• Kitap bir "Dücane Cündioğlu" kaleminden çıkmış,
  - Hayatını, Türk irfanına adayan, münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi.
  Diyen "Cemil Meriç"in kitaplarından, gazete ve dergi yazılarından, röportajlarından derlenen dört konuya ayrılmış müthiş bir kitap.
  Dücane hocamız bu kitapta üstadı övüyor da, tenkit de ediyor.
  Okumaktan sıkılmayacağınız bir kitap. Cemil Meriç'in fikirlerini ve kendisini anlamak için yararlı olunacak bir eser. Bu serinin son kitabıymış, dikkat etmemiştim bundan başka iki kitap daha var. Onları da inşAllah okurum.
 • Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede 
  Bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de 
  Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, 
  Dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi 
  Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan, 
  Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan. 
  Gecenin bitmeğe yüz tuttuğu andan beridir, 
  Duyulan gökte kanad, yerde ayak sesleridir. 
  Bir geliş var!.. Ne mubarek, ne garib alem bu!.. 
  Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu... 
  Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir; 
  O seferlerle açılmış nice yerlerdendir. 
  Bu sükünette karıştıkça karanlıkla ışık 
  Yürüyor, durmadan, insan ve hayalet karışık; 
  Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya, 
  Giriyor, birbiri ardınca, ilahi yapıya. 
  Tanrının mabedi her bir tarafından doluyor, 
  Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor. 

  Ordu-milletlerin en cok döğüşen, en sarpı 
  Adamış sevdiği Allah'ına bir böyle yapı. 
  En güzel mabedi olsun diye en son dinin
  Budur öz şekli hayal ettiği mimarının. 
  Görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi, 
  Seçmis Istanbul'un ufkunda bu kudsi tepeyi; 
  Taşımış harçını gaazileri, serdarıyle, 
  Taşı yenmiş nice bin işçisi, mimariyle. 
  Hür ve engin vatanın hem gece, hem gündüzüne, 
  Uhrevi bir kapı açmıs buradan gökyüzüne, 
  Taa ki geçsin ezeli rahmete ruh orduları.. 

  Bir neferdir bu zafer mabedinin mimarı. 
  Ulu mabed! Seni ancak bu sabah anlıyorum; 
  Ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum; 
  Bir zaman hendeseden abide zannettimdi; 
  Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi, 
  Senelerden beri ru'yada görüp özlediğim 
  Cedlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim. 
  Dili bir, gönlü bir, imanı bir insan yığını 
  Görüyor varlığının bir yere toplandığını; 
  Büyük Allah'ı anarken bir ağızdan herkes 
  Nice bin dalgalı Tekbir oluyor tek bir ses; 
  Yükselen bir nakaratın büyüyen velvelesi, 
  Nice tuğlarla karışmış nice bin at yelesi! 

  Gördüm on safta oturmuş nefer esvaplı biri 
  Dinliyor vecd ile tekrar alınan Tekbir'i 
  Ne kadar saf idi simasi bu mu'min neferin! 
  Kimdi? Banisi mi, mimarı mı ulvi eserin? 
  Taa Malazgirt ovasından yürüyen Türkoğlu 
  Bu nefer miydi? Derin gözleri yaşlarla dolu, 
  Yüzü dünyada yiğit yüzlerinin en güzeli,
  Çok büyük bir iş görmekle yorulmuş belli; 
  Hem büyük yurdu kuran hem koruyan kudretimiz 
  Her zaman varlığımız, hem kanımız hem etimiz; 
  Vatanın hem yaşıyan varisi hem sahibi o, 
  Görünür halka bu günlerde teselli gibi o,
  Hem bu toprakta bugün, bizde kalan her yerde, 
  Hem de çoktan beri kaybettigimiz yerlerde. 

