• İbn Arabi'nin eserindeki metafizik konumlandırmalar (Kadınların konumu)

  Son derece ilginç bir başlangıça şahit oldum. İlahiyat öğrencisi olmama rağmen gittiğim ve dinlediğim hiçbir seminerde euzu besmele ile başlayan bir konuşmacıya şahit olmamıştım. Prof. Dr Eric Geoffroy bu konuda beni oldukça şaşırttı. Gündelik hayatta İslamın şuurunu ve tavrını ne kadar göz ardı edildiğini hatırladım.(Sahip olmaktan utanır hale geldiğimiz değerler)

  Konu doğru bilinen bir yanlış üzerinde. İslamda Kadın /İbni Arabi eserlerinde Kadının konumlandırılması. Doğru bilinen yanlış İslamın kadını göz ardı ettiğine ilişkin yanılsamalardır. Ayet ve hadisleri konjonktür bağlamından bağımsız okumanın verdiği heyecan ve öfkenin eseri olan bu yanılsamanın geçersizliğini farketmek isteyenler için :

  https://youtu.be/mAUxej1gaNo


  İslamda kadın ile ilgili daha fazla şey arayan olursa dilediğini yazabilir (:
 • .

  -Gerçekten insan kesin bir ziyan içindedir.


  ASR SÛRESİ / 3.AYET
 • İslam dininde 1 nisan kutlaması diye bir kutlama yoktur.İslamdini islam dışı olan her uygulamayı ve kutlamayı reddetmiştir."1 Nisan" veya "Nisan bir" adı altında şakalar yapılarak Yıllardır kutlanılagelen bu adet islam düşmanı hristiyanların Müslümanlara oynadığı oyun ve hilelerinin bir parçasıdır.Ne yazık ki, geçmişi hiç sorgulamadan önüne sunulan her şeyi, bir armağan gibi kabul eden milletimiz bunuda kendi örf ve adeti kabul edegelmesi ne acıdır.
  Şöyleki,

  "15. yüzyılın sonlarında, Haçlı ordusu Endülüs Müslümanlarının son kalesini kuşatır. Uzun süren bir kuşatma olmasına rağmen, kış aylarının da etkisiyle, kale korunabilmektedir. Durumun zorluğunu anlayan Haçlı ordusunun komutanı değişik taktikler düşünmektedir.

  En sonunda 31 Mart gecesi Kalenin önüne giderek bir elinde Kur'an bir elinde İncil 'Şu iki kitap üzerine yemin ederim ki, teslim olursanız bu akşam size bir şey yapmayacağım' der. Gerekli görüşmelerden sonra canlarının kurtarılması karşılığında Müslümanlar kaleyi teslim ederler.

  Ertesi sabah, yani 1 Nisan sabahı, Haçlı ordusu komutanı bütün Müslümanların öldürülmesi için emir verir. Bunun üzerine Müslümanlar 'Yemin etmiştiniz, bize söz vermiştiniz' dediklerinde Haçlı ordusu komutanı 'Benim sözüm size dün akşam içindi, bugün için size bir sözüm yoktur' diye cevap verir ve bütün Müslümanlar orada şehit edilir.

  İşte o gün bugündür 1 Nisan hristiyanlar arasında 'Hile Günü' olarak kutlanmaktadır.

  Maalesef halkımız arasında da yaygınlaşmış, yüzlerce, binlerce müslümanın katliam günü olan 1 Nisan'lar, bir şakagünü olarak kutlanmaktadır.Ve bu şakaları yapacaz derken ne derece yalan ve hilenin içerisinde olduklarının farkında değiller.Bu haller bir müslümana yakışmayacağı gibi,islam dini içinde hile,yalan ve kandırmaca olan hiç bir oyun ve şakayı barındırmaz.

  Allah ve Rasülü bizleri ehli küffarın adet ve alametleri olan şeyleri yapmak,onlara tazım etmek hatta onlar gibi davranmaktan katıyyetle men etmişlerdir.
  Bu meseleyi iyi kavrayabilmek için önce şu âyet ve hadisleri gözönüne getirmek gerekir:Ayetler:
  1- "İyilik ve takva konusunda yardımlasın, günah ve haddi aşmada yardım (aşmayın ve Allah'tan korkup sakının.” [644]
  2- "Zulüm yapanlara en ufak meyil göstermeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka velileriniz de yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz." [645]
  3- "O (Allah) size Kitapta: "Allah'ın âyetlerine küfredildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde, onlar bir başka söze geçip dalıncaya dek onlarla oturmayın, yoksa sîz de onlar gibi olursunuz" diye indirdi. Doğrusu Allah münafıkların da, kâfirlerin de tümünü cehennemde toplayacaktır" [646]
  Buraya kadar olanlar âyet mealleridir. Konuyu başkalarına benzeme noktasından ele alan sayılamayacak kadar hadis-i şerifler vardır.

