• Bilirsin
  Nasıl acı çekmeden
  Edilir kurban
  Ve bıcak yarası gibi
  Keskin ve derin
  İz bırakır gülüşün.

  Gözlerine bakıpda
  Gökkuşağı görmeyen
  Adını söyleyipte
  Yüreği ısınmayan
  Anlayamaz şiiri
  Şiir gibi yüreği
  Isıtan gülüşünü
  Merhameti kibarlığı ve hüznü
  Anlayamaz kendini

  Gel kafiyem ol
  Gel mana
  Bana ben ol
  Sözün özü
  İşin aslı
  Gel
  Ben ol...

  #Muhacir
 • Frank Herbert‘ın 1965’deki bilimkurgu şaheseri, din araştırmalarından bildiğimiz temalar ve tropelardan o kadar fazla içeriyor ki hepsini ele almak neredeyse imkansız. Köklü bir şüphecilikten, fanatizmin keşfine, kıyametsel görülerin varlık felsefesi incelemesi ve ek olarak kutsal zaman ve mekânın özü ve birbiriyle olan ilişkisine, din ile ekoloji arasındaki dinamik araştırmaya kadar her şey bu hikayeyi canlandırıyor. Ekonomik nedenlerin rolü, dini gücün kullanımı ve kötüye kullanılması, aynı zamanda dini uzmanların (toplumsal cinsiyet yetenekleri ve zorlayıcı güçlerin rolü) etkisi bol miktarda var. Fiziksel ve zihinsel dönüşümler kehanetle bildirilir; Sürgüne olan ilişkilerinde mesihçilik ve seçilmişlik araştırılmıştır; Kurban, ölüm ve diriliş, tüm anlam ve değerleri içinde gerçekleşir. Karşı çıkan otantikliğin kutsal metinleri yetkisi kuşkulu otoritenin sözlü geleneklerinin yanında ortaya çıkıyor.

  Entojenlerin bilinçliliğini genişletme rolü burada efsanenin ve ritüelin rolünün derin bir anlayışındadır. Aslında bir bakıma kitap, disiplinimizi karakterize eden sorular ve konular çerçevesi üzerine bir astardır. Rudy Busto’nun dediği gibi, bilimkurgunun ayırt edici özelliği, benzersizlik varsayımlarına meydan okumak için bilim tarafından ortaya atılan evren (veya evrenler) kavramını kullanabilmek için, gömülü ve tanıdık olanı “garip” hale getirmektir.
  Rahatsız edici olma olasılığına rağmen, “Sabit hayal gücü” yaklaşımından hareketle, hayal etmek için sonsuz bir olasılıklar dünyası olan alanın sınırsızlığına yöneliriz. Tabii ki, aslında orada olan şeyleri bilmiyoruz, ancak ciddi bilim kurgu yaratıcıları, ne olabileceğini tahmin etmeyi şimdiye kadar bildiklerimizi temel alarak varsayımlarda bulundu.


  Din bağlamında ne olması gerektiği ne olduğundan ekstrapolasyon ile elde edilmesi kaçınılmazdır, Ancak onu öngörmek için kullanılan lensler çok çeşitli yoğunluk, eğrilik ve iyileştirmeler içerisine gelmektedir.. Bazen üretilen görüntü bulanıktır, ayar gerektirir, yönelimi gerektirir. Beceri ile üretildiğinde netlik ve belki de tamamen yeni bir görme yolu sağlanabilir. Oğlu Brian Herbert‘in belirttiği gibi, Frank Herbert Musevilik, Hıristiyanlık, Hinduizm ve Budizm temalarını kullandı ancak Sufi mistisizmine vurgu yaparak İslam‘a özel bir ilgi gösterdi. 1965’te batıda İslam araştırmaları ile ilgili çok az şey biliyorduk ve az ilgi duyuyorduk ve yazarın çalışmanın özünü kendi projesi doğrultusunda nasıl kullandığını ve yeniden yorumladığını görmek büyüleyici; bu detay bile başlı başına ayrı bir çalışmadır. Burada bol miktarda Arapça kelime bilgisi olduğunu söylemek yeterlidir. Ayrıca dış güçler tarafından kendi çıkarları uğruna sadece gezegenlerinde yetişen bir ürün için gezegeni sömürülen, toplumu dışlanan, boyun eğdirilen ve manipüle edilen çöl insanlarının hikayesidir.

