Cihangir.AyŞe, bir alıntı ekledi.
24 Mar 04:02

Mâziyi arar derin sularda
Öksüz öksüz bakan nazarlar;

Târîhime kök salan Hisar'lar
-Târîhimi isterim- susarlar!

Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Arif Nihat Asya (Sayfa 181 - Ötüken Neşriyat)Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Arif Nihat Asya (Sayfa 181 - Ötüken Neşriyat)
Cihangir.AyŞe, bir alıntı ekledi.
24 Mar 03:59

Perdeleri örtük,
Lambaları sönük,
Sırtında yıllar yük,
Hatıraları kırık dökük
Bir yer olacak orada...
Adı, KERKÜK!

Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Arif Nihat Asya (Sayfa 180 - Ötüken Neşriyat)Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Arif Nihat Asya (Sayfa 180 - Ötüken Neşriyat)
Cihangir.AyŞe, bir alıntı ekledi.
24 Mar 03:56

Balıkların,kandillerin...
Ne varsa, olsun ellerin
Bana mavini ver,deniz!

Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Arif Nihat Asya (Sayfa 155 - Ötüken Neşriyat)Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Arif Nihat Asya (Sayfa 155 - Ötüken Neşriyat)
Cihangir.AyŞe, bir alıntı ekledi.
21 Mar 04:53

Şu yakın suların
Kolu neden bükülmez
Fırat niçin,Dicle niçin,Aras niçin
Benden doğar, bana dökülmez?

Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Arif Nihat Asya (Sayfa 16)Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Arif Nihat Asya (Sayfa 16)
Cihangir.AyŞe, bir alıntı ekledi.
21 Mar 04:51

Benim,dedemle yanyana
Yazılı kalacak adım...
Yıldızların söneceği
Güne yıldızlar sakladım.

Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Arif Nihat Asya (Sayfa 14)Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Arif Nihat Asya (Sayfa 14)
Onur, bir alıntı ekledi.
21 Mar 00:55

Şehitler tepesi boş değil,
Biri var bekliyor.
Ve bir göğüs, nefes almak için;
Rüzgar bekliyor.
Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye;
Yattığı toprak belli,
Tuttuğu bayrak belli,
Kim demiş meçhul asker diye?

Destanını yapmış, kasideye kanmış.
Bir el ki; ahretten uzanmış,
Edeple gelip birer birer öpsün diye fâniler!
Öpelim temizse dudaklarımız,
Fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız.
Rüzgarını kesmesin gövdeler
Sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, kasîdeler.

Geri gitsin alkışlar geri,
Geri gitsin ellerin yapma çiçekleri!
Ona oğullardan, analardan dilekler yeter,
Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter!
Söyledi söyleyenler demin,
Gel süngülü yiğit alkışlasınlar
Şimdi sen söyle, söz senin.

Şehitler tepesi boş değil,
Toprağını kahramanlar bekliyor!
Ve bir bayrak dalgalanmak için;
Rüzgar bekliyor!
Destanı öksüz, sükûtu derin meçhul askerin;
Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye
Yattığı toprak belli,
Tuttuğu bayrak belli,
Kim demiş meçhul asker diye? ...

Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Arif Nihat AsyaBir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Arif Nihat Asya