• "...
  — Korkma!
  Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz;
  Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz!
  Düşer mi tek taşı, sandın, harîm-i nâmûsun?
  Meğer ki harbe giren son nefer şehîd olsun.
  Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa;
  Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa;
  Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar,
  Taşıp da kaplasa âfâkı bir kızıl sarsar;
  Değil mi cebhemizin sînesinde îman bir;
  Sevinme bir, acı bir, gâye aynı, vicdan bir;
  Değil mi cenge koşan Çerkes’in, Lâz’ın, Türk’ün,
  Arap’la, Kürt ile bâkîdir ittihâdı bugün;
  Değil mi sînede birdir vuran yürek... Yılmaz!
  Cihan yıkılsa, emîn ol, bu cebhe sarsılmaz!
  Nasıl ki yarmadan âfâkı pâre pâre düşer,
  Hudâ’yı boğmak için saldıran cünûn-i beşer;
  Nasıl ki nûr-i hakîkatle çarpışan evhâm;
  Olur şerâre-i gayretle âkıbet güm-nâm,
  Şu karşımızdaki mahşer de öyle haşrolacak.
  Yakında kurtulacaktır bu cebhe...
  — Kurtulacak? ..
  Demek yıkılmayacak kıble-gâh-ı âmâlim...
  Demek ki ölmüyoruz...
  Haydi arkadaş gidelim! "

  Berlin: 5 Mart 1331
  (18 Mart 1915)

  •Mehmet Akif Ersoy