• 224 syf.
  ·2 günde·10/10
  "- Ayakkabılarınızdan sonra birşey çıkarmayı unuttunuz!

  - Nedir o ?

  - Başınız!

  - Ben şapka giymiyorum ki..

  - Şapkanızı değil, kafanızı işaret ediyorum!

  - Kafamı mı ? Kafasız ne yaparım sonra?

  - Size öyle bir kafa verirler ki, eskisini çöp tenekesine atmaktan başka çareniz kalmaz. "

  Eseri okuyan kardeşlerim bilir, mevzusu asla çözülemeyen bir kafa muhabbeti vardır ️:) (No Spoiler)
  Üstad Fazıl, sınırları o kadar zorlamış ki 'var' ile 'yok'u idrakte çaresiz kalıyor okur. Defalarca defalarca okuyor belki cümleleri anlamak ümidiyle..
  Fakat Asıl mâna anlamak değil, inanmak diyor satırların birinde yazar. Biz de okudukça, anlamaktan öte; inanıyoruz hakikate..
  Dikkat ediniz " varmak " demedim. :) Daha yolumuz bir hayli uzun.. Ne yana çevirsek başımızı, koşturan insanlar.
  Yüzleri tanınmıyor, buğulu duman gittikçe yükseliyor üzerimizden.
  Acı birşeyler kokuyor...
  " YANIYOR!.." "YANIYOR!.."

  Ne yanıyor yahu ?

  Kiminin sevmiş yüreği, kiminin oyuna kanmış aklı, kiminin yalana uzanan eli, kiminin gurbetten başka bir yere basmamış ayakları falan filan işte.. ayrıntı mühim değil yanıyoruz mu, yanıyoruz hocam!...
  Canımız acıya öyle bir esir olmuş ki ne olduğunu bilmeden haykırıp duruyor..
  Kendimize baktığımızda yangın nerden tütüyor bilmiyoruz. BULAMIYORUZ!
  Ha hah ha, Aynadaki yalan!
  Derdini bulamadan dermana koşan bizler, artık yorgunuz..
  Kimi zaman yolda suyla rastlaşıyoruz. Bir ân acımızı unutuyoruz... Derin nefes; Ohh bee!
  Yine yazar diyor ki, "yanmış bir parmak soğuk suya sokulunca rahatlamış gibi oluyor, acısını duymuyor. Fakat şu var ki yanmış bir parmağın soğuk suda bir ân için bulduğu rahatlık, parmak sudan çekilince acıyı misillerle büyütmüş olarak geri getirecektir."
  Mesele burda ciddileşiyor..
  Nerde kalmıştık;
  Suyla rastlaşmış, acımıza şifa bulmuştuk (güyâ!) Kendimizi sudan çekiyoruz artık.
  Ahh! Hay Allah... Bu acı da ne böyle.. Dayanılacak gibi değil. Sudan ayrıldıkça, boğuluyoruz..
  Yeterince laf cambazlığıyla sizi sıktım biliyorum.. Ha gayret ama az kaldı.
  Velhasıl Allah'tan başka neye uzanırsak yanmış parmağın suyla dinmesi misali geçici bir ferahlık bizim için. Sonrası daha çok acıya gebe bir de..
  Yandığınız.. boğulduğunuz yetmedi mi ???

  İçerikten de azıcık bahsedip bitiriyorum.
  Necip Fazıl'ın tek roman türü eseridir. Fakat öyle bir üslup var ki o kategori ona yetmemiş.
  Karakterler, olay örgüsü öyle muazzam seçilmiş ki, ülkemizin tüm portresini çıkarır nitelikte.
  Naci sizsiniz arıyor, yakalıyor,düşünüyor hatta ve hatta kafanızı kaybediyorsunuz.️
  Bir de Naci'ye hayat veren 3 kadın görüyoruz.
  Biri saflığın, hakikatın, vuslatın tebessümü, diğeri madde'nin temsilcisi, hırs yüklü, erkekçe bir haykırış,
  Sonuncusu ise ulaşılma gâyesiyle yanılıp tutuşulan aşkın kendisi, buhrân...
  Sizce bu bir aşk hikayesi mi ?
  hayır hayır, hikayenin aşkı bu defa.. :))
  bu eseri ömrünüzde bir kere dahi olsa okuyun , okutturun lütfen. Doğum sancıları ürkütmesin sizi. Yeni bir yaşam hepsini unutturacaktır elbet.. :)