  Karşı dağlarda tutuşmus gibi gül bahceleri, 
  Koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri. 
  Gökte top sesleri var, belli, derınden derıne; 
  Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine.
  Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı? 
  Üsküdar'dan mı? Hisar'dan mı? Kavaklar'dan mı? 
  Bursa'dan, Konya'dan, İzmir'den, uzaktan uzağa, 
  Çarpıyor birbiri ardınca o dağdan bu dağa; 
  Şimdi her merhaleden, taa Beyazıd'dan, Van'dan, 
  Aynı top sesleri birbir geliyor her yandan. 
  Ne kadar duygulu, engin ve mubarek bu seher! 
  Kadın erkek ve cocuk, gönlü dolanlar, yer yer, 
  Dinliyor hepsi büyük hatıralar rüzgarını, 
  Çaldıran topları ardınca Mohaç toplarını. 

  Gökte top sesleri, bir bir, nerelerden geliyor? 
  Mutlaka her biri bir başka zaferden geliyor: 
  Kosva'dan, Niğbolu'dan, Varna'dan, İstanbul'dan.. 
  Anıyor her biri bir vak'ayı heybetle bu an; 
  Belgrad'dan mi? Budin, Eğri ve Uyvar'dan mı? 
  Son hudutlarda yücelmiş sıra-dağlardan mı? 

  Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor? 
  Barbaros, belki, donanmayla seferden geliyor!.. 
  Adalar'dan mi? Tunus'dan mi, Cezayir'den mi? 
  Hür ufuklarda donanmış iki yüz pare gemi 
  Yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor; 
  O mübarek gemiler hangi seherden geliyor? 

  Ulu mabedde karıştım vatanın birliğine.
  Cok şükür Tanrıya, gördüm, bu saatlerde yine 
  Yaşıyanlarla beraber bulunan ervahi. 

  Doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı
 • Üstadım, şiiri neden bıraktınız? Cemil Meriç: Sevdiğim şairler vardı. Pınarbaşları tutulmuştu. Onlardan daha büyük olamayacağımı hissettim. Nazım Hikmet, Yahya Kemal, Necip Fazıl...
 • Dücane Cündioğlu'nun Cemil Meriç hakkında 3 serilik kitabı var ve Bir Mabed İşçisi serinin son kitabı. Ben kitabı görünce araştırmadan hemen almaya yeltendim ondan dolayı önce Bir Mabed İşçisi'ni okudum. Okumak isterseniz sırayı takip edin derim.
  Kitabı elime aldığım zaman biraz göz gezdirdim ve kendi kendime fazlasıyla araştırma kokuyor sıkar diye düşündüm ama düşündüğüm gibi olmadı. Cemil Meriç kendi sözleriyle anlatılan bir üstad. Cündioğlu'nun alıntıları çok güzel yerleştirmesi, kendi yorumuyla süslemesi kitabı zevk alarak okumama neden oldu. Ayriyeten ele aldığı konular bakımından Cemil Meriç'i araştırırken dikkatimi çekmeyen konular hakkında yeterince bilgi sahibi olmama neden oldu. Kitap 4 bölümden oluşuyor:
  İlk bölümde, Cemil Meriç'in daha çok Marksizm ve İsa peygamber hakkındaki görüşleri,
  İkinci bölümde, Ziya Gökalp hakkındaki eleştirisi,
  Üçüncü bölümde, İbn Haldun merakı ve bu yüzden Hilmi Ziya Ülken eleştirisi,
  Son bölümdeyse, Cemil Meriç'in Osmanlı hakkındaki eleştirisi kaleme alınmış. Beğenerek okuduğum bir kitap sizin de okumanızı tavsiye ederim.
 • Türk tarihi bir bütündür ama Osmanlı bu medeniyetin zirvesidir. Avrupa'nın telkinleriyle hudutsuz hakaretlere ve iftiralara hedef olan o muhteşem medeniyeti tanımak, tanıtmak ve benimsemek her dürüst insanın -her dürüst Türk'ün demek istiyorum- vazifesi değil mi?
 • Kahramanların sözle kaybedecek zamanları yok. Fatihler için tek mukaddes kelâm vardır: Kelâm-ı Kadim.
 • Tarihte tek mucize vardır: Osmanlı mucizesi. Türk kanıyla İslâm dininin kaynaşmasından doğan bir mucize.