• Gökyüzü bulutsuz mavi bir ülke
  Çırpınır köpükle lacivert deniz
  Karşıki sahiller bir renksiz gölge
  Her taraf uyuyor her taraf sessiz

  Siyah kayalarda bükülmüş beli
  Ak saçlı ana gözleri nemli
  Ufukta bir küçük beyaz yelkenli
  Görünce semaya açıldı eli

  Tam bugünle dört gün oldu gideli
  Oğlum Hasan daha hala gelmedi
  Poyraz vardı deniz olmuştu deli
  Gitme dedim gitme o dinlemedi

  Anne bu poyrazın üç gün elinden
  Aç yattık katıksız ekmek yedin sen
  Südünü hiç helal eder mi ana
  Onu aç yatıran nankör oğluna

  Kocamı da yediydi aç gözlü deniz
  Kundakta oğluma ağladım sessiz
  Oğlumu ayırma benden Allahım
  "Hasan"ı isterim senden Allahım

  Duası bitmişti indi kayadan
  Dedi: Acır bana elbet Yaradan

  Günler böyle geçti gelmedi oğlu
  Matemli gözleri yaş ile dolu
  Bir sabah Ayşeyi buldular ölü
  Kınalı saçları köpük örtülü
 • (Sallallahü aleyhi ve sellem)

  Cenâb-ı Hak, Resûlünü gönderdi
  Kur’ân-ı kerimi Ona indirdi.

  İki cihanın da serveridir O,
  Cenneti a’lânın rehberidir O.

  Odur kâinatın kâmil insanı
  Odur Hakkın bize yüce ihsânı.

  Nûru ile aydınlandı kâinat
  Görüldü sayısız pek çok mucizât.

  Harikalar verdi ona Yaradan
  Temiz sular aktı parmaklarından.

  Bir gece Kudüs’e vardı Mekke’den
  Bir ânda gökleri Odur seyreden.

  Onu tasdik eden yüce Kur’ândır
  Peygamberliğine kâfi burhândır.

  O teşrif edince değişti insan
  Ona imân etti putlara tapan.

  Kusursuz olarak yaratıldı O,
  Hep güzelliklerle donatıldı O.

  Sâdık idi, Ondan herkes emindi
  Bütün ataları birer mümindi.

  Peygamber bilene edildi ihsân
  Köle iken oldu ebedi sultân.

  Her derde devâdır, her rûha şifâ
  Gözlere sürmedir, kalblere cilâ.

  Seyyid-ül-beşerdir, başlara tâçtır
  Bütün insan ve cin Ona muhtâçtır.

  Bütün dertlilerin dermânıdır O,
  Aşkla yanan gönlün fermanıdır O.

  Dünyada ne kadar deniz var ise
  Mevlâ hepsini de mürekkep etse,

  Melek, ins ve cinne, verse kalemi
  Kâğıt yapsa on sekiz bin âlemi,

  Yıllarca yazsalar, Onun medhini
  Yine yapamazlar binde birini.

  Vasfına olamaz kimse tercüman
  O olmasa idi, olmazdı cihân.

  Yâ Rabbi Habibinin hürmetine
  Kavuştur bizleri şefâatine.


  Efendimiz doğduğu gün

  Putlar devrildi yüz üstü
  Efendimiz doğduğu gün
  Yıkıldı tağutun büstü
  Efendimiz doğduğu gün

  Hemen secdeye eğildi
  Ben Peygamberim dedi
  Sünnet edilmiş görüldü
  Efendimiz doğduğu gün

  Kâinat nur ile doldu
  Şeytanlar sararıp soldu
  Çok garip olaylar oldu
  Efendimiz doğduğu gün

  Kurumuştu Save gölü
  Bin yıl yanan ateş söndü
  Kâfirler şaşkına döndü
  Efendimiz doğduğu gün

  Büyücüler âciz kaldı,
  Sihrini yapamaz oldu,
  Kisra’nın köşkü yıkıldı
  Efendimiz doğduğu gün


  Ya Resulallah

  Kimsenin gücü yetmez, Rabbin seni övüyor
  Sana habibim diyor, herkesten çok seviyor
  Melekler, hem de kendi sana salât okuyor
  Seni bizzat övüyor, Kur'an ya Resulallah

  Nisan yağmuru oldun, rahmet saçtın âleme
  Sabrı cemil gösterdin, her ezaya, eleme
  Güzel ahlakın gelmez, yazı ile kaleme
  Vasfını kim anlatır aman ya Resulallah

