• Ehl-i sünnet itikadı, sana önce, lazım olan,
  Yetmişüç fırka var, amma, Cehennemlik geri kalan,
  Müslümanlar, hep sünnidir; cümlenin reisi Numan,
  Cennet ile müjdelendi; imanda bunlara uyan.

  İtikadı sağlam edip; sonra İslamiyet'e bağlan,
  İslam’ın beş şartını yap; haramlardan sakın heman,
  Bir günahı işler isen, tevbe et, kaçırma zaman,
  Kim ki uymaz İslam'a, bir gün olur, elbet pişman.

  Dinsize sakın aldanma, mahvolursun sen de, aman,
  Tatlı söze inanırsan; olur sonra, halin yaman,
  İkiyüzlüler çoğaldı: dışı melek, içi yılan,
  Tuzağa düşürmek için; dost görünür, hem de candan.

  Herkes kendin haklı sanır: Kötü der, bana uymayan,
  İslamiyet terazidir, odur haklıyı ayıran,
  İslam'a uymayan bil ki; doğru yoldan sapık insan,
  Bu söze inanır elbet: Tarihi iyi anlayan.

  Neden doktora koşuyor; herhangi bir yeri ağrıyan?
  Çünkü ölmek sevmez kimse; her şeyden daha tatlı, can,
  Sonsuz yaşamak arzusu; bende yoktur, var mı diyen?
  Ölmek, yok olmak değildir; kabir hayatına inan.

  Cennet sonsuz, Cehennem de; haber verdi, bunu Kur’an,
  Sonsuz dertten sakınmalı; hatta olsa da, bi güman,
  Buna inanmayan da var; yarasa kaçar ziyadan,
  Karga çöplükten tad alır; bülbüldür, gülü arayan.

  İslam’ı elbet sevemez, nefse, keyfe düşkün olan,
  Bu ikisi, bir olur mu? Ayrıdır iyi, fenadan,
  Müslümanlar, hakkı tanır, her mahlûka eyler ihsan,
  İmansızlar, yılan gibi; lezzet alır can yakmaktan.

  Aman ya Rabbi elaman; ne müşkülmüş ahir zaman,
  Din bilgisi unutuldu; pek azaldı namaz kılan,
  Mason olanlar, sinsice; dini yıkmakta her yandan,
  Komünistlerde işkence; Müslümana ölüm, zindan.

  Bugünkü şaşkın halleri, eylemişti, Resul beyan,
  Demişti: (Bir gün gelecek; garip olur, bana uyan,
  Her evde, çalgı çalınır; işitilmez olur ezan,
  Âlim bulunmaz bir yerde, cahillere kalır meydan.

  Müminler, olur zavallı; kâfirler, sanki Süleyman,
  Kadına uyar her erkek; olur evde hâkim, zenan,
  Yüksek binalar yapılır; kelp dişi gibi apartman,
  Yolculuk süratli olur; uzaklık kalkar aradan.

  Zekâ, çok şey bulursa da; gaflet, gitmez insanlardan.)
  Birgivi kitapta yazdı, eyledi çok hadis beyan:
  Kıyamet alametleri, çıkar, birbiri ardından,
  Alametlerin meşhuru, sarhoş olur; pek çok kesan.

  Âlim diye tanıtılır, dinden haberi olmayan,
  Zâlime ikram olunur, kurtulmak için beladan,
  Hayâsızlık pek çoğalır, deyyuslara kalır meydan,
  İnsanların en alçağı, Moskova’da okur ferman.

  Herkes kendin âlim sanır, Müslümana denir nadan,
  Doğru konuşan azalır, yalancı söyler durmadan,
  Çok methedilen kimsede, bir zerre bulunmaz iman,
  Erkekler de kadın gibi, ipek giyer, sıkılmadan.

  Gına, zina sanat olup, kız yerine geçer oğlan,
  Kadınlar dar libas giyer, hep açılır baldır, gerdan,
  Fitne kaplar her tarafı, adam öldürülür yoktan,
  Bidat yayılır her yere, kalmaz sünnetlere uyan.

