• "Vây göz açıp gördüğüm
  Gönül verip sevdiğim
  Vây al duvağımın sahibi
  Vây alnımın başımın umudu Han Beyrek"
 • 1 - DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN

  Toy edilirken Karatağ'a oturtulan ve çocuğu olmayan Dirse Han'ın bir oğlu olur ve Bayındır Han'ın boğasını öldürdüğü için Dede Korkut tarafından "Boğaç Han" olarak adlandırılır, bey olur.

  Dirse Han'ın 40 yiğidi, oğlanı babasına kötüler. Babası avda oğlunu oklar. Annesinin sütü ve kırçiçeği oğlanın yarasına derman olur.

  Oğlan, kırk yiğit tarafından kaçırılan babasını kurtarır. Dirse Han oğluna taht verir.

  2- SALUR KAZANIN EVİNİN YAĞMALANMASI

  Salur Kazan,oğlu Uruz Han'ın uyarısına rağmen, Oğuz beyleriyle ava çıktığı sırada, evine üç yüz yiğidi ve Uruz'u bırakmasına rağmen düşman gelir. Eşini, gelinini ve oğlunu esir alır. Gördüğü rüya üzerine avdan dönen Salur Kazan, düşman ellerine gider. On bin koyununu düşmana vermeyen çoban da (o istemese de) kendisiyle gelir. Oğuz beyleriyle birlikte düşmanı yener ve yurtlarına dönerler.

  3- KAM BÜRE BEG OĞLU BAMSİ BEYREK

  Bayındır Han'ın Oğuzları topladığı sohbete tüm beylerin oğullarıyla gelmesi üzerine, Büre Bey üzülür. Oğuz beyleri, Büre Bey için bir oğul, Bican Bey'e de doğacak oğlana vermesi için bir kız dilerler. Doğan oğlan büyüdükten sonra kendisine hediye getiren bezirgânları kafirlerden kurtarır ve "Bamsi Beyrek" adını alır. Banı Çiçekle evleneceği gece kafirler düğünü basarak Bamsi'yi esir alır. Banı Çiçek'in abisi Deli Karçar'a Yalancı oğlu Yaltacık'ın kanlı bir gömlek getirip "Bamsi öldü." demesiyle Banı Çiçek Yaltacık'a verilir. Düğün gecesi esir bulunduğu kaleden, tekürün kızının yardımıyla kaçan Bamsi, yaşadığını Bani Çiçek'e bildirir. Sonra düğün yapılır.

  4- KAZAN BEYİN OĞLU URUZ BEYİN TUTSAK OLMASI HİKÂYESİ

  Kazan Bey, oğlunun henüz bir kan akıtıp, baş kesip isim sahibi olamayışına üzüldüğünü bildirir. Oğlu da babasından nasıl savaş edildiğini, kan döküldüğünü kendisine öğretmesini ister. Kazan Han bunun üzerine oğlunu ava çıkarır, bu sırada düşman gelir ve Kazan Han savaşmaya başlar. Oğluna sadece izlemesini söylemesine rağmen oğlan babasına fark ettirmeden savaşır. Babası, oğlunu bulamaz; evde de göremeyince düşmanla savaşılan yere gelir. Oğlunun kılıcını görünce onun esir düştüğünü anlar. Düşmanla tek başına savaşa giden Kazan Bey, yenilir. Bunun üzerine Hatun kırk kızla ve diğer Oğuz beyleriyle kafirleri yener. Oğuzlar yurtlarına dönerler.

  5- KOCA DUHA OĞLU DELİ DUMRUL HİKÂYESİ

  Duha Koca oğlu Deli Dumrul, bir kuru çayın üstüne köprü diker, geçenden de geçmeyenden de akçe alır. Bunun sebebini de erliğinin, yiğitliğinin yayılması olarak açıklar. Köprü üstünde birinin ölmesi üzerine Deli Dumrul, bu yiğidin canını alan Azrail'in gelip kendisiyle savaşmasını ister. Bu başkaldırı üzerine Allah, Azrail'i Deli Dumrul'un canını alması için yollar. Deli Dumrul, Azrail'i bir türlü yakalayamaz ve Allah'ın birliğine iman eder. Bir can getirmesi şartıyla canı bağışlanacak olur.