  Yetim gözüyle baktı, nasipsiz kimse sana
  Ebu Cehil bu yüzden, kavuşmadı imana
  Resulullah bilenler, kondu büyük ihsana
  Bedevi köle oldu sultan ya Resulallah

  Seni seven köleler, birer sultan oluyor
  Gönlü huzur buluyor, sıkıntısı gidiyor
  Feyizlerle doluyor, nurlu ışık saçıyor
  Göremez bunu bâtıl olan ya Resulallah

  Her derde deva sensin, her ruha şifa sensin
  Göze sürme, başa taç, kalblere cila sensin
  Seyyid-ül beşer sensin, her şeyden a’lâ sensin
  Kurtulmuştur aşkınla yanan ya Resulallah

  Enbiyanın serveri, ulemanın rehberi
  Evliyanın mürşidi, Hakkın son peygamberi
  Teşrifin sevindirdi, yedi kat gökle yeri
  Bulunmaz senin gibi canan ya Resulallah

  Seni seven müminin, kalbinde imanı sen
  Hüznü sen, elemi sen, âhı sen, figanı sen
  Derdinin dermanı sen, gönlünün fermanı sen
  Kavuşur senden medet uman ya Resulallah

  Yâri sen, nigârı sen, arzusu, emeli sen
  Gözü sen, kulağı sen, ayağı sen, eli sen
  Her şeyi sana muhtaç, ruhunun temeli sen
  Senin için halk oldu cihan ya Resulallah


  Olur mu?

  Cismimi bölseler bu yolda bine
  Sana şükrederim binlerce yine
  Varsın aşkın ile kül olsun sine
  Çileler gülmeme engel olur mu?

  Zaman bir değirmen bense danesi
  Değirmen çarkında devir dönesi
  Aciz mahlukatın kibri enesi
  Hiç seni bilmeme engel olur mu?

  İman ümitlerin en büyük bahtı
  Sana tutulanlar neyler ki tahtı
  Hasretlik bağrımı kavurup yaktı
  Sarp dağlar gelmeme engel olur mu?

  Yolun gayet yüce, öyle güzel ki
  Aşkın gönlümde öyle bir sel ki
  Bilmeyen cahiller hayal der belki
  İnsanlar sevmeme engel olur mu?

  Ağlamak gerekir durup gülmeden
  Yaşamak mümkün mü seni bilmeden
  Kavuşulmaz sana elbet ölmeden
  Tabipler ölmeme engel olur mu?


  Cevher pula satılmaz

  Kardeşim bu gururun, daha nice sürecek
  Bu bitmeyen gafletin nereye dek gidecek?

  Ömür geçti bir anı, satın almak istesek
  Alamayız elbette tonlarca altın versek.

  Ömür sermayesini çöplüğe atıyoruz
  En kıymetli cevheri, bir pula satıyoruz.

  Nasıl hoş karşılanır, bu kadar gaflete dalmak
  Ahmaklık olur baki ile fâniyi almak.

  Kendimize niye düşmanlık ediyoruz
  Hak yolu bırakıp, bâtıla gidiyoruz?

  Bu ettiklerimizi, bize yapsa bir düşman
  Merhamete gelirdi, olurdu elbet pişman.

  Dünyaya sarılarak, ömrü hiçe satarız
  Onu dertlere sokup, felakete atarız.

  Kul hakkını yüklenir, haram lokmalar yeriz
  Nasihat edene de, sen kendine bak deriz.

  Böyle bin yıl yaşasak, değişen bir şey olmaz
  Kabı ters çevirirsek içine hiç su dolmaz.

  Kalb huzuru olmadan kıldığımız her namaz
  Sevap ummak bir yana, cezadan da korumaz.

  Hem iyyâkena'büdü deriz, gayra döneriz
  Bir zaruret yok iken, ne bahane ederiz.

  Bizden bir şey isteyen, dönse başka bir yöne
  Bildirmesek de ona, nasıl kızarız yine.

  Gönlümüz başka yerde, böyle kılarız namaz
  Acep sanıyor muyuz bunu kimse kınamaz?

  Huzurdayken nasıl da düşüyoruz gaflete
  Seyirci kalmamalı yapılan cinayete.

  İbadetteki günah elbette gayet çoktur
  Öteki günahları saymaya gerek yoktur.

  Rahat günah işleriz, Allah affeder deriz
  Tevbe etmeden nasıl affı ümit ederiz.

  Allah rızk verendir, günahı da affeden
  Öyleyse ikisini bir tutmuyoruz neden.

  Bir gün rızk bekledik mi hiç çalışmadan
  Kaç günümüz geçti günaha bulaşmadan.