  Onların dini de dış etkilere maruz kalmış, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde evrimleşmiştir. Tüm zamanlarda ortaya çıkan bütün dinler, tarihin, coğrafyanın, ikliminin ve insanların gereklerine hitap edebileceği şekilde, ihtiyaçlarına uyacak belirli yollarla gelişmiştir. Şu anda Dune‘un gerekli bir okuma olduğu bir kursa öğretmenlik etmeye devam ediyorum. Herbert’ın orijinal serisi, oğlu tarafından yazılan birkaç eser ile devam etti. Dersim ve bu deneme için sadece orijinal eseri kullanıyorum. Elbette, bizi baya bir süre meşgul edecek zengin bir içeriğe sahip. Herbert sadece Din’i sorgulamakla kalmaz, ima yoluyla Dinsel Araştırmalar disiplini sorgular. Kısmen dini bir sistem olarak çekici bir eleştiri olmasının yanı sıra dinin sunduğu güçlü ve dönüştürücü güce ilişkin fikir verir. Bu içeriğin karmaşıklığı zorlu ve caziptir. En çarpıcı özelliği paradoksudur.


  Bir dünya yaratmak nasıl bir anlam taşır ve nitelikleri nasıl tanımlanır?

  Dune’u öğretirken benim pedagoji dersimin parçası olan metnin ortaya attığı soruların önerdiği ve çözümlemek için takip etmeyi seçtiğim temaların bazı örnekleri. Tutarlı bir dünya görüşü oluşturmak için gerekli unsurlar, gerekli dinamikler ve bunların oluşması için eklenmesi gerekenler nelerdir? Eğer din mevcutsa, din işe yarayan ne yapar? Dune dünyası gelecekte 20.000 yıl sonra geçiyor ve hüküm sürdüğü gezegenlerde yaşamın her yönünü kontrol eden hanedanların olduğu feodal bir yönetim mevcut.

  Dini sistem, dünya görüşünün merkezinde yer alır; ancak, kendisi, İmparatorluk altında var olan çok sayıda hanedanın ve gezegenlerin ekonomik ve siyasal refahı için zararlı olabilecek çatışmayı ortadan kaldırmak ve yasaklamak amacıyla kodlanmış ve açıklamalı eski ilk dünyanın inanç sistemlerinin bir derlemesidir.

  İnsan olmak ne demektir?

  Dune’de yanıtı açıkça verilmektedir: içgüdüyü aşmak için akıl ve zekayı kullanma yeteneğidir. Kitabın ana karakterinin insanlığını belirlemek için dini bir uzman tarafından uygulanan bir acı dayanıklılığı testi var. Bu test erkeklere nadiren yapılır. Bu soruyu karmaşıklaştıran ve Herbert’in hikaye yapısını ilerleten toplumsal cinsiyet sorunları ana tema ile ilişkilendirilmiştir. “İnsan”ın ayrıcalıklı statüsü aynı zamanda kitabın kendi tarihi öncesi dönemine bir cevaptır ve yapay zeka ile insan kabiliyetinin algılanabilir avantajları arasında derin bir gerginlik içerir. Geçmişte, teknolojiye aşırı bağımlılık acı çatışmalara (Bilimkurguda çok bilindik bir temadır) yol açtı.

  Dini uzmanların elinde ne tür araçlar var ve bunlar hangi amaca hizmet ediyor?

  Herbert’in kanaatine göre, dini uzmanın rolü kritiktir: dinin dogma, öğretme, evanjelistik ve misyonerlik işlevlerini başkanlık eder (ve çoğunlukla bu işlevi gören dişilerdir). Missionaria Protectiva’nın politik hedeflerini daha da ileri götürmek için tasarlanmış müthiş kontrol araçları ve son derece uzmanlaşmış zihinsel imkânlara sahiptir. Missionaria Protectiva’nın birincil hedefi, seçilmişin, Kwisatz Haderach’ın üretilmesi amacı doğrultusunda türlerin genetik manipülasyonunu sağlamaktır (Ve cinsiyetin erkek olduğuna dikkat edin), bunlar dönemin türetildiği Hasidizmde (Ortodoks Musevilik) bahsi geçen Kefitzat Haderech teriminden üretildiği gibi, evrensel süper varlık yolu kısaltandır. Bu dini uzmanlardan oluşan grup, siyasal çıkar, bilimsel emperyalizm ve mistisizmden şaşırtıcı birlikteliğinden oluşur.