  Deccal gibi vicdansızlar, uydururlar bin bir yalan,
  Bir kimse doğru söylerse, saldırırlar her taraftan,
  Erkekler dinini bilmez, taşkınlık eder çok nisvan,
  Emir-i maruf unutulur, fısk emir eder şaklaban.

  İslamiyet kötülenir, haram işlenir her yandan,
  Müslümanlık lafta kalır, ses için dinlenir Kur’an,
  Mümine gerici denir, kayrılır mürtet olan,
  Bunların hepsi muhakkak, olur kıyamet kopmadan.

  Büyük alamet Deccal’dır, çıkacağı yer, Horasan,
  Sonra, Şam’daki Camie İsa inecek semadan,
  Bir hadiste buyuruldu, (Kızım Fatıma evladından,
  Babası Abdullah olan, Mehdi adında bir civan.

  Çıkıp dine kuvvet verir, cihana yayılır iman,
  İsa aleyhisselamla, birleşerek ol pehlivan,
  Deccalı da öldürürler, dünya dolar adl-ü eman,
  Yecüc Mecüc adındaki, kavim çıkar set ardından.

  Sayısı milyonlarcadır, her tarafta dökerler kan,
  Dabbet-ül-arz çıkar sonra, Mekke’de Safa altından,
  Dağ kadar bir hayvandır, ayırır iyiyi fenadan,
  Daha sonraki alamet, güneş, doğacaktır garptan.

  Kâfirler bunu görünce, imana gelecek ceman,
  Fakat kabul olmaz artık, doğru yola gelen mihman,
  Alametlerin biri de, Aden’den çıkan bir duhan,
  Kâbe’yi yıkacak hem de Habeş renkli birkaç yaban.

  Yeryüzünde kalmayacak, büyük nimet olan Kur’an,
  Müslümanlar hep ölecek, yaşayacak Ehli tuğyan,
  Her kötülüğü yapacak, insan adlı canaveran,
  Lakin Hicazdan bir ateş, verip herkese heyecan.

  Şaşkın, azgın dolaşırken, kıyamet kopar na-gehan,
  Daha neler olur, amma söyleyemez onu, lisan.)
  Ne hazindir, ne yazıktır; Mabut oldu, falan filan,
  İlahi, sen korumazsan, olur hep sonumuz giryan.

  Bu irtidat modasında; işimiz suç, günah, isyan,
  İnsanlar, yolu şaşırdı; gemisin kurtaran kaptan,
  Etrafımın zulmetinden, beni de kapladı nisyan,
  Ömür geçti, pek süratle, uyan gönül, artık uyan.

  Hep, bu dünyaya çalıştın; ahiretin oldu ziyan,
  Düştün bedenin peşine, kalbini eyledin viran,
  Akla, ilme hiç uymadın; nefis oldu, sana kumandan,
  Geçti gençlik, hep gafletle; dünya hırsındasın elan.

  Nasihat hiç dinlemedin; yoldan çıktın, sanki sekran,
  Dünya zevklerine daldın; şimdi halin ah-ü figan,
  Hainler aldattı seni; sandın sonsuz bu deveran,
  Didinmeler, boşa gitti; yar olmadı, servet saman.

  İslam'a uyan kimse, anladım olur şadüman,
  Ne yazık, ömrü uçurdum, yeis çöktü, her taraftan,
  Keşke, Kur’ana uysaydım; olurdum, ebedi sultan,
  Dünyaya malik olsa da; kalmıyor insan bi payan.

  Hani Dara ve İskender; hani Roma, hani Yunan?
  Hani Nemrud, hani Firavn; hani Karun, hani Haman?
  Hani Cengiz, hani Hitler! Nesi kaldı, zikre şayan?
  Edison, Markoni, Pastör, ahirette bulmaz ihsan.

  Dünyaya fayda verenler; sanma olur, kamil insan,
  Yılandan tiryak yapılır; zehir olur bazen derman,
  Sakın bakma görünüşe, insanın kemali, iman,
  İman eden, tembel olmaz; çalışınız! Diyor Sübhan.

  Tembeli ve gericiyi; zem etti Nebiy-yi Zişan,
  Bir hadiste buyurdu ki (Rabbe mahbubdur, çalışan!)
  Ruhu da, düşünmek lazım; hep bedeni besler, hayvan,
  Bu bedenin sağlamlığı; geçer, sanki ab-ı revan.

