cığalar sokunmuş serin üstüne

Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi, İsmail Özmen (Sayfa 150)Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi, İsmail Özmen (Sayfa 150)
Veysel Yılmaz, bir alıntı ekledi.
24 May 23:24 · Kitabı okuyor

https://m.youtube.com/watch?v=zWeG1sKX680

Lamekan ilinden misafir geldim
Şu fena mülküne bastım kademe
Nerenin selamın getürdün dersen
Şu fena mülküne gelüb bu deme

Şu fena mülküne gelüb giderken
Sarvan olub bin bir katar yederken
Yoğurub çamurum balçık ederken
Şecerimle su taşıdım Adem'e

Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi, İsmail Özmen (Sayfa 149)Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi, İsmail Özmen (Sayfa 149)
Veysel Yılmaz, bir alıntı ekledi.
24 May 23:21 · Kitabı okuyor

https://m.youtube.com/watch?v=qB9L-W9XmFw

Kudret kandilinde parlayub duran
Muhammed Ali'nin nurudur vallah
Zuhura gelüb de küffarı kıran
Elinde Ziilfikar Ali'dir billah

Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi, İsmail Özmen (Sayfa 148)Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi, İsmail Özmen (Sayfa 148)
Veysel Yılmaz, bir alıntı ekledi.
24 May 23:17 · Kitabı okuyor

Pir odur ki pir yurdunda otura
Talibin noksanını yetüre
Teselli verüben yola getüre
Eriştire dört kapunun hepine

Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi, İsmail Özmen (Sayfa 148)Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi, İsmail Özmen (Sayfa 148)
Veysel Yılmaz, bir alıntı ekledi.
24 May 23:14 · Kitabı okuyor

Can Hatayi'm tevhid derya denizdir
Tevhid etmeyenler bizim nemizdir
Pirim Şeyh Safi'den sermayemizdir
On iki imamın erkanı tevhid

Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi, İsmail Özmen (Sayfa 147)Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi, İsmail Özmen (Sayfa 147)
Veysel Yılmaz, bir alıntı ekledi.
24 May 23:10 · Kitabı okuyor

Biz de biliriz ki dostu kardeşi
Bulamadım bir kara gün yoldaşı
Dost geçinüb yüze gülen kallaşı
Bahasıdır satmak gerek bir pula

Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi, İsmail Özmen (Sayfa 146)Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi, İsmail Özmen (Sayfa 146)
Veysel Yılmaz, bir alıntı ekledi.
23 May 23:35 · Kitabı okuyor

Şah Hatayi ' m yanar bağrımırı başı
Durmayub akıyor gözümün yaşı
Ezel bu irfandan nasibsiz kişi
Elbet bu demlerde bulunmaz ebed

Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi, İsmail Özmen (Sayfa 145)Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi, İsmail Özmen (Sayfa 145)