  " Naci bastığı yerden habersiz, çıkarken bir ara elini başına götürdü, kafası yerindeydi. Bir ses duyuldu, İçinden gelen;

  - Boşuna arama, bulamazsın... "
 • Hasetçi, hased ettiği kimseye karşı, kin, hâinlik, intikam, hîle, ayıplama ve kötüleme gibi aşağılık hisler içinde çırpınır durur. Fânî ömrünü hülyâlar ve kuruntular içinde ziyân eder. Etrâfına zehir saçar. Hazret-i Mevlânâ, insanın iç âlemindeki bu iğrenç ve helâk edici vasfı, müşahhas bir misâl ile şöyle hikâye eder.

  Bir padişah, iki köle satın almıştı. Onların hâlet-i rûhiyelerini anlayabilmek için ilk önce birinci köle ile sohbete başladı. Padişahın sorularına, köle, öyle cevaplar veriyordu ki başkaları bu cevapları ancak uzun uzun düşündükten sonra verebilirdi. Padişah bu hizmetkârı anlayışlı, zeki ve tatlı dilli görünce memnûn oldu. Diğer köleyi de yanına çağırdı.

  İkinci köle, padişahın huzuruna geldi. Kölenin rahatsızlıktan ağzı kokuyordu ve dişleri de bakımsızlıktan kapkara idi. Padişah, bu kölenin zâhirî durumundan pek hoşlanmadıysa da yine de onun hakkında bilmediği hâl ve vasıfları öğrenmek ve onun sırlarına vâkıf olmak için kendisiyle sohbete başladı:

  “–Bu kılıkla, bu rahatsız ağızla uzakta dur, fakat pek de uzağa git­me. Önce ağzının derdine bir şifâ bulalım; sen sevimli bir kişisin, biz de hünerli bir hekîmiz. Seni hor görmek ve göz­den düşürmek bize yakışmaz. Şöyle otur, bir iki hikâye söyle de aklının derecesini anlayayım.” dedi.

  Padişah, daha önce konuştuğu ilk köleye dönerek:

  “–Hadi! Sen de hamama git, bir güzelce yıkan.” dedi.

  Arkadaşı gittikten sonra, konuşturmak istediği ikinci köleye hitâben, onu denemek için:

  “–Senden önce sohbet ettiğim arkadaşın, senin hakkında kötü şeyler söyledi. Görüyorum ki, sen onun söylediği gibi değilsin. O hasetçi, neredeyse bizi sen­den soğutuyordu. Arkadaşın senin hakkında «O hırsızdır, doğru adam değildir, kötülerle düşer kalkar, iffetsizdir.» dedi. Sen onun hakkında ne dersin?”

  İkinci köle bu sözler üzerine padişaha:

  “–İyi düşünen, doğru söyleyen o arkadaşa, eğri diyemem. Bilakis onun söz­leri sebebiyle, kendimde böyle kusurların olabileceğini düşünüp hâlimi ıslâha çalışırım. Padişahım! Belki de o, bende bir çok ayıplar görmüştür ki, ben o ayıpların farkında bile değilim.” diye cevap verdi.

  Padişah köleye:

  “–O senin kusurlarını anlattığı gibi, şimdi sen de onun kusur­larını anlat.” deyince, köle, padişaha şunları söyledi:

  “–Padişahım! O benim gerçekten hoş bir arkadaşım olmakla beraber kusurlarını söylememe benim gönül dünyam mânîdir. Onun için, ancak ben şunları söyleyebilirim ki; Onun kusûru, bence kusur değil, fazîlettir. O, sevgi, vefâ ve insanlık numûnesidir. Onun hâli; doğruluktur, zekâdır, dostluktur. Onun bir sıfatı da; cömertliktir, düşkünlere yardımda bulunuştur. O öyle cömerttir ki, gerekirse canını bile verir. Kader arkadaşımın bir vasfı da, kendini beğenen bir kişi olmamasıdır. O herkesle iyidir, fakat kendi nefsine karşı kötüdür.”

  Padişah, bu cevap karşısında köleye:

  “–Arkadaşını methetmede pek ileri gitme, onu överken de kendini övmeye kalkışma. Çünkü, ben onu imtihana çekerim de, sonra sen utanırsın.” dedi.