  Peygamberliğin doğası nedir? Öngörü nedir?

  Dune’da evrensel süper varlık karakteri hem zaman ve mekanı, rüyalar ve vizyonlarda bir potansiyel akışı olarak görme kabiliyeti ile hem boğuluyor hem de bilgilendiriliyor. Ona dünyaları dönüştürme, nihai siyasi güç elde etme ve cihad (kutsal bir savaş) başlatma imkanı veren şey bu yetenektir. Aynı zamanda bu yetenek, üzerinde bulunduğu yolu tam olarak bilememek, kaderini sorgulamak ve direnmek, kontrol edemediğinden korkuttuğu için onun işkencecisi oluyor. Bu işkence gören bir peygamber, onun “korkunç amacı” olarak adlandırılan şeyleri yerine getirmek için onun için en önemli olan şeyi feda etmelidir.

  Herbert’in söylediği gibi, evrensel süper varlık sonuçları karşısında dehşete düşerken verdiği mücadelenin kendisine sempati duyuyor. Anlatıcısı Princess Irulan şöyle yazıyor:

  “Kehanet ve önsezi, cevapsız soru karşısında teste nasıl katılabilirler? Düşünelim: “Dalga formu”’nun gerçek tahmini ne kadar doğru? … ve Peygamber, geleceği kehanete uydurmak için ne kadar şekillendiriyor? Peygamber geleceği görüyor mu yoksa elmas kesicisinin mücevherini bıçak darbesiyle parçaladığını gibi kelimeleri ve düşünceleri yok edebildiği bir zayıflık, bir arıza veya bölünme hattı mı görüyor?”  Din içinde fiziksel çevrenin rolü nedir?

  Herbert, 1965’te çevreci politik-toplumsal hareketlerin öneminin farkındaydı. Bu bilgiyi, yeterli dozlar halinde Arrakis gezegeninin çölleri hakkında tam bilgi ve anlayış içinde yaşayan yerli Fremenlerin çalışması olarak sunuyor. Gezegen ile olan manevi bağları çok eksiksiz ve kutsallığı o kadar tartışmasız ki, gezegenin sahip olduğu korkunç nitelikler, acımasız iklimi, suyun eksikliği devasa kum solucanları, gezegeni dönüştürmeye baş koydukları kutsal göreve sahip olsalar dahi o gezegen onların ibadet ettikleri entegre sistemi oluşturup anlamlaştırıyor.

  Herbert’ın objektifi sayesinde, dinin hemen her zaman algıladıklarından oluşuyor diyebiliriz. Din, umut ve umutsuzluğa, barış ve savaşa, sevgiye ve nefrete, gizem ve şeffaflığa ilham verme yeteneğine sahiptir. Kökünde paradoks yatıyor. Güç ve kontrol onun hisse senedi, kurtuluş ise onun fantezisi. Manipülasyon araç, ancak amacı üstünlüktür. Düşüncelerini oluşturan kişiler aracılığıyla biçimlendirir, yönlendirir ve kanalize eder; ancak hem kendi hem de onları sınırlar. Psikolojik dinamikte karmaşık olan incelikler vardır, gerçek nerde yatıyor? İnsan aklının dışında mı, yoksa içinde mi? Peygamber Paul Muad’Dib kesin bir şekilde, yetkilerinin önemli ve korkutucu ancak sınırlı olduğunu biliyor. Dune’da bir Tanrı var mı? Adı konmamış, tanımlanmamış, çağrılmış fakat eylemden tamamen kaldırılmış çok da kişisel olmayan tarihsel ilahi olgu. Her yerde bulunmama Bene Gesserit gündemini oluşturan ve somutlaştıran kadınlar ve peygamber için ayrılmıştır. Aynı zamanda çevre ve en zorlayıcı tezahürleri, çöl ve solucanlar için ayrılmıştır.
 • 🍁🍁🍁🍁🍁🍁•NöbetçiŞair🍁🍁🍁🍁🍁🍁

  İş kazası değil!
  Bu bir düş kazası..
  Nasırlı ellerinde bir annenin. 🍂
  Yavrusuna ördüğü yün kazağı..
  Kaybetmek ömrüm! 🍂
  Kaybetmek gözüm! 🍂
  Kaybetmek!
  Bıçak sızısı bir kış sabahı.. 🍂
  Hem kolay değil öyle!
  Diş ağrısı değil bu,
  Kalbe vuran düş ağrısı.. 🍂
  Bankına kıvrılmış bir parkın,
  Saçı okşanası bir düşkün yalnızlığı.. 🍂