  Burada Sevgili Peygamberimizin "Kim bir kavme benzerse o kavimdendir" hadisini hatırlatmayı bir vazife olarak addediyorum.şöyleki,Bir kimse haliyle,hareketiyle,tavrıyla ,sözüyle,duruşuyla,yaşayışıyla ve yaptıklarıyla kime benzer kimi örnek alırsa o kimsenin o insanlardan bir farkı olmaz.Ve Kişi hayatında nasıl yaşar ,kimi örnek alırsa onlarla birlikte haşrolunur.
 • Merhaba herkese, Kuran okurken notlar alıp onları bu iletiye yazacağım.
  O zaman başlayalım...

  Not: İleti altına gelip "Hepsini cevaplayabilirim." diyen kişilere ithafen: Büyük ihtimal sizden daha çok okuyup daha çok düşündüm. Dengim olduğunuzu sanıp bilmiş bilmiş konuşmayın lütfen. "Cevap verebilecek birisi var mı?" diye yazmıyorum bunları. :)

  1-) Ayetler:
  "Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine de perde inmiştir." - #66843702
  "Allah dileseydi elbette onların işitmelerini ve görmelerini de giderirdi." - #66844818
  "Allah, dilediğini doğru yola iletir." - #66854431
  "Allah kâfirler/nankörler topluluğunu doğru yola eriştirmez." - #66858098

  Sorgulama: Kalpler ve kulaklar mühürlü, gözlerde de perde var. İşitemiyor ve göremiyoruz. Bunun yanında Allah dilemediği için de doğru yola iletilmiyoruz. Özgür irade yok sayılıyor ve kafirler cehenneme gidiyor.
  Kâfirler "dogru yola eriştirmeyen" Tanrı tarafından doğru yola erişmedikleri için cezalandırılıp cehenneme yollanacak.

  2-) Ayetler:
  "Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere çeşitli ürünler çıkardı." - #66845150

  Sorgulama: Sıcaklığın etkisiyle gökyüzüne yükselen su buharı soğuyarak yoğunlaşır ve bu su damlacıklarını oluşturur. Oluşan bu su damlacıkları bir araya gelerek yağmur tanelerine neden olur ve yeryüzüne iner. Bu hava olayına yağmur denir.
  Su gökten inmek için önce göğe yükselmelidir. Bu kısmının es geçilmesinde vardır bi' hikmet.

  3-) Ayetler:
  "Onlar için orada tertemiz eşler de vardır." - #66845542

  Sorgulama: Bu ayet için herhangi bir şey yazmama bile gerek yok.

  4-) Ayetler:
  "O ki, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı..." -#66845965

  Sorgulama: Çoğu dinde olan şey işte. Tüm dünyanın ve evrenin sadece insanlar için yaratıldığı düşüncesi...
  "Güneş bile dünyanın etrafında dönüyor." Düşüncesi de insanın kendini çok önemli görmesinden kaynaklıydı. Bizler basit birer canlıyız ve hiçbir canlı bizim için yaratılmadı.
  Her canlı bizim için yaratıldı diyelim hadi, o zaman dünyadan silinip giden birçok canlıya ne demeli? İnsanların gelmesi için bir hazırlık mıydı onlar?

  5-) Ayetler:
  "... biz de belki şükredersiniz diye, sizi affetmiştik." - #66847690

  Sorgulama: Her şeyi gören ve bilen Tanrı "belki" kelimesini neden kullanıyor? Geleceği de görüp neler olacağını bilen şükür edecekler mi etmeyecekler mi bunu da bilmeli.

  6-) Ayetler:
  "Andolsun ki, biz sana apaçık âyetler indirdik..." - #66849447
  "Allah, düşünesiniz diye âyetlerini size böyle açıklar." - #66855689

  Sorgulama: Ayetler "apaçık" ise onları okuyan her insan onları "apaçık" bir şekilde anlamalıdır. Apaçık olan ayetler ise neden açıklanmak zorundadır?

  6-) Ayetler:
  "Biz, herhangi bir âyeti nesh eder veya onu unutturursak ondan daha hayırlısını ya da onun benzerini getiririz." - #66850343

  Sorgulama: Herhangi bir konuda verilen hükümler neden zaman içerisinde değişiyor? Örneğin Bakara suresinde "affedin ve hoşgörün" denilirken Tevbe süresinde cihada izin verilmiş.
  Açıklama kısmında " Allah Teâlâ'nın uyguladığı tedricıî/pedagojik bir eğitim metodu" denilmiş.

  7-) Ayetler:
  "Kısasta sizin için hayat vardır." - #66853126

  Sorgulama: Birisini öldürürseniz kısas olarak siz de öldürüleceksiniz. Bu da ölmeye karar vermeden kimseyi öldürmeyeceğiniz anlamına geliyormuş. Bu yüzden de kısas sayesinde suç işleme azalıyormuş. "Çağdaş hukuklar bunu sağlayamamıştır." diye not düşülmüş.
  Hannah Arendt "Gelmiş geçmiş hiçbir cezanın, suç işlenmesini önleyecek kadar caydırıcılığı yoktur." der Kötülüğün Sıradanlığı kitabında. -#45118673
  Kısas caydırıcı değildir.

  8-) Ayetler:
  "Dinde zorlama yoktur." -#66857522

  Sorgulama: Daha sonra tekrar döneceğim bu kısma...
 • "Çaresizlik tuzağına düşme.
  Her zaman bir umut ışığı olduğunu aklından çıkarma."

  (Bakara 156. Ayet)