  Annesi de babası da can vermeyi kabul etmez.Artık öleceğine inanan Deli Dumrul, karısıyla helalleşmeye gider. Karısının kendisine canını vermesini istemesi üzerine Allah'a "Ya ikimizin canını de canını al ya ikimizi de yaşat." der. Allah ikisine de 140'ar yıl ömür verir.Annesi ve babasının da canını alır.

  6- KANLI KOCA OĞLU KAN TURALI HİKÂYESİ

  Kanlı Koca adında bir Oğuz eri kahraman oğlu Kan Turalı'ya onu evlendirmek istediğini söyler. Ancak oğlan, aradığı kadar kahraman, gözü pek bir kız bulamaz.Babası arar ve Trabzon tekürünün kızının tam oğlunun istediği gibi bir kız olduğuna kanaat getirir.Bir aslanı, bir boğayı ve bir deveyi öldürmek şartıyla verilecek olan kızı, Kan Turalı bu şartları gerçekleştirerek alır. Evlendikleri gece kafirlerin saldırısına uğrar ve savaşırlar. Savaş devam ederken Selcen Hatun eşini arar, bulamaz. Bulduğu yerde de yardım eder. Selcen Hatun'un düşmanı yendiği için övüneceğini düşünen Kan Turalı, Selcen'i öldürmeye karar verir. Ok çekerler; ancak Selcen, okunun başındaki demiri çıkartmıştır. Selcen'i böylece deneyen Kan Turalı ve Selcen, yurtlarına dönerler.

  7- KAZICIK KOCA OĞLU YİĞENEK HİKÂYESİ

  Bayındır Han'ın İç Oğuz beylerini sohbete çağırdığı bir gün, aralarından Kazılık Koca denilen bir bey Bayındır Han'dan akın ister. İzin alınır, Kazılık Koca yararlı ihtiyarlarla birlikte Karadeniz kenarındaki bir kaleye gider. Kalenin Tekürü Kazılık Koca'yı aklar ve esir alır. 16 yıl esir kalan Kazılık Koca'nın 16 yaşına gelmiş olan oğlu Bayındır Han'a giderek babasını kurtarmaya gideceğini söyler. Yanına 24 sancak beyini de alır. Yola çıkmadan gördüğü rüyada Dede Korkut'tan öğütler alan Yiğenek, Allah'a sığınıp dualar ederek tekürü yener. Babasını kurtarır.

  8- BASAT'IN TEPEGÖZÜ ÖLDÜRMESİ HİKÂYESİ

  Basat, Uruz Bey'in Oğuzlar'ın göçü sırasında düşürülüp bir aslan tarafından büyütülen oğludur. Uruz'un çobanı Oğuzlar'ın yaylaya göç ettikleri sırada bir peri kızıyla çiftleşir. Peri kızı, bunun acısını Tepegöz'ü (çobandan olan çocuğu) Oğuzlar'ın içine salarak çıkarır. Tepegöz, çocukların kulaklarını, burunlarını yer; adamları yiyerek öldürür. Basat'ın kardeşi Kıyan Selçuk da Tepegöz yüzünden ölmüştür. Basat gider ve kardeşi uğruna Tepegöz ile savaşır. Önce gözünü yok eder; sonra da öldürür.
 • Beyrek:
  — Baba, bana öyle bir kız alıver ki ben yerimden kalkmadan o kalkmalı, ben kara Koç atıma binmeden o binmeli, ben hasmına varmadan o bana baş getirmeli. Böyle kız alıver bana baba, dedi.
  Babası Pay Püre Han:
  — Oğul, sen kız istemiyorsun, kendine bir hempa (Kandaş) istiyormuşsun.
  Anonim
  Sayfa 61 - Bamsı Beyrek Destanı
 • Sabah sabah Han kızı yerimden kalkmadım mı
  Boz aygırın beline binmedim mi
  Senin evinin üzerine yabani geyik yıkmadım mı
  Sen beni yanına çağırmadın mı
  Seninle meydanda at koşturmadık mı
  Senin atını benım atım geçmedi mi
  Ok atınca ben senin okunu geride bırakmadım mı
  Güreşte ben seni yenmedim mi
  Üç öpüp bir ısırıp
  Altın yüzüğü parmağına geçirmedim mi
  Sevdiğin Bamsı Beyrek ben değil miyim
 • Dedem Korkut/Korkut Ata

  Kitap Türk halkının nağmeleri gibi hoş ve tatlı her Türk evladının mutlaka okuması gereken bir kültür.

