• Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil mâtem!
 • Bu manzûme yazılırken Yunan istîlâsı altındaki topraklarımıza, husûsiyle Bursa’ya dâir elîm haberler geliyordu; tedkîkine de imkân yoktu.

  - Basri Bey oğlumuza -

  Bütün dünyâya küskündüm, dün akşam pek bunalmıştım;
  Nihâyet, bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım.
  Şehirden kaçmak isterken sular zâten kararmıştı;
  Pek ıssız bir karanlık sonradan vâdîyi sarmıştı.
  Işık yok, yolcu yok, ses yok, bütün hilkat kesilmiş lâl...
  Bu istiğrâkı tek bir nefha olsun etmiyor ihlâl.
  Muhîtin hâli “insâniyyet”in timsâlidir sandım;
  Dönüp mâzîye tırmandım, ne hicranlar, neler andım!
  Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yâd,
  Zalâmın sînesinden fışkıran memdûd bir feryâd,
  O müstağrak, o durgun vecdi nâgâh öyle coşturdu:
  Ki vâdîden bütün, yer yer, eninler çağlayıp durdu.
  Ne muhrik nağmeler, yâ Rab, ne mevcâmevc demlerdi:
  Ağaçlar, taşlar ürpermişti, gûyâ Sûr-i Mahşerdi!

  – Eşin var, âşiyânın var, bahârın var, ki beklerdin;
  Kıyâmetler koparmak neydi, ey bülbül nedir derdin?
  O zümrüd tahta kondun, bir semâvî saltanat kurdun;
  Cihânın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun.
  Bugün bir yemyeşil vâdî, yarın bir kıpkızıl gülşen,
  Gezersin, hânümânın şen, için şen, kâinâtın şen.
  Hazansız bir zemîn isterse, şâyed rûh-i ser-bâzın ,
  Ufuklar, bu’d-i mutlaklar bütün mahkûm-i pervâzın.
  Değil bir kayda; sığmazsın -kanatlandın mı- eb’âda;
  Hayâtın en muhayyel gâyedir ahrâra dünyâda.
  Neden öyleyse mâtemlerle eyyâmın perîşandır?
  Niçin bir damlacık göğsünde bir umman hurûşandır?
  Hayır, mâtem senin hakkın değil... Mâtem benim hakkım:
  Asırlar var ki, aydınlık nedir, hiç bilmez âfâkım!
  Tesellîden nasîbim yok, hazân ağlar bahârımda;
  Bugün bir hânümansız serserîyim öz diyârımda!
  Ne hüsrandır ki: Şark’ın ben vefâsız, kansız evlâdı,
  Serâpâ Garb’a çiğnettim de çıktım hâk-i ecdâdı!
  Hayâlimden geçerken şimdi, fikrim hercümerc oldu,
  Salâhaddîn-i Eyyûbî’lerin Fâtih’lerin yurdu.
  Ne zillettir ki: Nâkûs inlesin beyni’nde Osman’ın;
  Ezan sussun, fezâlardan silinsin yâdı Mevlâ’nın!
  Ne hicrandır ki: En şevketli bir mâzî serâb olsun;
  O kudretler, o satvetler harâb olsun, türâb olsun!
  Çökük bir kubbe kalsın ma’bedinden Yıldırım Hân’ın;
  Şenâ’atleri çiğnensin muazzam kabri Orhan’ın!
  Ne haybettir ki: Vahdet-gâhı dînin devrilip, taş taş,
  Sürünsün şimdi milyonlarca me’vâsız kalan dindaş!
  Yıkılmış hânümanlar yerde işkenceyle kıvransın;
  Serilmiş gövdeler, binlerce, yüzbinlerce doğransın!
  Dolaşsın, sonra, İslâm’ın harem-gâhında nâ-mahrem...
  Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil mâtem!
 • Benim hakkım, sus ey bülbül
  Senin hakkın değil mâtem..
 • "BENİM HAKKIM, SUS EY BÜLBÜL
  SENİN HAKKIN DEĞİL MATEM"
 • 486 syf.
  Bir destânın şâiri "İstiklâl " şâirimiz ,Mehmet Âkif onu anlayabilmek Asım'ın nesli olabilmek için Safahatı iyi okuyup anlamak gerekir .Safahat 7 bölümdür her bölümde bu eşsiz şairinin ruhunu hissedersiniz .(içerisindeki arapça ve Farsça kelimeleri öğrenmek için,Ferid Develioglunun Osmanlıca ,Türkçe lugatı işinize yarayacaktır.) Şark' ı ve Gark' ı çok iyi bilen Şark'ın evladı Âkif, Bülbül manzumesinde topraklarımızın Yunan istilâsı altında olduğu yıllarda Tacettin dergâhında yazmış .Ne güzel söylemiş :