  Köle bunun üzerine:

  “–Hayır! Onu övmekte ileri gitmedim. O dostumun bütün huyları, söylediklerimden kat kat daha fazladır. Kader arkadaşımın vasıfları hakkında, bildiklerimi söyledim. Fakat, ey kerem sâhibi padişahım! Söylediklerime sen inanmıyorsun, ben ne yapa­yım? İç dünyam, benim böyle söylememi îcâb ettiriyor.” dedi.

  Öbür köle hamamdan dönünce, padişah onu huzûruna çağırttı. Ona:

  “–Sıhhatler olsun; eksilmeyen nîmetlere erişesin. Fakat, arkadaşının söylediği kötü huylar sende olmasaydı ne güzel olurdu? O zaman güzel yüzünü gören sevinir, neşelenirdi. Seni görmek, bütün dünya mülküne değerdi.” dedi.

  Köle dedi ki:

  “–Padişahım! O densizin benim hakkımda anlattıklarından birazcığını lütfen söyle!..”

  Padişah:

  “–O, önce senin ikiyüzlülüğünü anlattı. Senin görünüşte devâ, hakîkatte belâ olduğundan bahsetti.”

  Arkadaşının kendi hakkındaki kötü sözlerini padişahtan dinleyen kölenin, öfke denizi kabardı, ağzı köpürdü, yüzü kızardı. Köle arkadaşını çekiştirme dalgası sınırı aştı. Dedi ki:

  “–O önceden bana dost idi, fakat ağzı bozuktu. Kıtlıkta kalmış köpek gibi, pek çok zaman pislik yerdi.”

  Arkadaşını çekiştirmek için, köle böyle çan çan ötmeye ve iç âlemindeki çirkinlikleri saklayamayıp ortaya dökmeye başladı. Bunun üzerine padişah; “Artık ye­tişir!” diyerek, elini onun ağzına götürdü ve ona hitâben şöyle dedi:

  “–Bu imtihan sayesinde, ikinizin arasındaki farkı görmüş oldum. Onun, sadece maddî bir rahatsızlıktan dolayı ağzı kokuyor. Fakat senin ise rûhun kokmuş! Ey rûhu kokmuş kişi, sen uzakta dur. Arkadaşın sana âmir olacak, sen de onun emrinde bulunacaksın. Ondan edeb, insanlık ve konuşmayı öğren! Onun fazîletinden ibret al. Hasedi terk et. Sen bu hased ile, beline taş bağlanmış bir zavallı kişisin; bu taşla ne yüzebilir ne de yürüyebilirsin.”

  Görüldüğü üzere davranışlar, kişinin iç dünyasını ve şahsiyetini yansıtan bir ayna hükmündedir. Bir menfaat avcılığı veya hased sebebiyle kişinin sürüklendiği menfî davranışlar, bir kalb grafiği gibi onun gönül âlemini sergiler.

  MEVLÂNÂ BU KISSADA NE ANLATMAK İSTİYOR?

  Mevlânâ Hazretleri, bu kıssadan lâyıkıyla hisse alabilmemizi arzulayarak şu nasihatlerde bulunur:

  “İnsanın asıl hüviyeti, dilinin altında gizlidir. Şu dil, insanın iç âleminin sergisidir.

  Bir rüzgâr perdeyi kaldırınca, evin içerisi görünür. Yâni, tanımadığımız bir kimse, durum îcâbı bir iki söz söyleyince, rûhunu örtmüş olan perde açılır da, onun iç yüzü, gönül âlemi âşikar olur ve onun nasıl bir şahsiyet ve karakter sâhibi olduğu sergilenir. O gönül âlemi inci ile mi, yoksa buğdayla mı dolu? Orası, gönle ferahlık bahşeden bir gülistan mı yoksa sadece bir enkaz mezbeleliği mi? Orası bir mücevher hazînesi mi yoksa yılan ve akrep yuvası mı, meydana çıkar.”