  Dirse Han oğlu Boğaç Han

  Dedem Korkut boy boylamış soy soylamış, ufak bir töre yansıtmış Dirse Hanın 40 namerdi ve onun yüce oğlu Boğaç Han.

  Salur Kazan'ın Evinin Yağmalandı

  Kazan Han'ın yurdu yağmalandı çoban ve Dış Oğuz birleşti kafire kılıç kaldırdı Kazan Han kaçanın peşinden gitmedi aman dileyene vurmadı.

  Büre oğlu Bamsı Beyrek

  Beşik kertmesi ve ayrılık, Beyrek esir düşer 16 yıl geçer yari onu bekler birbirini severler ve kavuşurlar.

  Kazan Han oğlu Uruz Bey

  Han oğlu büyür Han derki baş kes kan akıt oğul ise baba sefere çık yiğit olayım baş keseyim, sefere çıkılır başlar kesilir lakin oğul tutsak olur Han Kazan derde düşer kocamış ana bertaraf olur iç oğuz dış oğuz birleşir kafir kırılır oğul kurtarılır soy soyulur boy boyulur.

  Deli Dumrul

  Deli Dumrul cümle aleme kabadayılık yapar ölen yiğidin arkadaşlarına sorar kim bu azrail der kafa tutar sonra anlar Tanrının Birliğine yoktur güman der, anasına gider can vermez babasına gider can vermez sevdiceği ise seve seve canını verir ulu Tanrı onlara uzun ömür verir.

  Kan Turalı

  Han ister bahadır bir gelin dolaşır iç Oğuzu bulamaz babası ise il dışına gider varır Trabzon'a bir gelin bulur Selcan Hatun der 3 canavar kese hüner suna oğlu gelir güreşir yener evdeş olur, vakit gelir yolda uyur kafir üstüne vara kız ise kafire saldıra oğul şaşırır bahadır der kıza kafir kırılır yurduna döner.

  Kazılık oğlu Yiğenek

  Kazılık vezir şaraptan sonra Bahadır Handan yağma izni alır gider esir düşer oğlu bir yaşındadır büyür ve Han karşısına çıkıp yiğitlik ister Han buyurur ve 24 oğuz birleşir kaleye varıp babasını kurtarırlar.

  Basat ile Tepegöz

  Çoban peri yakalar ve tepegöz doğar, Basatın babası alır büyütür lakin tepegöz Oğuş iline kan kusturur lakin kardeşi Basat ise buna bir son verir.

  Beğil oğlu Emren

  Beğil, Han ile tartışır ve ters düşer attan düşer ayağı kırılır putperest tekfur bunu öğrenir ve saldırır oğlu Emren ise ata biner kafir şaşırır putlar yıkılır kafir yenilir oğuz birleşir gün olur güz olur.

  Seğrek ile Eğrek

  Birbirine bulup kafiri kıran iki kardeş.

  Kazan oğlu Uruz Bey

  Kazan uyur basılır tutsak düşer kafiri kandırır, sonra kafir varır tutsağı bizi savun derler fethe oğlu gelmiş fark olunur çeker kılıç kafir basılır.


  İç Oğuza Dış Oğuz

  Dış Oğuz olmadan yağma oldu Dış Oğuz asi oldu, dış oğuz hile yaptı iç oğuz bastırdı ve kelleyi aldı.
 • Dua edeyim hanım:
  Yerli kara dağların yıkılmasın.
  Gölgeli koca ağacın kesilmesin.
  Ak sakallı babanın yeri cennet olsun.
  Ak bürçekli ananın yeri cennet olsun.
  Oğul ile kardeşten ayırmasın.
  Ahir vaktinde arı imandan ayırmasın.
  Amin amin diyenler Tanrı'nın yüzünü görsün.
  Derlesin toplasın günahınızı adı güzel
  Muhammet Mustafa' nın yüzü suyuna bağışlasın hanım hey!..