  Bir gerçek ki karşımda,

  “Dile kolay, gönlüme zor.. “ 🍂

  Bir gömlek ki sırtımda,

  “Sevdama dar, hasrete bol..” 🍂

  Gözlerin karası o paltomu giydim bugün,
  Yıkık bir şehir kokan..
  Gardrobumda askıda cesetler, 🍂
  Delirmek için soruyorum!
  Kıyafetler yaşar mı can? 🍂
  Sana delirmek?
  Muazzam! 🍂
  Konuşmak sana?
  Ürkütücü mü? Asla..
  Bu dahinin fikriydi, seni yaşatmak..
  İkişer tane mutfağımda,
  Tabaklar, bardaklar.. 🍂

  Biliyorum can biliyorum! 🍂

  “Daha kaç rüyada doğup,
  Kaç çalar saatte öleceksin..”

  Kolay değil aklı inandırması.. 🍂
  Erdim yar!
  Sensizlik bir ölümlü zırvası..

  İnan daha bu sabah! 🍂
  Kepenk sesleriyle uyanmadan güne..
  Kar beyazı tebessümün yüzünde,
  Tüten bacalar..
  İsli bir öğlen vakti.. 🍂
  Güneş gamzelerinde doğmuş,
  Kızarmış yanakların..
  Boynunda mavili beyazlı atkın,
  Bakışların da kestane sıcaklığı.. 🍂

  Ve sonra yine ölüyorsun!
  Bak yine sızladı içim,
  Dişlerimin arasına kurban gitti dilim.

  Üşütmüşüm sol yanımı.. 🍂
  Sendedir şifam!
  Demlenir içimdeki korda,
  Senden bir tutam gül yaprağı...
  Şifam oldun..
  İyi geldi.. 🍂
  İyi ki geldin!
  Can?
  Sen mi geldin?
  Ah ömrüm! 🍂
  Can gözüm!
  Sır perdemin tülü..
  Senki,
  Sigaramın dumanında bir kül tablosu 🍂
  Ölümle hayatta kalan tek kulsun..
  Zor iken zaten yaşamak
  İmkansız kıldı seni tanımak..

  🍁🍁🍁🍁🍁🍁•NöbetçiŞair🍁🍁🍁🍁🍁🍁
 • Gölgesinde otur amma
  Yaprak senden incinmesin.
  Temizlen de gir mezara
  Toprak senden incinmesin.

  Yollar uzun, yollar ince
  Yol kısalır aşk gelince
  Yat kurban ol İsmail’ce
  Bıçak senden incinmesin.

  Burdayım de ararlarsa
  Doğru söyle sorarlarsa
  Tabutuna sararlarsa
  Bayrak senden incinmesin.

  İl göçsün göçtüğün vakit
  Yol yansın geçtiğin vakit
  Suyundan içtiğin vakit
  Kaynak senden incinmesin.

  Toz konmasın sakın sana
  Hakkı geçer halkın sana
  Gücenmesin yakın sana
  Uzak senden incinmesin.
  /Abdurrahim Karakoç/

  Neşet Ertaş--İncitme canı incitme--https://www.youtube.com/watch?v=dE4rQneLws8
 • UNUTMA KARARI

  Unutma kararını kim hesaplayacak bize?
  Y. S.

  Dur yolcu durgun gölün önünde;
  kıvırcık deniz ve acı çekmiş gemiler
  dağları saran ve yıldız doğuran yollar
  her şey, geniş yüzeyde son bulur burada.

  Şimdi rahatça bakabilirsin kuğulara
  bak onlara, hepsi gecenin uykusu gibi bembeyaz
  hiçbir yere değmeden onları suyun üzerinde tutan
  ince bir bıçak ağzında kayıyorlar.

  Sana benziyor yabancı bu uslu kanatlar ve sen anlıyorsun onları
  sana bakarken aslanların mermer gözleri
  ve göklere yazılmadan kalıyor ağacın yaprağı
  ve deliyor kalem zindanın duvarlarını.