  Yüce Rabbimiz rızkı garanti etti bize
  Demedi oturun, Cenneti verdim size.

  Garanti edilenin ardından gidiyoruz
  Garanti olmayanı, hep ihmal ediyoruz.

  İsteme zararını, düşün artık yararını
  Bir gün öleceksin, çabuk ver kararını.

  Neleri yapacaksan söylüyorum özetle
  Haramlardan sakınıp, Hak emrini gözetle.


  Üstadımız

  Hak ile bâtılı öğretti bize
  Hain nefsimizi getirdi dize

  Onu tanımakla şereflendik biz
  Kitap girdi, huzur gördü evimiz

  Ömrünü vermişti bu kitaplara
  Onu görmek için kitapta ara

  Göremediysen de nurlu yüzünü
  Kitapları anlatır dinin özünü

  Sayesinde imanımız düzeldi
  İçimiz hep doğrularla bezendi

  Bidat yolda sapıtmaktan kurtulduk
  Cennete götüren tek yolu bulduk

  Mahrum etmez bizi şefaatinden
  Dünyada da feyiz ve himmetinden

  Ahirette elimizden tutar o
  Cennetlikler arasına katar o.


  Gir ağla, çık ağla

  Üzengisiz yürüyen at
  Çağırmadan kalkan avrat
  Buyurmadan tutan evlat
  Ne devlet ne devlet

  Gerek yok düğüne
  Gir oyna, çık oyna

  Sahibini teperse at
  Anlamazsa sözden evlat
  Bir de kötü ise avrat
  Zehir olur artık hayat

  Yas tut, kara bağla
  Gir ağla, çık ağla


  Nefsim

  Bir an gelir dost iken, yedi kat bir el olur,
  Bendini yıkıp geçen kükremiş bir sel olur.

  Bir an gelir, durulur, tatlı bir pınar olur,
  Herkese gölge veren büyük bir çınar olur.

  Bir an gelir para der, haram helâl ayırmaz,
  Bütün dünya verilse, aç gözünü doyurmaz.

  Bir an gelir inanır, hak ehlinin sözüne,
  Vurur iki dizine, yaşlar dolar gözüne.

  Bir an gelir sert bakar gözünde şimşek çakar,
  Yılların kazancını, tutar bir anda yakar.

  Bir an gelir, iyidir, kötüye düşman olur,
  Bütün yaptıklarına, utanır, pişman olur.

  Bir an gelir, saçmalar, ayarsız densiz olur,
  İman İslâm tanımaz kıpkızıl dinsiz olur.

  Bir an gelir uysaldır, her şeyi kabul eder,
  Bâtılları bırakır, hakkın yolunda gider.

  Bir an gelir tanımaz, herkese ağyâr olur,
  Mazlum canlara kıyar, azgın canavar olur.

  Bir an gelir harama kapatır gözlerini,
  Hatırından çıkarmaz Resûlün sözlerini.

  Bir an gelir zulmeder, ruhumuzu inletir,
  Ne naneler yedirir, ne mavallar dinletir.

  Aman ha aman, nefse uyanın hâli yaman,
  Onun hilesi çoktur, tükenmez hiçbir zaman.


  Manzum Ata Sözleri

  Ata sözü dinle, kalbi selim ol
  Bil ki, kalbden kalbe yol var demişler
  Öfkelenme hemen, biraz salim ol
  Sert sirke küpüne zarar demişler.

  Her yere uzanmaz el ve etekler
  Hep boşuna gider bütün emekler
  Göllerde dolaşan şaşkın ördekler
  Baştan değil, tersten dalar demişler.

  Aldanma dünyanın sakın vârına
  Düşmeye gör onun ahu zârına
  Bugünkü işini koyma yârına
  Gün doğmadan neler doğar demişler.

  Ne yazık geride kaldı bilenler
  Rağbet gördü günahına gülenler
  Eskiden beridir; dağdan gelenler
  Bağda olanları kovar demişler.

  Dedesi demiş ki, benim dedeme,
  Tuz ekmek bilmeze derdini deme
  Ot topla ye, namert ekmeği yeme
  Gün olur başına kakar demişler.

  Salih insanların yapış izine
  Dost addetme her güleni yüzüne
  İncinme dostunun doğru sözüne
  Doğru söz insana batar demişler.

  Kendine bir rehber bulmayan için,
  Onun öğüdünü almayan için
  Pişmeden ham kalıp olmayan için
  O, dipsiz kile boş ambar demişler.