  Evet, beden lazım, çünkü odur, ruhumuz taşıyan,
  Her birin korumak gerek, böyle olmalı, Müslüman,
  Nebiyullah, boş durdu mu? İyi düşün, eyle izan,
  Eshabın hepsi olmuştu; sulhta üstat, harpte aslan.

  Bunları bildiğim halde, nefse uydum, halim lerzan,
  Günahlardan sakınmadım; böyle mi olurdu şükran?
  Hilmi ümidini kesme, Rabbinin ismidir, Rahman,
  İlahi imdat et bize; etrafımız sarmış düşman.

  Kitap, gazete, film, radyo; olmuş hepsi birer şeytan,
  Bunlar doğruyu gösterse; olur idi, hepsi burhan,
  Bilgi, fen kaynakları da; niye acep, böyle hüsran?
  Yeni fizik, modern kimya seni gösteriyor, her an.

  Her zerre diyor, Allah var; atomdan ta be asuman,
  Fakat bunları gören yok; kalplerden silinmiş irfan,
  Hakka inat edenlere; olur dünya elbet zindan,
  Avrupa, Amerika hem; Asya’da da, niçin buhran?

  Çünkü Hakkı görmüyorlar; kafalarını sarmış duman,
  Maddede yükselmiş amma; haberi yok insanlıktan,
  Rahat, huzur beklenir mi komünizm ve masonluktan?
  Saadete kavuşamaz; İslamlıktan uzaklaşan.

  Moskova radyosu her gün; dine çattı, bu Ramazan,
  Çok alçakça, pek namertçe; İslam’a eyledi bühtan,
  Küfür, devam ederse de; zâlimler kalkar aradan,
  Zâlime imhal ederim; ihmalim yok! Dedi Yezdan.

  Müslümanlar üzülmesin; Kuranı hıfz eder Deyyan,
  Tarihte hep böyle oldu; küfürde geldi, Peygamberan,
  Dünyayı zulmet basınca; doğar idi şems-i taban,
  Şimdi de hidayet şemsi; doğacak, Anadolu’dan.

  Hidayete ermek için; Habibullah, verdi imkân,
  Habib ne demek? Düşünse; kemalini anlar, insan,
  Ya Rab! Büyük nebidir O; köleleri, olur sultan,
  Bir kalbe sevgisi dolsa; eder envar, ondan feyzan.

  Niye görünmüyor o şems? Âmâ olmuş, bütün cihan,
  Sonsuz nimet, büyük şeref; Onu sevmekte, bi güman,
  Onun sevgisine vallah; malım, canım olsun kurban,
  Şekerin tadını bilmez; ağzına koymayan bir an.

  Günahkârım, yüzüm kara; fakat kalbim, aşkla leman,
  Aşk ile pek çok yaş döktüm; şahittir, hak-i Erzincan,
  Bu sevgi, cürme son verdi; halim oldu, nale figan,
  Bilinmez son nefes, amma; saadete budur nişan.

  Nimet, Onu sevmek imiş; oldu bana şimdi ıyan,
  Habibin yanında olsun; bu aşkı bizlere sunan.
 • 80 syf.
  ·1 günde·7/10
  80 sayfalık kısa romanımızda aşkın, kibirin, önyargının, gençlik deneyimsizliğini görüyoruz.
  Halasi ile yaşamakta olan öksüz ve yetim Aratov bir arkadaşı sayesinde gittiği bir sergilemede Klara'yı görür. İçinde oluşan tuhafliktan dolayı kaçar gider. Gençliğin deneyimsizliği henüz aşkı tanımamış ve biçimlendirememiştir. Aşık olduğunu anladığında ise olaylar için her şey çok geçtir.
  Kısa akıcı roman Kürk Mantolu Madonna'ya bile konu olmuş.
 • “Özellikle yalnızlığı bir gençlik aşkı olarak gördüğünde, ardından köşeye çekilme alışkanlığı ve kendi kendisiyle ilişki içinde olma da gelir ve ikinci bir doğa halini alır. Buna göre önceleri toplumsallık dürtüsüyle savaşması gereken yalnızlık sevgisi, şimdi bütünüyle doğal ve basittir. “
  Arthur Schopenhauer
  Sayfa 142 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
 • 220 syf.
  ·5 günde·Puan vermedi
  “ Aşk Şiirleri Antolojisi “ açıkçası benim beklentimin çok altında kaldı. Nedense şairler, yazarlar; aşkı o kadar kırıp döken, yıpratıcı bir unsur olarak gösteriyorki okuyucuya, ruhu gencecik insanlar daha aşkın baharında hüsranı hesap etmeye başlıyor.

