• Eğer lityumun tanımını okumak için bir kimya kitabına bakacak olursanız, atom ağırlığı yaklaşık 7 olan bir element olduğunu bulursunuz. ..
  Ama eğer yazar mantığa eğilimliyse, eğer
  cam gibi, şeffaf, ışık yaymayan bir aleve kırmızımsı bir ton verebilecek, gri veya beyaz, çok sert, kırılgan ve çözülmez bir madde arıyorsanız, eğer bu minerali kireçle veya kuru fare zehriyle bir arada öğütüp ısıtırsanız, tuzruhuyla kısmen eritilebileceğini söyleyecektir...
  Ayrıca, eğer bu solüsyon buharlaştırılıp çökeltisi sülfürik asit işleminden geçirilir ve gerekli şekilde arındırılırsa normal yöntemlerle klorüre dönüştürülebilir.
  Bu klorür katı hale getirilip yarım düzine güçlü hücreyle ısıtılıp ve elektrolize tabi tutulursa benzin içinde yüzen pembe gümüş metalden bir kürecik oluşacaktır. Bu madde lityumdur.
  "Bu tanımın -daha doğrusu bir tanımdan daha yararlı olan bu kuralın- özelliği, lityum teriminin ne anlama geldiğini, harici objenin algısal deneyimini elde etmek için ne yapmanız gerek-
  tiğini söylemesidir. "