  Dost ile ettiğin sözde kıl karar
  Kâr etmezsen bari eyleme zarar
  Aza kanaat et olma tamahkâr
  Ucuz satan tezce satar demişler.

  Elimde olmalı diyorsan dümen
  Kanaat ipini bırakma elden
  Eşek, geyik gibi boynuz isterken
  İki kulaktan da olur demişler.

  Vakit girmeyince namaz kılınmaz
  İman gibi büyük nimet bulunmaz
  Güneş balçık ile elbet sıvanmaz
  Kötülük her zaman sırıtır demişler.

  Okuyup ilimle olmalı âmil
  Hiç konuşmasa da bilinir kâmil
  Kendinden gayriyi beğenmez câhil
  Kendi çalar kendi oynar demişler.

  Kötülüklerden kaç, verme hiç değer
  Desinler sana bir er oğlu er
  Elin kapısını çalarsan eğer
  El de senin kapın çalar demişler.

  Sözünü uzatan, sürçer, gaf eder,
  Kıymetli vaktini hep israf eder
  Hem de çok yanılır, çok günah işler,
  Fazla söz yalansız olmaz demişler.
 • Islak, kederli bir gündü…
  … İnsanlar, kuşlar, ağaçlar, çiçekler ve eşyalar korkunç bir yalnızlığın içine gömülmüşlerdi. Hiç kimsenin birbirinden haberi yoktu. Başka başka dünyalar yaratmıştık kendimize. Birlikte mutlu yaşayacağımız bir dünyada olduğumuzu bilmiyorduk. Kuş ağaçtan habersiz, ağaç buluttan. Ve biz insanlar yeryüzünün bütün güzelliklerine sırtımızı çevirmiş, kendi karanlık iç dünyamızın derinliklerine dalmıştık. Hiç sonu gelmeyecek çileli bir arayıştı yaşamımız. Neyi arıyorduk? Kimi arıyorduk? Bu kaybolmuşluğumuz daha ne kadar sürecekti? Bu susuzluğumuz, bu yıkılmışlığımız, bu kahrolmuşluğumuz?
  ...
      Sonra bir yağmur başladı. Mutlu bir serinlik doldu içimize. Sevememek bize sevmeyi öğretmişti. Yaşantımızın anlamını kavradığımız anda, sevgilerimiz yüreğimize sığmaz oldu. Bir yağmurdu yağan bardaktan boşanırcasına. Çamur birikintilerine bata çıka yürüyor, yürüyorduk…
      Bu yağmur hiç dinmeyecekti. Gök ağlıyordu, deniz ağlıyordu, ağaçlar, kuşlar, çiçekler ağlıyordu. Bütün yaratıklar sonsuz bir arayışın çalkantısı içindeydi. Kimdi bulup bulup yitirdiğimiz? O bir başkasını ararken biz onu arıyorduk, bizi de arayanlar vardı. Ve hâlâ yağmur yağıyordu. Sırılsıklam olmuştuk, aradığımız belki de avuçlarımızın içindeydi, bilmiyorduk. Birbirinden kopmuş bir zincirin halkaları halinde uzaktık belki de birbirimizden.
  Yok! Yok! O çok yakındı bize, içimizdeydi. Bir gün çıkardık yüreğimizden, avuçlarımızın içine aldık. Bir kuşun o küçücük kalbi hızlı hızlı çarpmaya başladı ellerimizde. Gözlerini yummuş kendisini öldürmemizi bekliyordu.
  Onu öldürmedik, öldüremediğimizden! Bıraktık, uçmaya başladı. Gözden kayboluncaya kadar baktık arkasından. Yağmur altında uzaklaşıp gitti…
      Bir tek ıslak, beyaz tüy kalmıştı avucumuzda. Onu da rüzgâr aldı götürdü. Şimdi yağmur altında onu arıyoruz. Dağıldık, çözüldük, bölündük. O çoktan öldü belki.
  ...
  Yıllar geçti hâlâ onu arıyoruz. Rüzgâra bıraktığımız o tek tüyünü bulsak yeter, o zaman mutlu olacağız. Hâlâ yağmur yağıyor.
      Bu yağmur hiç dinmeyecek. Onu bulamayacağız. Hatırladıkça bir şeyler burkulacak içimizde. Korkudan büyümüş küçük gözbebeklerini görür gibi olacağız. Hâlâ kalp çarpıntılarını duyacak ellerimiz.
      Islak, kederli bir gündü. Orman bütün yapraklarını yere dökmüştü. Yağmurun kuru yapraklara vurdukça çıkardığı ses hâlâ kulaklarımızda… İşte orada, o ormanda çirkin, bodur bir ağaç var. Görüyor musunuz? Dibine dökülmüş sarı yapraklarının altında cansız bir kuş yatıyor.
      Güzelim tüyleri çamurlar içinde. Boncuk boncuk gözleri kapanmış. Bir daha açılmamak üzere kenetlenmiş gagası. Üşümüyor artık, ıslandığını duymuyor. Ve biz, onu kaybetmenin acısını, içimizde bir hançer gibi duyuyoruz. Hâlâ yağmur yağıyor. Aramak mı? Artık neyi aramak? Ağlıyoruz. Yağan yağmur sefil gözyaşlarımıza karışıyor.
      Bu yağmur hiç dinmeyecek ve biz daha çok ağlayacağız. Bir tüy için, bir sevgi için!
 • 178 syf.
  ·2 günde·Beğendi·10/10
  Ahenktir şiir; yazan ile okuyan arasında. Yaşam ile yaşanmışlık arasında yüreğe dokunan tatlı bir ezgidir.