  Hayatın kendisi durağan değilken, ayrılıkları da kabullenmek, bunu aşkın merkezine yerleştirmemek ve aşkın, anın tadını doyasıya yaşamak gerek.

  Aşk; iki kişiyi yok etmek için değil, ruha o coşkuyu vermek için vardır. Ve o iki kişi aşkı yok etmek için değil, o coşkuyu devam ettirebilmek için tutunmalıdır birbirine.


  Mavi geçti...

  Öyle bir yazdı ki
  Sanki gökyüzünde oturuyorduk

  Seni öpmek gökyüzünü öpmek gibi
  Mavi bir şeydi

  Gençlik öyle bir yazdır ki
  Ne yurt ne ev ne oda
  Yalnızca gökyüzü
  Yeter insana

  Biz seninle gökyüzünde
  Çok oturduk
  Gençliğimiz
  Çok mavi geçti… çok!


  Aşk İçin Önsöz

  Beni üzme
  Kendini de benimle üzme
  Sözümüzü üşütme
  Fazla açılma benden
  Çok açılma bana da
  Kendine de fazla açılıp da
  İçine düşme
  Geçmişe gül gönder
  Unutma
  Anılar da su ister
  Anılara iyi bak
  Bana bak
  Beni tut
  Bana tutun
  Beni orda burda
  Beni şunda bunda
  Unutma
  Bak


  Aşk türküsü

  İnsan sevdiğine yağar
  gül olur
  yağmur sevdiğine yağar
  kül olur
  mektup sevdiğine yağar
  pul olur
  şiir sevdiğine yağar
  dil olur


  Yapayanlış

  Yanlış kadını unuttun
  yanlış anıları hatırladın
  yanlış şehirlere saptın
  yanlış yalanları söyledin
  yanlış kuşlar kondurdun
  yanlış ağaçlara
  yanlış zamanları özledin
  yanlış oyunlarda yenildin
  yanlış trenlere bindin
  yanlış istasyonda indin
  yanlış evlerde uyudun
  yanlış bahçeleri övdün
  yanlış borçlar ödedin
  yanlış kalpleri gezdin
  yanlış gövdeleri düşledin
  yanlış özürler diledin
  yanlış gönüllere girdin
  yanlış kelimeler aradın
  yanlış mektuplar yolladın
  yanlış şiirler yazdın
  Şimdi yapayanlışsın!
 • 631 syf.
  ·17 günde·8/10
  Doktor Nahit’in sevdalısı olduğu İstanbul’a kavuşmasıyla başlayan romanda; sürgün edilmiş bir hayatın acı deneyimlerini, memleketine hasret geçmiş gençlik yıllarının izlerini ve aşkı 70li yaşlarının sonlarındayken genç bir kadında bulduğunu düşünen bir adamın derin kaygılarını ve tutkularını buluyorsunuz. Roman, sıradışı konusu ve olay örgüsüyle iyice sarıp sarmalıyor ruhunuzu. Yazar da kimi zaman dolaylı yollardan kimi zaman doğrudan yazar kimliğiyle hikayeye konuk oluyor. Okurken sadece tek bir duygu hissetmek veya sınırlı bir edebi güzelliği duyumsamak mümkün değil çünkü güçlü bir tarih olgusu, çok renkli bir edebi zenginlik mevcut.
  Kitaptaki aşkı zaman zaman toplumsal veya bireysel bazı ahlaki yaptırımlar nedeniyle içten içe eleştiriyor olsanız da aşkın o beden kavramından uzak yalnızca ruha odaklanan hakiki halini derinden hissediyorsunuz.