  “Ey bu dünyaya râm olan, iç dünyasını ziyân eden gâfil! Bilmiyor musun ki, ölüm gününde bu duyguların hiç birisini düşünemezsin. O anda hasetlikten vazgeçsen bile bir işe yaramaz. Mezarda bu gözlere toprak dolar. Ancak sen, temiz bir rûha sahip isen, gönlün sana yoldaş olur. Onun için kendine bir bak! Mezarını aydınlatacak rûhanî bir nûrun, feyiz taşan bir gönül gözün var mı? Sen, sana emanet edilen cevheri, yâni o ölümsüz rûhun cevherini elde etmeye çalış. Onun için fazîlet sahibi olmaya gayret edip ihtiras ve hasedden uzakta dur. Yine çokça hayır-hasenâtta ve amel-i sâlihlerde bulun ki o güzelliklerle Hakk’ın huzuruna varasın.”

  “Şunu iyi bil ki; gösterişli, güzel, iyi bir yüz, kötü huyla bir araya gelirse bir değer ifâde etmez. Yâni kötü bir iç dünya, yapmacık hareketlerle saklanamaz. O sîret, o sûretin bir maske olduğunu ortaya koyar.

  Bir kimsenin sûretine değil sîretine, yâni gönül âlemine nazar et. Zîrâ, bir kimseyi zirveleştiren, ancak onun güzel huyu ve yüksek ahlâkıdır.

  Bilmiş ol ki, bu görülen maddî şekil, yâni beden yapısı, fânîlik deryasında kaybolacak, güzelliği yok olup gidecektir. Fakat, mânâ âlemi ebedî kalır; ölümsüzdür. O, rûhunu terbiye etmiş fazîletli kişinin fânî cesedi, toprak olduktan sonra da, o güzel hayatının hatıraları ile gönüllerde hayâtiyeti devam eder. Onlar mâzî de olmazlar.”

  “Ey insan, hasedinden dolayı başkalarına isnâd ettiğin huylar, aslında senin kendi kötü huyunun aksetmesidir. O sensin, kendi aynanda gördüklerini karşısındakine izâfe ediyor, sen kendini anlatıyor ve yaralıyorsun; lânet ipliğini, kendine, kendin dokuyorsun.”
 • Gençleşmek mi? Asıl şimdi yaşamaya başladığımı bir tek ben biliyorum.
 • 520 syf.
  ·107 günde·Beğendi·10/10
  Kitap , Mustafa Kemal ATATÜRK'ÜN özel hayatını, kişiliğini, yansıtan çok özel ayrıntıları kapsıyor. Ben kitabı asıl bu açıdan çok beğendim .diyebilirim. Para ile olan ilişkisi ve vicdani yönü beni çok etkiledi. Bence kitabın en önemsenmesi gereken tarafı da bu bence. MUSTAFA KEMAL = VİCDAN bence diğer bildiğimiz inkar edilmez özellikleri yanında
 • "Kendinden vazgeçmenin ne olduğunu asıl ben bilirim."
 • Gâiblerden bir ses geldi: Bu adam,
  Gezdirsin boşluğu ense kökünde!
  Ve uçtu tepemden birdenbire dam;
  Gök devrildi, künde üstüne künde...

  Pencereye koştum: Kızıl kıyamet!
  Dediklerin çıktı, ihtiyar bacı!
  Sonsuzluk, elinde bir mavi tülbent,
  Ok çekti yukardan, üstüme avcı.

  Ateşten zehrini tattım bu okun.
  Bir anda kül etti can elmasımı.
  Sanki burnum, değdi burnuna "yok"un,
  Kustum, öz ağzımdan kafatasımı.

  Bir bardak su gibi çalkandı dünya;
  Söndü istikamet, yıkıldı boşluk.
  Al sana hakikat, al sana rüya!
  İşte akıllılık, işte sarhoşluk!

  Ensemin örsünde bir demir balyoz,
  Kapandım yatağa son çare diye.
  Bir kanlı şafakta, bana çil horoz,
  Yepyeni bir dünya etti hediye.

  Bu nasıl bir dünya hikâyesi zor;
  Mekânı bir satıh, zamanı vehim.
  Bütün bir kâinat muşamba dekor,
  Bütün bir insanlık yalana teslim.

  Nesin sen, hakikat olsan da çekil!
  Yetiş körlük, yetiş, takma gözde cam!
  Otursun yerine bende her şekil;
  Vatanım, sevgilim, dostum ve hocam!

  Aylarca gezindim, yıkık ve şaşkın,
  Benliğim bir kazan ve aklım kepçe.
  Deliler köyünden bir menzil aşkın,
  Her fikir içimde bir çift kelepçe.

