Kerim Sezer, bir alıntı ekledi.
06 May 00:39

Şu yakın suların
Kolu neden bükülmez
Fırat niçin, Dicle niçin, Aras niçin
Benden doğar, bana dökülmez?

Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Arif Nihat AsyaBir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Arif Nihat Asya
Cihangir.AyŞe, bir alıntı ekledi.
24 Mar 04:02

Mâziyi arar derin sularda
Öksüz öksüz bakan nazarlar;

Târîhime kök salan Hisar'lar
-Târîhimi isterim- susarlar!

Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Arif Nihat Asya (Sayfa 181 - Ötüken Neşriyat)Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Arif Nihat Asya (Sayfa 181 - Ötüken Neşriyat)
Cihangir.AyŞe, bir alıntı ekledi.
24 Mar 03:59

Perdeleri örtük,
Lambaları sönük,
Sırtında yıllar yük,
Hatıraları kırık dökük
Bir yer olacak orada...
Adı, KERKÜK!

Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Arif Nihat Asya (Sayfa 180 - Ötüken Neşriyat)Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Arif Nihat Asya (Sayfa 180 - Ötüken Neşriyat)
Cihangir.AyŞe, bir alıntı ekledi.
24 Mar 03:56

Balıkların,kandillerin...
Ne varsa, olsun ellerin
Bana mavini ver,deniz!

Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Arif Nihat Asya (Sayfa 155 - Ötüken Neşriyat)Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Arif Nihat Asya (Sayfa 155 - Ötüken Neşriyat)
Cihangir.AyŞe, bir alıntı ekledi.
21 Mar 04:53

Şu yakın suların
Kolu neden bükülmez
Fırat niçin,Dicle niçin,Aras niçin
Benden doğar, bana dökülmez?

Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Arif Nihat Asya (Sayfa 16)Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Arif Nihat Asya (Sayfa 16)
Cihangir.AyŞe, bir alıntı ekledi.
21 Mar 04:51

Benim,dedemle yanyana
Yazılı kalacak adım...
Yıldızların söneceği
Güne yıldızlar sakladım.

Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Arif Nihat Asya (Sayfa 14)Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Arif Nihat Asya (Sayfa 14)