• Sabah sabah Han kızı yerimden kalkmadım mı
  Boz aygırın beline binmedim mi
  Senin evinin üzerine yabani geyik yıkmadım mı
  Sen beni yanına çağırmadın mı
  Seninle meydanda at koşturmadık mı
  Senin atını benım atım geçmedi mi
  Ok atınca ben senin okunu geride bırakmadım mı
  Güreşte ben seni yenmedim mi
  Üç öpüp bir ısırıp
  Altın yüzüğü parmağına geçirmedim mi
  Sevdiğin Bamsı Beyrek ben değil miyim
 • Dedem Korkut/Korkut Ata

  Kitap Türk halkının nağmeleri gibi hoş ve tatlı her Türk evladının mutlaka okuması gereken bir kültür.

  Dirse Han oğlu Boğaç Han

  Dedem Korkut boy boylamış soy soylamış, ufak bir töre yansıtmış Dirse Hanın 40 namerdi ve onun yüce oğlu Boğaç Han.

  Salur Kazan'ın Evinin Yağmalandı

  Kazan Han'ın yurdu yağmalandı çoban ve Dış Oğuz birleşti kafire kılıç kaldırdı Kazan Han kaçanın peşinden gitmedi aman dileyene vurmadı.

  Büre oğlu Bamsı Beyrek

  Beşik kertmesi ve ayrılık, Beyrek esir düşer 16 yıl geçer yari onu bekler birbirini severler ve kavuşurlar.

  Kazan Han oğlu Uruz Bey

  Han oğlu büyür Han derki baş kes kan akıt oğul ise baba sefere çık yiğit olayım baş keseyim, sefere çıkılır başlar kesilir lakin oğul tutsak olur Han Kazan derde düşer kocamış ana bertaraf olur iç oğuz dış oğuz birleşir kafir kırılır oğul kurtarılır soy soyulur boy boyulur.

  Deli Dumrul

  Deli Dumrul cümle aleme kabadayılık yapar ölen yiğidin arkadaşlarına sorar kim bu azrail der kafa tutar sonra anlar Tanrının Birliğine yoktur güman der, anasına gider can vermez babasına gider can vermez sevdiceği ise seve seve canını verir ulu Tanrı onlara uzun ömür verir.

  Kan Turalı

  Han ister bahadır bir gelin dolaşır iç Oğuzu bulamaz babası ise il dışına gider varır Trabzon'a bir gelin bulur Selcan Hatun der 3 canavar kese hüner suna oğlu gelir güreşir yener evdeş olur, vakit gelir yolda uyur kafir üstüne vara kız ise kafire saldıra oğul şaşırır bahadır der kıza kafir kırılır yurduna döner.

  Kazılık oğlu Yiğenek

  Kazılık vezir şaraptan sonra Bahadır Handan yağma izni alır gider esir düşer oğlu bir yaşındadır büyür ve Han karşısına çıkıp yiğitlik ister Han buyurur ve 24 oğuz birleşir kaleye varıp babasını kurtarırlar.

  Basat ile Tepegöz

  Çoban peri yakalar ve tepegöz doğar, Basatın babası alır büyütür lakin tepegöz Oğuş iline kan kusturur lakin kardeşi Basat ise buna bir son verir.

  Beğil oğlu Emren

  Beğil, Han ile tartışır ve ters düşer attan düşer ayağı kırılır putperest tekfur bunu öğrenir ve saldırır oğlu Emren ise ata biner kafir şaşırır putlar yıkılır kafir yenilir oğuz birleşir gün olur güz olur.

  Seğrek ile Eğrek

  Birbirine bulup kafiri kıran iki kardeş.

  Kazan oğlu Uruz Bey

  Kazan uyur basılır tutsak düşer kafiri kandırır, sonra kafir varır tutsağı bizi savun derler fethe oğlu gelmiş fark olunur çeker kılıç kafir basılır.