  Niçin küçülüyor eşya uzakta?
  Gözsüz görüyorum rüyada, nasıl?
  Zamanın raksı ne, bir yuvarlakta?
  Sonum varmış, onu öğrensem asıl?

  Bir fikir ki, sıcak yarada kezzap,
  Bir fikir ki, beyin zarında sülük.
  Selâm, selâm sana haşmetli azap;
  Yandıkça gelişen tılsımlı kütük.

  Yalvardım: Gösterin bilmeceme yol!
  Ey yedinci kat gök, esrarını aç!
  Annemin duası, düş de perde ol!
  Bir asâ kes bana, ihtiyar ağaç!

  Uyku, kaatillerin bile çeşmesi;
  Yorgan, Allahsıza kadar sığınak.
  Teselli pınarı, sabır memesi;
  Size şerbet, bana kum dolu çanak.

  Bu mu, rüyalarda içtiğim cinnet,
  Sırrını ararken patlayan gülle?
  Yeşil asmalarda depreniş, şehvet;
  Karınca sarayı, kupkuru kelle...

  Akrep, nokta nokta ruhumu sokmuş,
  Mevsimden mevsime girdim böylece.
  Gördüm ki, ateşte, cımbızda yokmuş,
  Fikir çilesinden büyük işkence.

  Evet, her şey bende bir gizli düğüm;
  Ne ölüm terleri döktüm, nelerden!
  Dibi yok göklerden yeter ürktüğüm,
  Yetişir çektiğim mesafelerden!

  Ufuk bir tilkidir, kaçak ve kurnaz;
  Yollar bir yumaktır, uzun, dolaşık.
  Her gece rüyamı yazan sihirbaz,
  Tutuyor önümde bir mavi ışık.

  Büyücü, büyücü ne bana hıncın?
  Bu kükürtlü duman, nedir inimde?
  Camdan keskin, kıldan ince kılıcın,
  Bir zehirli kıymık gibi, beynimde.

  Lûgat, bir isim ver bana halimden;
  Herkesin bildiği dilden bir isim!
  Eski esvaplarım, tutun elimden;
  Aynalar, söyleyin bana, ben kimim?

  Söyleyin, söyleyin, ben miyim yoksa,
  Arzı boynuzunda taşıyan öküz?
  Belâ mimarının seçtiği arsa;
  Hayattan muhacir, eşyadan öksüz?

  Ben ki, toz kanatlı bir kelebeğim,
  Minicik gövdeme yüklü Kafdağı,
  Bir zerreciğim ki, Arş'a gebeyim,
  Dev sancılarımın budur kaynağı!

  Ne yalanlarda var, ne hakikatta,
  Gözümü yumdukça gördüğüm nakış.
  Boşuna gezmişim, yok tabiatta,
  İçimdeki kadar iniş ve çıkış.

  Gece bir hendeğe düşercesine,
  Birden kucağına düştüm gerçeğin.
  Sanki erdim çetin bilmecesine,
  Hem geçmiş zamanın, hem geleceğin.

  Açıl susam açıl! Açıldı kapı;
  Atlas sedirinde mâverâ dede.
  Yandı sırça saray, ilâhî yapı,
  Binbir âvizeyle uçsuz maddede.

  Atomlarda cümbüş, donanma, şenlik;
  Ve çevre çevre nur, çevre çevre nur.
  İçiçe mimarî, içiçe benlik;
  Bildim seni ey Rab, bilinmez meşhur!

  Nizam köpürüyor, med vakti deniz;
  Nizam köpürüyor, ta çenemde su.
  Suda bir gizli yol, pırıltılı iz;
  Suda ezel fikri, ebed duygusu.

  Kaçır beni âhenk, al beni birlik;
  Artık barınamam gölge varlıkta.
  Ver cüceye, onun olsun şairlik,
  Şimdi gözüm, büyük sanatkârlıkta.

  Öteler öteler, gayemin malı;
  Mesafe ekinim, zaman madenim.
  Gökte saman yolu benim olmalı;
  Dipsizlik gölünde, inciler benim.

  Diz çök ey zorlu nefs, önümde diz çök!
  Heybem hayat dolu, deste ve yumak.
  Sen, bütün dalların birleştiği kök;
  Biricik meselem, Sonsuza varmak...