Bertnart Russel
Geniş kitlelerce benimsenmiş olması bir fikrin düpedüz saçmalık olmadığının delili değildir. Nitekim insanlığın çoğunluğunun ahmaklığı göz önüne alınırsa yaygın bir inancın makulden ziyade, saçma olması daha muhtemeldir.