  Ama bunlardan başkası değildi köy kızlarının boğazladığı kuşlar
  ve kızıla boyuyordu sütü kaldırım taşlarında kan
  ve yalakların i içine okunmaz şekiller fırlatıyordu
  erimiş kurşun gibi sessizce atları

  Ve ölüme giden yol olmadığı için şarkı söyleyemeyen
  kıvrık boyunlarını durmadan sıkıyordu gece
  vuruyordu insanların kemiklerini biçerek körlemesine.
  Ve kanatları serinletiyordu dehşeti.

  Ve tıpkı gördüklerin gibi durgundu bütün bunlar
  aynı durgunluktaydı çünkü kimse yoktu düşüneceğimiz
  belleğin altındaki derinliklere şimdi dokunan
  taşların üzerine işaret kazıyacak güçten başka.

  Onlarla birlikte biz de uzakta, çok uzaklarda; dur yolcu
  usunda beyaz paçavralar benzeri yol alan
  ve yaşadığın, anımsadığın şeyleri uyandıran
  lekesiz kuğuların durgun gölü önünde dur.

  Taşların üzerindeki harflerimizi okurken de anımsıyorsun;
  ama hayran kaldın gene de
  yünleriyle gövdeni büyüten kuzularınla birlikte
  şimdi damarlarında bir kurban sesi duyumsarken.
 • Kralların kraliçesi Kleopatra ve “taklit edilemez yaşamın” mimarı.

  Fransız tarih bilimci Jean Michel Thibaux ‘un kaleminden düşen ve çok sağlam referans, araştırmanın sonucu olan Kleopatra akıllara durgunluk veren bir hırsın ve gösterişin eseridir.

  Akıllara sığmayan bir güzellik, bakanların bir daha baktığı ve düşlere daldığı, İsis’in yeryüzündeki akisi. VII. Kleopatra Eski Mısır’ın son kraliçesi olmakla kalmayıp, elini attığı herkesi yakmasıyla bilinir. Kadın olmanın verdiği avantaj ile güzelliğini kusursuz bir şekilde kullanıp, galip gelemeyeceği tek bir an bile olmayan ve bunun hakkını layığı ile veren “Krallar Kraliçesi.”

  Hırsı ve yetinmeyi bilmeyen ruh durumunun sebebi olarak Jül Sezar’a metres olan ve Sezar’ın öldürülmesinden sonra Marcus Antonius’a metreslik yapmaya devam eden kraliçe… Hayatına üç evlilik sokmuş olmasına rağmen; ilk kocası baba bir kardeşi XIII. Ptolemaios Theos Philopator’u Sezar’a öldürten, ölümden sonra Sezar ile aşk yaşayan, hatta bu aşktan Caesarion’u dünyaya getiren “Krallar Kraliçesi.”

  “Et tu Brute?” yani “Sen de mi, Brütüs? 13 Mart günü Sezar’ı da senatoda kurban veren Kleopatra, yine hırslarına yenik düşüyor ve Sezar ile gördüğü düşlere Marcus Antonius ile devam ediyor. Fethedilecek bir dünya düşü. Marcus’tan ise ilki ikiz, arkasından ise bir çocuk daha doğruyor. Tesadüf ise girilen her savaş kaybediliyor. Romalılar, İskenderiye’ye kadar dayanıyor ve Mısır düşüyor. Geriye ise hiçbir şey kalmıyor. Çünkü “Tarih beklemez ve affetmez.”

  Şu korsanların fidye karşılığında esir düşen diktatör Sezar’a ne demeli, fidye karşılığında korsanlardan kurtul ve sonra korsanları yakala, öldür. – istenen miktarı beğenmeyen Sezar, daha yüksek mebla isteyin, yoksa sizi yakalayıp çarmığa gererim - İradesi mükemmel, savaş dehası tartışılamaz, İskender’i örnek almak ister ve İskender gibi büyük düşler kurar. Lakin bir kadın Sezar’ı alaşağı etmeye yeter. Roma’ya özgü bir söz vardır. “Roma’da pek fazla kişi eceliyle ölmez.” Çünkü türlü entrikalar döner, sırtlara bıçak değer ve ne olursan ol, indiriverirler. Sezar’ın en büyük hatası değil miydi? 4,5 asırlık cumhuriyeti yıkıp Kral olmak. Asla kral olamadı…

  Okuduğumuz kitap gerçek bir tarihi konu alarak gerçeğe yakın kurgulanmış bir anı-romandır. Yazarın akıcı dili ve tarihin akıl almaz sürükleyişi okuyucuyu sıkmıyor, aksine içerisine çekiyor. Kitap içerisinde Roma ve İskenderiye’nin o tarihlerde olan şehir haritaları da bulunmaktadır. Kaynağının sağlamlığından söz etmeye dahi gerek yok. Tarih ve mitoloji merakınız var ise okunulmaya değecek bir eser.

