• Ne hasta bekler sabahı,
  Ne taze ölüyü mezar.
  Ne de şeytan, bir günahı,
  Benim bayramın bitmesini beklediğim kadar..
  😑😑😑
 • Daha önce yaklaşık 40 GB'lık dergi arşivini yine buradan paylaşmıştım (şurada: #27907752 ). Şimdi de meraklısına, ilgilisine ve sevenine yakın boyutta II. Abdülhamid Han'a dair arşiv-belge-doküman-tez-makale paylaşayım. En azından benim kendisine olan ünsiyetim bilenler için malumdur.

  Bunu da on kişiye göndermeyip kendiniz faydalanabilirsiniz ama siz yine de elden ele ulaştırın :).

  https://yadi.sk/d/QTjFdUF33SfP7W

  Abdülhamit Kırmız - Abdülhamid'in Valileri: Osmanlı Vilayet İdaresi (1895-1908).pdf
  Abdülhamid Han'ın Fotoğraf Arşivi.pdf
  Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu - Dedem Abdülhamid Han.pdf
  Atilla Çetin - Sultan İkinci Abdülhamid Han: Devlet ve Memleket Görüşlerim 1. Cilt.pdf
  Atilla Çetin - Sultan İkinci Abdülhamid Han: Devlet ve Memleket Görüşlerim 2. Cilt.pdf
  Azmi Özcan - Abdülhamid ve Hilafet.pdf
  Bayram Kodaman - Abdulhamid Devri Eğirim Sistemi.pdf
  Bayram Kodaman - Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi.pdf
  Bayram Kodaman - Sultan II. Abdulhamid Devri Doğu Anadolu Politikası.pdf
  Belgelerle II.Abdülhamid Dönemi.pdf
  Cemal Kutay - Prens Sebahattin Bey, Sultan II.Abdülhamid, İttihat Terakki.pdf
  Cemil Koçak - 2. Abdullhamid_in Mirası.pdf
  Cevdet Kudret - Abdülhamit Devrinde Sansür.pdf
  Faiz Demiroğlu - Abdülhamide Verilen Jurnaller (50 Yıldır Neşredilmeyen Vesikalar).pdf
  Fatmagül Demirel - Abdulhamid Doneminde Sansur.pdf
  François Georgeon - Sultan Abdülhamid.pdf
  II .Abdülhamid Dönemi Türk Edebiyatı.pdf
  II. Abdülhamid Modernleşme Sürecinde İstanbul.pdf
  Mehmet Aydın - Yöneticiler İçin Yeni Bir Bakış: İkinci Abdülhamid Han'ın Liderlik Sırları.pdf
  Mehmet Hocaoğlu - Abdulhamit Han'ın Muhtıraları Belgeler.pdf
  Michel de Grece - II. Abdülhamit Yıldız Sürgünü (trc. Derman Bayladı).pdf
  Mim Kemal Oke - Saraydaki Casus.pdf
  Modhakirat - Sultan Abdülhamid (Arapça).pdf
  Mustafa Armağan - Abdülhamidin Kurtlarla Dansı.pdf
  Mustafa Müftüoulu - Abdülhamid Kızıl Sultan mı cilt 1.pdf
  Necip Fazıl Kısakürek - Ulu Hakan 2. Abdülhamid Han.pdf
  Necip Fazıl Kısakürek - Ulu Hakan Abdülhamit Han.pdf
  Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu - İlân-ı Hürriyet ve Sultan II.ci Abdülhamit Han.pdf
  Orhan Koloğlu - Abdülhamid Gerçeği.pdf
  Selim Deringil - İktidarın Sembolleri ve İdeoloji: İkinci Abdülhamid (1876-1909).pdf
  Sempozyum - Sultan II. Abdülhamid ve Devri Semineri 27-29 Mayıs 1992 İstanbul.pdf
  Sultan Abdülhamid - Siyasi Hatıratım.pdf
  Uğur Çelik - 2.Abdülhamit İttihat Terakki Mukayesesi.pdf
  Vasfi Şensözen - Osmanoğullarının Varlıkları ve II. Abdülhamidin Emlaki.pdf
  İhsan Süreyya Sırma - Abdülhamidin İslam Birliği Siyaseti.pdf
  İhsan Süreyya Sırma - Belgelerle Abdülhamit Dönemi.pdf
  İhsan Süreyya Sırma - II. Abdülhamid'in İslam Birliği Siyaseti.pdf
  İlber Ortaylı - İkinci Abdülhamit Döneminde Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu.pdf
  İlkay Yilmaz - Serseri Anarşist ve Fesadın Peşinde: II. Abdülhamid Dönemi Güvenlik Politikaları Ekseninde Mürur Tezkereleri, Pasaportlar ve Otel Kayıtları.pdf
  İsmail Çolak - Son İmparator Abülhamit Han'ın Gizemli Dünyası.pdf
  İsmet Bozdağ - Sultan Abdulhamidin Hatira Defteri.pdf
  İzi Karakaş Özbayrak - II. Abdülhamit Döneminde Uygulanan Sosyal Politikaları (1876-1909).pdf
  Şadiye Osmanoglu - Babam Abdulhamid Saray ve Sürgün Yıllları.pdf
  Şadiye Osmanoğlu - Babam Abdülhamid, Saray ve Sürgün Yılları.pdf
  Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi - Senûsîler ve Sultan Abdülhamid (haz. İsmail Cömert).pdf
 • "Ne pamuk ipliğiyle birleşmesi iki adın, söylemek istediğim
  Ne de bir buluşma yıpranmış bir defterin sayfalarında
  Benim mutlu saçlarımdır söz konusu olan
  Senin yanık kırmızı şakayık öpüşlerini taşıyan saçlarım
  Ve içtenliği tenimizin
  Çıplaklığımızın parıltısı
  Balık pulları gibi
  Söz konusu olan gümüş rengi türküsüdür yaşamın
  Tan ağarırken kaynaktan fışkıran"

