• Serdengeçti Osman Yüksel ağabeyime

  Ben doğuluyum!
  Eteği dumanlı, başı dumanlı
  Dağlarda doğmuşum
  Dağ çocuğuyum!
  Ben elleri toprak kokan bir babanın
  Ve topraktan koparılmış canlı bir kaya gibi
  Burcu burcu vatan kokan bir ananın oğluyum
  Ben doğuluyum!

  Sen buğday benizli mert delikanlım
  Arslanım, ümidim, yiğidim, herşeyim
  Gel alnından öpeyim.

  Sen Erzurum'lusun, dadaşsın belli!
  Duruşun çekilmiş bir hançer kadar güzel;
  Sen bar başlayanda, davul vuranda
  Zurnalar çalanda gel!..

  Sen Kars'lısın balam, sen sınır taşı...
  Sen Türkmen çocuğu benim sağ elim;
  Gel seninle Kars'tan ve Ardahan'dan
  Türküler söyleyelim...

  Sendendir Bayburt'lum içimdeki hız
  Sendendir ufkumda parlayan yıldız.
  Yağız atlar üstünde seninle yeni baştan
  Destanlar yazacağız.

  Kurtar beni Sivas'lım gel tut elimden!
  Tiyan-Şan Kadır-Gan ufuklarından
  Getirdiğin halı gibi nakışlı türkülerle
  Çektiğin güzelim halaylara can kurban.

  Sen Van'lısın hemşehrim halinden belli!
  Gözlerinde pırıl-pırıl ışıklar.
  Sen Van'lısın hemşehrim kara kaşından
  Kaytan bıyığına kadar!
  Bilmez miyim senin Maraş'lı olduğunu
  Söylediğin ağıt ve türkülerden.
  Sen getir ışığı bize her seher
  Güneşin doğduğu yerden.

  Ve ey yiğitlerimin en şanlısı!
  Sarıkamış yaylasının esmer delikanlısı!
  Sen benim baş tacım temel taşımsın
  Dadaşımsın, kardaşımsın, ülküdaşımsın!

  Bir bayrak dalgalanır Ağrı Dağı'nın başında
  Ve duyulur sonra bir Bozkurt sesi
  Varlığı bizdedir bayrağın amma
  Kafkas Dağları'na düşer gölgesi.

  Varsın Kafkas'lara düşsün gölgesi
  Kafkas Dağları'nın toprağı temiz.
  Şehit dedelerimiz seslenir Kafkas'lardan
  Ne güne duruyor mavzerlerimiz?

  Biz ki Türk'üz, büyüğüz, tarihin al gülüyüz
  Bir karış toprağımız bayraklar kadar aziz.
  Palandöken Dağları'ndan bir selam gider
  Altay Dağları'ndan gelir sesimiz.

  Biz genç doğulular, bir gün hepimiz
  Erzurum, Kars, Maraş, Bayburt, Ardahan...
  Kılıçların kından çekildiği an
  Bilin ki dostlarım vermeden aman
  Al atlar üstünde bir şafak vakti
  Sefere çıkacağız doğudan...