  İç Oğuza Dış Oğuz

  Dış Oğuz olmadan yağma oldu Dış Oğuz asi oldu, dış oğuz hile yaptı iç oğuz bastırdı ve kelleyi aldı.
 • Dua edeyim hanım:
  Yerli kara dağların yıkılmasın.
  Gölgeli koca ağacın kesilmesin.
  Ak sakallı babanın yeri cennet olsun.
  Ak bürçekli ananın yeri cennet olsun.
  Oğul ile kardeşten ayırmasın.
  Ahir vaktinde arı imandan ayırmasın.
  Amin amin diyenler Tanrı'nın yüzünü görsün.
  Derlesin toplasın günahınızı adı güzel
  Muhammet Mustafa' nın yüzü suyuna bağışlasın hanım hey!..
 • Dede Korkut hikâyelerinde Oğuz Türkleri'nin tabiatın çtin şartlarına karşı dirençlerine, düşmanlarına galibiyetlerine ve birlikten doğan kuvvetlerine dikkat çeker. Dede Korkut'un hikayeleri Korkut Ata olarak bilinen yaşlı ve saygı gösterilmesi açısından, önemli belgelerdir. Allah, doğum, din ve ölüm, saygı, sevgi, karşılıklı hoşgörü ve mertlik konuları hayatın her alanında kendini gösterir. Dede Korkut bir vatanseverdir ve milletinin sonsuza dek güçlü ve mutlu yaşamasını gerçekleştirme mücadelesi içindedir. Hikâyelerdeki Bayındır Han, Kazan Han, Bamsı Beyrek, Boğaç Han, Selcen Hatun, Seğrek ve diğerleri ideal insan karakterlerini temsil eder.
  Anonim
  - Karaca Yayınları
 • 3- Duasının Allah katında kabul olması: "... Ne derse olurdu. Gaipten haber söylerdi. Hak Teâla onun gönlüne ilham ederdi." (Mukaddime)
  "... Dede Korkut dedi: (Kılıç) çalarsan elin kurusun dedi. Hak Teâla'nın emri ile Deli Karçar'ın eli yukarıda asılı kaldı. Zira Dede Korkut keramet sahibi idi, dilediği kabul olurdu"
  (Kam Püre'nin Oğlu Bamsı Beyrek Destanı)
  Birinci örnekte geçen "ne derse olurdu." cümlesi hem halkın onun sözünü dinlediği hem de duasının kabul edildiği anlamındadır. İkinci örnekte de duasının kabul olduğu belirtilmiştir.
  Dede Korkut'taki bu kerametlerin iki kaynaktan gelmiş olabileceği düşünülmektedir;
  1-İslam Tasavvufu
  2-Şamanist İnanç
  Dede Korkut'un destanlarda İslam Tasavvufuna uymayan davranışları bu ihtimali zayıflatıyor. Mutasavvıflardaki kamil insan olma hedefi, çile çekme, dergah... gibi unsurlar Dede Korkut'ta görülmüyor. Ermişlerinkine benzeyen olağan üstü olaylar yaşaması da yazıya geçirilene kadar uğramış olduğu değişiklikler olabilir, çünkü Türklerin Islam'ı henüz kabul ettiği ve değişim içerisinde olduğu 15-16.yy. larda yazıya geçirilmiştir.
  Anonim
  Sayfa 10 - Karaca Yayınları
 • Bir film önerisi vermediniz Burak Aksak'ın Dede Korkut Hikayeleri Bamsı Beyrek'i izleyeyim bari :))
 • Hatırla!
  Daha yedi sekiz yaşlarındaydın, kan kardeşin sünnet olmuştu ve o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmamış, öncesinde her türlü oyunu itiraz etmeden oynarken, artık 'Sen kızsın, yapamazsın' demeye başlamıştı. Seksek bile oynayamıyordunuz. Hemen sıkılıp, "bu kız oyunu" diyerek diğer sünnetlilerle oynamayı tercih ediyordu. Hatırla! Sırf onunla oynayabilmek için, futbolu, misketi, dekmanı, uzun eşeği ve nicelerini küçücük canınla nasıl ustaca oynamayı öğrenmiştin. Sen Bamsı Beyrek gibi tüm erkek oyunlarında ustalaştıkça, mahalleli sana 'Erkek gibi kız, maşallah' demeye başlamıştı. Hatırla! Annenin erkek bebek beklerken bir kız çocukları olduğunda nasıl 'Olsun' dediğini arkadaşlarına anlatışını ve babanın sana iş seyahatlerinden sürekli yarış pisti, uzaktan kumandalı araba, tren vs. getirişini ve tüm bu oyuncaklarla ancak babanın gönlü olduğunda oynayabildiğini.

  (Aslı Kılan)