  Sözün özü; ben kitabı beğendim. Kendilerini tanrı ilan edenlerin hayatını anlatan içten bir yazıydı. Okumanızı tavsiye ederim.

  Sevgi ile kalın… (Aşağısı okumayı düşünenler için spoiler içerebilir.)
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  VII. Kleopatra kendi isteğiyle yılan sokmasıyla zehirlendi.
  Jül Sezar kendi Senato’sunda sayısız kişilerce bıçaklanarak öldü. (2. Koca)
  Marcus Antonius kendini kılıç darbesiyle öldürdü. (3. Koca)
  XIII. Ptolemaios Theos Philopator iç savaş çıkarttığında Sezar tarafından boğularak öldürüldü. (1. Yasal Koca)
  Caesarion düşen Mısır’dan kaçırılan prens Roma konsülünün emriyle kaçtığı yerde öldürüldü. (Kleopatra ve Sezar oğlu)
  Ptolemy Philadelphus çocuk yaşta öldürüldü. ( Kleopatra ve Marcus oğlu)
  Aleksandros Helios izini kaybettirdi. ( Kleopatra ve Marcus oğlu, ikizi Kleopatra Selene II)
  Kleopatra Selene II Moritanya Kraliçesi oldu. ( Kleopatra ve Marcus oğlu, ikizi Aleksandros Helios)
 • Bambaşka bir hayat mümkün!
  Bambaşka bir dünya mümkün!
  Bambaşka bir kimlik, bambaşka bir karakter, bambaşka ve şaşılacak huzur dolu bir yaşam…?
  Evet, evet hepsi mümkün…

  Evvela dünya kendi etrafımızda dönüyor hissinden vazgeçelim.
  Dünyada sadece bizim olmadığımızı, sadece bizim üzülüp, ağlayıp, gülüp, mutlu olup, hislenip, nefret etmediğimizi; her an bir bozuluş ve oluş aleminde yaşadığımızı hatırlayalım…

  Herkes en az bizim gibi var, ve vâr olmaya devam edecek bu hayatta…
  Her millete, cinsiyete, hüviyete saygı duymamız gerektiğini öğrenmeliyiz..
  Evet, evet bir an evvel bunu öğrenmeliyiz..

  İşe evvela kendimizden başlamalı, bunu çok geç olmadan yapmalıyız.
  Düşünüyorum da fazlaca pişmanlık biriktirmişim geçmişimde.
  Şimdiki aklımla zerresini dahi yapmayacağım pişmanlıklar ve yapmam gerekirken yapmadığım, kaçırdığım fırsatlar…
  Üzdüğüm insanlar, kırdığım yaraladığım her türlü varlık..

  "Geçmiş ve gelecek sadece bizim belleğimizde mevcuttur.
  Oysa şimdiki zaman, zamanın ötesindedir. Şimdiki zaman sonsuzluk’tur.
  Bugünü etkileyen geçmiş hayatında yaptıkların değildir.
  Asıl bugün yaptıkların geçmişte yapılanları telâfi eder ve mantıken de geleceği değiştirir. “

  Bu cümlelerden sonra fazla ilerlemedim, Paulo Coelho’nun “Elif “ kitabını usulca kapattım.
  “Doğru”dedim kendi kendime…

  Kesinlikle doğru “Asıl bugün yaptıkların geçmişte yapılanları telâfi eder ve mantıken de geleceği değiştirir”

  Pişman olmak yerine geçmişte yaşanılan, yapılan her ne varsa onu telafi edecek şeylerle vakit geçirmeliyiz.
  Ancak o zaman kendimizi biliriz..


  Ne demiş üstâd Abdurrahim Karakoç

  “Yollar uzun, yollar ince
  Yol kısalır aşk gelince
  Yat kurban ol ismail’ce
  Bıçak senden incinmesin…”


  Hakikat aşkını aramak nasip olsun hepimize.

  Aramak diyorum, bulmak değil.
  Zira şu cevvâl asırda, hakîkati aramak ve o yolda olmak dahi kâfîdir bize…