  "Benim hakkım sus ey Bülbül ,
  Senin hâkkın değil mâtem ! "
  Kendisini öğrenmek , anlamak isteyen her Türk genci ,onu anladığı kadar yaşatacaktır .Böyle eşi benzeri olmayan bir şâire sahip olmak büyük bir şans. Okuyun ,okutun , tavsiye edin ve onun âti de hiç unutulmamasını sağlayın ..
 • Bütün dünyaya küskündüm, dün akşam pek bunalmıştım;
  Nihâyet, bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım.
  Şehirden kaçmak isterken sular zâten kararmıştı;
  Pek ıssız bir karanlık sonradan vâdiyi sarmıştı.
  Işık yok, yolcu yok, ses yok, bütün hilkat kesilmiş lâl...
  Bu istiğrâkı tek bir nefha olsun etmiyor ihlâl.
  Muhitin hâli 'insâniyyet'in timsâlidir, sandım;
  Dönüp mâziye tırmandım, ne hicranlar, neler andım!
  Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yâd,
  Zalâmın sinesinden fışkıran memdûd bir feryâd,
  O müstağrak, o durgun vecdi nâgâh öyle coşturdu:
  Ki vâdiden bütün, yer yer, eninler çağlayıp durdu.
  Ne muhrik nâğmeler, yâ Rab, ne mevcâmevc demlerdi:
  Ağaçlar, taşlar ürpermişti, güyâ Sur-ı Mahşerdi!


  -Eşin var, âşiyânın var, baharın var, ki beklerdin;
  Kıyâmetler koparmak neydi, ey bülbül, nedir derdin?
  O zümrüd tahta kondun, bir semâvi saltanat kurdun;
  Cihânın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun.
  Bugün bir yemyeşil vâdi, yarın bir kıpkızıl gülşen,
  Gezersin, hânumânın şen, için şen, kâinâtın şen.
  Hazansız bir zemin isterse, şâyed ruh-ı ser-bâzın,
  Ufuklar, bu'd-i mutlaklar bütün mahkum-ı pervâzın,
  Değil bir kayda, sığmazsın -kanatlandın mı- eb'ada;
  Hayâtın en muhayyel gâyedir ahrâra dünyâdâ.
  Neden öyleyse mâtemlerle eyyâmın perişandır?
  Niçin bir damlacık göğsünde bir umman huruşandır?
  Hayır, mâtem senin hakkın değil...Mâtem benim hakkım:
  Asırlar var ki, aydınlık nedir, hiç bilmez âfâkım!
  Teselliden nasibim yok, hazân ağlar bahârımda:
  Bugün bir hânumansız serseriyim öz diyârımda!
  Ne hüsrandır ki: Şark'ın ben vefâsız, kansız evlâdı,
  Serâpâ Garb'a çiğnettim de çıktım hak-i ecdâdı!
  Hayâlimden geçerken şimdi; fikrim hercümerc oldu,
  Selâhaddin-i Eyyubi'lerin, Fâtih'lerin yurdu.
  Ne zillettir ki: Nâkuus inlesin beyninde Osmân'ın;
  Ezan sussun, fezâlardan silinsin yâdı Mevlâ'nın!
  Ne hicrandır ki: En şevketli bir mâzi serâb olsun;
  O kudretler, o satvetler harâb olsun, turâb olsun!
  Çökük bir kubbe kalsın ma'bedinden Yıldırım Hân'ın;
  Şenâ'atlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın;
  Ne haybettir ki: Vahdet-gâhı dinin devrilip, taş taş,
  Sürünsün şimdi milyonlarca me'vâsız kalan dindaş!
  Yıkılmış hânumanlar yerde işkenceyle kıvransın;
  Serilmiş gövdeler, binlerce, yüzbinlerce doğransın!
  Dolaşsın, sonra, İslâm'ın harem-gâhında nâ-mahrem...
  Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil mâtem!
  Mehmet Akif Ersoy