  Füruğ Ferruhzad
 • Gerçi Diyarbekir’de insanı verem eden meseleler çok ama bilhassa şu “Kürtçe” dilenenler insanı kahrediyorlar. Çünkü ne lisan ne de tipleri bu lanet sanata müsait değil.
  Geçen gün biri bana:
  - Xwedê ji te razî be çend qurûşa. “ Allah rızası için birkaç kuruş” deyince kendisine çıkıştım:
  - Kuro ma ne şerm e, çıma tu parsê diki? “ Ulan ayıp değil mi, neden dileniyorsun?”
  Adam beni müşkül durumda bırakan şu cevabı verdi:
  - E, ezê çi bikim tu dibîni li welêt ji xorta re şixul tune, ê wek min wê çi bikin, cemaatek me wek a filla tuneye û hukümet jî guh nade me, Ji me re ya birayê mirin parse” dimine. “ Ne yapayım, görüyorsun ki memlekette gençlere iş yok; benim gibiler ne yapsın. Hıristiyanlar gibi bir yardım cemaatimiz de yoktur. Hükümette bize kulak asmıyor. Bu durum karşısında bize ya ölüm ya da ölümün kardeşi olan dilencilik düşüyor.” Bilmem ki bu filozof ve derviş şark dilencisnin sözlerine bir şey ilave etmeye gerek var mıdır?
  Musa Anter
  Sayfa 48 - ram
 • Yeryüzünde yürüyen ve soluk alan yaratıklar arasında
  insandan daha güçsüz bir yaratık beslemez toprak ana.
  Tanrılar ona sağlığını ve mutluluğunu bağışlar,
  o da, artık benim başıma hiçbir dert gelmez, der,
  ama mutlu tanrılar ona acılardan pay verince de,
  dayanamaz, nedir der, bu benim başıma gelen,
  Homeros
  Sayfa 311 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
 • - Ölmeyecek - Bunu hissediyorum, ne benim kollarımda ne de şimdi, ama aynı zamanda "Ölümle arasına girdiğimin mutlaka farkında ve bu yüzden benden ölümden daha iyi bir şeyler göstermemi bekleyecek artık - ölümün ebedi hazzından daha iyi şeyler" diye de düşünmekten kendimi alamıyorum.