  “Yaşamayı yaşamak istiyorum, demiştim,
  Neylersin ki bu damda bu dem
  Ayaklarımla uyaklarımda zincir,
  Böyle topal koşmalarla geçiyor günlerim,
  Oysa methetmek gibi olmasın kendimi ama
  Yaşamım benim en güzel şiirim.”

  Başka türlü bir şeydir şiir. Aklına, gönlüne yazılır o dizeler. Hiç olmadık yerde gelir aklına, yapışır yakana.

  “Başka türlü bir şey benim istediğim
  Ne ağaca benzer, ne de buluta
  Burası gibi değil gideceğim memleket
  Denizi ayrı deniz,
  Havası ayrı hava”

  Tuhaf bir yakarıştır şiir. Derdini sade insana değil, kurda kuşa söyleyen.

  “Bana bir gömlek biç terzi kuşu
  Göğün dellenmiş bir köyünden
  Keçileri koyvermiş bir çoban
  Yağmuru raporlu bir bulut”

  Aydınlık bir penceredir şiir. Yaşamın her köşesine özenle açılan.
  HAYATIN ÖZETİDİR

  “Karşıda bir ütücü dükkânı var
  İçerde tıpkı sana benzer bir kız
  Ama nasıl hamarat eline çabuk
  Öyle özene bezene
  Dünyayı düzeltirmişçesine
  Susuzlara su ekmeksizlere ekmek
  Umutsuzlara umut verirmişçesine
  Zengin çamaşırları ütülüyor”

  CESUR BİR SESTİR ŞAİR, diyeceğini eğilip bükülmeden söyleyen, içimizdekini rengârenk haykıran.

  Bir alay şiir geçti önümden; her bir dizesine ayrı selam durulurdu. Bir Can Baba geçti bu dünyadan; o olmasa hislerimize kim tercüman olurdu?
 • Deniz grisi gözlerinden adeta bulut gölgeleri geçti.
 • Birazdan bir bomba sallayacaklar üzerime diyordum, ölüp gideceksin. İlk anda ölmemeyi düşünüyordum; yaralanmayı, yaralı ve rahat bir ölümü. Ama bir süre sonra, dünyanın dört bir yanında ölen bir sürü devrimciyi düşünüyorsun ve bir an nasılsa rahat bir ölümü düşünmüş olduğun için korkunç bir utanç duyuyorsun kendi kendine. Bir devrimci nasıl ölmesi gerekiyorsa öyle ölmeli.
 • 247 syf.
  ·1 günde
  Yaşamını şiirine değil de şiirini yaşamına uydurmaya çalışan ve bunda başarılı da olan bir Garip Orhan Veli...

  Ölüme Yakın
  Akşamüstüne doğru, kış vakti;
  Bir hasta odasının penceresinde;
  Yalnız bende değil yalnızlık hali;
  Deniz de karanlık, gökyüzü de;
  Bir acaip, kuşların hali.

  Bakma fakirmişim, kimsesizmişim;
  -Akşamüstüne doğru, kış vakti -
  Benim de sevdalar geçti başımdan.
  Şöhretmiş, kadınmış, para hırsıymış;
  Zamanla anlıyor insan dünyayı.

  Ölürüz diye mi üzülüyoruz?
  Ne ettik, ne gördük şu fani dünyada
  Kötülükten gayri?

  Ölünce kirlerimizden temizlenir,
  Ölünce biz de iyi adam oluruz;
  Şöhretmiş, kadınmış, para hırsıymış,
  Hepsini unuturuz.